Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola

160 vues

Publié le

Terve koululainen -hankkeen Move!-webinaarisarjan toinen verkkoluento käsitteli fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Movea osana kouluterveydenhuoltoa. Kokemuksia Jyväskylästä kertoivat kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki ja kouluterveydenhoitaja Eeva Tokola.

Verkkoluento pidettiin 6.11.2018.

Luentotallenne ja muut webinaarisarjan tallenteet ja esitysmateriaalit ovat katsottavissa osoitteessa https://www.tervekoululainen.fi/webinaari

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola

 1. 1. Move! osana kouluterveydenhuoltoa – kokemuksia Jyväskylästä 6.11.2018 kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Riitta-Maija Hautamäki ja kouluterveydenhoitaja Eeva Tokola Jyväskylän kaupunki Terve koululainen -webinaarisarja
 2. 2. MOVE!Osana kouluterveydenhuoltoa – kokemuksia Jyväskylästä Eeva Tokola ja Riitta-Maija Hautamäki
 3. 3. • Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 Move!-fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. • Move!-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. • Opetushallitus on kirjannut Move!-mittaukset määräyksenä uusiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan l.8.2016 alkaen. Mittaukset tullaan toteuttamaan vuosittain valtakunnallisesti perusopetuksen liikunnan tunneilla elo- syyskuussa. l .8.2016 alkaen mittaukset tulee toteuttaa vuosiluokalle 5 ja l .8.2018 alkaen myös vuosiluokalle 8. Mittausten järjestäminen molemmilla vuosiluokilla j o syksystä 2016 alkaen on opetuksen järjestäjän päätettävissä ja suositeltavaa. • Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet TAUSTAA
 4. 4. TOIMINTAKYKY - ei ole irrallinen ilmiö Fyysinen toimintakyky Toiminnallinen kyky selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä. Esim. liikkua omin avuin ja huolehtia päivittäisistä toimista Psyykkinen toimintakyky Voimavarat, joiden avulla selviydytään arjen haasteista Kognitiivinen toimintakyky Tiedonkäsittelyä ja eri osa-alueiden yhteistoimintaa esim. muisti, oppiminen, keskittyminen Sosiaalinen toimintakyky Vuorovaikutustilanteet, osallistuminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
 5. 5. SUORITUSKYVYN TESTAAMISESTA TOIMINTAKYVYN SEURANTAAN! Toimintakykyä voidaan määritellä ”kyvyksi saada aikaan jokin toiminta” (Wikipedia) Fyysinen toimintakyky on hyvä erottaa suorituskyvystä, joka ilmaisee ihmisen maksimaalisen kyvyn suorittaa liikuntatehtävä. (Salin&Huhtiniemi)
 6. 6. LÄHTÖKOHTANA KOULULAISEN SELVIYTYMINEN ARJEN TEHTÄVISTÄ • Koulumatkan kulkeminen omin lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä vähintään 5 km) • Koulu- ja harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen omin lihasvoimin • Istuvan elämäntavan vaikutusten ennaltaehkäiseminen: luonnollisen anatomisen liikelaajuuden ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa ja lonkan koukistajissa • Liikenteessä liikkuminen: ympäristön havainnoiminen ja siihen tarkoituksenmukaisesti reagoiminen • Erilaisilla alustoilla liikkuminen: tasapainon säilyttäminen myös liukkaalla alustalla • Portaissa ja epätasaisessa maastossa liikkuminen • Vedessä liikkuminen (raajojen liikkeiden yhteensovittaminen ja kestävyyskunto).
 7. 7. MOVE!-MITTAUSTULOKSET KUNNAN STRATEGISESSA SUUNNITTELUSSA JA JOHTAMISESSA • Move!-tietoja voi hyödyntää esimerkiksi kunnan nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan suunnittelussa. • Kunnan hyvinvointisuunnitelmaan voidaan kirjata tietoa Move!- järjestelmästä.
 8. 8. MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU KUNNASSA • Koulutukset opettajille sekä oppilas- ja kouluterveydenhuollolle • Kouluterveydenhoitajan vierailu opettajakokouksessa/ rehtorikokouksessa • Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille • Yhteistyö Liikuntapalvelujen ja Liikkuva koulu -hankkeen kanssa
 9. 9. MOVE!-MITTAUSTEN VALMISTELU KOULULLA • Oppilaiden kanssa etukäteen harjoitteleminen • Vanhempainillassa kertominen/ harjoitteleminen – Vanhemmat etukäteen tietoisia mittauksesta ja sen tarkoituksesta – Vanhemmat antavat paremmin luvan tiedonsiirtoon • Hyvä yhteistyö opettajan ja terveydenhoitajan välillä on lähtökohta onnistuneelle Move!-järjestelmälle.
 10. 10. MOVE!-MITTAUKSEN TOTEUTUS • Keväällä/syksyllä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä vuosikellon suunnittelu – Aikataulu ja toteutus • Terveydenhoitaja suunnittelee hyvissä ajoin 5.- ja 8.-luokan laajat terveystarkastukset huomioiden Move!-tulosten valmistumisen. • Opettaja kopioi tulokset itselleen. Luovuttaa terveydenhoitajalle ne alkuperäiset lomakkeet tai kopiot, joihin lupa annettu.
 11. 11. MOVE! JA OPETTAJA • Mahdollisuus käyttää tietoja liikunnanopetukseen ja koulun toiminnan suunnitteluun • Mittaustuloksista saa tuoretta tietoa oppilaiden toimintakyvystä, vahvuuksista ja heikkouksista. • Mahdollisuus suunnitella arjen toimintakykyä kehittäviä tehtäviä oppilaille
 12. 12. MOVE!-PALAUTE KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA Tavoitteet • Vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. • Ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. • Ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyä. • Antaa oppilaalle konkreettisia työkaluja tulevaisuutta varten.
 13. 13. MOVE!-PALAUTE TERVEYSTARKASTUKSESSA • Oppilaan oma ajatus ja fiilis • Mittauksen tarkoitus • Osa-alueet • Hyvä palaute ja onnistuminen • Mietitään kehitettävät osa-alueet ja mahdolliset tukitoimet
 14. 14. Tällä osa-alueella oppilaan fyysinen toimintakyky on hyvällä tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat helposti. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa- alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kannusta oppilasta jatkamaan samaan malliin!
 15. 15. Kyseisellä osa-alueella oppilaan fyysinen toimintakyky on tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa-alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Pienellä lisäharjoituksella oppilaan jaksaminen ja hyvinvointi edistyvät.
 16. 16. Oppilaan fyysinen toimintakyky tarvitsee harjoitusta kyseisellä osa-alueella. Kehitystä kaipaavia toimintakyvyn osa- alueita voi helposti parantaa pienen harjoittelun avulla lisäämällä liikuntaa arkisiin toimiin, esimerkiksi koulumatkoilla tai välitunneilla. Oppilasta tulee kannustaa kokeilemaan myös uusia aktiivisia vapaa- ajanviettotapoja tai liikuntamuotoja.
 17. 17. Tukitoimet • Jumppa-ja venyttelyohjeet – Ylävartaloa vahvistavat harjoitteet – Ylävartalon venytykset – Keskivartaloa vahvistavat harjoitteet – Alaraajoja vahvistavat harjoitteet – Alavartalon venytykset – Pallojumppa – Niskaryhti – Jalkateräjumppa • Vanhemman kanssa yhteinen tavoite/tukeminen – Ruutuajan tauottaminen – Iltarutiiniksi esim. etunojapunnerrus tai hyppynarulla hyppiminen – Koulumatka kävellen/pyörällä – Valitaan portaat, ei hissiä
 18. 18. • Lähete fysioterapeutille • Liikkuva koulu -hankkeen kautta liikuntalipun antaminen – Motivoidaan lisäämään liikuntaa, kokeilemaan uutta yhdessä kaverin tai perheenjäsenen kanssa – Superpark, Trampoliinipark, Hutunki, AaltoAlvari – Sovittu pelisäännöt ja seurantakäynti lipun käytön jälkeen • Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut – LiikuntaVeturi 9-12-vuotiaat – LiikuntaLaturi 13-19-vuotiaat – Liikuntaneuvonta – Koulu PT-toiminta – Kerhot – Soveltava liikunta
 19. 19. MOVE!-MITTAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN • Laajoista terveystarkastuksista kootaan luokkayhteenveto – Käydään läpi luokassa sekä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä – Lähetetään Wilma-viesti huoltajille • Opettaja kertoo Move!-mittaustulokset • Yhteinen tavoite luokalle – Koulumatka kävellen tai pyörällä – ”punnerrushaaste” – Ruutuajan seuranta/rajoittaminen SEURANTA JA PALKINTO! ☺
 20. 20. POHDINTAA • Palaute hyvässä hengessä • Konkreettinen tieto oppilaan fyysisestä kunnosta • Oppilas ei ole asian kanssa yksin, huoltaja lähtee tukemaan • Jokaiselle oppilaalle löytyy positiivista palautetta • Terveydenhoitajan tärkeää perehtyä mittauksen tekemiseen ja palautteen antamiseen • Yhteistyö koulun kanssa tärkeää

×