Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Teknologiateollisuuden /
Suomen talousnäkymät
Huhtikuu 2019
126.4.2019 Teknologiateollisuus
Suomi tarvitsee
pitkäkestoista yritysten
kasvua tukevaa talous- ja
veropolitiikkaa
226.4.2019 Teknologiateollisuus
Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
326.4.2019 Teknologiateollisuus
• Profess...
Aktiivisen talouspolitiikan tarvetta korostaa se, että
euroalueen BKT-kasvun etumatkan kiinnikurominen
edellyttää 3 %:n bk...
Koko vientiteollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välilli...
Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat
626.4.2019 Teknologiateollisuus
• B Kaivostoiminta ja louhinta
• C Teollisuus (...
726.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
826.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
926.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillise...
1026.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillis...
11
26.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvo...
Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu
Energia ja
ilmastonmuutos Ener...
Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90
miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta*
1326.4.2019 Teknologiateollisuus
...
Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1
miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä)
1426.4.2019 Teknologiateoll...
Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää
enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa
1526.4.2019 Teknologiateollisuus
502...
Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin
euron verotulot vuosittain
1626.4.2019 Teknologiateollisuus
14.1, 50%
7.7, 2...
Teknologiateollisuuden taloudelliset
vaikutukset Suomessa
- Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit
- Välittömät, välillis...
Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat
1826.4.2019 Teknologiateollisuus
• 07 Metallimalmien louhinta
• 24 Metallie...
Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen
on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta*
1926.4.2019 Teknologiateollis...
Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes
650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä)
2026.4.2019 Teknologiateo...
Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka
synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa
2126.4.2019 Teknologiateollisuus
29...
Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin
euron verotulot vuosittain
2226.4.2019 Teknologiateollisuus
9.2, 50%
4.3...
Taustatietoa
teknologiateollisuudesta sekä
koko vientiteollisuudesta
2326.4.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
2426.4.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
AB...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan
kokonaisuus
2526.4.2019 Teknologiateollisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS
• ...
Teknologiateollisuus Suomessa
– Suomen suurin elinkeino
2626.4.2019 Teknologiateollisuus
• Yli 50 % koko viennistä.
• Työl...
2726.4.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toimialan
kokonaisuus
Liikevai...
Suomalaisten teknologiateollisuuden
pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla,
13 % Suomessa (2017)
2826.4.2019 Tek...
2926.4.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan n...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista
Tavara- ja palveluvienti: mi...
3126.4.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia.
Lähde: Tullihallitus, Tilastokesk...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat
91 % Suomen tavaraviennin tuloista
Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus S...
3326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito)
Teknologia-, metsä- ja kem...
3426.4.2019 Teknologiateollisuus
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus
tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista
Erityi...
Kasvuennusteita
heikennetään maailmalla
3526.4.2019 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle
2019 heikennetään
3626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economic...
BKT-ennusteet vuodelle 2019 ovat heikentyneet
Bkt:n kehitys 2019 / 2018, %
3726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consens...
Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa
euromaihin on supistunut 7 prosenttiin
3826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: M...
Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa
euromaihin on edelleen lähes 40 %
3926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macr...
Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime
aikoina vienti, yksityinen kulutus ja rakentaminen
4026.4.2019 Teknologiateoll...
Bruttokansantuote on kasvanut pitkään
Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa
4126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde:...
4226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito)
Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi
vuosit...
4326.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2019.
Lähde: Markit
Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeast...
Teollisuuden uudet tilaukset euromaissa ovat
vähentyneet, palveluissa pientä kasvua
Teollisuuden ja palvelujen ostopäällik...
Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa,
mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on vielä 15 %
4526.4.2019 Teknologiateollisu...
Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt jälkeen
useista kilpailijamaista
4626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt
4726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Suomessa kuluttajien luottamus on heikentynyt
4826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajie...
4926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä
on heikkoa kasvua
Kiin...
5026.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019.
Lähde: Markit
Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee
...
5126.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019.
Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hiema...
5226.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019.
Lähde: Markit
Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teoll...
5326.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019.
Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hiem...
5426.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019.
Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa
Te...
5526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on
hidastunut
Teollisuuden o...
Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut
maailmanlaajuisesti
5626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Net...
5726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa ...
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
5826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista,
eniten Yhdysvalloista
5926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon
enemmän kuin vienti USA:han
6026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
6126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa
hitaampaa
Kiinan osuus A...
6226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös
Brasiliassa
Venäjän osu...
EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman
6326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen
viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin
6426.4.2019 Teknologiateollisuus *) ...
Uusien asuntojen myynti USA:ssa on elpynyt
uudelleen
6526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Taantumat USA:ssa
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
6626.4.2019 Teknologiateollisu...
Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman
talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon
6726.4.2019 Teknologiateollisu...
6826.4.2019 Teknologiateollisuus
USA / EU
1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja
alumiinille (10 %) tulli...
Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista
koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä
6926.4.2019 Teknologiateollis...
7026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2019)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 %
vuonna 2019
Bkt:n k...
7126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2019), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysynt...
Teknologiateollisuus Suomessa
- epävarmuus heikentää
kasvunäkymiä, toistaiseksi
selvitty säikähdyksellä
7226.4.2019 Teknol...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa
7326.4.2019 Teknologiateollis...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli
noin 77 miljardia euroa vuonna 2018
Kasvusta noin puolet oli tuottajahinto...
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2018
7526.4.2019 Teknologiateollisuus
K...
Tuottajahintojen nousu on ollut ripeää, hinnat
selittävät pääosan teollisuuden liikevaihdon
kasvusta
7626.4.2019 Teknologi...
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
pysyivät loppuvuonna hyvällä tasolla
7726.4.2019 Teknologiateollisuus Läh...
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
vahvistui loppuvuonna edelleen
7826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknol...
Markkinatilanteen muutos on näkynyt
teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä*
7926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tekn...
Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt
ennakoivat heikompaa tilauskehitystä
8026.4.2019 Teknologiateollisuus *) Nelj...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
8126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
8226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n...
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
8326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry...
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta
Suomessa
8426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n t...
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
8526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:...
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta
Suomessa
8626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n ti...
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
8726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta...
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
8826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatie...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018
8926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde:...
Uusien rekrytointien määrä
teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna
9026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiat...
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja
alkuvuoden 2019 näkymistä Suomessa
9126.4.2019 Teknologiateollisuus
• Lii...
Teknologiateollisuuden
yritysten kannattavuus
Suomessa on parantunut,
mutta ei ole yltänyt 2006-
2008 tasolle
9226.4.2019 ...
9326.4.2019 Teknologiateollisuus
Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden
yrityksissä Suomessa on parantunut
korkeas...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos
Suomessa 2017
Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100
Kuvaa varsi...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos
Suomessa 2017
Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen s...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun
pääoman tuotto Suomessa 2017
Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulo...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten
omavaraisuusaste Suomessa 2017
Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilin...
9826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
9926.4.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palv...
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys Suomessa
ja maailmalla
10026.4.2019 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö
10126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkil...
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa
päätoimialoittain
10226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Tekno...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla päätoimialoittain
10326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: T...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
10426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla alueittain
10526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
10626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologia...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
10726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuu...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
10826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknol...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
10926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
11026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknolog...
Metallien jalostuksen henkilöstö
11126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilö...
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
11226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
11326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus r...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
11426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologi...
Tietotekniikka-alan henkilöstö
11526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöst...
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
11626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus r...
Teknologiateollisuuden henkilöstön
eläkkeelle siirtyminen Suomessa
11726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateol...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa
11826.4.2019 Teknologiateollisuu...
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2017
11926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentiet...
Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2017
12026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsent...
12126.4.2019 Teknologiateollisuus
Toimialakohtaisia asioita Teknologiateollisuus ry:n
yhdistyksissä ja ryhmissä
Viiden toi...
Suomen talouskasvu on
vakaalla pohjalla, jos myös
vienti kasvaa
12226.4.2019 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen,
mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipulle
12326.4.2019 Teknologiateollisuus...
Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen lähes 40
prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin
12426.4.2019 Teknologiat...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
12526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa
30 % palveluja
12626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
12726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto helmikuu 2019
Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa)
Suomen ta...
Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti
verrattuna muihin EU-maihin
12826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
Kolmen suurinvestoinnin
vaikutus Suomen vientiin
Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin
kasvaneen autontuotannon ja...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja
palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina ...
Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken
sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä
kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019
...
Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu
edukseen kilpailijamaista
13226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä
Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa
13326.4.2019 T...
Viennin suhde bkt:hen on Suomessa merkittävästi
alempi kuin vuonna 2008
13426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond...
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
13526.4.2019 Teknologiateollisuus *...
13626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on
vähentynyt 16 prosentilla...
13726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on
pysähtynyt ja kokona...
13826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD
Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla
Verotuksen kiristymi...
13926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018)
Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen
palautt...
14026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
14126.4.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä...
14226.4.2019 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:
Mikroyritys: henki...
14326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Viennin osuus liikevaihdosta vaih...
Tuottavuus ja investoinnit
ovat keskeisiä kilpailukyvyn
kannalta
14426.4.2019 Teknologiateollisuus
Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja
investointien vauhdittamiseksi
14526.4.2019 Teknologiateollisuus
• Profe...
14626.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollis...
14726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Kansant...
Tuottavuuskehitys* Suomessa
14826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostu...
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi
suurempi kuin palveluyrityksissä
14926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Til...
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden
päätoimialoilla
15026.4.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoit...
15126.4.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
L...
Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien
kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista
15226.4.2019 Teknol...
Teollisuuden investointiaste kiinteissä
investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla
15326.4.2019 Teknologiateollisuus Lä...
Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa
ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen
15426.4.2019 Teknologiateollis...
Teollisuuden investointiaste aineettomissa
investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa
15526.4.2019 Teknologiateollis...
Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit
Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle
15626.4.2019 Teknologiateoll...
Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat
pienemmät kuin pääomien kuluminen
15726.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sis...
Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa
ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset
15826.4.2019 Teknologiateollisuus ...
Teollisuuden tuotannollista pääomaa on hävinnyt
Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen
15926.4.2019 Teknologiate...
16026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 20...
Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit
ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin
vuonna 2008
16126.4.2019 Te...
Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia
euroa alemmalla tasolla kuin 2008
Tuotannolliset sekä tutkimus- ja k...
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat
reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia
euroa alemmalla ta...
Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran
enemmän kuin pääomia kuluu
16426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastoke...
Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on
ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017
%-osuus yritysten aineellisista
...
Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin
muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa
16626.4.2019 Teknologiateollisuus ...
16726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.
Lähde: Eurostat
Yritysten investointiaste on Suomess...
Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla
16826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, k...
Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin
liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla
tasolla
16926.4.2019 Teknolog...
Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 %
Ruotsin tasosta
17026.4.2019 Teknologiateollisuus
0.0000
0.0500
0.1000
0.1...
Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö
ulkomaisille investoinneille ja yrityksille
Ulkomaisten yritysten osuus ...
Suomen kustannuskilpailukyky on
parantunut useita vuosia
kestäneen heikkenemisen
jälkeen. Kirittävää on kuitenkin
edelleen...
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut,
mutta kirittävää on edelleen
17326.4.2019 Teknologiateollisuus
17426.4.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimäär...
17526.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labou...
17626.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labou...
17726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa ...
17826.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018.
Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts
Teollis...
Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt
Suomessa useita kilpailijamaita heikommin
17926.4.2019 Teknologiateollisuus S...
18026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito
Työllisten kokonaismäärä Suome...
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa
on pudonnut, mutta on edelleen korkealla tasolla
18126.4.2019 Teknologiateollisuu...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Suomessa
18226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, T...
TES-korotusten ja toteutuneiden
palkankorotusten muutos Saksassa
18326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bu...
Suomen jäykkä palkkamalli on antanut vähän tilaa
paikalliselle sopimiselle
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotuste...
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18526.4.2019 Teknologiateollisuus *...
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
18626.4.2019 Teknologiateollisuus *) P...
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
18726.4.2019
Teknologiateollisuus Lähde: Euros...
18826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä
Kokoaika...
Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan
lyhyimpiä
Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteu...
19026.4.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016.
L...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019

142 vues

Publié le

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Huhtikuu 2019 126.4.2019 Teknologiateollisuus
 2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 226.4.2019 Teknologiateollisuus
 3. 3. Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 326.4.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden ja koko kansantalouden heikko tuottavuuskehitys kertoo yritysten investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot yritysten heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 4. 4. Aktiivisen talouspolitiikan tarvetta korostaa se, että euroalueen BKT-kasvun etumatkan kiinnikurominen edellyttää 3 %:n bkt-kasvua Suomessa 2019-2023 426.4.2019 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle tammikuussa 2019: 1,6 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
 5. 5. Koko vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 526.4.2019 Teknologiateollisuus
 6. 6. Vientiteollisuus - mukana olevat toimialat 626.4.2019 Teknologiateollisuus • B Kaivostoiminta ja louhinta • C Teollisuus (mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuus) • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä 85 % Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 7. 7. 726.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 8. 8. 826.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 9. 9. 926.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 10. 10. 1026.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018; sis. vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.
 11. 11. 11 26.4.2019 Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018 Vientiteollisuuden kokonaisvaikutus arvonlisään oli viime vuonna 90 miljardia euroa eli yli 46 prosenttia Suomen BKT:n arvonlisäyksestä, joka oli 193,3 miljardia euroa vuonna 2017.
 12. 12. Gaia Consulting Oy (2019): Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu Energia ja ilmastonmuutos Energian tuottavuus Uusiutuvien osuus Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina Ilma Toiminta- ympäristö Luonnonvarat CO2-päästöt Sähkönpäästökerroin Hiilinielut Happamoittavat päästöt Pienhiukkaspäästöt Ilmanlaatu Vedenkäytön intensiteetti Metsävarojen käytön intensiteetti Metsäpinta-alan osuus Maankäytön muutos Cleantech-innovaatioympäristö Ympäristöjohtamisjärjestelmät Ympäristöpolitiikan tiukkuus Vedenlaatu, ekologinen Vedenlaatu, kemiallinen Vertailumaiden keskimmäisessä kolmanneksessa Vertailumaiden heikoimmassa kolmanneksessa Vertailumaiden parhaassa kolmanneksessa Maa ei ole mukana tilastossa Suomalainen teollisuus on ekoteko
 13. 13. Vientiteollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 90 miljardia euroa eli yli 46 % BKT:sta* 1326.4.2019 Teknologiateollisuus 44.8, 50% 29.6, 33% 15.2, 17% Yhteensä 89,7 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 14. 14. Vientiteollisuus synnyttää Suomessa lähes 1,1 miljoonaa työpaikkaa (43 % kaikista työllisistä) 1426.4.2019 Teknologiateollisuus 466,700, 43% 444,700, 41% 171,200, 16% Yhteensä 1 082 600 työllistä Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa vientiteollisuudessa luo 13 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 15. 15. Jokainen vientiyrityksen työpaikka synnyttää enemmän kuin yhden työpaikan palveluissa 1526.4.2019 Teknologiateollisuus 502,300, 82% 82,200, 13% 31,400, 5% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 615 900 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. vientiteollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: KPMG, Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 28.11.2018
 16. 16. Vientiteollisuus tuo Suomeen yli 28 miljardin euron verotulot vuosittain 1626.4.2019 Teknologiateollisuus 14.1, 50% 7.7, 27% 6.6, 23% Yhteensä 28,4 mrd. € Vientiteollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 17. 17. Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa - Mukana jatkuva toiminta ja investoinnit - Välittömät, välilliset ja yksityisen kulutuksen kautta tulevat vaikutukset 1726.4.2019 Teknologiateollisuus
 18. 18. Teknologiateollisuus - mukana olevat toimialat 1826.4.2019 Teknologiateollisuus • 07 Metallimalmien louhinta • 24 Metallien jalostus • 25 Metallituotteiden valmistus • 26 Elektroniikkateollisuus • 27 Sähkölaitteiden valmistus • 28 Koneiden ja laitteiden valmistus • 29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus • 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus • 325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja –tarvikkeiden valmistus • 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus • 62-63 Tietotekniikkapalvelut • 71 Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 19. 19. Teknologiateollisuuden luoma arvonlisä talouteen on 55 miljardia euroa eli yli 28 % BKT:sta* 1926.4.2019 Teknologiateollisuus 28.8, 53% 15.6, 29% 10.1, 18% Yhteensä 54,5 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) *) BKT:n arvonlisäys oli 193,3 mrd. euroa vuonna 2017. Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 20. 20. Teknologiateollisuus synnyttää Suomessa lähes 650 000 työpaikkaa (yli 25 % kaikista työllisistä) 2026.4.2019 Teknologiateollisuus 304,600, 47% 225,800, 35% 114,600, 18% Yhteensä 644 900 työllistä Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) 10 työpaikkaa teknologiateollisuudessa luo 11 työpaikkaa muualle talouteen Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 21. 21. Jokainen teknologiateollisuuden työpaikka synnyttää lähes toisen työpaikan palveluissa 2126.4.2019 Teknologiateollisuus 295,100, 87% 12,200, 3% 33,100, 10% Välillinen ja tulovaikutusten työllisyysvaikutus: 340 300 työllistä Palvelut* Alkutuotanto Jalostus* *) Pl. teknologiateollisuuteen lukeutuvat alatoimialat Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 22. 22. Teknologiateollisuus tuo Suomeen yli 18 miljardin euron verotulot vuosittain 2226.4.2019 Teknologiateollisuus 9.2, 50% 4.3, 24% 4.7, 26% Yhteensä 18,2 mrd. € Teknologiateollisuus (välitön) Vaikutus muilla toimialoilla (välillinen) Vaikutus yksityiseen kulutukseen (tulovaikutus) Lähde: Teknologiateollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa 11/2018
 23. 23. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientiteollisuudesta 2326.4.2019 Teknologiateollisuus
 24. 24. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 2426.4.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
 25. 25. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 2526.4.2019 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2018): 15,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 38 600 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2018): 10,8 mrd euroa • henkilöstö (2018): 16 400 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2018): 31,7 mrd euroa • henkilöstö (2018): 133 000 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2018): 13,0 mrd euroa • henkilöstö (2018): 68 900 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2018): 6,3 mrd euroa • henkilöstö (2018): 54 300
 26. 26. Teknologiateollisuus Suomessa – Suomen suurin elinkeino 2626.4.2019 Teknologiateollisuus • Yli 50 % koko viennistä. • Työllisyysvaikutus suoraan 311 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 660 000 ihmistä. • Vaikutus arvonlisään yhteensä 57 mrd. € eli 28 % BKT:n arvonlisäyksestä. • Tuo Suomeen 18 mrd. €:n verotulot vuosittain. • Investoinnit vuosittain 5 mrd. €. • 70 % elinkeinoelämän t&k -investoinneista.
 27. 27. 2726.4.2019 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
 28. 28. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2017) 2826.4.2019 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
 29. 29. 2926.4.2019 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2018 Tavaravienti yhteensä 32,5 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 3,04 mrd. € 9,4 % Länsi-Eurooppa 17,51 mrd. € 53,9 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,89 mrd. € 2,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,06 mrd. € 15,5 % Afrikka 0,48 mrd. € 1,5 % Lähi- ja Keski-Itä 0,48 mrd. € 1,5 % Aasia 5,04 mrd. € 15,5 %
 30. 30. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 3026.4.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
 31. 31. 3126.4.2019 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
 32. 32. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 3226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
 33. 33. 3326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
 34. 34. 3426.4.2019 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
 35. 35. Kasvuennusteita heikennetään maailmalla 3526.4.2019 Teknologiateollisuus
 36. 36. Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 heikennetään 3626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Economics 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 2018, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2019, tammi helmi maalis BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 2019, % Itäinen Eurooppa Ruotsi Ranska Saksa Venäjä Italia Ennusteajankohta
 37. 37. BKT-ennusteet vuodelle 2019 ovat heikentyneet Bkt:n kehitys 2019 / 2018, % 3726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, March 2019 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu maaliskuussa 2019 Pohjois-Amerikka: +2,3 % USA +2,4 % Kanada +1,4 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,7 % Brasilia +2,1 % Meksiko +1,6 % Argentiina -1,2 % Venezuela -16,8 % Kolumbia +3,0 % Chile +3,4 % Peru +3,8 % Länsi-Eurooppa: +1,3 % Saksa +1,0 % Iso-Britannia +1,3 % Ranska +1,3 % Italia +0,1 % Espanja +2,2 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,3 % Ruotsi +1,5 % Belgia +1,3 % Norja +2,2 % Itävalta +1,8 % Tanska +1,6 % Kreikka +2,0 % Suomi +1,8 % Portugali +1,7 % Irlanti +3,4 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,8 % Israel +3,2 % Aasia: +4,5 % Kiina +6,2 % Japani +0,7 % Intia +7,3 % Australia +2,3 % Etelä-Korea +2,4 % Indonesia +5,1 % Taiwan +2,0 % Thaimaa +3,6 % Malesia +4,4 % Singapore +2,4 % Uusi Seelanti +2,6 % Filippiinit +6,2 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,6 % Nigeria +2,5 % Egypti +5,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,0 % Venäjä +1,5 % Turkki -0,8 % Puola +3,8 % Tšekki +2,7 % Romania +3,1 % Ukraina +2,7 % Unkari +3,5 % Slovakia +3,7 % Slovenia +3,3 % Liettua +2,9 % Latvia +3,3 % Viro +3,0 %
 38. 38. Suomen takamatka BKT:n kasvussa suhteessa euromaihin on supistunut 7 prosenttiin 3826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 39. 39. Suomen takamatka viennin kasvussa suhteessa euromaihin on edelleen lähes 40 % 3926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 40. 40. Suomen talouskasvua ovat kannatelleet viime aikoina vienti, yksityinen kulutus ja rakentaminen 4026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 41. 41. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 4126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 42. 42. 4226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 43. 43. 4326.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2019. Lähde: Markit Talouskasvu euromaissa on hidastunut nopeasti Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 44. 44. Teollisuuden uudet tilaukset euromaissa ovat vähentyneet, palveluissa pientä kasvua Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta 4426.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 2019 Lähde: Markit
 45. 45. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on vielä 15 % 4526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 46. 46. Teollisuustuotanto Suomessa on jäänyt jälkeen useista kilpailijamaista 4626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 47. 47. Euroalueella kuluttajien luottamus on heikentynyt 4726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 48. 48. Suomessa kuluttajien luottamus on heikentynyt 4826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
 49. 49. 4926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa kasvu hidastuu, Brasiliassa ja Venäjällä on heikkoa kasvua Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
 50. 50. 5026.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 51. 51. 5126.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 52. 52. 5226.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit Intian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 53. 53. 5326.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 54. 54. 5426.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto maaliskuu 2019. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 55. 55. 5526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotannon kasvu on hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
 56. 56. Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti 5626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
 57. 57. 5726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on laskusuunnassa Viennin määrän kehitys
 58. 58. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 5826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 59. 59. Kiinan tuonti on vähentynyt monista maista, eniten Yhdysvalloista 5926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 60. 60. Kiinan tuonti USA:sta on vähentynyt paljon enemmän kuin vienti USA:han 6026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 61. 61. 6126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
 62. 62. 6226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
 63. 63. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 6326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 64. 64. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 6426.4.2019 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 %
 65. 65. Uusien asuntojen myynti USA:ssa on elpynyt uudelleen 6526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Taantumat USA:ssa
 66. 66. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 6626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 67. 67. Poliittinen epävarmuus horjuttaa maailman talousvakautta – valuuttakurssit muuttuvat paljon 6726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
 68. 68. 6826.4.2019 Teknologiateollisuus USA / EU 1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) tullit lähes kaikille maille. Ilmoituksen mukaan ne astuvat voimaan "ensi viikolla". EU saa kuitenkin toistaiseksi vapautuksen. 2.3.2018 Juncker ilmoittaa, että EU suunnittelee omia tullejaan Yhdysvaltoja vastaan. Tulli koskisi Harley- Davidsoneita, bourbon whiskyä sekä Leviksen farkkuja. EU:n komissio kertoo ilmoittavansa "tasoitustoimista" (rebalancing) muutaman päivän kuluessa. 8.3.2018 USA ilmoittaa alumiini- ja terästulleista, jotka tulevat voimaan 15 päivän määräajan jälkeen. 22.3.2018 USA päättää, että EU säästyy teräs- ja alumiinitulleilta huhtikuun loppuun saakka. 30.4.2018 USA jatkaa tullihelpotuksia Kanadan, Meksikon sekä EU:n osalta 30:llä päivällä. 23.5.2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista USA:han. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. Tiedotteessa ei suoraan puhuta maista, joita tullit koskisivat, mutta käytännössä myös EU:ta. 31.5.2018 USA lakkauttaa odotetusti vapauksia saaneiden maiden (ml. EU) teräs- ja alumiinitullihelpotukset. 22.6.2018 EU:n vastatullit USA:ta vastaan astuvat voimaan ja koskevat arvoltaan noin 2,8 miljardia euroa. 25.7.2018 Jean-Claude Juncker vierailee valkoisessa talossa. Kauppasodan uhka USA:n ja EU:n välillä hellittää. Juncker sanoo sopineensa Trumpin kanssa, että neuvotteluiden ollessa kesken, autotullia ei nosteta. Sama pätee muihinkin tuotekategorioihin. Lisäksi Trump lupasi, että teräs- ja alumiinitulleja harkitaan uudelleen EU:n kohdalla. Samalla EU valmistautuu poistamaan omat tullinsa (mm. bourbon ja appelsiinimehu) Yhdysvaltoja vastaan, mikäli USA päätyy poistamaan teräs- ja alumiinitullit. Neuvotteluissa puhuttiin myös EU:n halukkuudesta tuoda tulevaisuudessa nesteytettyä maakaasua (LNG) Yhdysvalloista. ”Kauppasodan” vaiheita 2018-2019 USA / Kiina 17.1.2018 USA:n tasoitustullit ruostumattoman teräksen tuonnille Kiinasta ja Intiasta 22.1.2018 USA:n suojatariffit pesukoneille ja aurinkopaneeleille 14.2.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta tuleville valurautaputkien liitoksille 27.2.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta tulevalle alumiinifoliolle 15.3.2018 USA:n tullit teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) lähes kaikille maille, ml. Kiina 20.3.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli Kiinasta ja Intiasta tulevalle ruostumattomalle teräkselle 22.3.2018 USA:n polkumyyntihinnoittelun estävä tulli kartonkien sulkemiseen tarkoitetuille "niiteille” 23.3.2018 USA:n 25 %:n tullit kaikille niille tuotteille, jotka kuuluvat sektorin 301 alle (mm. teknologiavaihto ja investoinnit) 2.4.2018 Kiinan 3 miljardin dollarin tullit USA:n tuotteille (tuoreet hedelmät, pähkinät, viinit, sianliha jne.) vastauksena teräs- ja alumiinitulleille 9.4.2018 USA poistaa kauppaoikeudet kiinalaiselta telecomyritykseltä, ZTE:ltä, estäen yhdysvaltalaisten yritysten tekemästä kauppaa sen kanssa tulevina seitsemänä vuotena 9.5.2918 ZTE keskeyttää pääasialliset operatiiviset toimintonsa USA:ssa, mutta pyrkii edelleen pääsemään sopuun Yhdysvaltojen hallinnon kanssa 13.5.2018 Trump ilmoittaa pelastavansa ZTE:n, sillä ”sen saamat rangaistukset tuhoavat liikaa kiinalaisten työpaikkoja” 23.5..2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista USA:han. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %:iin. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. Tiedotteessa ei suoraan puhuta maista, joita tullit koskisivat, mutta käytännössä myös Kiinaa 29.5.2018 USA lisää immateriaalioikeuksien nojalla tulleja 50 miljardilla dollarilla 15.6.2018 USA määrää uusia tulleja, jotka ovat arvoltaan 50 miljardia dollaria. Tullit kohdistuvat pääasiassa korkean teknologian tuotteisiin ja tulevat voimaan kahdessa eri vaiheessa. 3.7.2018 Kiinalainen tuomioistuin estää yhdysvaltalaisen mikrosiruyrityksen toiminnan Kiinassa. 6.7.2018 ZTE saa rajoitetun toimintaoikeuden Yhdysvaltoihin. 6.7.2018 USAn asettamat 34 miljardin dollarin tullit tulevat voimaan. 6.7.2018 Kiinan asettamat 34 miljardin dollarin tullit tulevat voimaan. 24.7.2018 USDA ilmoittaa avustavansa yhdysvaltalaisia maanviljelijöitä johtuen Kiinan "epäoikeutetusta vastaiskusta". 1.8.2018 USA harkitsee muuttavansa 200 miljardia dollaria koskevien tullien prosentit 10:stä 25:een (10%-->25%) saadakseen Kiinan takaisin neuvottelupöytään. 23.8.2018 USA asettaa voimaan 25 %:n tullit arvoltaan $16 mrd. kiinalaisille tuotteille (301-toimet, 301 Section) 23.8. 2018 Kiina asettaa voimaan 25 %:n tullit, jotka arvoltaan n. $16 mrd yhdysvaltalaisia tuotteita 24.9.2018 USA asettaa voimaan 10 %:n tullit yhteensä 200 miljardin dollarin Kiinan tuonnille 24.9.2018 Kiina asettaa voimaan yhteensä 60 miljardin dollarin tullit yhdysvaltaisille tuotteille. 7.3.2018 Huawei haastaa USA:n hallinnon oikeuteen. USA / muut maat 1.3.2018 USA ilmoittaa asettavansa teräkselle (25 %) ja alumiinille (10 %) tullit lähes kaikille maille. Ilmoituksen mukaan ne astuvat voimaan "ensi viikolla". Muutamat maat (Kanada, Meksiko, EU, Etelä-Korea, Australia, Argentiina, Brasilia) rajautuvat vielä tässä vaiheessa tullien ulkopuolelle 30.4.2018 asti. 30.4.2018 USA on päässyt sopuun terästulleista Argentiinan, Australian, Brasilian sekä Etelä-Korean kanssa. USA jatkaa tullihelpotuksia Kanadan, Meksikon sekä EU:n osalta 30:llä päivällä. 23.5.2018 USA aloittaa kansallista turvallisuutta koskevan tutkinnan autojen tuonnista Yhdysvaltoihin. Tarkoituksena olisi nostaa tuontiautojen tullit 20 %. Tutkinnassa vedotaan kansalliseen turvallisuuteen. 31.5.2018 USA lakkauttaa odotetusti em. maiden tullihelpotukset. 5.6.2018 Meksiko ottaa käyttöönsä tuontitullit USA:ta vastaan. Tullit koskevat yhdysvaltalaisia tuotteita noin kolmen miljardin edestä. 14.6.2018 Intia ilmoittaa WTO:lle aloittavansa vastatoimet USA:ta vastaan. Alun perin tullien tuli tulla voimaan 8.8, mutta siirtyi lopulta alkamaan 18.9. 30.6.2018 Kanada ottaa käyttöön omat vastatullinsa USA:ta vastaan. Tullilistalta löytyvät esimerkiksi appelsiinimehu ja bourbonviski. 27.8.2018 USA ja Meksiko pääsevät sopuun vapaakauppasopimuksesta. Trump ilmoittaa, että uutta sopimusta ei kutsuta enää NAFTA:ksi vaan "United States-Mexico Trade Agreement". Lähde: Ulkoministeriö
 69. 69. Yli 80 % Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavista koneista ja laitteista on tuontitullien piirissä 6926.4.2019 Teknologiateollisuus US import tariffs on Chinese products by sectors (after third tariff tranche) Source: USITC, USTR, National Statistical Offices, VDMA The above figures are approximate values. The sectors Firefighting Equipment, Safes and Strongroom Installations and Garment and Leather Technology are not included in the diagram. Air-handling Technology Power Transmiss.Engineering Valves and Fittings Lifts and EscalatorsConstr.Eqip. & Build.Mater. Mach. Mining Equipment Printing and Paper Techn. Fluid Power Equipment Pumps Materials Handl.Technol. Foundry Machinery Semicond.,FlatPanel Displ.Prod.Eq. Woodworking MachineryMetallurgical Plants and Rolling Mills Industrial Furnaces & Burners Compress.,Compress.Air, Vac.Techn Plastics & Rubber Machinery Agricultural Machinery Measuring and Testing Technology Robotics and Automation Engines and Systems Food Process.& Packag. Mach. Power Systems Precision Tools Cleaning Systems Gas Welding Other mechan.Engineering Products Textile Machinery (without dryers) Process Plant& Equipm. Machine Tools Volume of imports from China affected by US tariffs 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TargetedUSimportsasashareoftotalUSimportsfrom China,bysector Chinese share of total US imports, by sector 50% 55%
 70. 70. 7026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2019) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,5 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2018, % Muu Aasia
 71. 71. 7126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2019), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,6 % vuonna 2019 Bkt:n kasvu 2019 / 2018, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,6 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2018, %
 72. 72. Teknologiateollisuus Suomessa - epävarmuus heikentää kasvunäkymiä, toistaiseksi selvitty säikähdyksellä 7226.4.2019 Teknologiateollisuus
 73. 73. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6 % vuonna 2018 ja oli 77 miljardia euroa 7326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2018, %: Kone- ja metalli +6 % Elektroniikka- ja sähkö +6 % Metallien jalostus +7 % Suunnittelu- ja konsultointi +5 % Tietotekniikka +6 %
 74. 74. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2018 Kasvusta noin puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 7426.4.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 75. 75. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2018 7526.4.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 76. 76. Tuottajahintojen nousu on ollut ripeää, hinnat selittävät pääosan teollisuuden liikevaihdon kasvusta 7626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tuottajahintaindeksit)
 77. 77. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyivät loppuvuonna hyvällä tasolla 7726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -13 % +8 % Kotimaahan: -15 % +11 % Yhteensä: -13 % +9 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 78. 78. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa vahvistui loppuvuonna edelleen 7826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +11 % +4 % Kotimaahan: +7 % +1 % Yhteensä: +10 % +3 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
 79. 79. Markkinatilanteen muutos on näkynyt teknologiateollisuuden tarjouspyynnöissä* 7926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu 2019. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
 80. 80. Teknologiateollisuuden saamat tarjouspyynnöt ennakoivat heikompaa tilauskehitystä 8026.4.2019 Teknologiateollisuus *) Neljän vuosineljänneksen liukuva summa Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset. 50 60 70 80 90 100 110 120 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Tarjouspyyntöjen saldoluku* (vas. ast.) Uudet tilaukset*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) Uudet tilaukset (ilman laivoja)*, indeksi 2008=100 (oik. ast.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 81. 81. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: +16 % +12 % Kotimaahan: -13 % 0 % Yhteensä: +9 % +10 %
 82. 82. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 8226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +9 % +6 % Kotimaahan: -12 % 0 % Yhteensä: +5 % +5 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 83. 83. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 8326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: -27 % +5 % Kotimaahan: -32 % +14 % Yhteensä: -28 % +6 %
 84. 84. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 8426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: +12 % +3 % Kotimaahan: +12 % +2 % Yhteensä: +12 % +3 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 85. 85. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 8526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Vientiin: +90 % +7 % Kotimaahan: +31 % +32 % Yhteensä: +37 % +28 %
 86. 86. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 8626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Vientiin: -15 % -13 % Kotimaahan: +30 % -3 % Yhteensä: +21 % -5 % Yhteensä
 87. 87. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 8726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: IV,2018 / IV,2017 IV,2018 / III,2018 Yhteensä: +20 % +25 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 88. 88. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 8826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2018. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.12.2018 / 31.12.2017 31.12.2018 / 30.9.2018 Yhteensä: +6 % +3 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
 89. 89. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi runsaalla 11 000:lla vuonna 2018 8926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
 90. 90. Uusien rekrytointien määrä teknologiateollisuudessa väheni loppuvuonna 9026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
 91. 91. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta ja alkuvuoden 2019 näkymistä Suomessa 9126.4.2019 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 77 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 6 prosenttia. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 9 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, mutta 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Väheneminen johtui vertailuajanjaksolle ajoittuneista laivatilauksista. • Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 3 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna 2019 suurempi kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna lähes 4 prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli noin 311 000 eli runsaat 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit kääntyivät laskuun loka-joulukuussa. Vuoden aikana rekrytointeja oli kaikkiaan 50 000, kun edellisvuonna niitä oli 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 67 prosenttia.
 92. 92. Teknologiateollisuuden yritysten kannattavuus Suomessa on parantunut, mutta ei ole yltänyt 2006- 2008 tasolle 9226.4.2019 Teknologiateollisuus
 93. 93. 9326.4.2019 Teknologiateollisuus Kannattavuus (mediaani) teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa on parantunut korkeasuhdanteessa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kaikki alan yritykset Suomessa (vuonna 2017: noin 26 000 yritystä, 300 000 työntekijää) Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri Matalasuhdanne teknologiateollisuudessa Liiketulos/liikevaihto (mediaani), %
 94. 94. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten liiketulos Suomessa 2017 Liiketulos-% = liiketulos / liikevaihto *100 Kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja 9426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 4,8 %) Hyvä (26 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (29 %) Tappiollinen (22 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 95. 95. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten nettotulos Suomessa 2017 Nettotulos -% = nettotulos / liikevaihto *100 (verojen sekä rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen) 9526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 3,9 %) Tappiollinen (23 %) Hyvä (21 %) Tyydyttävä (23 %) Heikko (33 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 96. 96. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten sijoitetun pääoman tuotto Suomessa 2017 Sijoitetun pääoman tuotto -% = (nettotulos+rahoituskulut+verot) / (sijoitettu pääoma tilikaudella) *100 Mittaa yrityksen tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle 9626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (Mediaani: 12,3 %) Hyvä (43 %) Tyydyttävä (13 %) Välttävä (25 %) Heikko (19 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 97. 97. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten omavaraisuusaste Suomessa 2017 Omavaraisuusaste -% = (oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / oikaistu tase *100 Mittaa yrityksen vakavaraisuutta vertaamalla taseen omia pääomia taseen loppusummaan 9726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto, Teknologiateollisuus ry:n jäsenrekisteri 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 (Mediaani: 41,0 %) Hyvä (52 %) Tyydyttävä (24 %) Heikko (24 %) Yritykset satunnaisjärjestyksessä
 98. 98. 9826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
 99. 99. 9926.4.2019 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
 100. 100. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 10026.4.2019 Teknologiateollisuus
 101. 101. Teknologiateollisuuden henkilöstö 10126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 3 200 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2018
 102. 102. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 10226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 103. 103. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 10326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 104. 104. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 10426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 105. 105. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 10526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 106. 106. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 10626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 50,629, 18% Intia, 34,390, 12% Yhdysvallat, 29,770, 10% Saksa, 20,614, 7% Ruotsi, 14,593, 5% Puola, 13,481, 5% Ranska, 11,382, 4% Iso-Britannia, 7,589, 3% Brasilia, 6,753, 2% Italia, 6,182, 2% Venäjä, 5,950, 2% Kanada, 4,795, 2% Espanja, 4,307, 2% Muut maat, 73,162, 26% Tiedot vuodelta 2017
 107. 107. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 10726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 108. 108. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 10826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 109. 109. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 10926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 110. 110. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 111. 111. Metallien jalostuksen henkilöstö 11126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 112. 112. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 113. 113. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 11326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 114. 114. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 115. 115. Tietotekniikka-alan henkilöstö 11526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 116. 116. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 11626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
 117. 117. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 11726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
 118. 118. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 11826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
 119. 119. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset 2017 11926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 68,763 39% 30,910 18% 26,576 15% 49,725 28% 1,439 92 % 86 kpl 5 % 38 kpl 2 % 24 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 587 Henkilöstön määrä / 175 974 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
 120. 120. Teknologiateollisuus ry:n pk-jäsenyritykset 2017 12026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 485 kpl 34% 483 kpl 33 % 277 kpl 19% 194 kpl 13% Yritysten lukumäärä / 1 439 Henkilöstön määrä / 68 763 5,150 8% 15,456 22% 19,075 28% 29,082 42% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset
 121. 121. 12126.4.2019 Teknologiateollisuus Toimialakohtaisia asioita Teknologiateollisuus ry:n yhdistyksissä ja ryhmissä Viiden toimialan kokonaisuus Liikevaihto teknologiateollisuudessa: Teknologiateollisuuteen Kuuluvat yhdistykset Toimialaryhmät Alihankkijat, alumiinituotteet, lämpökäsittely ja takomot, maatalouskonevalmistajat, metallintyöstökonevalmistajat, nosto- ja siirtolaitetoimialaryhmä, ohutlevytuotteet, ovitoimala, perävaunut ja päällirakenteet, polttomoottorit, puuntyöstökoneet, rakennuskonevalmistajat, sähköinen liikenne, tietotekniikka, työvälineet, valaisinvalmistajat, voimansiirto, ydinenergia-alan toimittajat SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI 8% KONE- JA METALLI- TUOTETEOLLISUUS 41% ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS 20% TIETOTEKNIIKKA-ALA 17% METALLIEN JALOSTUS 14%
 122. 122. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 12226.4.2019 Teknologiateollisuus
 123. 123. Suomen vienti on kasvanut vuoden 2015 jälkeen, mutta ei ole yltänyt vuoden 2008 huipulle 12326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 124. 124. Suomen viennissä on vuoden 2008 jälkeen lähes 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 12426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 125. 125. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 12526.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 126. 126. Suomen viennistä noin 70 % on tavaroita, vajaa 30 % palveluja 12626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 127. 127. 12726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto helmikuu 2019 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin euromääräistä arvoa on kasvattanut myös tuottajahintojen nousu 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 128. 128. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti verrattuna muihin EU-maihin 12826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
 129. 129. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvaneen autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 12926.4.2019 Teknologiateollisuus
 130. 130. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 13026.4.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 131. 131. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 13126.4.2019 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
 132. 132. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 13226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
 133. 133. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 13326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
 134. 134. Viennin suhde bkt:hen on Suomessa merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 13426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
 135. 135. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 13526.4.2019 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
 136. 136. 13626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vähintään viiden henkilön yritykset
 137. 137. 13726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Valtion ja kuntien lisävelkaantuminen on pysähtynyt ja kokonaisveroaste laskenut
 138. 138. 13826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
 139. 139. 13926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (June 2018) Suomessa julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e Suomi Tanska Ruotsi Euromaat Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 140. 140. 14026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
 141. 141. 14126.4.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
 142. 142. 14226.4.2019 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
 143. 143. 14326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
 144. 144. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 14426.4.2019 Teknologiateollisuus
 145. 145. Tulevalta hallitukselta kaivataan rohkeita tekoja investointien vauhdittamiseksi 14526.4.2019 Teknologiateollisuus • Professori Erkki Ormalan suositukset tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ovat kannatettavia • Turvataan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasapainoinen ja ennakoitava kehittäminen. • Ohjataan soveltavan tutkimuksen rahoitukseen yhteensä 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. • Parannetaan osaajapulan helpottamiseksi ulkomaisten osaajien työskentelymahdollisuuksia Suomessa. • Yritysten tuotannollisia investointeja on kannustettava myös verotuksellisin keinoin • Vientiteollisuuden heikko tuottavuuskehitys kertoo investointien vaisusta kehityksestä. • On löydettävä tehokkaimmat keinot heikon investointiasteen nostamiseksi. • On selvitettävä myös verotukselliset keinot investointien vauhdittamiseksi. • ETLAn syksyllä 2019 valmistuva tutkimushanke ”vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous” tuo kaivattua tutkimustietoa päätöksenteon tueksi.
 146. 146. 14626.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 17 % verrattuna EU-keskiarvoon, 11 % Ruotsiin ja 9 % Saksaan Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 147. 147. 14726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa yli 6 % verrattuna EU-keskiarvoon ja noin 3 % verrattuna Saksaan ja Ruotsiin Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
 148. 148. Tuottavuuskehitys* Suomessa 14826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 149. 149. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on selvästi suurempi kuin palveluyrityksissä 14926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
 150. 150. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 15026.4.2019 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä) nousee jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus
 151. 151. 15126.4.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
 152. 152. Teollisuuden kiinteiden (aineellisten) investointien kasvu Suomessa on jäänyt jälkeen kilpailijamaista 15226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e2019e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
 153. 153. Teollisuuden investointiaste kiinteissä investoinneissa on Suomessa matalalla tasolla 15326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi Aineelliset investoinnit / jalostusarvo, %
 154. 154. Teollisuuden aineettomat investoinnit* Suomessa ovat lähes puolittuneet vuoden 2005 jälkeen 15426.4.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi, pl. elektroniikkateollisuus Suomi Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin, indeksi 2005=100
 155. 155. Teollisuuden investointiaste aineettomissa investoinneissa* on pudonnut tuntuvasti Suomessa 15526.4.2019 Teknologiateollisuus *) Aineettomiin investointeihin kuuluvat mm. tutkimus- ja kehittämis- sekä tietokoneohjelmistoinvestoinnit. Lähde: Eurostat (Kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Unkari Puola Alankomaat Itävalta Saksa Tsekki Ruotsi Belgia Suomi pl. elektroniikkateollisuus Suomi Aineettomat investoinnit / jalostusarvo, %
 156. 156. Teollisuuden tuotannolliset ja T&K-investoinnit Suomessa eivät ole yltäneet 2007-2008 tasolle 15626.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 7 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit* T&K-investoinnit (pl. elektroniikkateollisuus)* Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 157. 157. Teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ovat pienemmät kuin pääomien kuluminen 15726.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää ohjelmistoinvestoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tuotannolliset ja T&K - investoinnit* Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 158. 158. Teollisuuden tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat nyt pääomien kulumisen suuruiset 15826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito, EK:n investointitiedustelu tammikuu 2019 (yritysten suunnitelmat vuodelle 2019) 0 1 2 3 4 5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Tuotannolliset investoinnit Tuotannollisen pääoman kuluminen Miljardia euroa, kiintein 2010 hinnoin
 159. 159. Teollisuuden tuotannollista pääomaa on hävinnyt Suomesta merkittävästi, erityisesti 2008 jälkeen 15926.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannollisen pääoman kuluminen kumulatiivisesti Tuotannolliset investoinnit kumulatiivisesti Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 160. 160. 16026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2019) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, kiintein 2017 hinnoin
 161. 161. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 16126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (November 2018) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Sveitsi Ruotsi Belgia Saksa Suomi
 162. 162. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti 4,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 16226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 163. 163. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 1,6 sekä T&K-investoinnit 3,1 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 16326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2017 hintatasossa
 164. 164. Yritykset investoivat Suomessa jonkin verran enemmän kuin pääomia kuluu 16426.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
 165. 165. Pk-yritysten* osuus yritysten investoinneista on ollut keskimäärin 66 % vuosina 2006-2017 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista 2017 16526.4.2019 Teknologiateollisuus *) Alle 250 henkilöä työllistävät yritykset Suomessa Lähde: Tilastokeskus (yritysten tilinpäätöstilasto) Alle 10 hlöä 5.52 mrd.€ 30% 10-49 hlöä 2.83 mrd.€ 15%50-249 hlöä 3.72 mrd.€ 20% 250-499 hlöä 1.65 mrd.€ 9% 500-999 hlöä 1.75 mrd.€ 9% Vähintään 1000 hlöä 3.25 mrd.€ 17% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %-osuus yritysten aineellisista nettoinvestoinneista
 166. 166. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 16626.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi EU-maat Tanska Suomi Tarkoittaa 8 mrd.€, kun nyt Suomessa 25 mrd. €
 167. 167. 16726.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat Yritysten investointiaste on Suomessa selvästi alempi kuin muissa pienissä EU-maissa 18 20 22 24 26 28 30 Ruotsi Tanska Itävalta Belgia EU-maat Suomi Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon (pl. rahoituslaitokset), %
 168. 168. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 16826.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
 169. 169. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 16926.4.2019 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
 170. 170. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain 37 % Ruotsin tasosta 17026.4.2019 Teknologiateollisuus 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 2016 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
 171. 171. Suomi ei ole ollut houkutteleva toimintaympäristö ulkomaisille investoinneille ja yrityksille Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja koko elinkeinoelämässä (pl. finanssisektori) 17126.4.2019 Teknologiateollisuus 12% 19% 24% 27% 29% 30% 31% 31% 35% 36% 37% 42% 8% 11% 17% 21% 20% 18% 19% 17% 22% 16% 22% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Koko elinkeinoelämä Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2015)
 172. 172. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut useita vuosia kestäneen heikkenemisen jälkeen. Kirittävää on kuitenkin edelleen. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden edellytyksissä on kohentamisen varaa. 17226.4.2019 Teknologiateollisuus
 173. 173. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 17326.4.2019 Teknologiateollisuus
 174. 174. 17426.4.2019 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta on edelleen noin 5 % euromaita jäljessä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 175. 175. 17526.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus ovat edelleen erkaantuneina toisistaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo kiintein hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
 176. 176. 17626.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa EU- keskiarvoon on edelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus (kiintein hinnoin) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Suomi suhteessa EU-keskiarvoon Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
 177. 177. 17726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
 178. 178. 17826.4.2019 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2018. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet useissa EU-maissa, vuonna 2017-2018 myös Suomessa 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
 179. 179. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 17926.4.2019 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
 180. 180. 18026.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito Työllisten kokonaismäärä Suomessa on ylittänyt vuoden 2008 tason
 181. 181. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on pudonnut, mutta on edelleen korkealla tasolla 18126.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
 182. 182. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 18226.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 183. 183. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 18326.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
 184. 184. Suomen jäykkä palkkamalli on antanut vähän tilaa paikalliselle sopimiselle TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa 18426.4.2019 Teknologiateollisuus -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suomi Saksa Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2017, %-yksikköä 14 %- yksikköä
 185. 185. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 18526.4.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
 186. 186. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 18626.4.2019 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
 187. 187. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa 18726.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta USA Alankomaat Australia Kanada Italia Iso-Britannia Japani Espanja Etelä-Korea Argentiina Kreikka Portugali Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia Latvia Liettua Romania Bulgaria Meksiko Filippiinit Palkat Sivukulut Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja) Teollisuuden työn hinta eri maissa 2016, euroa per tunti
 188. 188. 18826.4.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 36 38 40 42 44 46 48 50 Ranska Suomi Norja Tanska Italia Belgia Ruotsi Irlanti Espanja Slovakia Euroalue Unkari Malta Liettua Slovenia EU Tsekki Itävalta Kroatia Portugali Latvia Alankomaat Saksa Puola Bulgaria Viro Kypros Kreikka Luxemburg Romania Iso-Britannia Makedonia Sveitsi Islanti Montenegro Turkki Tuntia
 189. 189. Teollisuuden työaika Suomessa on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien teollisuuden palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2017 18926.4.2019 Teknologiateollisuus 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Tuntia
 190. 190. 19026.4.2019 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %

×