Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser(20)

Publicité
Publicité

Uuskasvun polut - Digitalisaation lupaus teaser

  1. LUKIJALLE | Valdur Laid TIETO ON TÄMÄN AJAN ÖLJY | Luku 1 TILANNEKUVA 2015 – MURROS VAI JÄMÄHTÄMINEN? | Luku 2 TIETOYHTEISKUNNASTA DIGITALISAATIOON | Luku 3 DIGITALISAATION MONET KASVOT | Luku 4 4.1. Digitaalisuuden teknologiaperusta 4.2. Teknologiailmiöiden laajentumat 4.3. Digitalisaation sosioekonomistiset ilmiöt 4.4. Digitalisaatio ja liiketoimintamallit 4.5. Onko elämää hypetyksen ulkopuolella? DIGIHYPETYKSESTÄ DIGITUOTTAVUUTEEN – Mitä se vaatii johtamiselta? | Luku 5 HEIJASTUMIA SUOMESTA VUONNA 2025 | Luku 6 Suomen terveydenhuolto vuonna 2025 Suomen kaupunkiliikenne vuonna 2025 DIGITALISAATION LUPAUKSEN LUNASTAMINEN | Luku 7 PUHEENVUOROJA DIGITALISAATIOSTA Resurssikysymys | Markku Wilenius Uskallus katsoa tulevaisuuteen | Jyrki Kasvi Kuinka kasvaa suuremmaksi niukkuuden maailmassa? | Roope Mokka Sosiaalinen pääoma on parasta pääomaa | Mika Anttonen Uusi vihreä oksa? | Petri Rouvinen Häiriösumu vaatii itsekuria | Jyri Engeström Päättävä digitaalinen jälkikirjoitus | Timo Airaksinen Kuka omistaa tiedon? | Antti Poikola ja Ossi Kuittinen Turvallisuus on luottamusta | Arto Räty Suomi tarvitsee robottistrategian | Cristina Andersson Älykkyys on markkinoilla pysymisen ehto | Aarne Halme Yritys on tehty kestämään | Anne Berner Aineettomasta fyysiseen, fyysisestä aineettomaan | Anni Ronkainen Jakolinja on tässä | Leena Mörttinen Ei ensimmäinen, vaan ensimmäisten joukossa | Saku Mäkinen Kasvuyritysten kasvattajat | Inka Mero Muutoksen keskellä | Hanno Nevanlinna, Futurice Oy Korkea perussuorituksen taso | Tuomas Routto, Reaktor Innovations Oy Lukutaito on digikansalaisen perusosaamista | Marjukka Peltonen, HelMet-kirjasto Pelisilmää digimarkkinoille | Antti Tiihonen, Veikkaus Oy 0–100 | Jussi Lystimäki, Tori.fi Uusi peluri | Pekka Lemettinen, Suomen Vahinkovakuutus Oy Digitaalisen verokirstun saranat kuntoon | Markku Heikura, Verohallinto Paloletkusta ei voi juoda tulevaisuudessakaan | Lauri Kivinen, Yleisradio Oy Median tulevaisuus muurin varjossa | Johanna Suhonen, Kauppalehti Rohkeasti laatikon ulkopuolelta | Pekka Ylihurula, S‐Pankki Oy Puheenvuoro kuluttajalle | Lauri Ant-Wuorinen, Plastex Oy Puusta pitkään | Erkki Tolvanen | Piklas Oy Rohkeus ja äly | Timo Taalas, ZenRobotics Oy Älykäs logistiikka mullistaa jätehuollon | Pirkka Palomäki, Enevo Oy JÄLKISANAT –Tehokkuus, kasvu ja uusi liiketoiminta | Petri Niittymäki LIITE: Digitaalinen liiketoiminta – akateeminen kirjallisuuskatsaus Sisällysluettelo linkedin.com/company/sonera facebook.com/SoneraYrityksille Sonera_B2B #SoneraB2D OSALLISTU KESKUSTELUUN SOSIAALISESSA MEDIASSA: 3 8 18 30 42 48 56 66 73 75 76 92 95 103 112 121 122 129 137 143 150 155 159 165 173 177 181 185 188 193 196 201 204 207 210 215 219 223 227 231 235 239 244 249 252 258 264 266
  2. Vuonna 2011 maailmassa oli arvion mukaan dataa 1,8 tsettatavua eli 1800 miljardia gigatavua. LÄHDE: IDC, The Digital Universe DATAN MÄÄRÄ KASVAA NOIN 40% VUOSITTAIN. Globaalin talouden kehitys pakottaa meitä etsimään uusia tuottavuuden ja kasvun lähteitä. Kulloinkin jälkikäteen ym- märretään paremmin, mikä oli se voima, joka piti kehityksen liikkeessä. Teollistumisen lähteenä oli höyry, seuraavan aallon mahdollisti sähkö, tämän jälkeen öljy määritti sekä kulutusta että liikkumista. Tietotekniikan kehitys kohti digitalisaation aikaa on nostanut tiedon tuottavuuden tärkeimmäksi lähteeksi. Tieto on tämän ajan öljy. Luku 1 201920152011 Tieto on tämän ajan öljy 8 9
  3. Tilannekuva 2015 – Murros vai jämähtäminen? Kesään 2015 tultaessa Suomi on kansantaloutena kehittynyt vuosien ajan vastakkaiseen suuntaan kuin johtavat länsimaat. Suomen kannalta globaalin finanssikriisin vaikutus on ollut pitkäkestoinen ja ankara: vuoden 2012 jälkeen tuotanto on yksinomaan laskenut tai pysynyt entisellä tasolla. Suomalai- nen tuotanto on finanssikriisin jälkipyykin vuoksi vuonna 2015 edelleen noin viidenneksen alhaisemmalla tasolla verrattuna tasoon, jonka olisimme kuluvana vuonna saavuttaneet ilman kriisiä. Suomi uhkaa jäädä globaaleilla markkinoilla jalkoi- hin. Kuilu kasvaa: verrattuna sekä EU-maihin keskimäärin, että Japaniin ja Yhdysvaltoihin Suomen kansantalouden tunnusluvut jäävät tuntuvasti takamatkalle. Suomi on jäänyt polkemaan nollakasvu-uralle: viimeisimmät Suomen pitkän tähtäimen ennusteet lupailevat vain prosentin keskimääräistä kasvua vuosiksi eteenpäin. Luku 2 LÄHDE: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA SUOMEN BKT:N KEHITYS VERRATUNA RUOTSIIN JA SAKSAAN 115 120 2009 2011 2013 2015 100 95 105 110 Suomi Saksa Ruotsi 18 19
  4. Tietoyhteiskunnasta digitalisaatioon Tietoyhteiskunta oli alun perin talouselämän liike, jolla oli poliittinen tuki. ICT:n mahdollisuuksien hyödyntämiseen haettiin vauhtia yrityselämässä, hallinnossa ja yksityishenkilöiden hyvinvoinnissa. Tietoyhteiskunta oli vahvasti EU:n agendalla; viimeistään 1980-luvulla romahtanut eurooppa- lainen innovatiivisuus oli palautettava, jottei USA:n ylivalta tietotekniikan hyödyntämisessä kurjistaisi Eurooppaa globaalissa kilpailussa. Vuositu- hannen alussa yritykset alkoivat eriytyä tietoyhteiskunnan rakennuspro- jektista ja lopulta finanssikriisi latisti tietoyhteiskuntakeskustelun sisäl- löksi vain hallinnon tietotekniikkahankkeet. Tarvittiin uusi yhteinen termi, joka kuvaa jälleen uudelleen kaikkien toimijoiden yhteistä mahdollisuutta. Uutta aikaa peilaavaksi käsitteeksi valikoitui digitalisaatio. HENKILÖKOHTAISEN TUOTTAVUUDEN NOSTO PROSESSIEN TUOTTAVUUDEN NOSTO AUTOMATISOINNILLA UUSIEN PROSESSIEN JA LIIKETOIMINTAMALLIEN LUOMINEN ICT:N AVULLA Luku 3 2010 1970 1990 30 31
  5. Digitalisaation monet kasvot Mitä kaikkea voidaan digitalisoida? Mitä kaikkea täytyy digitalisoida? Missä kulkee digitalisaation raja? Kysymys liittyy tiedon luonteeseen. Aikaisemmin tieto on mielletty aineettomaksi. Tekstiä ja tekstipohjaisia aineistoja, ääniä ja musiikkia, valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa on digitalisoitu jo pitkään. Digitalisaatio ja ICT eivät ole synonyymejä – digitalisaatio on myös käyttäytymismalleja, uusia tapoja ja tottumuksia, uusia liiketoimintamalleja ja uutta tuottavuuden tasoa. Digitalisaatio avaa meille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, mutta innostuksen lomassa on oltava tietoinen myös mahdollisuuksien kääntöpuolesta. Viime kädessä kyse on tehokkuudesta ja tuottavuudesta, tietointensiivisistä liiketoimintamalleista – kilpailukyvystä. Luku 4 BIG DATA JA ANALYTIKKA OHJELMISTOKEHITYS PILVIPALVELUT MOBILITEETTI MY DATA JA OPEN DATA ROBOTIIKKA TIETOVERKOT DIGITAALINEN VIESTINTÄ KYBERTURVALLISUUS PAIKKARIIPPUMATON TYÖ INTERNET OF THINGS SOSIAALINEN MEDIA DIGITAALINEN ASIAKASKOHTAAMINEN JOUKKOISTAMINEN 42 43
  6. Digihypetyksestä digituottavuuteen – Mitä se vaatii johtamiselta? Kuulemme päivittäin konkreettisia esimerkkejä ja hätkähdyttäviä visioita siitä, miten arkiset asiat muuttuvat ympärillämme. Kertojan kokemus- tausta määrittää, näyttäytyykö digitalisaatio mahdollisuutena pelastaa maailma vai pelottavana uhkakuvana, joka haastaa ihmisyyden perusteet. Keskustelu karkaa helposti itse asiasta. Digitaalisuus on vain teknologioi- ta ja ajatusmalleja, viitekehys, jonka kautta tuottavuutta ja asiakaskoke- musta tarkastellaan. Ja ennen kaikkea johdetaan uudelle tasolle. Luku 5 62% 48% 22%27%34% 50% VERKKOLIIKETOIMINTAA IT:N KULUTTAJISTUMISTA (BYOD) PILVIPALVELUITA BIG DATAA SOSIAALISTA MEDIAA TEOLLISTA INTERNETIÄ (IOT) ORGANISAATIOLLANI ON SELKEÄ SUUNNITELMA JA STRATEGIA HYÖDYNTÄÄ LIIKETOIMINNASSA... LÄHDE: TIVIA ry 76 77
  7. Luku 6 Heijastumia Suomesta vuonna 2025 Digitalisaatio merkitsee syvää murrosta useilla toimialoilla. Digitalisaation tulevaisuuskuvista voisi kirjoittaa monta erillistä kirjaa, mutta tässä kappaleessa valitsimme kaksi erilaista näkökulmaa: terveydenhoidon ja liikenteen. Molemmat vaikuttavat jokaiseen suomalaiseen ja ovat kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä aloja, jotka muuttuvat - tai voisivat muuttua - digitalisaation myötä radikaalistikin. 92 93
  8. Digitalisaation lupauksen lunastaminen Digitaalisuus on tietoyhteiskunnan jatkumoa, ja tietoyhteiskunta oli jatkumo automaattisen tietojenkäsittelyn marssista työpaikoille ja koteihin. Välissä oli millenium, jonka pelättiin romahduttavan jopa koko länsimaisen kulttuurin. Joskus puhuttiin uudesta taloudesta ja monesta muusta asiasta, jotka olivat aikanaan kaikkien huulilla. Digitaalisuudenkin jälkeen tulee kehityspyrähdyksiä, joita vauhditetaan joko poliitikkojen, talouden asiantuntijoiden tai insinöörien toimesta. Nyt on kuitenkin aika lunastaa tässä ajassa olevat lupaukset. Luku 7 ETSI SUURTA, TEE SITÄ MIKÄ ON TÄNÄÄN MAHDOLLISTA TEE MUUTOKSELLE TILAA ÄLÄ PELKÄÄ VIRHEITÄ VALITSE ROOLISI JA USKO SIIHEN VERKOSTOIDU PARHAIDEN KANSSA KESKUSTELE HAASTEISTA JOHDA MUUTOSTA VARMISTA TURVALLISUUS PIDÄ DIGITALISAATIO TOIMINNAN YTIMESSÄ VALITSE POLKU JA ETENE SITÄ PITKIN 112 113
Publicité