Chậm chín cà chua.pptx

V. TÀI LIỆU THAM
KHẢO
I. Đặt vấn đề
III.. Chậm chín và các
yếu tố ảnh hưởng đến
quá trình chín của cà
chua
IV. Ứng dụng
công nghệ sinh
học trong sự
chậm chín của cà
chua
II. Những biến đổi
trong quá trình bảo
quản cà chua
SỰ CHẬM CHÍN CÀ CHUA
3
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
• Cà chua có tên khoa học là Solanum lycopersicum
• Cải thiện thị lực; khỏe dạ dày
• Ổn định huyết áp - đường huyết
• Đẹp dáng – sáng da
• Phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu
 Do trái cây chín nhanh nên người dân cố ép thu hoạch sớm, chưa đạt tới thành
phần dinh dưỡng của trái chín, hoặc áp dụng các phương pháp bảo quản
nhưng chất lượng của trái cây không còn nguyên vẹn hay làm ảnh hưởng đến
sức khỏe người tiêu dùng.
4
II.NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA CÀ CHUA TRONG QUÁ
TRÌNH BẢO QUẢN
Các biến đổi vật lí
Tổn thương cơ giới
Là những tổn thương trong quá
trình thu hái, vận chuyển và độ
già chín. Cà chua bị dập nát,
không những gây méo mó xấu
xí bề ngoài mà còn làm tăng sự
mất nước
Sự sinh nhiệt
Nhiệt được sinh ra trong quá trình bảo quản tươi là do hô hấp. 2/3
lượng nhiệt đó được thải ra ngoài môi trường, 1/3 lượng nhiệt còn
lại được dung vào các quá trình trao đổi chất bên trong tế bào, quá
trình bay hơi nước
Sự giảm khối lượng, bay hơi
Quả sau khi tách khỏi cây sẽ xảy ra quá
trình mất nước tự nhiên do bay hơi, dẫn
đến quả bị nhăn héo, hình thức xấu, giảm
các chất dinh dưỡng để nuôi quả tồn tại
5
Các biến đổi sinh hóa
Sự hô hấp
Hô hấp là quá trình sinh
lý quan trọng của quả
sau thu hoạch. Sự hô hấp
làm giảm khối lượng
một cách tự nhiên vì khi
hô hấp quả sử dụng chất
dinh dưỡng, thải ra năng
lượng ở dạng nhiệt (làm
nóng khối quả), nước,
khí CO2 và đôi khi cả
rượu
Sự sinh sản ethylene
Khí ethylene kích thích
sự phân giải cholorophyl
và quá trình chín quả.
Quả hô hấp đột biến sinh
ra nhiều ethylene trong
quá trình chín hơn các
loại khác
Sự thay đổi các thành phần hóa học
Glucid, Pectin, Acid, Vitamin C, Các chất màu
6
III. SỰ CHÍN CHẬM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐÉN QUÁ TRÌNH CHÍN CỦA CÀ CHUA
1. Vai trò của sự chín chậm
• Chủ động tiêu thụ sản phẩm
• Giảm thiệt hại sau thu hoạch
• Giảm chi phí bảo quản
Người sản xuất
• Đảm bảo giá trị dinh dưỡng của cà chua
• Kéo dài thời gian sử dụng
Người tiêu dùng
• Dễ dàng trong công tác bảo quản
• Giảm hư hỏng
Quá trình bảo quản
7
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chín của cà chua
Thiếu ánh sáng thì sự chín của cà chua
sẽ bị kím chế lại nhưng nếu chúng ta
bảo quản đủ ánh sáng thì quá trình chín
sẽ nhanh hơn và màu sắc cũng láng, đẹp
hơn.
Ở nhiệt độ càng thấp sự chín của
quả diễn ra càng chậm, tùy
thuộc vào từng giai đoạn của
quả mà ở những điều kiện nhiệt
độ thích hợp cà chua sẽ chín
Ethylene(C2H4) là yếu tố quyết
định đến quá trình chín của quả:
Ethylene bằng trực tiếp hay gián
tiếp gây phân hủy chlorofyll, nhờ
đó quả xanh có màu đỏ rất nhanh
Độ ẩm không khí càng cao thì
quá trình thoát hơi nước càng
chậm do đó cà chua giữ được
tươi lâu hơn
8
3.Sự ảnh hưởng của ethylene đến sự chín của cà chua
3.1 Ảnh hưởng của ethylene
đến quá trình bảo quản
Tăng cường hô hấp, do đó làm
giảm nhanh lượng chất khô dự trữ
dẫn đến làm hao hụt khối lượng tự
nhiên nên chất lượng giảm nhanh
trong thời gian bảo quản. Rau quả
chín là một môi trường dồi dào
dưỡng chất cho các côn trùng và
các vi sinh vật gây hại phát triển
và từ đó làm giảm thời gian bảo
quản.
9
3.2 Tác dụng của ethylene đến quá trình chín của quả
Ethylene được sinh tổng hợp tại các tế bào và các mô thực vật vào lúc trái
đã phát triển hoàn chỉnh để kích thích sự chín của quả. Do ethylene có liên
quan đến quá trình sinh tổng hợp các loại enzyme thúc đẩy quá trình chín
như: protopectinase thủy phân protopectin thành pectin hòa tan làm cho trái
mềm dần, enzyme chlorophyllase oxy hóa chlorophyll làm trái mất màu
xanh, chuyển qua màu của chính nó (anthoxyanne, carotenoid)
Tác dụng của ethylene đến quá trình chín của quả
10
IV. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SỰ CHẬM CHÍN
CỦA CÀ CHUA
1. Sinh tổng hợp ethylen
11
 Xuất phát từ acid amine methionine (MET) và sản phẩm
quan trọng của chu trình này là tạo ra ethylene (C2H4).
 Từ MET sẽ tạo ra sản phẩm trung gian S_adenosyl
methionine (SAM) dưới xúc tác của enzyme
SAM_synthetase.
 Từ SAM chuyển hóa theo 2 con đường khác nhau: một
phần tổ hợp lại acid amine MET để tiếp tục quá trình
sinh tổng hợp trong cơ thể sinh vật; một phần chuyển hóa
thành 1_aminoacyclopropane 1_cacboxylic acid (ACC)
nhờ tác dụng xúc tác của enzyme ACC_synthetase.
 Khi quả còn xanh, con đường hình thành trở lại MET xảy
ra mạnh và sự hình thành ACC là yếu hơn. Quá trình này
sẽ diễn ra ngược lại khi quả chín dần. Từ ACC chuyển
hóa thành ethylene nhờ tác dụng xúc tác của enzyme
ACC_oxydase.
2. Các phương pháp ức chế ethylen
2.1 Các chất kháng ethylene
• Sử dụng aminoethoxyvinyglyxin
(AVG) và acid aminooxydase
(AOA):
- enzyme ACC_synthetase và
ACC_oxydase đóng vai trò quan
trọng trong quá trình điều hòa sản
sinh ethylene
- AVG và AOA là các hợp chất có tác
dụng ức chế hoạt động của enzyme
ACC_synthetase,
• Sử dụng các ion kim loại nặng
(Ag, Ti, Co, Hg, Pd):
- Các ion kim loại nặng gây trở ngại
đối với các vị trí liên kết của ethylene
- Ức chế hoạt tính của ethylene, hình
thành một phức diethylene và do đó có
tác dụng như một chất kháng ethylene
12
2.2 Bảo quản trong môi
trường điều chỉnh thành phần
khí
Bảo quản rau quả tươi trong môi trường
có nồng độ O2 thấp hơn 21% và tăng
hàm lượng CO2 thì cường độ hô hấp
giảm, dẫn đến việc ức chế quả trình sinh
tổng hợp ethylene, giúp kéo dài thời gian
bảo quản rau quả.
2.3 Bảo quản ở nhiệt độ
thấp
- Nhiệt độ thấp có tác dụng ức chế
cường độ các quá trình sinh lý, sinh
hóa xảy ra trong rau quả vì ở nhiệt độ
thấp các ezym xúc tác bị ức chế hoạt
động. Do đó, bảo quản rau quả ở nhiệt
độ thấp có khả năng ức chế hoạt động
các enzym xúc tác quá trình sinh tổng
hợp ethylene đặc biệt là enzym ACC-
oxydase. Vì vậy hạn chế sự hình
thành ethylene, giúp kéo dài thời gian
bảo quản rau quả
13
2.4 Dùng hóa chất hấp thụ 1 –
methylcylopropene( 1- MCP)
• Phương trình phản ứng
+ H2C= CH2 ⇨ R
• Khi 1- MCP được phun vào kho bảo
quản, nó sẽ hấp thụ khí ethylene, ức chế
sự hoạt động của nối đôi ở khí ethylene.
R là hợp chất trùng hợp theo nguyên tắc
thống kê ( có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa
các phân tử với nhau ). Bằng cách này 1
– MCP có thể trì hoãn quá trình chín, kéo
dài thời gian bảo quản của rau quả
• Trong bảo quản cà chua
Cà chua không được xử lý với 1-MCP sẽ
đạt tới độ chín sau 5->7 ngày bảo quản ở
nhiệt đọ 20ºC trong khi cà chua được xủ lý
với 1-MCP( 1ppm, 24h) quá trình này có
thể kéo dài từ 13-15 ngày ở cùng nhiệt đọ.
Như vây, việc xử lý với 1-MCP có thể kéo
dài gấp đôi thời gian bảo quản
14
2.5 Loại bỏ hoặc cô lập nguồn sản sinh ethylene
Chọn nguồn nguyên liệu đồng đều tươi
Điều chỉnh ẩm độ
Kiểm tra ẩm độ
Kiểm soát nồng độ khí trong kho bảo quản
Thông gió kho bản quản
15
2.6) Công nghệ chín chậm ứng dụng công nghệ gene – công nghệ
Delayed repeding (DR)
2.6.1) Kỹ thuật Antisense polygalacturonase
Polygalacturonase (PG) là 1 enzyme có vai trò thủy phân pectin – một
hợp chất tạo nên cấu trúc đặc trưng của thành tế bào thực vật là độ cứng,
chắc. Enzyme này xúc tác cho phản ứng thủy phân phá vỡ liên kết (1,4)-
glycoside giữa các acid galacturonic của phân tử pectin.
16
Antisense có thể hiểu là một thuộc tính của một chuỗi DNA nhân tạo được tạo ra
trong phòng thí nghiệm, nó đối ngược hoàn toàn với phân tử mRNA do cơ thể
thực vật tạo ra.
17
Một trong những thành công
của công nghệ DR dựa vào kỹ
thuật antisense là sản phẩm cà
chua Flavr Savr được tạo ra
bởi công ty Calgene, Hoa Kỳ
vào năm 1994.Cà chua chuyển
gene đối bản PG giảm thiểu
tới 95% PG enzyme.Cà chua
Flavr Savr chín ngay trên cánh
đồng nhưng quả vẫn rắn chắc
trong một thời gian dài.Quả
cứng rắn, thành quả bị phân
hủy từ từ làm cho chất lượng
quả ổn định và có thể dự trữ
trong kho trong một khoảng
thời gian dài.
2.6.1) Kỹ thuật Antisense polygalacturonase
18
2.6.2) Kỹ thuật chuyển gene điều khiển sự sinh
tổng hợp ethylene
a. Chuyển gen ACC_diaminase
Vi khuẩn này có khả năng chuyển hóa ACC thành
một phân tử khác, nhờ vậy làm giảm lượng ACC
có thể nhận được để tạo ethylene
b.Chuyển gene SAM_hydrolase:
Phương pháp này cũng tương tự như
ACC_diaminase, bằng cách giảm tiền chất của
ethylene. Trong trường hợp này, SAM được
chuyển hóa thành homoserine. Gene mã hóa cho
enzyme này được phân lập từ thể thực khuẩn
E.coli T3.
19
2.6.2) Kỹ thuật chuyển gene điều khiển sự sinh tổng hợp
ethylene
c. Ức chế sự biểu hiện của ACC_synthetase
Enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa SAM
thành ACC. Từ bước thứ hai tới bước cuối
cùng trong quá trình sinh tổng hợp ethylene.
Sự biểu hiện của enzyme bị cản trở khi một
antisense hoặc một đoạn của bản sao gene
synthase được chuyển vào trong genome
của thực vật.
d. Ức chế sự biểu hiện của ACC_oxydase
Enzyme xúc tác cho sự oxy hóa ACC thành
ethylene, bước cuối cùng trong con đường
sinh tổng hợp ethylene. Thông qua kỹ thuật
antisense, giảm sự điều khiển gene ACC
oxydase dẫn đến ức chế sự hình thành
ethylene. Do đó làm chậm sự chín của quả.
d. Ức chế sự biểu hiện của ACC_oxydase
20
1. Nguyễn Mạnh Khải (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Thủy, Đinh Sơn
Quang. Giáo trình bảo quản nông sản. ĐH Nông nghiệp – Hà Nội. Năm
2005.
2. PGS.TS.Lương Đức Phẩm. Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế
biến thực phẩm. Nhà xuất bản giáo dục – Hà Nội.
3. Hà Thị Hiền, Phương Thị Hương, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Phú,
Lê hị Thảo.GVHD: Nguyễn Trọng Thăng. Ứng dụng công nghệ chín chậm
vào bảo quản trái cây.
4. Nông Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Cẩm Lê, Nguyễn Thị Tân, Phan Thị
Thanh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thu Trang.GVHD:
PGS.TS.Ngô Xuân Mạnh. Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín
chậm. ĐH Nông Nghiệp – Hà Nội.
5. ThS.Trương Thị Mỹ Linh. Công nghệ sau thu hoạch.
6. http://ebook.edu.vn
7.http://luanvan.co/luan-van/cong-nghe-sinh-hoc-trong-bao-quan-rau-cu-
qua-2770/
8. http://luanvan.net.vn/luan-van/bai-thuyet-trinh-su-san-sinh-etylen-
63861/
TÀI LIỆU THAM KHẢO
21
22
1 sur 20

Recommandé

Đề tài: Nghiên cứu trích ly bột lycopene từ gấc, HAY, 9đ par
Đề tài: Nghiên cứu trích ly bột lycopene từ gấc, HAY, 9đĐề tài: Nghiên cứu trích ly bột lycopene từ gấc, HAY, 9đ
Đề tài: Nghiên cứu trích ly bột lycopene từ gấc, HAY, 9đDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
1.4K vues69 diapositives
Fischer-Tropch par
Fischer-TropchFischer-Tropch
Fischer-Tropchphanhaianh
4K vues74 diapositives
Thực tập Xử lý khí thải.pdf par
Thực tập Xử lý khí thải.pdfThực tập Xử lý khí thải.pdf
Thực tập Xử lý khí thải.pdfMan_Book
1.6K vues99 diapositives
Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡn... par
Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡn...Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡn...
Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡn...dinhhienck
3.1K vues28 diapositives
Xác định chì, cadmi trong bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp chứa thực phẩm par
Xác định chì, cadmi trong bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp chứa thực phẩmXác định chì, cadmi trong bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp chứa thực phẩm
Xác định chì, cadmi trong bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp chứa thực phẩmDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
126 vues69 diapositives
Thuyeminh 4595 0365 par
Thuyeminh 4595 0365Thuyeminh 4595 0365
Thuyeminh 4595 0365Ánh Trần
988 vues89 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Xac dinh ham luong protein trong sua par
Xac dinh ham luong protein trong suaXac dinh ham luong protein trong sua
Xac dinh ham luong protein trong suaNguyen Thanh Tu Collection
6K vues33 diapositives
Thuyết minh dự án Nông nghiệp công nghệ cáo kết hợp vận hành lưới điện mặt tr... par
Thuyết minh dự án Nông nghiệp công nghệ cáo kết hợp vận hành lưới điện mặt tr...Thuyết minh dự án Nông nghiệp công nghệ cáo kết hợp vận hành lưới điện mặt tr...
Thuyết minh dự án Nông nghiệp công nghệ cáo kết hợp vận hành lưới điện mặt tr...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
9.8K vues91 diapositives
Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy xử lý môi trường khu công nghiệp yên bình | ... par
Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy xử lý môi trường khu công nghiệp yên bình | ...Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy xử lý môi trường khu công nghiệp yên bình | ...
Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy xử lý môi trường khu công nghiệp yên bình | ...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
448 vues64 diapositives
Đề tài: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, HAY, 9đ par
Đề tài: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, HAY, 9đĐề tài: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, HAY, 9đ
Đề tài: Các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, HAY, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
195 vues20 diapositives
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh... par
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
389 vues162 diapositives
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầng par
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầngĐề tài: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầng
Đề tài: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư 15 tầngDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
375 vues77 diapositives

Tendances(20)

Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh... par TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước thải khu dân cư – dịch vụ – cư xá công nh...
Doko.vn 229014-thiet-ke-nha-may-san-xuat-nuoc-mam-nang par Khánh Goby
Doko.vn 229014-thiet-ke-nha-may-san-xuat-nuoc-mam-nangDoko.vn 229014-thiet-ke-nha-may-san-xuat-nuoc-mam-nang
Doko.vn 229014-thiet-ke-nha-may-san-xuat-nuoc-mam-nang
Khánh Goby1.7K vues
do-an-biodiesel par linksz
do-an-biodieseldo-an-biodiesel
do-an-biodiesel
linksz11.2K vues
Biodiesel từ dầu ăn thải par anhthaiduong92
Biodiesel từ dầu ăn thải Biodiesel từ dầu ăn thải
Biodiesel từ dầu ăn thải
anhthaiduong9213.3K vues
Tên chuyên đề: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM par hieu anh
Tên chuyên đề: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠMTên chuyên đề: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM
Tên chuyên đề: QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM
hieu anh142 vues
Đồ Án Tìm Hiểu, Nghiên Cứu Phân Xưởng Xeo – Nhà Máy Giấy Bãi Bằng_08304212092019 par hanhha12
Đồ Án Tìm Hiểu, Nghiên Cứu Phân Xưởng Xeo – Nhà Máy Giấy Bãi Bằng_08304212092019Đồ Án Tìm Hiểu, Nghiên Cứu Phân Xưởng Xeo – Nhà Máy Giấy Bãi Bằng_08304212092019
Đồ Án Tìm Hiểu, Nghiên Cứu Phân Xưởng Xeo – Nhà Máy Giấy Bãi Bằng_08304212092019
hanhha121.7K vues
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính cellulase của các chủng vi khu... par TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính cellulase của các chủng vi khu...Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính cellulase của các chủng vi khu...
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính cellulase của các chủng vi khu...
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ... par nataliej4
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...
Luận văn nghiên cứu quy trình chưng cất tinh dầu gừng và ứng dụng phụ phẩm củ...
nataliej41.7K vues
Nghiên cứu sản xuất nước uống từ whey và sữa đậu nành par TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Nghiên cứu sản xuất nước uống từ whey và sữa đậu nànhNghiên cứu sản xuất nước uống từ whey và sữa đậu nành
Nghiên cứu sản xuất nước uống từ whey và sữa đậu nành
đề Tài nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô par nataliej4
đề Tài nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khôđề Tài nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô
đề Tài nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô
nataliej4269 vues
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ par duan viet
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆSƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
duan viet820 vues
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K... par nataliej4
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...
Đồ Án Sấy Cà Phê Nhân Bằng Thiết Bị Sấy Thùng Quay Năng Suất 2000 Kg Khô.H (K...
nataliej43.2K vues

Similaire à Chậm chín cà chua.pptx

Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptx par
Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptxCố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptx
Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptxThLmonNguyn
17 vues21 diapositives
Ung ung enzyme protease par
Ung ung enzyme proteaseUng ung enzyme protease
Ung ung enzyme proteaseTon Duc Thang University
31.8K vues63 diapositives
Bqtp par
BqtpBqtp
BqtpMinh Trường Phạm
5.7K vues71 diapositives
Công nghệ sau thu hoạch rau quả par
Công nghệ sau thu hoạch rau quảCông nghệ sau thu hoạch rau quả
Công nghệ sau thu hoạch rau quảFood chemistry-09.1800.1595
14.6K vues163 diapositives
bao quan nong san.ppt par
bao quan nong san.pptbao quan nong san.ppt
bao quan nong san.pptThLmonNguyn
31 vues49 diapositives
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy... par
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
322 vues95 diapositives

Similaire à Chậm chín cà chua.pptx(20)

Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptx par ThLmonNguyn
Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptxCố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptx
Cố định enzyme Lipase trên siêu vi hạt Chitosan nano sắt từ và Ứng dụng.pptx
ThLmonNguyn17 vues
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy... par TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết và tinh sạch enzy...
Tìm hiểu các phương pháp bảo quản khoai tây ở việt nam par nataliej4
Tìm hiểu các phương pháp bảo quản khoai tây ở việt namTìm hiểu các phương pháp bảo quản khoai tây ở việt nam
Tìm hiểu các phương pháp bảo quản khoai tây ở việt nam
nataliej4171 vues
Vitamn c par tamcpp
Vitamn cVitamn c
Vitamn c
tamcpp9K vues
Bảo quản rau quả bằng phương pháp màng par nataliej4
Bảo quản rau quả bằng phương pháp màngBảo quản rau quả bằng phương pháp màng
Bảo quản rau quả bằng phương pháp màng
nataliej470 vues
Bảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp Màng par nataliej4
Bảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp Màng Bảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp Màng
Bảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp Màng
nataliej464 vues
C nchebienthuyhaisan par Phúc Bùi
C nchebienthuyhaisanC nchebienthuyhaisan
C nchebienthuyhaisan
Phúc Bùi1.3K vues
yêu cầu chất tải lạnh và biến đỏi cá sau giết mổ par Đại Lê Vinh
yêu cầu chất tải lạnh và biến đỏi cá sau giết mổyêu cầu chất tải lạnh và biến đỏi cá sau giết mổ
yêu cầu chất tải lạnh và biến đỏi cá sau giết mổ
Đại Lê Vinh1.3K vues
6919920-cong-nghe-che-bien-thuy-hai-san.pdf par tmHuyen
6919920-cong-nghe-che-bien-thuy-hai-san.pdf6919920-cong-nghe-che-bien-thuy-hai-san.pdf
6919920-cong-nghe-che-bien-thuy-hai-san.pdf
tmHuyen50 vues
Enzyme trong nước quả.pptx par ThLmonNguyn
Enzyme trong nước quả.pptxEnzyme trong nước quả.pptx
Enzyme trong nước quả.pptx
ThLmonNguyn4 vues
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM par hieu anh
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠMQUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM
QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ ACID AMIN VÒNG THƠM
hieu anh116 vues

Plus de ThLmonNguyn

Anthocyanin trong gao nep cam.pptx par
Anthocyanin trong gao nep cam.pptxAnthocyanin trong gao nep cam.pptx
Anthocyanin trong gao nep cam.pptxThLmonNguyn
2 vues17 diapositives
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptx par
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptxỨng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptx
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptxThLmonNguyn
1 vue19 diapositives
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptx par
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptxVệ sinh An Toàn thực phẩm.pptx
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptxThLmonNguyn
2 vues17 diapositives
Rượu vang.pptx par
Rượu vang.pptxRượu vang.pptx
Rượu vang.pptxThLmonNguyn
3 vues21 diapositives
Salmonella trong thực phẩm.pptx par
Salmonella trong thực phẩm.pptxSalmonella trong thực phẩm.pptx
Salmonella trong thực phẩm.pptxThLmonNguyn
16 vues41 diapositives
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptx par
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptxproductiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptx
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptxThLmonNguyn
2 vues27 diapositives

Plus de ThLmonNguyn(20)

Anthocyanin trong gao nep cam.pptx par ThLmonNguyn
Anthocyanin trong gao nep cam.pptxAnthocyanin trong gao nep cam.pptx
Anthocyanin trong gao nep cam.pptx
ThLmonNguyn2 vues
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptx par ThLmonNguyn
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptxỨng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptx
Ứng DỤNG ACID PHENYLLACTIC.pptx
ThLmonNguyn1 vue
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptx par ThLmonNguyn
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptxVệ sinh An Toàn thực phẩm.pptx
Vệ sinh An Toàn thực phẩm.pptx
ThLmonNguyn2 vues
Salmonella trong thực phẩm.pptx par ThLmonNguyn
Salmonella trong thực phẩm.pptxSalmonella trong thực phẩm.pptx
Salmonella trong thực phẩm.pptx
ThLmonNguyn16 vues
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptx par ThLmonNguyn
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptxproductiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptx
productiontechnologyofbread-210724091518 (2).pptx
ThLmonNguyn2 vues
pp-kham-pha-rau-an-la-rau-an-cu_17022022.ppt par ThLmonNguyn
pp-kham-pha-rau-an-la-rau-an-cu_17022022.pptpp-kham-pha-rau-an-la-rau-an-cu_17022022.ppt
pp-kham-pha-rau-an-la-rau-an-cu_17022022.ppt
ThLmonNguyn1 vue
Cong_ngh_ch_bin_lng_thc_Bt_mi_va.ppt par ThLmonNguyn
Cong_ngh_ch_bin_lng_thc_Bt_mi_va.pptCong_ngh_ch_bin_lng_thc_Bt_mi_va.ppt
Cong_ngh_ch_bin_lng_thc_Bt_mi_va.ppt
ThLmonNguyn2 vues
Thực phẩm tốt cho sức khỏe.pptx par ThLmonNguyn
Thực phẩm tốt cho sức khỏe.pptxThực phẩm tốt cho sức khỏe.pptx
Thực phẩm tốt cho sức khỏe.pptx
ThLmonNguyn5 vues
Công nghệ lên men (1).pptx par ThLmonNguyn
Công nghệ lên men (1).pptxCông nghệ lên men (1).pptx
Công nghệ lên men (1).pptx
ThLmonNguyn4 vues
123doc_vn_cong_nghe_sau_thu_hoach_rau_q.ppt par ThLmonNguyn
123doc_vn_cong_nghe_sau_thu_hoach_rau_q.ppt123doc_vn_cong_nghe_sau_thu_hoach_rau_q.ppt
123doc_vn_cong_nghe_sau_thu_hoach_rau_q.ppt
ThLmonNguyn5 vues
canningoffruitsveg-180906062741 (1).pptx par ThLmonNguyn
canningoffruitsveg-180906062741 (1).pptxcanningoffruitsveg-180906062741 (1).pptx
canningoffruitsveg-180906062741 (1).pptx
ThLmonNguyn3 vues
Salad từ vi khuẩn lactic.pptx par ThLmonNguyn
Salad từ vi khuẩn lactic.pptxSalad từ vi khuẩn lactic.pptx
Salad từ vi khuẩn lactic.pptx
ThLmonNguyn3 vues
Bảo quản sữa (1).pptx par ThLmonNguyn
Bảo quản sữa (1).pptxBảo quản sữa (1).pptx
Bảo quản sữa (1).pptx
ThLmonNguyn2 vues
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt par ThLmonNguyn
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.pptChuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt
ThLmonNguyn2 vues
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt par ThLmonNguyn
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.pptChuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt
Chuong 6.2. San xuat alpha-amylase tai to hop.ppt
ThLmonNguyn4 vues

Chậm chín cà chua.pptx

 • 1. V. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Đặt vấn đề III.. Chậm chín và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chín của cà chua IV. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sự chậm chín của cà chua II. Những biến đổi trong quá trình bảo quản cà chua SỰ CHẬM CHÍN CÀ CHUA 3
 • 2. I.ĐẶT VẤN ĐỀ • Cà chua có tên khoa học là Solanum lycopersicum • Cải thiện thị lực; khỏe dạ dày • Ổn định huyết áp - đường huyết • Đẹp dáng – sáng da • Phòng tránh nhiễm trùng đường tiết niệu  Do trái cây chín nhanh nên người dân cố ép thu hoạch sớm, chưa đạt tới thành phần dinh dưỡng của trái chín, hoặc áp dụng các phương pháp bảo quản nhưng chất lượng của trái cây không còn nguyên vẹn hay làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 4
 • 3. II.NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA CÀ CHUA TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN Các biến đổi vật lí Tổn thương cơ giới Là những tổn thương trong quá trình thu hái, vận chuyển và độ già chín. Cà chua bị dập nát, không những gây méo mó xấu xí bề ngoài mà còn làm tăng sự mất nước Sự sinh nhiệt Nhiệt được sinh ra trong quá trình bảo quản tươi là do hô hấp. 2/3 lượng nhiệt đó được thải ra ngoài môi trường, 1/3 lượng nhiệt còn lại được dung vào các quá trình trao đổi chất bên trong tế bào, quá trình bay hơi nước Sự giảm khối lượng, bay hơi Quả sau khi tách khỏi cây sẽ xảy ra quá trình mất nước tự nhiên do bay hơi, dẫn đến quả bị nhăn héo, hình thức xấu, giảm các chất dinh dưỡng để nuôi quả tồn tại 5
 • 4. Các biến đổi sinh hóa Sự hô hấp Hô hấp là quá trình sinh lý quan trọng của quả sau thu hoạch. Sự hô hấp làm giảm khối lượng một cách tự nhiên vì khi hô hấp quả sử dụng chất dinh dưỡng, thải ra năng lượng ở dạng nhiệt (làm nóng khối quả), nước, khí CO2 và đôi khi cả rượu Sự sinh sản ethylene Khí ethylene kích thích sự phân giải cholorophyl và quá trình chín quả. Quả hô hấp đột biến sinh ra nhiều ethylene trong quá trình chín hơn các loại khác Sự thay đổi các thành phần hóa học Glucid, Pectin, Acid, Vitamin C, Các chất màu 6
 • 5. III. SỰ CHÍN CHẬM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN QUÁ TRÌNH CHÍN CỦA CÀ CHUA 1. Vai trò của sự chín chậm • Chủ động tiêu thụ sản phẩm • Giảm thiệt hại sau thu hoạch • Giảm chi phí bảo quản Người sản xuất • Đảm bảo giá trị dinh dưỡng của cà chua • Kéo dài thời gian sử dụng Người tiêu dùng • Dễ dàng trong công tác bảo quản • Giảm hư hỏng Quá trình bảo quản 7
 • 6. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chín của cà chua Thiếu ánh sáng thì sự chín của cà chua sẽ bị kím chế lại nhưng nếu chúng ta bảo quản đủ ánh sáng thì quá trình chín sẽ nhanh hơn và màu sắc cũng láng, đẹp hơn. Ở nhiệt độ càng thấp sự chín của quả diễn ra càng chậm, tùy thuộc vào từng giai đoạn của quả mà ở những điều kiện nhiệt độ thích hợp cà chua sẽ chín Ethylene(C2H4) là yếu tố quyết định đến quá trình chín của quả: Ethylene bằng trực tiếp hay gián tiếp gây phân hủy chlorofyll, nhờ đó quả xanh có màu đỏ rất nhanh Độ ẩm không khí càng cao thì quá trình thoát hơi nước càng chậm do đó cà chua giữ được tươi lâu hơn 8
 • 7. 3.Sự ảnh hưởng của ethylene đến sự chín của cà chua 3.1 Ảnh hưởng của ethylene đến quá trình bảo quản Tăng cường hô hấp, do đó làm giảm nhanh lượng chất khô dự trữ dẫn đến làm hao hụt khối lượng tự nhiên nên chất lượng giảm nhanh trong thời gian bảo quản. Rau quả chín là một môi trường dồi dào dưỡng chất cho các côn trùng và các vi sinh vật gây hại phát triển và từ đó làm giảm thời gian bảo quản. 9
 • 8. 3.2 Tác dụng của ethylene đến quá trình chín của quả Ethylene được sinh tổng hợp tại các tế bào và các mô thực vật vào lúc trái đã phát triển hoàn chỉnh để kích thích sự chín của quả. Do ethylene có liên quan đến quá trình sinh tổng hợp các loại enzyme thúc đẩy quá trình chín như: protopectinase thủy phân protopectin thành pectin hòa tan làm cho trái mềm dần, enzyme chlorophyllase oxy hóa chlorophyll làm trái mất màu xanh, chuyển qua màu của chính nó (anthoxyanne, carotenoid) Tác dụng của ethylene đến quá trình chín của quả 10
 • 9. IV. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SỰ CHẬM CHÍN CỦA CÀ CHUA 1. Sinh tổng hợp ethylen 11  Xuất phát từ acid amine methionine (MET) và sản phẩm quan trọng của chu trình này là tạo ra ethylene (C2H4).  Từ MET sẽ tạo ra sản phẩm trung gian S_adenosyl methionine (SAM) dưới xúc tác của enzyme SAM_synthetase.  Từ SAM chuyển hóa theo 2 con đường khác nhau: một phần tổ hợp lại acid amine MET để tiếp tục quá trình sinh tổng hợp trong cơ thể sinh vật; một phần chuyển hóa thành 1_aminoacyclopropane 1_cacboxylic acid (ACC) nhờ tác dụng xúc tác của enzyme ACC_synthetase.  Khi quả còn xanh, con đường hình thành trở lại MET xảy ra mạnh và sự hình thành ACC là yếu hơn. Quá trình này sẽ diễn ra ngược lại khi quả chín dần. Từ ACC chuyển hóa thành ethylene nhờ tác dụng xúc tác của enzyme ACC_oxydase.
 • 10. 2. Các phương pháp ức chế ethylen 2.1 Các chất kháng ethylene • Sử dụng aminoethoxyvinyglyxin (AVG) và acid aminooxydase (AOA): - enzyme ACC_synthetase và ACC_oxydase đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều hòa sản sinh ethylene - AVG và AOA là các hợp chất có tác dụng ức chế hoạt động của enzyme ACC_synthetase, • Sử dụng các ion kim loại nặng (Ag, Ti, Co, Hg, Pd): - Các ion kim loại nặng gây trở ngại đối với các vị trí liên kết của ethylene - Ức chế hoạt tính của ethylene, hình thành một phức diethylene và do đó có tác dụng như một chất kháng ethylene 12
 • 11. 2.2 Bảo quản trong môi trường điều chỉnh thành phần khí Bảo quản rau quả tươi trong môi trường có nồng độ O2 thấp hơn 21% và tăng hàm lượng CO2 thì cường độ hô hấp giảm, dẫn đến việc ức chế quả trình sinh tổng hợp ethylene, giúp kéo dài thời gian bảo quản rau quả. 2.3 Bảo quản ở nhiệt độ thấp - Nhiệt độ thấp có tác dụng ức chế cường độ các quá trình sinh lý, sinh hóa xảy ra trong rau quả vì ở nhiệt độ thấp các ezym xúc tác bị ức chế hoạt động. Do đó, bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp có khả năng ức chế hoạt động các enzym xúc tác quá trình sinh tổng hợp ethylene đặc biệt là enzym ACC- oxydase. Vì vậy hạn chế sự hình thành ethylene, giúp kéo dài thời gian bảo quản rau quả 13
 • 12. 2.4 Dùng hóa chất hấp thụ 1 – methylcylopropene( 1- MCP) • Phương trình phản ứng + H2C= CH2 ⇨ R • Khi 1- MCP được phun vào kho bảo quản, nó sẽ hấp thụ khí ethylene, ức chế sự hoạt động của nối đôi ở khí ethylene. R là hợp chất trùng hợp theo nguyên tắc thống kê ( có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các phân tử với nhau ). Bằng cách này 1 – MCP có thể trì hoãn quá trình chín, kéo dài thời gian bảo quản của rau quả • Trong bảo quản cà chua Cà chua không được xử lý với 1-MCP sẽ đạt tới độ chín sau 5->7 ngày bảo quản ở nhiệt đọ 20ºC trong khi cà chua được xủ lý với 1-MCP( 1ppm, 24h) quá trình này có thể kéo dài từ 13-15 ngày ở cùng nhiệt đọ. Như vây, việc xử lý với 1-MCP có thể kéo dài gấp đôi thời gian bảo quản 14
 • 13. 2.5 Loại bỏ hoặc cô lập nguồn sản sinh ethylene Chọn nguồn nguyên liệu đồng đều tươi Điều chỉnh ẩm độ Kiểm tra ẩm độ Kiểm soát nồng độ khí trong kho bảo quản Thông gió kho bản quản 15
 • 14. 2.6) Công nghệ chín chậm ứng dụng công nghệ gene – công nghệ Delayed repeding (DR) 2.6.1) Kỹ thuật Antisense polygalacturonase Polygalacturonase (PG) là 1 enzyme có vai trò thủy phân pectin – một hợp chất tạo nên cấu trúc đặc trưng của thành tế bào thực vật là độ cứng, chắc. Enzyme này xúc tác cho phản ứng thủy phân phá vỡ liên kết (1,4)- glycoside giữa các acid galacturonic của phân tử pectin. 16
 • 15. Antisense có thể hiểu là một thuộc tính của một chuỗi DNA nhân tạo được tạo ra trong phòng thí nghiệm, nó đối ngược hoàn toàn với phân tử mRNA do cơ thể thực vật tạo ra. 17
 • 16. Một trong những thành công của công nghệ DR dựa vào kỹ thuật antisense là sản phẩm cà chua Flavr Savr được tạo ra bởi công ty Calgene, Hoa Kỳ vào năm 1994.Cà chua chuyển gene đối bản PG giảm thiểu tới 95% PG enzyme.Cà chua Flavr Savr chín ngay trên cánh đồng nhưng quả vẫn rắn chắc trong một thời gian dài.Quả cứng rắn, thành quả bị phân hủy từ từ làm cho chất lượng quả ổn định và có thể dự trữ trong kho trong một khoảng thời gian dài. 2.6.1) Kỹ thuật Antisense polygalacturonase 18
 • 17. 2.6.2) Kỹ thuật chuyển gene điều khiển sự sinh tổng hợp ethylene a. Chuyển gen ACC_diaminase Vi khuẩn này có khả năng chuyển hóa ACC thành một phân tử khác, nhờ vậy làm giảm lượng ACC có thể nhận được để tạo ethylene b.Chuyển gene SAM_hydrolase: Phương pháp này cũng tương tự như ACC_diaminase, bằng cách giảm tiền chất của ethylene. Trong trường hợp này, SAM được chuyển hóa thành homoserine. Gene mã hóa cho enzyme này được phân lập từ thể thực khuẩn E.coli T3. 19
 • 18. 2.6.2) Kỹ thuật chuyển gene điều khiển sự sinh tổng hợp ethylene c. Ức chế sự biểu hiện của ACC_synthetase Enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa SAM thành ACC. Từ bước thứ hai tới bước cuối cùng trong quá trình sinh tổng hợp ethylene. Sự biểu hiện của enzyme bị cản trở khi một antisense hoặc một đoạn của bản sao gene synthase được chuyển vào trong genome của thực vật. d. Ức chế sự biểu hiện của ACC_oxydase Enzyme xúc tác cho sự oxy hóa ACC thành ethylene, bước cuối cùng trong con đường sinh tổng hợp ethylene. Thông qua kỹ thuật antisense, giảm sự điều khiển gene ACC oxydase dẫn đến ức chế sự hình thành ethylene. Do đó làm chậm sự chín của quả. d. Ức chế sự biểu hiện của ACC_oxydase 20
 • 19. 1. Nguyễn Mạnh Khải (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Thủy, Đinh Sơn Quang. Giáo trình bảo quản nông sản. ĐH Nông nghiệp – Hà Nội. Năm 2005. 2. PGS.TS.Lương Đức Phẩm. Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Nhà xuất bản giáo dục – Hà Nội. 3. Hà Thị Hiền, Phương Thị Hương, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Phú, Lê hị Thảo.GVHD: Nguyễn Trọng Thăng. Ứng dụng công nghệ chín chậm vào bảo quản trái cây. 4. Nông Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Cẩm Lê, Nguyễn Thị Tân, Phan Thị Thanh, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thu Trang.GVHD: PGS.TS.Ngô Xuân Mạnh. Công nghệ sinh học trong tạo giống cà chua chín chậm. ĐH Nông Nghiệp – Hà Nội. 5. ThS.Trương Thị Mỹ Linh. Công nghệ sau thu hoạch. 6. http://ebook.edu.vn 7.http://luanvan.co/luan-van/cong-nghe-sinh-hoc-trong-bao-quan-rau-cu- qua-2770/ 8. http://luanvan.net.vn/luan-van/bai-thuyet-trinh-su-san-sinh-etylen- 63861/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 21
 • 20. 22