Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Καλώς μας ήλθατε!
Οι καθηγητές του Γυμνασίου
Καλώς ήλθατε!
Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας
Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη
Ομάδες μαθημάτων
Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
Σχολικός κανονισμός
Όμιλοι
Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
Γενικές πληροφορίες
Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί
Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα
Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης
Τηλέφωνο : 210 8945341
Email : 2gymglyf@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
Σχολικό και διδακτικό έτος
• Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους.
• Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των
μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
• Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.
• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως
20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21
Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
Ωράριο
3- 7ωρα
2- 6ωρα
Α΄ ομάδα
εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο
• Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)
• Μαθηματικά ( 4 ώρες)
• Φυσική (1)
• Ιστορία (2)
• Βιολογία (1)
• Αγγλικά (2)
Β’ ομάδα μαθημάτων –
Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο
• Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα)
• Θρησκευτικά (2 ώρες)
• Τεχνολογία
• Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες)
(Γαλλικά/Γερμανικά)
• Οικιακή Οικονομία (1 ώρα)
• Πληροφορική (2 ώρες)
3η ομάδα
Βαθμολογούνται με εργασίες και
συμμετοχή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Φυσική Αγωγή
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Ωριαίες γραπτές εξετάσεις
Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και
της Ομάδας Β′ διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) ωριαία
γραπτή δοκιμασία κατά τη
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου
και 1 κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου.
Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο
διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′
μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση
μιας συνθετικής δημιουργικής
εργασίας μικρής έκτασης στους
μαθητές των τμημάτων.
Πληροφορική
Ειδικά για το μάθημα της
Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1)
ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου
ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας
μικρής έκτασης
Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα
Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′
(Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική
Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων)
δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.
Γραπτές προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις
• 1-15 Ιουνίου
• Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση
• Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και
Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και
Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται
σε τρίωρη εξέταση
Παραπομπή σε επαναληπτικές
εξετάσεις - Σεπτέμβριος
Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή
απόλυσης,
α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
Κριτήρια αξιολόγησης
• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία
• Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην
τάξη
• Συνεργασία με άλλους μαθητές
• Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται
• Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ
• Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
Απουσίες
Κάθε διδακτική ώρα
σημειώνονται στο
απουσιολόγιο οι απόντες
μαθητές, επομένως κάθε ημέρα
καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες.
Ακόμα και στις γιορτές απουσίες
καταχωρούνται
Απουσίες
Το σχολείο οφείλει να
ενημερώνει τους κηδεμόνες για
τις απουσίες των μαθητών/-
τριών και οι
κηδεμόνες οφείλουν να
γνωστοποιούν στο
σχολείο τους λόγους απουσίας
των μαθητών/- τριών
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το
σύνολο των απουσιών του/της δεν
υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις
(114)
• Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η
φοίτηση μαθητή/τριας που
σημείωσε πάνω από εκατόν
δεκατέσσερις (114) απουσίες
Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης
• Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν
την ίδια τάξη.
•Οι απουσίες δεν διακρίνονται
πλέον σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση
του σχολείου για την ιδιάζουσα
περίπτωση του όποιου
προβλήματος υγείας.
Ζητάμε τη συνεργασία σας
Να ενημερώσετε εθελοντικά τη
Διεύθυνση του σχολείου για την
επαγγελματική σας ιδιότητα
Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να
σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια
Οδ. Ελύτης
Σχολικός κανονισμός
➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς
➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και
μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που
στοχεύει :
▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,
▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου
μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της
προσωπικότητας των άλλων
▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού
περιβάλλοντος.
Λέμε ΟΧΙ
Στην απομάκρυνση από τον χώρο του
σχολείου κατά την ώρα των
διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας
και των εκδρομών χωρίς την άδεια του
εφημερεύοντα, του καθηγητή και του
Διευθυντή.
Λέμε ΟΧΙ
Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας μετά το τέλος του
διαλείμματος.
Λέμε ΟΧΙ
Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν
τον μαθητή που τις προξένησε)
Εσωτερικός Κανονισμός
λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση
13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2-
2021
Λέμε ΟΧΙ
Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση
κινητών, τυχερά παιχνίδια και
γενικά συμπεριφορές που θέτουν
σε κίνδυνο την ψυχική και
σωματική υγεία των
μαθητών/τριών.
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Λέμε ΟΧΙ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
έχουν στην κατοχή τους κινητά
τηλέφωνα εντός του σχολικού
χώρου.
Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
Είναι αλλού
Λέμε ΝΑΙ
✓Στην ατομική υγιεινή
✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του
προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών
✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις
✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας
στα διαλείμματα
✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις
✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
Κυρώσεις μη αποδεκτής
συμπεριφοράς
Α) προφορική παρατήρηση
Β) επίπληξη
Γ) ωριαία αποβολή
Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1)
ημέρας
Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2)
ημερών
Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Προετοιμάζοντας τη μετάβαση
❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι;
❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν;
❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις;
Σύμβουλοι σχολικής ζωής
• Νέος θεσμός
1 sur 35

Recommandé

Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου par
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΕνημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του Γυμνασίου
Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο λειτουργίας του ΓυμνασίουΒασίλης Μπαρέκος
1.3K vues23 diapositives
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων) par
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)
παρουσίαση για γονείς Α τάξης (4ο Γυμνάσιο Χανίων)cristos
1.3K vues42 diapositives
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ par
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΜ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μ-ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Μ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣτέλλα Ναλμπάντη
9K vues31 diapositives
διαφοροποιημένη διδασκαλία par
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαΙωαννα Χαλκιά
8.9K vues68 diapositives
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ par
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
18.7K vues14 diapositives
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... par
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...John Tzortzakis
1.3K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

διδακτική ιστορίας par
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίαςXyla Eleni
9.9K vues37 diapositives
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος par
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Eleni Chrisanthakopoulou
3.1K vues16 diapositives
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας par
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40K vues4 diapositives
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015 par
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015GEORGE LAPSANAS
3K vues56 diapositives
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας par
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςNikos Papastamatiou
14.3K vues23 diapositives
Mέθοδος clil par
Mέθοδος clilMέθοδος clil
Mέθοδος clilAntonis Stergiou
16.5K vues11 diapositives

Tendances(20)

διδακτική ιστορίας par Xyla Eleni
διδακτική ιστορίαςδιδακτική ιστορίας
διδακτική ιστορίας
Xyla Eleni9.9K vues
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος par Eleni Chrisanthakopoulou
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Διδακτικό σενάριο στη Μελέτη Περιβάλλοντος
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας par Vasilis Drimtzias
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015 par GEORGE LAPSANAS
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
GEORGE LAPSANAS3K vues
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας par Nikos Papastamatiou
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Nikos Papastamatiou14.3K vues
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου par Georgia Kazakou
Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Georgia Kazakou189.1K vues
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ par natasaxr
 Τάξη υποδοχής ΖΕΠ Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
Τάξη υποδοχής ΖΕΠ
natasaxr1.3K vues
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ par arischatzis
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ
arischatzis11K vues
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα par Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση par Dr. Anna Siganou
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευσηΔιδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Dr. Anna Siganou1.8K vues
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου par Konstantina Bozonelou
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
1η ενημερωση γονέων Α΄ δημοτικου
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας par Antonios Perdikaris
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίαςσύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης par Vasilis Drimtzias
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
Vasilis Drimtzias10.6K vues

Similaire à Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

ΠΔ126 par
ΠΔ126ΠΔ126
ΠΔ126Katerina Arabatzi
229 vues11 diapositives
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx par
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptxbasiosa
34 vues49 diapositives
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 par
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9cristos
371 vues32 diapositives
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ par
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
396 vues24 diapositives
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf par
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfElena Mitta
298 vues5 diapositives
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 par
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Angeliki Arvanta
733 vues6 diapositives

Similaire à Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου(20)

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx par basiosa
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pptx
basiosa34 vues
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9 par cristos
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2018-9
cristos371 vues
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf par Elena Mitta
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
Elena Mitta298 vues
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017 par Angeliki Arvanta
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Γυμνάσιο: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν το σχολικό έτος 2016-2017
Angeliki Arvanta733 vues
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf par ELENA MITTA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdfΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.pdf
ELENA MITTA31 vues
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20 par cristos
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-204ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2019-20
cristos431 vues
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17 par Lia Georgouli
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Αλλαγές στο Γυμνάσιο από το σχολ. έτος 2016-17
Lia Georgouli298 vues
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου par ia1503
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείουεσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου
ia1503460 vues
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο par 4Gym Glyfadas
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο ΓυμνάσιοΕνημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
Ενημέρωση γονέων για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο
4Gym Glyfadas318 vues
Gym draviskos par nik_panik
Gym draviskosGym draviskos
Gym draviskos
nik_panik401 vues
4 epaggelmatiko-lykeio par 1gymmandras
4 epaggelmatiko-lykeio4 epaggelmatiko-lykeio
4 epaggelmatiko-lykeio
1gymmandras564 vues
Gymnasio agnostos par popimerg
Gymnasio agnostosGymnasio agnostos
Gymnasio agnostos
popimerg4.2K vues
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 par dakekavalas
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ06
dakekavalas286 vues
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ par Vasiliki Papaioannou
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλεπιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ
επιμόρφωση δημιουργικές εργασίες γυμνασια 2016 17 ελλ

Plus de TheresaGiakoumatou

Αέρηδες par
ΑέρηδεςΑέρηδες
ΑέρηδεςTheresaGiakoumatou
5 vues9 diapositives
Αειφορία και πολιτισμός par
Αειφορία και πολιτισμόςΑειφορία και πολιτισμός
Αειφορία και πολιτισμόςTheresaGiakoumatou
11 vues47 diapositives
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα par
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαΕθισμός στα κοινωνικά δίκτυα
Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυαTheresaGiakoumatou
42 vues72 diapositives
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση par
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηΕξ αποστάσεως εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευσηTheresaGiakoumatou
4 vues35 diapositives
Μελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη par
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηΜελέτη στους πίνακες του Μακρυγιάννη
Μελέτη στους πίνακες του ΜακρυγιάννηTheresaGiakoumatou
2 vues12 diapositives
Artificial-Intelligence par
Artificial-IntelligenceArtificial-Intelligence
Artificial-IntelligenceTheresaGiakoumatou
13 vues55 diapositives

Plus de TheresaGiakoumatou(7)

Dernier

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
7 vues8 diapositives
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 vues27 diapositives
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
6 vues37 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
57 vues33 diapositives
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
5 vues18 diapositives
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
16 vues2 diapositives

Dernier(20)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 vues
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο par Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c6 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 vues
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 vues
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212493 vues
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx par ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 vues
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf par 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo183 vues
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx par ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 vues

Ενημέρωση γονέων- Α Γυμνασίου

 • 1. 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας Καλώς μας ήλθατε! Οι καθηγητές του Γυμνασίου
 • 2. Καλώς ήλθατε! Το σχολείο μας – Γενικές πληροφορίες Ωράριο λειτουργίας Μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄τάξη Ομάδες μαθημάτων Αξιολόγηση μαθητών – Εξετάσεις Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης Σχολικός κανονισμός Όμιλοι Υποστηρικτικές δομές του σχολείου μας
 • 3. Γενικές πληροφορίες Στο σχολείο μας διδάσκουν 23 εκπαιδευτικοί Διευθύντρια : Γιακουμάτου Τερέζα Υποδιευθυντής: Αυγουστάκης Βασίλης Τηλέφωνο : 210 8945341 Email : 2gymglyf@sch.gr Ιστοσελίδα: http://2gym-glyfad.att.sch.gr/
 • 4. Σχολικό και διδακτικό έτος • Σχολικό έτος: 1η Σεπτεμβρίου - 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. • Διδακτικό έτος: 11η Σεπτεμβρίου - 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. • Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου
 • 7. Α΄ ομάδα εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες) • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες) • Μαθηματικά ( 4 ώρες) • Φυσική (1) • Ιστορία (2) • Βιολογία (1) • Αγγλικά (2)
 • 8. Β’ ομάδα μαθημάτων – Δεν εξετάζονται τον Ιούνιο • Γεωλογία-Γεωγραφία (1ώρα) • Θρησκευτικά (2 ώρες) • Τεχνολογία • Β΄ Ξένη Γλώσσα (2ώρες) (Γαλλικά/Γερμανικά) • Οικιακή Οικονομία (1 ώρα) • Πληροφορική (2 ώρες)
 • 9. 3η ομάδα Βαθμολογούνται με εργασίες και συμμετοχή Μουσική Καλλιτεχνικά Φυσική Αγωγή Εργαστήρια δεξιοτήτων
 • 10. Ωριαίες γραπτές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 1 κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.
 • 11. Β΄ τετράμηνο Β- ομάδα Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές των τμημάτων.
 • 12. Πληροφορική Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης
 • 13. Γ΄ ομάδα – χωρίς διαγώνισμα Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά- Φυσική Αγωγή – Εργαστήρια δεξιοτήτων) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.
 • 14. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις • 1-15 Ιουνίου • Όλα τα μαθήματα: Δίωρη εξέταση • Κλάδοι 3 ώρες : της ΝΕ Γλώσσας και Γραμματείας και της ΑΕ Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση
 • 15. Παραπομπή σε επαναληπτικές εξετάσεις - Σεπτέμβριος Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).
 • 16. Κριτήρια αξιολόγησης • Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία • Συμβολή στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη • Συνεργασία με άλλους μαθητές • Επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται • Επίδοση σε ολιγόλεπτες εξετάσεις –τεστ • Επίδοση σε ωριαίες γραπτές δοκιμασίες
 • 17. Απουσίες Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται6 ή 7 απουσίες. Ακόμα και στις γιορτές απουσίες καταχωρούνται
 • 18. Απουσίες Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/- τριών και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο σχολείο τους λόγους απουσίας των μαθητών/- τριών
 • 19. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες
 • 20. Απουσίες – Χαρακτηρισμός φοίτησης • Ανεπαρκής = επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. •Οι απουσίες δεν διακρίνονται πλέον σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
 • 21. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώνετε τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του όποιου προβλήματος υγείας.
 • 22. Ζητάμε τη συνεργασία σας Να ενημερώσετε εθελοντικά τη Διεύθυνση του σχολείου για την επαγγελματική σας ιδιότητα Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θες να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια Οδ. Ελύτης
 • 23. Σχολικός κανονισμός ➢ Συμμορφωνόμαστε σε κανόνες συμπεριφοράς ➢ Αντιμετωπίζουμε την πειθαρχία ως άσκηση και μέσο διαμόρφωσης του χαρακτήρα που στοχεύει : ▪ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ▪ στη βιωματική απόκτηση της αίσθησης του μέτρου μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό της προσωπικότητας των άλλων ▪ και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • 24. Λέμε ΟΧΙ Στην απομάκρυνση από τον χώρο του σχολείου κατά την ώρα των διαλειμμάτων, των ωρών διδασκαλίας και των εκδρομών χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα, του καθηγητή και του Διευθυντή.
 • 25. Λέμε ΟΧΙ Στα τρόφιμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας μετά το τέλος του διαλείμματος.
 • 26. Λέμε ΟΧΙ Στις φθορές (καθώς επιβαρύνουν τον μαθητή που τις προξένησε) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 - ΦΕΚ 491/Β/9-2- 2021
 • 27. Λέμε ΟΧΙ Στο κάπνισμα, αλκοόλ, τη χρήση κινητών, τυχερά παιχνίδια και γενικά συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών/τριών.
 • 28. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 29. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 30. Λέμε ΟΧΙ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018
 • 32. Λέμε ΝΑΙ ✓Στην ατομική υγιεινή ✓Στον σεβασμό προσωπικότητας όλου του προσωπικού του σχολείου και των συμμαθητών ✓Στην έγκαιρη προσέλευση στις τάξεις ✓Στην αποχώρηση από τις αίθουσες διδασκαλίας στα διαλείμματα ✓Στη διατήρηση της καθαριότητας στις τάξεις ✓Στην ευπρεπή εμφάνιση
 • 33. Κυρώσεις μη αποδεκτής συμπεριφοράς Α) προφορική παρατήρηση Β) επίπληξη Γ) ωριαία αποβολή Δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας Δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών Ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 • 34. Προετοιμάζοντας τη μετάβαση ❖ Είναι οι καθηγητές πιο αυστηροί και απρόσιτοι; ❖ Χάνω τους φίλους μου. Θα με αποδεχτούν; ❖ Θα τα βγάλω πέρα με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις;