Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

съгласни звукове-в-думата

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à съгласни звукове-в-думата (20)

Publicité

Plus récents (20)

съгласни звукове-в-думата

 1. 1. По помагалото на изд. “Просвета” с авторски колектив: Красимира Брайкова, Донка Диварова и Росица Цанева
 2. 2. Прочетете скоропоговорката. Защо в думата “рибка” Б се чуваПрочетете скоропоговорката. Защо в думата “рибка” Б се чува като П, а в останалите подчертани думи се чува правилно?като П, а в останалите подчертани думи се чува правилно?
 3. 3. Да си припомним!Да си припомним! КогатоКогато звучният съгласен стои предзвучният съгласен стои пред беззвученбеззвучен, той, той се превръща в беззвученсе превръща в беззвучен.. Звучният Б стои пред К и затова сеЗвучният Б стои пред К и затова се обеззвучава - изговаря се като П.обеззвучава - изговаря се като П. КогатоКогато звучният съгласен стои пред гласензвучният съгласен стои пред гласен,, тойтой се произнася и чува правилносе произнася и чува правилно..
 4. 4. тежи труди почива сладък коте мишок мраВешки
 5. 5. Задача за самостоятелнаЗадача за самостоятелна работа в работен лист №1работа в работен лист №1
 6. 6. Работен лист №1Работен лист №1
 7. 7. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Кои са липсващите букви в откъса от стих. на Д. Попов?Кои са липсващите букви в откъса от стих. на Д. Попов? Чушки, чушки, чушки,Чушки, чушки, чушки, алени, червени –алени, червени – радват се на своитерадват се на своите есенни премени.есенни премени.
 8. 8. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Кои са липсващите букви в откъса от стих. на Д. Попов?Кои са липсващите букви в откъса от стих. на Д. Попов? До тях се надуватДо тях се надуват Тлъсти хубавелки,Тлъсти хубавелки, Гъ__ки еднокраки –Гъ__ки еднокраки – къдрополи зелки.къдрополи зелки.
 9. 9. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Кои са правилните букви в откъса от стих. на Д. Попов?Кои са правилните букви в откъса от стих. на Д. Попов? Морко__ любопитенМорко__ любопитен все напре__ се бута.все напре__ се бута.
 10. 10. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме Кои са правилните букви в откъса от стих. на Д. Попов?Кои са правилните букви в откъса от стих. на Д. Попов? - Стой! – по него вика –Стой! – по него вика – - чушчицата люта.чушчицата люта.
 11. 11. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме
 12. 12. Да проверим какво научихмеДа проверим какво научихме
 13. 13. Изработил презентацията: П. Рангелова

×