Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Perstribune Pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
O&F 2013
O&F 2013
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Perstribune Pdf

  1. 1. u Perstribune MEDIAMAGAZINE Nr. 1 “Er is geen tweede Arie” Reportage: NOS Langs de Lijn Week van de Dagbladbezorger: “De journalistiek hangt niet af 21 september t/m 25 september van Twitter”
  2. 2. Perstribune Inhoudsopgave MEDIAMAGAZINE pagina 2 pagina 3 Colofon Inhoud Editorial Hoofdredactie: Bij de tijd, met tijdloze thema’s, op zijn tijd kijkend naar toekomst. Tijd is waar het steeds meer om Thijs Vunderink Elle 20 jaar 8 draait, lijkt het. De tijd, waarin een gebeurtenis pu- bliek openbaarheid wordt, lijkt soms te kort. Onder- Eindredactie: werpen als Twitter en internetjournalistiek passen in het tijdloze thema ‘ snelheid versus kwaliteit’. Perstri- Thijs Rösken bune verplaatst zich in de hedendaagse journalist en stelt de vragen: Wat betekent dit voor het journalis- Thomas Tobé tiek embargo en; is Twitter de toekomst? Interview: Bram Peeterss 4 Beeldredactie: We kijken mee hoe het tijdschrift Elle succesvol was en bleef. Met hun jubileum vieren ze vooruitgang en Gertjan van Putten succes, in een zwaar competitieve tijdschriftenwe- s Media in de toekomst: tv 12 reld. Vormgeving: Met de opkomst van streaming online televisie, lijkt de TV uit de huiskamer te verdwijnen. Perstribune Mae-Ling van der Woude Arie Boomsma 16 storte zich op de toekomst van de beeldbuis en vroeg een aantal specialisten om hun mening. Tina Walsma Na het vertrek van hoofdredacteur Jan Bonjer pre- Anne den Baas senteert het Algemeen Dagblad begin deze maand een website en krant met een verrassend nieuwe Redactie: look. Compact en met een sterke focus op beeldma- teriaal. Genoeg reden voor Perstribune, om het idee Marije Woltjer achter de vernieuwde formule te achterhalen. Journalisten en Twitter 22 22 Marianne Tillema De tijd staat niet stil, integendeel. Tijd vliegt en moet zo effectief mogelijk besteed worden. Met de Media Janneke Schaap Agenda geven we een positieve impuls aan uw tijdsin- vulling voor de komende weken. Jessica Visser Met tijdloze journalistieke groet, Marlies Scheper Thijs Vunderink Leo Wassing Reportage: NOS Langs de Lijn 36 36 Milou Reumer 07 AD gooit het roer om 10 Mediaquotes Onder begeleiding van: 11 Fotojournalistiek in gevaar Hylke van der Zee 14 WOB: de declaratiecrisis 20 Persfoto Techniek: 24 Verdwijnt het embargo? Jan Eijbrink 26 Mediaquote 29 And the winner is 30 Gadgets 33 Media agenda 34 Persvrijheid
  3. 3. Perstribune Interview MEDIAMAGAZINE pagina 4 pagina 5 Journalist Bram Peeters “Ook de onbereikbare top is bereikbaar” Een diepe denkrimpel staat op zijn voor- werk als journalisten wel op een goede achterna gaat. Het is een combinatie hoofd wanneer ik hem vraag hoe speciaal manier konden doen. Ik ging daar samen van een origineel idee en een goede het winnen van de European Young Journa- met een fotograaf heen en had een echte timing. Als ik denk dat ik een goed list Award voor hem is. Na enige tijd heeft dictatuur voor ogen. Uiteindelijk was het concept heb, vraag ik altijd advies hij het antwoord op de vraag dan toch overal vrij aangenaam en bleek het meren- aan collega’s. Hun feedback kan zeer gevonden. “De prijs is belangrijk voor me. deel van de mensen om diverse redenen waardevol zijn. Maar een werkgever Het kan me misschien helpen om nieuwe achter het bewind van moet wel iets in je opdrachten met minder moeite binnen de dictator te staan. plan zien, en vaak is te slepen. Ik moet als freelance journalist Het werd een verhaal dat niet het geval”. steeds weer bewijzen dat ik een degelijke, met een heel andere “Het onbekende, betrouwbare verslaggever ben en dat doe toonzetting dan ik van Het onbekende ik door aan te geven welke ervaring ik heb. te voren in gedachten dat trekt me” De boodschap is Voor een nieuwe opdrachtgever kan die had. De kop luidde duidelijk, internatio- prijs wellicht net de doorslag geven om met uiteindelijk: ‘Tevreden nale verslaggeving mij in zee te gaan. Daarnaast is het ook een in Europa’s laatste dicta- doe je niet zomaar. eer om op zo’n manier geprezen te worden tuur’. Vaak is er geen budget. Afwijzing, natuurlijk”. volhouden en geduld zijn de sleu- Om in contact te komen met de juiste telwoorden. Wat blijft er over dat zo Voor het artikel ‘De Bloemenbrug is dicht’ mensen voor zijn reportages in het bui- aantrekkelijk is aan internationale ver- trok Peeters langs de grens tussen Roeme- tenland maakt Peeters gebruik van een slaggeving? Peeters: “Het is echt mijn nië en Moldavië. Het artikel is het laatste site voor voornamelijk backpackers die passie, wat ik nu doe is mijn droom- deel van een reeks reportages over Oost-Eu- goedkoop willen reizen. “Op de site kun baan. Ik zit niet altijd in het buiten- ropese grensgebieden. Wat juist dit artikel je bijvoorbeeld aangeven dat je iemand land, integendeel. Maar de reizen die zo bijzonder maakt? Peeters: “Het laat op zoekt die enigszins Engels spreekt en die ik maak lopen wel als een rode draad kleine schaal de burenrelaties en de gevol- je verder zou kunnen helpen met datgene door mijn carrière. Het onbekende, gen van de EU-uitbreiding zien. Volgens de dat je zoekt. Ik vraag dus eigenlijk of zij me dat trekt me. Gebeurtenissen in Ne- jury is de prijs niet alleen voor dit artikel als gids kunnen helpen. Ik vraag ook vaak derland kan ik vaak nog redelijk goed uitgereikt, maar ook voor de rest van de of mensen het leuk vinden om een stuk bevatten, maar bepaalde zaken in het serie. De jury vond dat deze serie een goed mee te reizen. Het voordeel daarvan is dat buitenland zijn voor mij zo anders en voorbeeld is van hoe de Europese Unie bij je dan zowel een gids als tolk bij je hebt”. soms zo bizar, dat ik erheen wil om een breed publiek onder de aandacht kan het te ervaren, om er meer te weten worden gebracht”. Volhouder van te komen”. Terwijl hij driftig op een pepernoot Peeters is tevreden over het artikel, maar kauwt, legt Peeters uit waarom hij denkt Internationale verslaggeving betaalt als hij aan zichzelf de prijs mocht uitreiken, dat hij op jonge leeftijd al zoveel succes dusdanig slecht, dat Peeters genood- Voor zijn werk als freelance journalist trok hij ondermeer door zou het gaan naar een reportage over Wit- heeft geboekt. “Ik ben denk ik behoorlijk zaakt is zo nu en dan ook voor vak- Rusland. “Eigenlijk is alles bij elkaar wat ik vindingrijk. Daarnaast ben ik ook een bladen te schrijven. “Dat is iets waar Nicaragua, El Salvador, Argentinië, Uruguay, Chili en Oost-Europa. gedaan heb een grote verrijking voor me volhouder. Ik geef niet zomaar op. Als ik ik niet altijd evenveel plezier in heb. Met zijn artikel ‘De bloemenbrug is dicht’ won Bram Peeters afgelopen geweest. Puur het feit dat je als journalist een plan heb voor een reportage, ga ik Ik zoek enerzijds verhalen waarmee achter allerlei zaken aan kunt gaan die je niet na de eerste afwijzing bij de pakken je goed geld kunt verdienen zodat ik juli op 31-jarige leeftijd de European Young Journalist Award. Bram Pee- verbazen, je ontmoet boeiende mensen die neer zitten. Voor elk plan dat ik aandraag, mijn brood en reizen kan betalen, ters over zijn passie voor internationale verslaggeving. “Ik durf me inmiddels je ongegeneerd vragen kunt stellen. Bij het krijg ik negen keer een ‘nee’ en één keer anderzijds zoek ik naar verhalen over allround-journalist te noemen”. maken van de reportage over Wit-Rusland een ‘ja’, daar moet je tegen opgewassen het buitenland die me daadwerkelijk heb ik vooral heel veel plezier gehad en ik zijn. Je moet veel initiatief tonen. Boven- interesseren. Dan komt het wel eens ben trots op het resultaat. Wit-Rusland staat dien zijn de eerste reportagereizen die ik voor dat je weinig interesse hebt in DOOR: MIlOU REUMER bekend als de laatste dictatuur van Europa. heb gemaakt grotendeels betaald uit mijn een onderwerp. Ik denk dat veel jour- Het was een erg spannende reis, omdat we eigen zak, gewoonweg omdat er vaak te nalisten dat regelmatig overkomt. Het niet zeker wisten of we daadwerkelijk visa weinig budget voor vrijgemaakt wordt. nieuws is het nieuws, en daar heb je zouden krijgen en of we uiteindelijk ons Het is erg belangrijk dat je je eigen gevoel gewoon over te schrijven. Maar als
  4. 4. Perstribune Interview MEDIAMAGAZINE pagina 6 pagina 7 Algemeen Dagblad gooit het roer om Meer verdieping, meer tekst en minder foto’s. Dit is de nieuwe insteek van het Algemeen Dag- blad. Om de nieuwe richting kracht bij te zetten verschenen zowel de krant als de website maandag 1 september in een nieuw jasje. De Belgische uitge- verij De Persgroep kiest hier- mee voor een aanpak die haaks staat op die van voormalig hoofdredacteur Jan Bonjer. DOOR: TINA WAlSMA je met je journalistieke houding en je jour- gebied. Ik viel haast van mijn stoel van verwerken. Als ik ‘s avonds thuis in bed lig, De overname van Uitgeverij PCM door De “Op een gegeven moment telden alleen nog de lezers, nalistieke vragen in een onderwerp duikt, verbazing. Ik ging op onderzoek uit en lig ik niet te piekeren over het feit dat ik Persgroep betekent voor het Algemeen Dag- denk ik dat je daar een heel goed verhaal besloot erheen te gaan”. Voorafgaand die dag heb gezien hoe iemand totaal door blad redding van de ondergang. Technisch als die het een goed stuk vonden, dan was het prima” over kan schrijven zonder dat je daar erg aan de reis raadpleegde Peeters artsen het lint gaat omdat hij aan het afkicken is gezien was de krant failliet. De aanpak van enthousiast over bent”. om er zeker van te zijn dat het veilig was van heroïne. Ik luister met een gezonde De Persgroep is al voor diverse Belgische uit Rotterdam, verloor het Algemeen Dag- die in de loop van de tijd zijn doorgevoerd om te gaan. De conclusie was dat als mijn afstand naar de verhalen die ik te horen kranten, waaronder De Standaard, succesvol blad ook lezers die juist wel trek hadden in is het dagblad ruim 150.000 lezers verlo- Naast Nederlandse media werkt Peeters reispartner en ik niet langer dan 48 uur krijg”. gebleken. Ook pakte de overname voor Het diepgang. Op de redactie van het dagblad ren. Met de nieuwe koers lijkt de krant soms ook voor de Spaanse krant El Mundo in het besmette gebied zouden blijven, er Parool goed uit. Voor het Algemeen Dag- wordt lovend gesproken over de voort- zich weer meer op een verloren groep en het Belgische tijdschrift Knack. “Vooral niets aan de hand zou zijn”. Via via kwam Turkije blad betekent het een grote reorganisatie durende inzet van de voormalige hoof- lezers te willen gaan richten. De vraag of in België merk je dat er veel meer hiërar- hij in contact met een tolk en interessante Momenteel werkt Peeters aan een nieuw die meer dan een kwart van het personeel dredacteur, al werd er wel getwijfeld aan deze lezers terug zijn te winnen blijft een chie heerst. De hoofdredacteur staat daar mensen die hem verder konden helpen. reisplan. Dit keer met Turkije als doel. zijn baan heeft gekost. de kwaliteit van de krant. “Op een gegeven spannende. ook echt boven je en neemt de beslis- “We zijn in de kerncentrale geweest, dik “Het debat over het feit of Turkije bij de Bonjer kondigde nog voor de overname moment telden alleen nog de lezers. Als singen. Er is in België veel minder sprake bepakt in witte pakken. Daarnaast zijn we Europese Unie moet komen intrigeert me. zijn ontslag aan. Hij was sinds 2003 hoof- die het een goed stuk vonden, dan was het van een overlegmodel. Dat was ontzettend ook naar het dorp zelf geweest, waar we Het verhaal wordt altijd gezien vanuit het dredacteur van het Algemeen Dagblad. Nu prima”, aldus één van de AD-medewerkers wennen. In Nederland vergaderen we een echtpaar tegenkwamen dat terug was perspectief van Europa. Ik wil nu eigen- passen naar zijn eigen zeggen de func- in het Financieel Dagblad. Christian van Thillo veel meer en vaker met elkaar”. Peeters gekeerd naar hun vertrouwde dorp. Ik lijk wel eens weten hoe de bewoners van ties binnen de nieuwe constellatie niet Belgische ondernemer Christian van heeft er geen moeite mee om zich aan te was totaal niet bang om twee weken later Turkije tegen de zaak aankijken. Willen zij voldoende bij hem. Eén van zijn grootste Thillo, bekend als ‘de man die elk bedrijf passen. “Ik kijk vooral de kat uit de boom, wakker te worden met een etterend gezwel überhaupt nog wel bij de Europese Unie doelstellingen voor het Algemeen Dagblad aan de praat krijgt’ ziet het Algemeen stel me bescheiden op voordat ik er direct op mijn voorhoofd, maar ik aarzelde toch horen? Ik denk dat daar een goed verhaal was het verbeteren van de eigendomssitu- Dagblad als een uitdaging. “Er is bij het AD overheen wals met mijn persoonlijke even voordat ik de wodka uiteindelijk aan- in schuilt”. atie, die voorheen was opgesplitst tussen geen heldere visie, die gaan we vaststellen mening. Ik vind het prettig dat Belgen zich nam die ik van het stel aangeboden kreeg”. uitgeverijen Wegener en PCM. Doel bereikt, en uitwerken”, vertelde hij in een interview over het algemeen bescheiden opstellen, Hoewel de reis onvergetelijk is, zal Peeters Voor jonge journalisten die de ambitie maar de koers die De Persgroep vaart, geeft met vakblad De Journalist. Behalve geld maar het is voor mij net zo belangrijk om niet snel een tweede keer terugkeren naar hebben om binnenkort ook de European de indruk dat het Algemeen Dagblad aan hoopt Van Thillo ook continuïteit mee goed overleg te voeren met je redactie en het rampgebied. “Ik was toen misschien Young Journalist Award te winnen, heeft het worstelen is met een identiteitscrisis. te brengen door meer te investeren in de om met ideeën te komen waarop collega’s toch wat naïever. Achteraf gezien zaten er, Peeters een advies: “Ga je gevoel achterna. Het Algemeen Dagblad fuseerde in 2005 toekomst. vervolgens commentaar geven”. ondanks alle onderzoeken, gewoon veel ri- Het lijkt soms zo onbereikbaar, een baan met zeven regionale kranten en ging over Eén van de dingen waarover Van Thillo sico’s aan de reis. Ik was pas afgestudeerd, als buitenlandcorrespondent bij de NOS op tabloidformaat. De Volkskrant was des- zich verbaasde is dat het Algemeen Dag- Tsjernobyl begin twintig en op zoek naar spanning. bijvoorbeeld. Maar kijk naar Bram Vermeu- tijds de grootste concurrent van het dag- blad de stukken tekst uit de krant, inclusief Geboren op 25 maart 1962 “Een origineel idee is het halve werk”, Op dit moment zou ik langer nadenken len die nu in Turkije zit, hij is ook maar blad. Bonjer gooide het roer om door te het succesvolle sportkatern, gratis op het in Antwerpen legt Peeters uit terwijl hij een slok van over het maken van een reportage in een gewoon naar Zuid-Afrika gegaan en werkt kiezen voor het plaatsen van korte stukjes internet zette. Van Thillo ziet het internet 1990 - Heden zijn zelfgemaakte cappuccino neemt. Een dergelijk gebied”. nu bij NRC Handelsblad en de NOS. Of tekst met weinig diepgang. De lezers, voor- als een concurrentie, niet als een verleng- CEO (Chief Executive Organisation) aanleiding voor een stuk hoeft daarvoor kijk naar Thomas Erdbrink, die op eigen namelijk de jongeren, zouden in de visie stuk. Met de veranderingen per 1 septem- bij familiebedrijf De Persgroep. niet groots te zijn. “Ik las een keer een Met heftige verhalen zoals dat over Tsjer- houtje naar het Midden-Oosten is vertrok- van Bonjer niet meer zitten te wachten op ber is de internetsite van het Algemeen 1987-1989 kort nieuwsberichtje in de krant, ergens nobyl heeft Peeters geen moeite. “Op het ken en nu correspondent is voor NRC lange stukken tekst met achtergronden of Dagblad dan ook een stuk gekrompen. Master of Business Administration aan in een hoek gepropt, waarin geschreven moment zelf zit je soms te luisteren met Handelsblad. Het lijken soms onhaalbare analyses. Met deze tactiek wilde Bonjer een Mogelijk is de overname van het Algemeen Duke University, North Carolina. Studie Rechten aan stond dat de kerncentrale in Tsjernobyl een brok in je keel. Maar het journalistieke posities, maar als je voldoende inzet toont inhaalslag maken op concurrerend dag- Dagblad het begin van betere tijden voor de Katholieke Universiteit in Leuven nog dagelijks draait en dat er zelfs men- proces dat ik doormaak tijdens mijn werk en je gevoel achterna gaat en het maar blad De Telegraaf. Een stap die niet zonder de krant. Toch is er veel kritiek. Sinds de Geschat vermogen: 385 miljoen euro. sen werkten in het radioactief besmette helpt me om die heftige verhalen direct te gewoon doet, is niets onmogelijk”. risico’s was want naast veel regionale lezers fusie en alle inhoudelijke veranderingen
  5. 5. Perstribune Magazine MEDIAMAGAZINE pagina 8 pagina 9 De ELLE was destijds volgens de vakjury ELLE voortaan onder de vier na grootste al jaren een met durf gemaakt blad, dat gekenmerkt wordt door een constant uitgeverij van Nederland valt. Zij lezen EllE Mode en diepgang journalistiek en kwalitatief hoog niveau .In 2004 valt ELLE opnieuw in de prijzen, dit keer wint José Rozenbroek de Mercur voor de Hoofdredacteur van het jaar. ELLE houdt zich staande Wat tijdschriften betreft is het een tijd van komen en gaan. Er komen wekelijks nieuwe tijdschriften bij maar er verdwijnen blijkt gouden er ook tientallen per jaar. Vooral glossy’s Lezeressen: Merk ELLE gaat als een speer zijn populair en dat betekent concur- Christien (25) is Nog voordat Maarten Biggelaar ELLE naar rentie voor de ELLE. Bladen als Linda, diëtiste en leest Nederland haalt, richt hij de zakenglossy Glamour en Grazia deden hun entree in de ELLE sinds onge- formule Quote op die als basis dient voor uitgever- tijdschriftenwereld en hebben succes. Wat veer tien jaar sconcern Quote Media. Drie jaar lezers betreft valt de concurrentie nog wel later is ook ELLE in han- mee volgens Narinx: ‘Je kunt aan de “Wat ik zo goed vind aan ELLE is dat het den van Biggelaar en cijfers niet zien wanneer de Glam- tijdloos is. Sinds mijn puberjaren lees ik kort daarop volgen “ Je kunt our of Linda erbij kwam’, meldt ELLE en dat ben ik mijn hele studen- Santé en Red. Het aan cijfers van de hoofdredacteur vorige tentijd blijven doen. Nu werk ik en nog succes van ELLE maand aan het vakblad De steeds verslind ik ‘m elke maand. De is groot en als snel ELLE niet zien wan- Journalist. De glossy BLVD, een kracht van ELLE is dus volgens mij dat wordt het merk neer de Glamour lifestyle magazine voor jonge het een heel grote doelgroep aanspreekt. uitgebreid met de trendsetters, is in 2007 gestopt Als je van mode houd, houdt je van EllE viert deze maand haar de vroege jaren negentig nog geschreven tot een goed einde te brengen wordt er bladen ELLEwonen, of Linda erbij wegens gebrek aan adverteerd- ELLE”. twintigste verjaardag. De popu- voor dertig plussers met kinderen, inmid- een nieuwe hoofdredacteur aangenomen, ELLEeten en het zusje kwam” ers. ELLEgirl, dat in 2003 nog de dels zijn het vooral jonge, hippe twintigers Jose Rozenbroek. Zij staat van 1996 tot van ELLE, ELLEgirl. Om Mercur voor de Lancering van het Jaar laire modeglossy, die in 1989 die het modeblad lezen. Dit komt vooral 2005 aan het roer van ELLE en met haar de doelgroep via verschillende won, trekt in 2008 om dezelfde reden de voor het eerst in de Neder- doordat het accent tegenwoordig meer op komst is de tijd van oppervlakkigheid voor- wegen te bereiken wordt er een website stekker eruit. mode ligt dan voorheen. Volgens hoofd- bij. ELLE gaat de diepte in en niet lang gelanceerd en wordt het merk tot leven Op dit moment schittert er een dubbeldik landse schappen lag, is in de redacteur Cécile Narinx had ELLE in daarna stijgen de oplagecijfers weer. gebracht in evenementen als de ELLE Style jubileumnummer in de winkel waarin er Pascalle (27) is afgelopen jaren uitgegroeid tot de beginjaren een wat ‘stoffiger’ imago. Singel 468 in Amsterdam is na twintig jaar Awards en Inside design. Het is dan ook niet wordt teruggeblikt op de afgelopen twintig kunstenares en “Het is nu wat frivoler en eclectischer dan nog steeds de broedplaats van de redac- voor niets dat de ELLE in 2008 de Sandd jaar. Twintig jaar hysterische modere- leest ELLE een grote naam in de tijdschrif- vroeger”. Dit vertelde zij in augustus aan teuren van ELLE. Volgens Hachette een Mercur voor het Crossmediaal concept van portages, meeslepende levensverhalen Leest ELLE sinds tenwereld. Na twee decennia het vakblad De Journalist. bewuste keuze want, zo meldt de uitgeverij het Jaar wint. Volgens de jury welverdiend en iedere maand de meest hippe trends. het prille begin is het glossy maandblad nog In de tijd dat ELLE in Nederland wordt op haar website, de binnenstad is een cre- omdat, zo laat het rapport weten, de ver- De inspirerende fotoreportages brengt gelanceerd, doet de trend van de topmod- atieve omgeving waar trends en maatschap- schillende printversies van de ELLE-titels, ze wellicht nog eens twintig mooie jaren. “Voor mij is de kracht van ELLE de steeds succesvol en dit wordt ellen zijn intrede. Zij worden de nieuwe pelijke ontwikkelingen voor het eerst elk op een eigen, passende wijze, bijzonder Boordevol met de nieuwste mode en tijd- combinatie van de onderwerpen. Het is deze maand groots gevierd. En beroemdheden en op de covers van de opduiken en gesignaleerd worden. Dat dit goed vertaald zijn naar een driedimensio- loze creaties. Want die onderscheidende een modetijdschrift en staat vol prachtige terecht, want zo vanzelfspre- eerste ELLE’s prijken dan ook enkel bloed- een goede keuze is wordt in 2001 bevestigt. naal aanbod. Quote Media wordt in 2006 factor is ten slotte de kracht van ELLE. reportages. Maar in het blad worden mooie, bekende modellen. De trend zet ELLE wint de Mercur Tijdschrift van het overgenomen door de Franse uitgeverij ook maatschappelijke kwesties aan de kend is een zeker bestaan voor zich voort tot eind jaren negentig, waarna jaar tijdens het jaarlijkse tijdschriftengala. Hachette Filipacchi Media waardoor het merk kaak gesteld. Dit maakt dat het tijdschrift een tijdschrift tegenwoordig er plaats wordt gemaakt voor bekende inhoud heeft. ELLE is tijdens mijn studie actrices en zangeressen zoals Jennifer An- een bron van inspiratie geweest. Iets wat niet meer. En ook EllE moet iston, Nicole Kidman, en Beyonce. Onze moois is, hoeft niet oppervlakkig te zijn. op haar tellen passen… Doutzen Kroes haalt verscheidene keren Ten slotte is mode ook een vorm van de cover van ELLE. Bij het jubileumnum- kunst”. DOOR: MARIANNE TIllEMA mer van dit jaar siert ze zelfs zes verschil- EN MARIJE WOlTJER lende covers. Was ELLE in 1989 nieuw, jong en verfris- Dalende oplages, ELLE gaat de diepte in send, inmiddels heeft het modeblad zijn Hoewel er, afgezien van de modellen, naam in de Nederlandse tijdschriften- in twintig jaar aan de covers amper iets Corrine (24) Stu- wereld gevestigd. Toen Liesbeth Hendrikse verandert, is het na de eerste tien jaar deert Sociaal Juri- en Maarten van den Biggelaar ELLE ELLE wel tijd voor drastische inhoudelijke dische Dienstverle- twintig jaar geleden naar Nederland veranderingen. Het modetijdschrift heeft ning. Ze koopt de haalden, zag de tijdschriftenmarkt er nog - net al veel andere bladen - te kampen ELLE elke maand. heel anders uit. De eerste Nederlandse met ernstig dalende oplagecijfers en glossy, Harper’s Bazaar Holland, in 1986 moet maatregelen nemen. Waar ELLE in “De ELLE is een prachtig blad. Als er verschenen, ging na slechts vier jaar roem- de beginjaren 85.000 bladen per maand geen tekst in zou staan zou ik ook nog loos ten onder. Nederland was nog niet verkoopt, moeten ze het in de 1994 doen overwegen het blad te kopen. De fotore- klaar voor de glitter en de glamour van het met een oplage van slechts 70.000 stuks. portages zijn erg inspirerend en ik doe modetijdschrift. ELLE, de Franse succes- De oplossing wordt gezocht in een meer dan ook veel ideeën op als ik de ELLE formule van mode, make-up en lifestyle is journalistieke aanpak. Design en Life- doorblader. De ELLE besteed meer aan- in Nederland echter vanaf het prille begin style maken plaats voor maatschappelijk dacht aan beeld dan andere modebla- een doorslaand succes. relevante rubrieken. Een grote ommezwaai den en daarnaast wordt er ook aandacht De afgelopen twintig jaar is er zowel in in de wereld van de glossys, waarvan het besteed aan serieuze onderwerpen. De de tijdschriftenwereld als bij ELLE een belangrijkste ingrediënt jarenlang mode is ELLE heeft stijl”. heleboel veranderd. Werd het tijdschrift in geweest. Om deze nieuwe ontwikkelingen
  6. 6. Perstribune Actueel MEDIAMAGAZINE pagina 10 pagina 11 Fotojournalistiek onder druk Mediaquotes Nieuws zonder beeld bestaat bijna niet meer. Maar toch wordt het steeds moeilijker voor sionele fotograaf er eindelijk is, heeft de amateur al tien foto’s op internet gezet. Het gaat dan niet meer om wat de kwaliteit van het beeld is. Belangrijker is snelheid waarmee de foto’s verspreid worden. Nieuwe beperkingen Maar ook daar zijn weer tegenslagen. Het gebeurt regelmatig dat fotografen op hun schouders worden getikt omdat ze geen foto’s mogen maken bij bijvoorbeeld fotojournalisten in Nederland een concert en sportwedstrijd. Maar ook om hun beroep uit te voeren. Toch gaat dit niet altijd goed. Nog niet zo politieagenten trekken zich soms weinig Vaste banen bij kranten verdwij- lang geleden had een amateur een foto aan van de regelgeving over de vrijheid van het voet- van nieuwsgaring. Ze nen, ze worden weggestuurd ter- balstadion in sturen fotografen bot- wijl ze tijdens sportwedstrijden Eindhoven weg de deur tijdens gemanipu- “ Ik krijg nou maar de ongeregeldheden en foto’s willen maken en moeten leerd. In helft van wat ik een paar calamiteiten, zelfs al bijklussen om rond te komen.. het stadion jaar geleden nog kreeg” heeft de fotograaf een was brand, politieperskaart bij DOOR MARlIES SCHEPER maar de zich. “Ik heb de raar- zogenaamde ste verhalen gehoord Niemand kan zich tegenwoordig nog amateurfotograaf dacht handig te zijn van sommige collega’s, die zonder een of voorstellen hoe foto’s zo’n vijfentwintig door een bestaande foto van het stadion andere reden worden weggestuurd. En ik jaar geleden over de wereld werden ver- te combineren met rookwolken, waardoor heb het zelf ook wel eens meegemaakt. spreid. Niet iedereen had een fotocamera het leek alsof hij er zelf bij was geweest. Dit Soms luister ik en ga ik wat verderop staan, en al helemaal weinig mensen hadden de werd natuurlijk pas ontdekt nadat de foto maar soms ben ik eigenwijs en laat ik me mogelijkheid om de foto’s te versturen. al op de populaire nieuwssite NU.nl stond. niet wegsturen.”, aldus Bosma. “We doen het ook nooit goed” Via een analoge lijn, duurde het soms uren voordat een foto aan de andere kant van de oceaan was. Nu gaat dat natuurlijk Maar niet alleen de burgers nemen de camera ter hand, ook de schrijvende pers Een lastig parket Fotojournalisten hebben het dus niet altijd verzuchte lilian Kolker, coördinator van een eerdere anti-Aids campagne in 1995. De kritiek was, dat veel sneller, met een druk op de knop kan is vaak bewapend met een digitale camera. even makkelijk. Aan de ene kant wordt alleen blanke modellen afgebeeld werden. Waar was de zwarte man? De nieuwe posters zijn gemaakt iedereen foto’s op internet zetten. Met alle Volgens Bosma een slechte ontwikkeling. verlangd dat ze zich specialiseren, terwijl door Amsterdammer Ridzert Beetstra. De campagne waar Hitler, Hussein en Stalin poseren als cho- gevolgen van dien. “We worden steeds minder serieus geno- ze regelmatig hun foto’s bij niemand kwijt querend symbool in de strijd tegen aids staat minder zachte kritiek te wachten. Want: waar is de neger? men. Van de gewone journalisten worden kunnen. Een tegenstrijdig signaal. Volgens Minder werk en minder geld steeds vaker verwacht dat ze onze taken Bosma weten hij en zijn collega’s soms niet Steeds meer fotojournalisten komen onder overnemen wanneer ze ergens verslag van meer waar ze naartoe moeten. Achter een druk te staan en zijn hun banen niet meer doen. Het slaat nergens op natuurlijk, veel computer gaan zitten om erbij te schrijven, zeker. Ze komen moeilijker aan opdrach- zien het als even snel een plaatje knippen, of misschien filmen? Bosma ziet dat niet ten en goede banden met hun opdrachtge- maar zo gemakkelijk is het niet. zitten, maar weet ook dat de trend van vers worden steeds minder. Laat staan de Gelukkig beseffen nog veel kranten dat amateurfotografie nog verder door kan kans op een vaste baan bij een krant. De kwaliteit van onze foto’s wel belangrijker zetten. helft van de fotojournalisten moet ergens is dan kwalitatief slechte foto’s die mensen anders bijverdienen om rond te komen. met hun telefoon maken”. Kranten reali- De Nederlandse Vereniging voor fotojour- Freelance fotograaf Stefan Bosma weet dit seren zich dat je op die manier je onder- nalisten heeft dit signaal ook opgepikt maar al te goed. “Ik zie het overal om mee scheidt van anderen. Vooral op het gebied en heeft een onderzoek gedaan naar de heen gebeuren, vaste werknemers worden van sport, economie en politiek hebben de maatschappelijke rol en de toekomst van ontslagen om als freelancer bij dezelfde media graag een specialist op wie ze kun- fotojournalistiek. Deze maand wordt het werkgever verder te moeten, maar vervol- nen bouwen. onderzoek uitgebracht. gens worden ze alsnog aan de kant gezet. Ook krijg je veel minder voor een foto, ik krijg nu soms maar de helft van wat ik een paar jaar geleden nog kreeg”. Amateurs Er is een overschot aan aanbod van foto’s en dat betekent minder exclusiviteit en dus minder geld. “Rechters moeten “Steeds meer mensen hebben mobiele telefoons met camera, waarmee ze steeds betere foto’s kunnen maken. Denk aan de worden ontslagen”. foto van de vermoorde Theo van Gogh die overal in het nieuws te zien was, gemaakt door een voorbijganger met een mobiel- tje”, vertelt Bosma. Vooral bij regionale en lokale kranten en op het internet gebeurt Dit vindt het Burgercomité tegen Onrecht. Het gaat om de rechters die de als vluchtgevaarlijk bekend dit steeds vaker. Fotojournalisten zijn nou staande mensenhandelaar Saban B. een week verlof uit de gevangenis gaven. eenmaal niet altijd in de buurt wanneer er iets gebeurt. En tegen de tijd dat de profes-
  7. 7. Perstribune Televisie MEDIAMAGAZINE pagina 12 pagina 13 Television á la carte Het is acht uur, vader, moeder en twee kinderen gezellig met zijn allen voor de buis. Verdwijnt dit tafereel met de komst van de nieuwe media? Ver- Menu van de dag: Vooraf trekken we een bal- vangen de I-Phone, laptops en internet de televi- letje en spellen zesletter woorden met Lingo. Dit sie? Hebben we in de toekomst nog een voorwerp vervolgen we met een spoon van de laatste RTL waar we al onze meubels op kunnen richten? Z. Het wel en wee van GeeTeeEsTee is de huisspeci- aliteit en wordt geserveerd als hoofdgerecht. We DOOR ANNE DEN BAAS sluiten af met een plankje Studio Sport. MAE-lING VAN DER WOUDE Nederlanders besteden de laatste jaren steeds meer tijd aan internet en minder tijd aan televisie kijken. Dat is onder andere te TV á la carte: Gek- zien aan cijfers van het CBS. Vooral jongeren besteden minder tijd heid op een stokje aan tv. Tot hoever deze trend zich doorzet weet niemand. Maar of werkelijkheid? wees gerust, het televisietoestel zal, naar alle waarschijnlijkheid, In de Verenigde niet verdwijnen. “Kijk naar de geschiedenis. Telkens als er een Staten is het nieuw medium opkwam verdween het andere niet”. Dat zegt Jan dagelijkse kost je Teurlings, docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. eigen tv voorkeu- “Er is een groot verschil tussen achter je computer zitten en op ren samenstellen. de bank zitten en naar een televisietoestel kijken. Er zal altijd een In het hoofdarti- scherm zijn waar je rustig voor kunt gaan zitten”. “De computer zal meer een kel voorspelt Jan De kracht van televisie toevoeging zijn van de televisie Teurlings, docent televisiestudies aan Hoe bokst de televisie dan op tegen al die nieuwe concurrentie? dan een opslurping” de Universiteit van De kracht van televisie is volgens Teurlings dat het gebruik kan Amsterdam, dat ook maken van herhaling. “Bijvoorbeeld met een soap, je kent de per- Nederland er aan sonages en bent meegegaan in het verhaal. Het aanbrengen van gaat geloven. zulke verhaallijnen en diepgang kan niet in twee uur film. Ook de fysieke aspecten tellen mee, een groot scherm heeft impact. Men- sen kijken liever naar een televisiescherm dan naar het scherm van een mobieltje of I-pod. Daarom gaan mensen ook nog naar de TiVo is waarschijn- bioscoop”. Een andere kracht van televisie is dat de tv ‘live’ kan genoemd. “Vroeger werd je als kijker gedisciplineerd door het nen er programma’s, series, soaps en dergelijke gemaakt blijven lijk het meest Met een PVR kan zien. uitzenden. “Als er iets belangrijks gebeurt in de wereld, bijvoor- kijkschema. Dat wordt nu anders. Als je het nieuws van acht uur worden. Een oplossing voor dit probleem is product placement. bekend bij het je live gelijktijdig tv beeld 9/11, dan doet iedereen de televisie aan. Mensen gaan dan mist kan je het ook om negen uur, of wanneer je maar wilt, gaan Met product placement worden producten in de serie verwerkt. publiek. Deze zo- kijken en opne- In Nederland zijn niet snel op internet kijken omdat sites sloom worden doordat ze kijken dankzij uitvindingen als uitzending gemist en tivo (zie ka- genoemde Personal men. De ‘bood- er al TiVo-achtige het aantal bezoekers niet aan kunnen”. der). Met ‘tv on demand’ is je televisiescherm meer een toegang Dat kan heel simpel: een acteur eet of drinkt het reclameproduct. Video Recorder (PVR) schappen’ kan je systemen. Samsung Wat opvalt is dat vooral de nieuwe generatie meer tijd besteedt tot een gigantisch archief. Dat gaat verder dan het ‘flowmodel’. Maar wat ook kan is dat er een verhaallijn wordt bedacht rondom gaat mee met de doorspoelen en als en Humax zijn de aan computeren dan aan de televisie. “De computer is een jonge- Het ‘flowmodel’ betekent dat de televisie bepaalt wat er uitge- het product. Een voorbeeld van een serie die hier gebruik van wensen van de je wat hebt gemist fabrikanten die ren medium. Maar wat je ziet is dat als jongeren in de twintig zijn zonden wordt. Waarschijnlijk gaan we naar een mix van de ‘flow’ maakt is de serie ‘Madmen”. consument van of je wilt iets nog ze leveren. Echter steeds meer tv gaan kijken en weer minder computeren. aangevuld met het archief”, voorspelt de universitair docent. “Vroeger maakte je gewoon één programma en daar haalde je je de toekomst. Wat een keer zien kan recensies geven aan De computer zal meer een toevoeging zijn van de televisie dan winst uit. Ook dat zal veranderen. Televisie wordt gewoon één van is het precies en dit met een druk op dat de ontwikkeling een opslurping”. Nadeel: waar halen we inkomsten vandaan? de manieren waarop je je publiek kunt bereiken. Elk zichzelf res- waarom is het een de knop. Jij bepaalt van de Nederlandse Een nadeel voor televisiemakers is wel dat de reclameopbrengs- pecterende serie heeft tegenwoordig op zijn minst een website. En succes in de landen wat je wilt zien, PVR te wensen over Veranderingen binnen televisie ten zullen teruglopen. Met ‘tv on demand’ kunnen kijkers de bijvoorbeeld Oprah, die doet dat heel goed. Ze heeft een tv-pro- waar ze TiVo of een waar je het wilt laat. Storingen en Er is wel een grote verandering te constateren in de televisiewe- reclameblokken overslaan. gramma, tijdschrift, Youtube-kanaal en website. Steeds een andere soort gelijk systeem zien, hoe je het wilt crashes zijn eerder reld. Het verschijnsel wordt ‘ tv á la carte’ ofwel ‘tv on demand’ Dat klinkt natuurlijk heel aantreklijk, maar dankzij reclame kun- versie van haar programma vertaald naar een ander medium.” hebben. zien en wanneer je regel dan uitzonde- het wilt ring. Een oud televisietoestel. Revolutionaire ontwik- Het perfectioneren Van groot lomp en In het begin was de tv kelingen zorgen ervoor van de tv leidt tot de zwart-wit naar klein een heel grote kast met dat mensen niet alleen ‘platte’ tv. Plasma en dun en kleur. Tegen- een eveneens heel grote naar beeld kunnen LCD zijn de opvolgers woordig kan je hoge antenne. Deze is niet zicht- kijken. Nu kan het ook van de gewone dikke kwaliteit kwaliteit tv baar op de afbeelding. Het nog in kleur. beeldbuis. kijken op een hand- beeld was zwart-wit. zame portable of zelfs een mobiele telefoon.
  8. 8. Perstribune Achtergrond MEDIAMAGAZINE pagina 14 pagina 15 Primeurs behalen via ‘wobben’ The Daily Telegraph uit Engeland en De Telegraaf op enbaren spraakmakende declaraties politici Politici die badkuipstoppen, biljartlakens, broodjes haring, Waakhondfunctie van de pers Arthur Maandag is journalist en jurist. Hij De Wet Openbaarheid van Op dinsdag 8 september werden de is bekend van WOB-zaken en werkt tegen- Bestuur (WOB) pornofilms en stoelmassages declaraties met de departementale credit- woordig bij de Nederlandse Vereniging van declareren van het belastinggeld card bekendgemaakt. De Telegraaf bracht Journalisten (NVJ). Bij De Telegraaf weten De Wet Openbaarheid van tegelijkertijd met andere media dit nieuws. ze hoe ze de WOB kunnen gebruiken, Bestuur houdt in dat iedere van de burgers. Een verzoek De primeur uit mei werd dus niet geëve- weten andere journalisten dit ook? Volgens burger in Nederland overheids- op de Wet Openbaarheid van naard, maar het idee kwam oorspronkelijk Maandag is de WOB in de loop der jaren documentatie mag opvragen. van De Telegraaf. Declaraties die nu aan het steeds bekender geworden onder journalis- Niet alleen schriftelijke stukken, Bestuur en je hebt al ‘wobbend’ licht kwamen hadden een totale omvang ten. “Je hebt onder de journalisten mensen maar ook zaken als bijvoorbeeld je primeur binnen. van 559.334 euro. Opmerkelijk was dat die er veel van weten, maar ik schat in dat banden en foto’s. Onder de minister Hirsch Ballin een vierdaagse het grootste gedeelte hooguit weet dat de WOB vallen ministeries en de DOOR JANNEKE SCHAAP cursus Frans van 3.426 euro indiende, wet bestaat en de hoofdlijnen daarvan. Op bestuursorganen van provincies, minister Verhagen deed dit met 70 stoel- de site van de NVJ en De Journalist kun je gemeenten, waterschappen en In mei van dit jaar publiceerde de Britse massages á 100 euro per keer en minister uitzoeken hoe de WOB werkt.” de publiekrechtelijke bedrijfsor- krant The Daily Telegraph alle declaraties van Ter Horst declareerde twee broodjes van Maandag biedt sinds dit jaar via de NVJ ganisatie. Een WOB-verzoek kan de regeringsleden in Groot-Brittannië. De de haringkar voor 4,40. Minister Van Mid- Academy verzorgde WOB-cursussen aan. Hij per telefoon, maar ook met een ‘bonnetjesaffaire’, zoals het in de media delkoop had schrijfwaren, een parka (jas) en zijn mede NVJ-juristen krijgen niet veel brief of fax. Je hoeft alleen aan genoemd werd, groeide uit tot een groot en de huur van een jacquet ingediend vragen over de WOB. “De meeste media te geven over welk onderwerp schandaal. Tienduizenden euro’s waren voor declaratie. Het bedrag van 974 euro schakelen vaak rechtstreeks hun eigen je iets wil hebben. Je hoeft geen gedeclareerd, maar was het wel volgens de had hij uit zijn vaste onkostenvergoeding juristen of deskundigen in.” De vraag hoe reden op te geven waarom je iets wet? Stoppen voor de badkuip, katten- en moeten betalen, dus dit is onterecht gede- vaak er per jaar een beroep wordt gedaan wil opvragen. Na een WOB-ver- hondenvoer, biljartlakens, reparaties van clareerd volgens de regels van het minis- op de WOB vindt Maandag onmogelijk zoek moet het overheidsorgaan de tennisbaan, pornofilms en koekjes zijn terie zelf. Net als in Groot-Brittannië, zijn te beantwoorden, omdat je een simpel uiterlijk binnen twee weken een voorbeelden van de eerste ‘onschuldige’ er Nederland ook gegevens niet zichtbaar telefoontje om informatie formeel al kan beslissing nemen. Het besluit kan openbaarmakingen. Daarnaast presteerde ministers traden af of kondigden hun bril namelijk in Brussel kwijtgeraakt. Jet op bonnen. Op bonnen van hotels en res- zien als WOB-verzoek. De NVJ ziet het ge- daarna nog maximaal twee weken een politicus het om elfduizend euro te aftreden aan naar aanleiding van de pub- Bussemaker, staatssecretaris van Volksge- taurants zijn de prijzen van drank en eten bruikmaken van de WOB door De Telegraaf worden uitgesteld. Wanneer hier declareren voor kussens, een bed en een licaties. zondheid, declareerde kaartjes voor een weggevaagd. Verder verschillen de minis- als een absoluut journalistieke taak. “Zo sprake van is, moet dat schriftelijk televisie. Niet alleen in Engeland, maar toneelstuk over dementie. Staatssecretaris teries onderling in regels qua declaratie. kijken ze of de overheid zich wel aan de en gemotiveerd worden vermeld. ook in Nederland kan iedere burger over- Voor De Telegraaf was het schandaal in van Economische Zaken, Frank Heem- Ter Horst wil deze regels nu voor iedereen eigen regels houdt, ook dat hoort bij de heidsdocumentatie opvragen. Dit kan men Groot-Brittannië aanleiding om in mei skerk, huurde een smoking en declareerde gelijk maken. waakhondfunctie van de pers.” doen via een WOB-verzoek. (Zie kader). van dit jaar een beroep te doen op de Wet daarom negentig euro. Deze kosten zijn Openbaarheid van Bestuur (WOB). De maar een klein deel van de totale declarat- ‘Bonnetjesaffaire’ Groot-Brittannië redactie diende bij alle ministeries het ver- ies. Een groot aantal politici heeft inmiddels zoek in om inzage te krijgen in de uitgaven De Telegraaf kreeg geen inzage in de Minister Minister Minister Van Minister Bos: Staatssecretaris Minister gedeclareerd geld teruggestort. De bon- van ministers en staatssecretarissen sinds uitgaven van de departementale credit- Verhagen: Ter Horst: Middelkoop: Frans Hirsch Ballin: netjes die The Daily Telegraph in handen hun aantreden op 22 februari 2007. Het card. Hier was volgens minister Ter Horst Schrijfwaren, parka Zonnebril Heemskerk: Vierdaagse kreeg, leverden niet veel omstreden gaat dan om zakelijke kosten die niet via niet om gevraagd. De krant reageerde: Stoelmassages Broodjes haring en huur jacquet Huur smoking cursus Frans declaraties op. Niet alles was vrijgegeven. het departement worden betaald, maar “Binnen het kabinet is verdeeldheid over Gegevens, waaronder adressen, waren eerst voorgeschoten uit eigen zak. Belan- deze zaak. (…) Formeel stelt het kabinet bijvoorbeeld zwart gemaakt. Volgens het grijk bij het latere declareren is dat deze dat De Telegraaf niet heeft gevraagd om de parlement was dit voor de privacy en veilig- uitgaven functioneel moeten zijn. Hier creditcardbetalingen; er is alleen gevraagd heid van de politici. vallen lunches, diners, reis- en verblijfs- om de declaraties, de betalingen die zijn Na de openbaringen bood de voorzitter voorzieningen en telecommunicatie thuis gedaan nadat een minister het geld zelf van het Britse Lagerhuis zijn excuses aan. onder. De Algemene Rekenkamer ziet hier heeft voorgeschoten. De formele opstelling In juni zette het Lagerhuis alle declaraties op toe. van het kabinet is laakbaar. Iedereen kon van de laatste vijf jaar op internet. Toen begrijpen dat De Telegraaf met de aanvraag kwam aan het licht dat voormalig premier, Departementale creditcard óók inzage wilde hebben in de credit- Tony Blair, twee dagen voor zijn vertrek uit De Telegraaf maakte 25 juni bekend welke cardbetalingen. Deze krant eist natuurlijk het parlement nog even een dakreparatie declaraties er door ministers en staatssecre- alsnog inzage in die creditcardbetalingen.” aan zijn huis indiende. Daarnaast werden tarissen zijn gedaan. Wouter Bos, minister Zij deed wederom een WOB-verzoek op er nog zaken als snacks, verjaardagskaarten van Financiën, kocht een Ray Ban zonne- 25 juni. Andere media dienden ook dit 2 7.000 2 4,40 2 974 2 113 2 90 2 3.426 en televisies gedeclareerd. Verschillende bril van honderddertien euro. Hij was zijn verzoek in.
  9. 9. Perstribune Achtergrond MEDIAMAGAZINE pagina 16 pagina 17 Is er een tweede Arie in de zaal? Na maandenlang gestoei tussen de Evangelische Omroep(EO) en presentator Arie Boomsma scheiden hun wegen. Boomsma gaat naar de KRO en laat bij de EO een grote leegte achter. Hij wist de laatste jaren veel jongeren en niet-christenen aan de omroep te binden. Perstribune ging op zoek naar een nieuwe Arie Boomsma. DOOR THIJS RöSKEN Na twee incidenten in een half jaar tijd seizoen. De afleveringen met Arie Booms- Venderbos. Venderbos is een jonge, was de maat vol. Arie Boomsma wilde de ma waren al opgenomen en er komt geen populaire presentator en nam het pro- Evangelische Omroep verlaten toen bekend vervanger. Het radioprogramma dat Arie gramma al eerder over van Boomsma. werd dat zijn programma ‘Er loopt een Boomsma deed, Dit is de dag ’s ochtends man over het water’ niet door ging. De EO op radio1, gaat wel door. Boomsma vormde besloot dat het programma, waarin cabare- een presentatiekwartet met Andries Knev- “Zijn persoonlijkheid is tier Guido Weijers het evangelie op de hak el, Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke. nam, toch niet geschikt was voor uitzend- Op 25 september zal hij zijn laatste zo sterk, dat het lastig ing. Het zou de conservatieve achterban uitzending doen. Knevel, Van den Brink is hier Manuel neer te raken en die had de laatste maanden en Gruteke gaan vanaf die datum met z’n al genoeg voor haar kiezen gekregen. drieën verder. Ontopic, het discussiepro- zetten” Boomsma wil graag de ruimte om contro- gramma voor jongeren met verschillende Met Manuel Venderbos is meteen een versiële programma’s te maken, die het geloofsovertuigingen, zal eveneens blijven mogelijke ‘nieuwe Arie Boomsma’ maatschappelijk en religieus debat voeden. bestaan. De presentatie van Ontopic wordt genoemd. Hij loopt ruim acht jaar bij de Hiermee wil hij jongeren aan het denken overgenomen door Manuel Evangelische Omroep en presenteert al zetten. Arie Boomsma voelt zich beperkt in zijn creatieve ideeën en vertrekt per 1 oktober naar de KRO. Hij gaat daar een programma maken over de coming-out van lesbo’s en homo’s. In de uitzending van Goedemorgen Nederland op donderdag 18 september, liet Boomsma weten dat hij dat programma nooit bij de EO had kun- nen maken. Met Boomsma, het enfant terrible van de Evangelische Omroep, gaat er niet zomaar iemand weg. Hij is, vooral voor jongeren, het gezicht van de EO. Wie denkt aan de EO, denkt aan Arie Boomsma. Hij wist de laatste jaren veel jonge en niet-christelijke kijkers aan zich te binden. Arie Boomsma was immers wel christen, maar hij uitte dit niet door zieltjes te winnen of met de waarschuwende vinger te zwaaien. In zijn programma’s konden christenen en niet- christenen in discussie gaan over religieuze onderwerpen. Arie was naast Andries Knevel en Tijs van den Brink een uithang- bord van de EO en hij trad hiernaast op als ‘jongerenmagneet’. Als een dergelijk persoon vertrekt blijft er een leegte achter. Arie Boomsma presenteerde twee seizoenen het geruchtmakende pro- gramma 40 dagen zonder seks. Ondanks de populariteit van het format stopt het na dit Manuel Venderbos ANP

×