Publicité

Четене и писане с А, М и И

учител at 54.СУ"Св. Иван Рилски" à 54.СУ"Св. Иван Рилски"
20 Oct 2017
Publicité

Contenu connexe

Plus de Мария Maria Georgieva TeacherBG(20)

Publicité

Четене и писане с А, М и И

 1. с А а, М м и И и Мария Георгиева, БСУ“Д-р Петър Берон“ Прага, 2017
 2. Кой е звуковият модел на думата?
 3. Кой е звуковият модел на думата?
 4. Коя дума започва и завършва със звук и? Огради. и ии
 5. Коя буква е малка печатна буква? А а Б Р Е М Н И
 6. а А м М амма ама мама и И им ми има имам Мима Мими
 7. а ам ама
 8. Къде е сричка ма? ма им ла ам ми
 9. Колко срички има думата?
 10. Къде е дума МАМА? ам ма им ми ама има мама Мими Мима имам
 11. Прочети. Мими има .
 12. Прочети. Имам мама. Имам . Имам . Мамо!
 13. Мама има Мими. Прочети. На кое изречение е моделът? Мима има мама.
 14. Изображения - интернет
Publicité