Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi

Kiến Thức Hay Corp
Kiến Thức Hay CorpKiến Thức Hay Corp

Các Dự án Kinh Doanh của Thái Robbin: -Giáo Dục trẻ thông minh sớm Glenn Doman:http://hoithaoglenndoman.com/?i=ehKsZHgH7Me -Thiết Kế web Kiếm tiền: http://thietkeweb.kienthuchay.net/?i=ehIJWyRThgk -Xây dựng cộng đồng kiến thức hay:http://kienthuchay.net/tuyendung/?i=ehHaCNMeG -Xây Dựng Chuỗi Cafe Kiến Thức hay -Kinh doanh đồng phục cho cộng đồng Kiến Thức Hay. Và Những dự án lớn khác,các anh chị nào muốn hợp tác và đồng hành tìm hiểu theo thông tin: Liên Hệ HotLine: 090.678.5753 (Manager & Director Thái Robbin) Facebook: http://www.facebook.com/ThaiRobbin Web: http://thairobbin.blogspot.com

DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG HỚI HỢP TÁC VIỆT NAM-THỤY SỸ
TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
DỰ ÁN PTĐTĐH
6. Áp dụng những thay đổi
Tháng 11, 2003
Dựa theo “Dẫn dắt thay đổi” của John Kotter
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
ÁP DỤNG NHỮNG THAY ĐỔI
Sự phát triển của một quốc gia thường gặp phải rất nhiều trở ngại
và trở ngại này được giải quyết thông qua những thay đổi trong cách
suy nghĩ, thái độ và hành động. Cuộc sống rất thú vị vì nó luôn thay
đổi phương hướng và mục tiêu. Những thay đổi này không thể tránh
khỏi nếu chúng ta muốn có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống
riêng tư hay trong nghề nghiệp.
Trong tài liệu này, bạn sẽ học được cách áp dụng những thay đổi
bền vững trong tổ chức bạn thông qua qui trình 8 bước dễ thực
hiện.
1. Các yếu tố tạo nên những thay đổi
Trình độ kỹ thuật lạc hậu và nhu cầu cải tiến kỹ thuật
Áp lực thay đổi kỹ thuật có thể xuất phát từ bên ngoài dưới
hình thức phát triển công nghệ mới hoặc yêu cầu từ phía cộng
đồng đòi hỏi phải có những dịch vụ tốt hơn và nhanh hơn.
Sức ép về chính phủ điện tử không chỉ bao gồm việc áp dụng
những công nghệ mới mà còn những kỹ thuật mới. Để sử
dụng máy tính đòi hỏi có phương pháp tư duy và làm việc
mới. Ở mức độ cao nhất, việc áp dụng công nghệ thông tin có
thể đòi hỏi một cơ cấu tổ chức mới. Một khi hệ thống quản lý
không theo kịp những tiến triển thì việc áp dụng các kỹ thuật
mới sẽ không thành công.
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 1
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
Các sự kiện Chính trị và Xã hội
Có rất nhiều thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức
bạn nhưng bạn buộc phải đáp ứng. Những đạo luật, nghị định
và qui định mới, rà soát lại chức năng hay cơ cấu lại tổ chức
đòi hỏi phải thường xuyên định hướng lại chiến lược và vận
dụng.
Tăng cường tính kết hợp và chuyên môn hoá của tổ chức
bạn
Tất cả các lĩnh vực công việc của bạn đang thay đổi triệt để.
Các nhân tố như thông tin liên lạc nhanh hơn, các nhà đầu tư
ngày càng đòi hỏi cao hơn và sức ép ngày càng lớn từ phía
cộng đồng, v.v... buộc bạn phải bắt kịp với những thay đổi đó.
Cán bộ công chức đang dần trở thành những chuyên gia trong
lĩnh vực của họ trong khi đó các viên chức cấp cao đang dần
trở thành những nhà quản lý doanh nghiệp, giải quyết các
quan hệ xã hội, các thách thức tài chính, các vấn đề về nhân
sự và còn nhiều thay đổi không bao giờ ngừng.
Kỹ năng của cán bộ nhân viên được nâng cao
Cán bộ nhân viên muốn đạt được sự hài lòng trong công việc
và muốn được giao nhiệm vụ có thử thách cao hơn thì họ cần
có cơ hội phát triển trong chính tổ chức của họ. Trong phạm vi
nghề nghiệp, những thay đổi có thể là các cơ hội thăng tiến.
Tổ chức của bạn cần có sự linh hoạt để ngăn ngừa những
nhân viên có kỹ năng tốt chuyển sang làm cho một tổ chức
khác.
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 2
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
2. Các loại hình thay đổi
Những thay đổi có thể phân thành 4 loại:
• Những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ,
• Sản phẩm hoặc các dịch vụ,
• Những thay đổi hành chính: cơ cấu, chính sách, ngân
sách, nhân sự, v.v...,
• Thái độ con người: mong đợi, hành vi ứng xử, văn hoá tổ
chức, v.v...
3. Từ chối những thay đổi
Một vài lý do giải thích tại sao một số áp lực thay đổi có thể bị
từ chối, và trong một số trường hợp việc thực hiện các thay
đổi sẽ phải được lên kế hoạch cẩn thận và các nhu cầu của
mọi người phải được cân nhắc.
• Sự từ chối thay đổi có thể xảy ra đối với một số người
đang thực hiện công việc có lợi đối với các mục tiêu và ưu
tiên của họ. Họ sẽ xem thay đổi là một mối đe doạ.
• Tương tự như thế, một khi ai đó thành thạo công việc và
kiểm soát được công việc và đảm trách được trách nhiệm
tốt, tự bản thân họ sẽ có thể có cảm giác tương đối an
tâm. Và họ sẽ xem sự thay đổi là một mối đe doạ đối với
sự an toàn của bản thân và của chính tổ chức họ.
• Đối với những nơi các chính sách cụ thể, các kiểu hành vi
ứng xử và cách thức thực hiện công việc được chấp nhận
trong thời gian lâu dài và đã trở thành một phần của văn
hoá tổ chức thì đòi hỏi phải cẩn thận khi thực hiện sự thay
đổi.
• Một vài người lo sợ về những gì mà họ không biết,
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 3
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
• Bản thân tổ chức có thể chống lại các áp lực bên ngoài
nếu sự thay đổi đòi hỏi nguồn đầu tư đáng kể,
• Sự từ chối có thể xảy ra nếu đề nghị thay đổi có sai sót và
điểm yếu.
4. Biện pháp khắc phục
• Giáo dục và truyền thông giúp mọi người hiểu được lô-
gíc và nhu cầu thay đổi,
• Thu hút mọi người tham gia và góp phần vào việc hình
thành và phác thảo kế hoạch thay đổi,
• Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ thông qua công tác đào
tạo hoặc tập huấn,
• Đàm phán và thoả thuận thường được gắn liền với các
hình thức động viên và khen thưởng,
• Vận động với mục đích tạo ảnh hưởng đối với mọi người
bằng cách sử dụng có chọn lọc những biện pháp về thông
tin và tổ chức các hội thảo,
• Công khai hoặc ngấm ngầm ép buộc sẽ chỉ có tác dụng
nhất thời chứ không mang lại kết quả lâu dài.
5. Qui trình 8 bước
Bước 1: Hình thành nên ý thức cấp thiết thay đổi
Một tổ chức bất kì có thể nghĩ rằng họ đang thực hiện đúng
công việc và họ không cần có sự thay đổi nào. Đây là một
trong những lí do giải thích cho tình trạng tự bằng lòng về mặt
tổ chức. Các nguyên nhân khác:
• Không có khủng hoảng nghiêm trọng,
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 4
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
• Tiêu chí chung cho thực hiện công việc thấp,
• Các mục tiêu chức năng đặt ra cho nhân viên hạn hẹp,
• Hệ thống đánh giá thực hiện công việc có sai sót,
• Thiếu sự kiểm tra chất lượng công việc,
• Văn hoá đương đầu với thử thách yếu,
• Không có mục tiêu tài chính rõ ràng,
• Các nhà quản lý quá hài lòng với hiện tại.
Việc tạo ra nhận thức về sự cấp thiết thay đổi thường đòi hỏi
có những hành động táo bạo thậm chí mạo hiểm và thường
gắn với sự lãnh đạo giỏi. Chúng ta biết rằng trong một môi
trường văn hoá tổ chức tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đều
trong tầm kiểm soát thì việc tạo ra ý thức về sự cấp thiết thay
đổi là đặc biệt khó khăn.
Chúng tôi đề xuất sau đây một vài biện pháp tăng mức độ cấp
thiết:
• Thực hiện cuộc kiểm tra từ bên ngoài,
• So sánh tổ chức của bạn với một tổ chức tương tự hoạt
động có hiệu quả hơn,
• Đặt ra các mục tiêu hoàn thành công việc cao hơn để họ
không thể đạt được,
• Nhấn mạnh rằng mọi người sẽ chịu trách nhiệm đối với
những yêu cầu cap hơn đối với công việc chứ không đơn
thuần dựa trên những chức năng hạn hẹp,
• Không giấu giếm những tin xấu về sự đánh giá của công
dân và đối với công việc,
• Cần tiếp xúc nói chuyện với những người hoặc các bên
liên quan không hài lòng,
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 5
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
• Thúc đẩy thảo luận cởi mở và trung thực trong các cuộc
họp,
• Thông báo với mọi người về những cơ hội trong tương lai
và phần thưởng liên quan đến họ và với khả năng hiện tại
thì không thể nắm bắt được các cơ hội đó.
Bước 2: Tạo ra sự chỉ đạo liên kết
Có thể thực hiện thay đổi thông qua một Nhóm hoặc tổ công
tác thể hiện 4 đặc điểm chính sau:
• Quyền lực đầy đủ,
• Trình độ chuyên môn phải tương ứng với công việc hiện
tại,
• Uy tín của nhóm phải được mọi người thừa nhận,
• Lãnh đạo phải mạnh mẽ để có thể điều hành được quá
trình thay đổi.
Ngoài ra tạo không khí tin tưởng lẫn nhau trong một nhóm và
xây dựng một mục tiêu chung là rất cần thiết bằng cách thông
qua các sự kiện và nhiều cuộc trao đổi.
Bước 3: Xây dựng tầm nhìn và chiến lược
Trong quá trình thay đổi, một tầm nhìn tốt phải thực hiện được
3 mục đích sau:
• Xác định rõ phương hướng chung cho sự thay đổi nhằm
đơn giản hoá các quyết định chi tiết
• Khuyến khích động viên mọi người hành động theo cùng
một hướng
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 6
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
• Tầm nhìn giúp phối hợp các hành động của nhiều người
khác nhau.
Để có thêm thông tin về tầm nhìn, người đọc nên tham khảo
tài liệu số 2 - Kỹ năng Lãnh đạo và Động viên.
Bước 4: Truyền đạt tầm nhìn thay đổi
Thời gian và công sức cần có để truyền thông có hiệu quả liên
quan trực tiếp đến sự rõ ràng và nội dung đơn giản. Sau đây
là một số lời khuyên làm thế nào xây dựng được sự truyền đạt
về tầm nhìn một cách hiệu quả:
• Xây dựng tầm nhìn đơn giản
• Sử dụng phép ẩn dụ và các ví dụ minh hoạ
• Sử dụng nhiều kênh thông tin như: Hội họp, nhắc nhở, bản
tin, v.v...,
• Nhắc lại nhiều lần,
• Chủ yếu sử dụng ví dụ,
• Giải thích những điểm không thống nhất,
• Lắng nghe trước khi muốn người khác lắng nghe mình nói.
Bước 5: Giao quyền cho nhân viên
Sẽ không có chuyển biến lớn trong nội bộ nếu mọi người
không ủng hộ và không muốn thay đổi. Mục đích của bước
này là giao quyền cho nhiều người hơn nữa để thực hiện công
việc. Bạn có thể thực hiện bước này bằng cách:
• Truyền đạt tầm nhìn chiến lược với nhân viên,
• Hình thành cấu trúc phù hợp với tầm nhìn,
• Cung cấp đào tạo cần thiết,
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 7
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
• Điều chỉnh các hệ thống (nhân sự, công nghệ thông tin,
v.v...) phù hợp tầm nhìn.
Bước 6: Tạo những thành công trước mắt
Phải mất nhiều thời gian để có sự thay đổi lớn. Vì vậy, cần
phải có những kết quả rõ ràng ngay sau khi có những nỗ lực
chuyển đổi. Điều này sẽ giúp các nhân viên có được tự tin
rằng công việc đang tiến triển và nỗ lực thay đổi đang mang
lại kết quả. Tác dụng của các thành công trước mắt là:
• Chứng minh rằng những hi sinh cho sự thay đổi mang lại
kết quả xứng đáng
• Phần thưởng cho những người tham gia vào thực hiện sự
thay đổi đó
• Góp phần điều chỉnh chiến lược và tầm nhìn đi đướng
hướng
• Thuyết phục và thu hút thêm nhiều người tham gia.
Bước 7: Tổng kết các thành quả đạt được và đề xuất thêm
nhiều thay đổi khác
Trong quá trình chuyển đổi, sự từ chối thay đổi sẽ không bao
giờ biến mất hoàn toàn. Vì thế, những thành công trước mắt
phải có tính bền vững và tạo nền tảng để thực hiện đợt thay
đổi tiếp theo. Những thành công này sẽ thu hút, kêu gọi nhiều
người tham gia đóng góp vào nỗ lực chung. Lãnh đạo có thể
sử dụng uy tín tạo nên từ những thành công để thúc đẩy tiến
trình thay đổi nhanh hơn, nhằm tạo đà vững chắc hơn.
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 8
Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi
Bước 8: Gắn những phương pháp tiếp cận mới với văn
hoá
Thay đổi trong văn hoá phải là yếu tố cơ bản tạo nên tính bền
vững cho thay đổi. Không nên xem thay đổi trong văn hoá là
mục tiêu căn bản của quá trình chuyển đổi mà là hệ quả của
những nỗ lực. Sau đây là những gợi ý cuối cùng trong qui
trình 8 bước liên quan đến việc gắn kết các phương pháp tiếp
cận mới với văn hoá:
• Thay đổi trong văn hoá thực hiện sau cùng chứ không phải
là đầu tiên: hầu hết những thay về các qui tắc và các giá trị
chia sẻ thường được thực hiện vào giai đoạn cuối của quá
trình chuyển đổi,
• Phụ thuộc vào kết quả thu được: Những phương pháp tiếp
cận mới thường hoà nhập vào văn hoá chỉ khi nào các
phương pháp mới này thực hiện thích hợp và ưu việt hơn
các phương pháp trước đây,
• Yêu cầu thảo luận nhiều: Nếu không có những chỉ dẫn và
hỗ trợ bằng lời nói, mọi người sẽ miễn cưỡng thừa nhận
giá trị của các phương pháp mới,
• Có thể bao gồm thay đổi nhân sự: Đôi khi cách thay đổi
văn hoá duy nhất là thay đổi những người giữ chức vụ chủ
chốt.
• Ra quyết định theo trình tự tầm quan trọng: Nếu quá trình
thăng tiến và thay đổi nhân sự không được thực hiện phù
hợp với các phương pháp mới thì văn hoá cũ sẽ tự khẳng
định mình.
Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 9
Muốn biết thêm thông tin và tài liệu:
ELECTROWATT-INFRA VIETNAM
Dự án Phát triển Đô thị Đông Hới
19 Quang Trung – Đồng Hới, Quảng Bình
ĐT: 052 821 378; Fax: 052 821 374
Email: ewedh@dng.vnn.vn
Dự án Phát Triển Đô thị Đồng Hới do
Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ tài trợ

Recommandé

linh hon cua su thay doi par
 linh hon cua su thay doi linh hon cua su thay doi
linh hon cua su thay doiSự Kiện Hay
2.7K vues199 diapositives
Những cau chuyen thanh cong par
Những cau chuyen thanh congNhững cau chuyen thanh cong
Những cau chuyen thanh congBlack Star
592 vues86 diapositives
Động lực cho cuộc sống par
Động lực cho cuộc sốngĐộng lực cho cuộc sống
Động lực cho cuộc sốngTuấn Chu
3.4K vues21 diapositives
Hãy Sống Là Chính Mình par
Hãy Sống Là Chính MìnhHãy Sống Là Chính Mình
Hãy Sống Là Chính MìnhQuốc An Nguyễn
1.2K vues26 diapositives
Thairobbin speedwealth par
Thairobbin speedwealthThairobbin speedwealth
Thairobbin speedwealthKiến Thức Hay Corp
1.2K vues102 diapositives
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanh par
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanhThairobin speed wealth-lamgiaunhanh
Thairobin speed wealth-lamgiaunhanhKiến Thức Hay Corp
302 vues76 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi

Quản trị sự thay đổi par
Quản trị sự thay đổiQuản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổiTa Ngoc Hoang
18K vues39 diapositives
529 02 par
529  02529  02
529 02segovn
464 vues37 diapositives
02.kynangquanlysuthaydoi par
02.kynangquanlysuthaydoi02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoidat
266 vues37 diapositives
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi par
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doigaconnhome1988
2.4K vues37 diapositives
02.kynangquanlysuthaydoi par
02.kynangquanlysuthaydoi02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoiHung Pham Thai
208 vues37 diapositives

Similaire à Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi(20)

Quản trị sự thay đổi par Ta Ngoc Hoang
Quản trị sự thay đổiQuản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổi
Ta Ngoc Hoang18K vues
529 02 par segovn
529  02529  02
529 02
segovn464 vues
02.kynangquanlysuthaydoi par dat
02.kynangquanlysuthaydoi02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoi
dat266 vues
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi par gaconnhome1988
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi
02. Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi
gaconnhome19882.4K vues
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi par Mai Xuan Tu
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
Mai Xuan Tu13.4K vues
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com) par Steven Thanh
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Steven Thanh1.2K vues
02. ky nang quan tri su thay doi par Tang Tan Dung
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi
Tang Tan Dung266 vues
Kỹ năng quản lý sự thay đổi par Tạ Minh Tân
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Tạ Minh Tân3.5K vues
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý par MasterSkills Institute
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản LýHọc viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt par PhamTtTip
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
PhamTtTip5 vues
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi par huuphuoc
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
huuphuoc6 vues
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi par thevinhctm7
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
thevinhctm7440 vues
Kỹ năng quản lý sự thay đổi par ndvietanh
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
ndvietanh430 vues
Quan ly su thay doi2 par Ly Hai
Quan ly su thay doi2Quan ly su thay doi2
Quan ly su thay doi2
Ly Hai1K vues

Plus de Kiến Thức Hay Corp

Day con lam giau tap 5 par
Day con lam giau tap 5Day con lam giau tap 5
Day con lam giau tap 5Kiến Thức Hay Corp
716 vues490 diapositives
Thairobbin 8 organization assessment par
Thairobbin 8 organization assessmentThairobbin 8 organization assessment
Thairobbin 8 organization assessmentKiến Thức Hay Corp
858 vues14 diapositives
Thai robbin lanh dao 360 par
Thai robbin lanh dao 360Thai robbin lanh dao 360
Thai robbin lanh dao 360Kiến Thức Hay Corp
379 vues27 diapositives
Thairobbin multiple streamsofincome par
Thairobbin multiple streamsofincomeThairobbin multiple streamsofincome
Thairobbin multiple streamsofincomeKiến Thức Hay Corp
355 vues125 diapositives
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy par
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyThairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracy
Thairobbin kham pha tai nang trong ban - brian tracyKiến Thức Hay Corp
445 vues16 diapositives
Thairobbin huong dan thiet ke website tu blogger par
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerThairobbin huong dan thiet ke website tu blogger
Thairobbin huong dan thiet ke website tu bloggerKiến Thức Hay Corp
662 vues78 diapositives

Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi

 • 1. DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG HỚI HỢP TÁC VIỆT NAM-THỤY SỸ TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC DỰ ÁN PTĐTĐH 6. Áp dụng những thay đổi Tháng 11, 2003 Dựa theo “Dẫn dắt thay đổi” của John Kotter
 • 2. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi ÁP DỤNG NHỮNG THAY ĐỔI Sự phát triển của một quốc gia thường gặp phải rất nhiều trở ngại và trở ngại này được giải quyết thông qua những thay đổi trong cách suy nghĩ, thái độ và hành động. Cuộc sống rất thú vị vì nó luôn thay đổi phương hướng và mục tiêu. Những thay đổi này không thể tránh khỏi nếu chúng ta muốn có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống riêng tư hay trong nghề nghiệp. Trong tài liệu này, bạn sẽ học được cách áp dụng những thay đổi bền vững trong tổ chức bạn thông qua qui trình 8 bước dễ thực hiện. 1. Các yếu tố tạo nên những thay đổi Trình độ kỹ thuật lạc hậu và nhu cầu cải tiến kỹ thuật Áp lực thay đổi kỹ thuật có thể xuất phát từ bên ngoài dưới hình thức phát triển công nghệ mới hoặc yêu cầu từ phía cộng đồng đòi hỏi phải có những dịch vụ tốt hơn và nhanh hơn. Sức ép về chính phủ điện tử không chỉ bao gồm việc áp dụng những công nghệ mới mà còn những kỹ thuật mới. Để sử dụng máy tính đòi hỏi có phương pháp tư duy và làm việc mới. Ở mức độ cao nhất, việc áp dụng công nghệ thông tin có thể đòi hỏi một cơ cấu tổ chức mới. Một khi hệ thống quản lý không theo kịp những tiến triển thì việc áp dụng các kỹ thuật mới sẽ không thành công. Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 1
 • 3. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi Các sự kiện Chính trị và Xã hội Có rất nhiều thay đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức bạn nhưng bạn buộc phải đáp ứng. Những đạo luật, nghị định và qui định mới, rà soát lại chức năng hay cơ cấu lại tổ chức đòi hỏi phải thường xuyên định hướng lại chiến lược và vận dụng. Tăng cường tính kết hợp và chuyên môn hoá của tổ chức bạn Tất cả các lĩnh vực công việc của bạn đang thay đổi triệt để. Các nhân tố như thông tin liên lạc nhanh hơn, các nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi cao hơn và sức ép ngày càng lớn từ phía cộng đồng, v.v... buộc bạn phải bắt kịp với những thay đổi đó. Cán bộ công chức đang dần trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của họ trong khi đó các viên chức cấp cao đang dần trở thành những nhà quản lý doanh nghiệp, giải quyết các quan hệ xã hội, các thách thức tài chính, các vấn đề về nhân sự và còn nhiều thay đổi không bao giờ ngừng. Kỹ năng của cán bộ nhân viên được nâng cao Cán bộ nhân viên muốn đạt được sự hài lòng trong công việc và muốn được giao nhiệm vụ có thử thách cao hơn thì họ cần có cơ hội phát triển trong chính tổ chức của họ. Trong phạm vi nghề nghiệp, những thay đổi có thể là các cơ hội thăng tiến. Tổ chức của bạn cần có sự linh hoạt để ngăn ngừa những nhân viên có kỹ năng tốt chuyển sang làm cho một tổ chức khác. Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 2
 • 4. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi 2. Các loại hình thay đổi Những thay đổi có thể phân thành 4 loại: • Những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ, • Sản phẩm hoặc các dịch vụ, • Những thay đổi hành chính: cơ cấu, chính sách, ngân sách, nhân sự, v.v..., • Thái độ con người: mong đợi, hành vi ứng xử, văn hoá tổ chức, v.v... 3. Từ chối những thay đổi Một vài lý do giải thích tại sao một số áp lực thay đổi có thể bị từ chối, và trong một số trường hợp việc thực hiện các thay đổi sẽ phải được lên kế hoạch cẩn thận và các nhu cầu của mọi người phải được cân nhắc. • Sự từ chối thay đổi có thể xảy ra đối với một số người đang thực hiện công việc có lợi đối với các mục tiêu và ưu tiên của họ. Họ sẽ xem thay đổi là một mối đe doạ. • Tương tự như thế, một khi ai đó thành thạo công việc và kiểm soát được công việc và đảm trách được trách nhiệm tốt, tự bản thân họ sẽ có thể có cảm giác tương đối an tâm. Và họ sẽ xem sự thay đổi là một mối đe doạ đối với sự an toàn của bản thân và của chính tổ chức họ. • Đối với những nơi các chính sách cụ thể, các kiểu hành vi ứng xử và cách thức thực hiện công việc được chấp nhận trong thời gian lâu dài và đã trở thành một phần của văn hoá tổ chức thì đòi hỏi phải cẩn thận khi thực hiện sự thay đổi. • Một vài người lo sợ về những gì mà họ không biết, Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 3
 • 5. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi • Bản thân tổ chức có thể chống lại các áp lực bên ngoài nếu sự thay đổi đòi hỏi nguồn đầu tư đáng kể, • Sự từ chối có thể xảy ra nếu đề nghị thay đổi có sai sót và điểm yếu. 4. Biện pháp khắc phục • Giáo dục và truyền thông giúp mọi người hiểu được lô- gíc và nhu cầu thay đổi, • Thu hút mọi người tham gia và góp phần vào việc hình thành và phác thảo kế hoạch thay đổi, • Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ thông qua công tác đào tạo hoặc tập huấn, • Đàm phán và thoả thuận thường được gắn liền với các hình thức động viên và khen thưởng, • Vận động với mục đích tạo ảnh hưởng đối với mọi người bằng cách sử dụng có chọn lọc những biện pháp về thông tin và tổ chức các hội thảo, • Công khai hoặc ngấm ngầm ép buộc sẽ chỉ có tác dụng nhất thời chứ không mang lại kết quả lâu dài. 5. Qui trình 8 bước Bước 1: Hình thành nên ý thức cấp thiết thay đổi Một tổ chức bất kì có thể nghĩ rằng họ đang thực hiện đúng công việc và họ không cần có sự thay đổi nào. Đây là một trong những lí do giải thích cho tình trạng tự bằng lòng về mặt tổ chức. Các nguyên nhân khác: • Không có khủng hoảng nghiêm trọng, Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 4
 • 6. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi • Tiêu chí chung cho thực hiện công việc thấp, • Các mục tiêu chức năng đặt ra cho nhân viên hạn hẹp, • Hệ thống đánh giá thực hiện công việc có sai sót, • Thiếu sự kiểm tra chất lượng công việc, • Văn hoá đương đầu với thử thách yếu, • Không có mục tiêu tài chính rõ ràng, • Các nhà quản lý quá hài lòng với hiện tại. Việc tạo ra nhận thức về sự cấp thiết thay đổi thường đòi hỏi có những hành động táo bạo thậm chí mạo hiểm và thường gắn với sự lãnh đạo giỏi. Chúng ta biết rằng trong một môi trường văn hoá tổ chức tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát thì việc tạo ra ý thức về sự cấp thiết thay đổi là đặc biệt khó khăn. Chúng tôi đề xuất sau đây một vài biện pháp tăng mức độ cấp thiết: • Thực hiện cuộc kiểm tra từ bên ngoài, • So sánh tổ chức của bạn với một tổ chức tương tự hoạt động có hiệu quả hơn, • Đặt ra các mục tiêu hoàn thành công việc cao hơn để họ không thể đạt được, • Nhấn mạnh rằng mọi người sẽ chịu trách nhiệm đối với những yêu cầu cap hơn đối với công việc chứ không đơn thuần dựa trên những chức năng hạn hẹp, • Không giấu giếm những tin xấu về sự đánh giá của công dân và đối với công việc, • Cần tiếp xúc nói chuyện với những người hoặc các bên liên quan không hài lòng, Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 5
 • 7. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi • Thúc đẩy thảo luận cởi mở và trung thực trong các cuộc họp, • Thông báo với mọi người về những cơ hội trong tương lai và phần thưởng liên quan đến họ và với khả năng hiện tại thì không thể nắm bắt được các cơ hội đó. Bước 2: Tạo ra sự chỉ đạo liên kết Có thể thực hiện thay đổi thông qua một Nhóm hoặc tổ công tác thể hiện 4 đặc điểm chính sau: • Quyền lực đầy đủ, • Trình độ chuyên môn phải tương ứng với công việc hiện tại, • Uy tín của nhóm phải được mọi người thừa nhận, • Lãnh đạo phải mạnh mẽ để có thể điều hành được quá trình thay đổi. Ngoài ra tạo không khí tin tưởng lẫn nhau trong một nhóm và xây dựng một mục tiêu chung là rất cần thiết bằng cách thông qua các sự kiện và nhiều cuộc trao đổi. Bước 3: Xây dựng tầm nhìn và chiến lược Trong quá trình thay đổi, một tầm nhìn tốt phải thực hiện được 3 mục đích sau: • Xác định rõ phương hướng chung cho sự thay đổi nhằm đơn giản hoá các quyết định chi tiết • Khuyến khích động viên mọi người hành động theo cùng một hướng Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 6
 • 8. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi • Tầm nhìn giúp phối hợp các hành động của nhiều người khác nhau. Để có thêm thông tin về tầm nhìn, người đọc nên tham khảo tài liệu số 2 - Kỹ năng Lãnh đạo và Động viên. Bước 4: Truyền đạt tầm nhìn thay đổi Thời gian và công sức cần có để truyền thông có hiệu quả liên quan trực tiếp đến sự rõ ràng và nội dung đơn giản. Sau đây là một số lời khuyên làm thế nào xây dựng được sự truyền đạt về tầm nhìn một cách hiệu quả: • Xây dựng tầm nhìn đơn giản • Sử dụng phép ẩn dụ và các ví dụ minh hoạ • Sử dụng nhiều kênh thông tin như: Hội họp, nhắc nhở, bản tin, v.v..., • Nhắc lại nhiều lần, • Chủ yếu sử dụng ví dụ, • Giải thích những điểm không thống nhất, • Lắng nghe trước khi muốn người khác lắng nghe mình nói. Bước 5: Giao quyền cho nhân viên Sẽ không có chuyển biến lớn trong nội bộ nếu mọi người không ủng hộ và không muốn thay đổi. Mục đích của bước này là giao quyền cho nhiều người hơn nữa để thực hiện công việc. Bạn có thể thực hiện bước này bằng cách: • Truyền đạt tầm nhìn chiến lược với nhân viên, • Hình thành cấu trúc phù hợp với tầm nhìn, • Cung cấp đào tạo cần thiết, Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 7
 • 9. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi • Điều chỉnh các hệ thống (nhân sự, công nghệ thông tin, v.v...) phù hợp tầm nhìn. Bước 6: Tạo những thành công trước mắt Phải mất nhiều thời gian để có sự thay đổi lớn. Vì vậy, cần phải có những kết quả rõ ràng ngay sau khi có những nỗ lực chuyển đổi. Điều này sẽ giúp các nhân viên có được tự tin rằng công việc đang tiến triển và nỗ lực thay đổi đang mang lại kết quả. Tác dụng của các thành công trước mắt là: • Chứng minh rằng những hi sinh cho sự thay đổi mang lại kết quả xứng đáng • Phần thưởng cho những người tham gia vào thực hiện sự thay đổi đó • Góp phần điều chỉnh chiến lược và tầm nhìn đi đướng hướng • Thuyết phục và thu hút thêm nhiều người tham gia. Bước 7: Tổng kết các thành quả đạt được và đề xuất thêm nhiều thay đổi khác Trong quá trình chuyển đổi, sự từ chối thay đổi sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Vì thế, những thành công trước mắt phải có tính bền vững và tạo nền tảng để thực hiện đợt thay đổi tiếp theo. Những thành công này sẽ thu hút, kêu gọi nhiều người tham gia đóng góp vào nỗ lực chung. Lãnh đạo có thể sử dụng uy tín tạo nên từ những thành công để thúc đẩy tiến trình thay đổi nhanh hơn, nhằm tạo đà vững chắc hơn. Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 8
 • 10. Trung tâm phổ biến kiến thức - dự án PTĐTĐH: 6. Áp dụng những thay đổi Bước 8: Gắn những phương pháp tiếp cận mới với văn hoá Thay đổi trong văn hoá phải là yếu tố cơ bản tạo nên tính bền vững cho thay đổi. Không nên xem thay đổi trong văn hoá là mục tiêu căn bản của quá trình chuyển đổi mà là hệ quả của những nỗ lực. Sau đây là những gợi ý cuối cùng trong qui trình 8 bước liên quan đến việc gắn kết các phương pháp tiếp cận mới với văn hoá: • Thay đổi trong văn hoá thực hiện sau cùng chứ không phải là đầu tiên: hầu hết những thay về các qui tắc và các giá trị chia sẻ thường được thực hiện vào giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi, • Phụ thuộc vào kết quả thu được: Những phương pháp tiếp cận mới thường hoà nhập vào văn hoá chỉ khi nào các phương pháp mới này thực hiện thích hợp và ưu việt hơn các phương pháp trước đây, • Yêu cầu thảo luận nhiều: Nếu không có những chỉ dẫn và hỗ trợ bằng lời nói, mọi người sẽ miễn cưỡng thừa nhận giá trị của các phương pháp mới, • Có thể bao gồm thay đổi nhân sự: Đôi khi cách thay đổi văn hoá duy nhất là thay đổi những người giữ chức vụ chủ chốt. • Ra quyết định theo trình tự tầm quan trọng: Nếu quá trình thăng tiến và thay đổi nhân sự không được thực hiện phù hợp với các phương pháp mới thì văn hoá cũ sẽ tự khẳng định mình. Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới 9
 • 11. Muốn biết thêm thông tin và tài liệu: ELECTROWATT-INFRA VIETNAM Dự án Phát triển Đô thị Đông Hới 19 Quang Trung – Đồng Hới, Quảng Bình ĐT: 052 821 378; Fax: 052 821 374 Email: ewedh@dng.vnn.vn Dự án Phát Triển Đô thị Đồng Hới do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ tài trợ