Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Format penyediaan laporan aktiviti

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Format penyediaan laporan aktiviti

 1. 1. FORMAT PENYEDIAAN LAPORAN AKTIVITI MUKA HADAPAN PENCAPAIAN AKTIVITI LATAR BELAKANG HURAIAN PENILAIAN MASALAH FORMAT CADANGAN PENGENALAN GAMBAR PENUTUP
 2. 2. MUKA HADAPAN Tajuk Aktiviti  Tarikh & Lokasi  Nama Penganjur  Tarikh Laporan Disediakan 
 3. 3. Pengenalan  Secara ringkas nyatakan tujuan program dilaksanakan.
 4. 4. Latar Belakang Bila dan dimana aktiviti dilaksanakan.  Bilangan peserta yang hadir.  Matlamat yang ingin dicapai.  Kaedah pelaksanaan.  Bahan-bahan peralatan yang digunakan.  Aktiviti-aktiviti yang diikuti.  Pengendali/fasilitator yang terlibat. 
 5. 5. Huraian Penilaian Maklumbalas peserta.  Maklumbalas daripada pihak luar (jika berkaitan). 
 6. 6. Pencapaian Aktiviti Hasil yang dicapai dari pelaksanaan aktiviti.  Perbandingan hasil dengan matlamat. 
 7. 7. Kemajuan/Masalah Secara ringkas huraikan kemajuan/masalah yang dihadapi semasa pelaksanaan aktiviti  5.1  5.2  5.3 
 8. 8. Cadangan Huraikan cadangan untuk penambahbaikan.  6.1  6.2  6.3 
 9. 9. Gambar Aktiviti (Lampiran) 6 keping gambar asal (saiz 4R) berserta kapsyen.  6 keping gambar berserta 6 keping gambar asal (saiz 4R) beserta kapsyen  dilampirkan sekiranya mendapat peruntukan gambar dan laporan 
 10. 10. Penutup Rumusan aktiviti.  Ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terbabit. 

×