Povezavost fizickog vaspitanja,sporta i rekreacije u nasem sistemu.pptx

  1. Povezavost fizickog vaspitanja,sporta i rekreacije u nasem sistemu fizicke kulture
  2. Fizicka aktivnost i sport Usavremenimuslovimaživotairada,fizička kultura(sport) seuglavnom ispoljavakroztri područja:fizičkovaspitanje,sportsku rekreacijuisport.Poredtoga,sredstvafizičke kultureprimenjujuseusavremenojmedicini zalečenjebrojnihtegobalokomotornog aparata,kardiovaskularnog,respiratornog, nervnogidrugih sistema.
  3. • Rekreacija je korišćenje vremena na neprofitabilan način, a na mnogo načina predstavlja i terapeutsko osveženje za telo i duh. Kako sve više i više vodimo sedeći način života, potreba za rekreacijom se povećava. To pokazuje i rast popularnosti takozvanih aktivnih odmora. • Rekreacija, igra i zabava nisu svojstvene samo ljudima, već im se gotovo sva bića donekle prepuštaju. Igra je neophodna za razvoj raznih sposobnosti, uključujući i one najosnovnije kao što su motoričke sposobnosti kod mladih. • Vikend je tipično vreme za rekreaciju, jer je poznat kao "dan odmora". Praznici su takođe često vreme za rekreaciju. • Tradicionalno, muzika i ples su sredstvo rekreacije u mnogim kulturama, kao što su i sportovi, hobiji, igre i turizam. Gledanje televizije i slušanje muzike su česti oblici rekreacije.
  4. Sport i rekreacija u Srbiji • U Srbiji su velike regionalne razlike u razvijenosti sporta. Nadprosečnu razvijenost aktivnog članstva nalazimo u opštinama severno od linije Zaječar, Kragujevac, Šabac. U odnosu na ukupno stanovništvo pojedinih kategorija veliko je zaostajanje u bavljenju sportom starijeg odraslog sanovništva (sa preko 34 godine starosti sportski . Prema rezultatima poslednjeg statističkog istraživanja sporta, u Srbiji se krajem devedesetih godina, u ukupno 3718 osnovnih organizacija fizičke kulture (uglavnom klubova), sportom i aktivnom rekreacijom bavilo oko 400 000 aktivnih članova, u tome 70 00 žena, sportista, rekreativaca, sportskih stručnjaka i funkcionera. Stanovništvo koje se redovno bavi nekim oblikom organizovanog sporta u Srbiji obuhvata 4% ukupnog stanovništva.