Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Máy in mã vạch Godex tại Đà Nẵng

238 vues

Publié le

Máy in mã vạch Godex tại Đà Nẵng mời bạn xem thêm thông tin

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Máy in mã vạch Godex tại Đà Nẵng

  1. 1. Máy inmã vạch godex g500, Đầu đọc mã vạch zebex tại Hà Nội chấtlượnghiệuquảvà hơnthế nữa chúngtôi còn có nhiềusảnphẩmkhác nữa, mọi thôngtin xingọi về số Hotline:0983 21 99 58 để được biếtthêmthôngtinsản phẩmnhé,chúng tôi tinbạn sẽ hài lòngvề sản phẩmcủa chúngtôi. Máy in mã vạch godex G500 G500 lý tưởng cho các côngviệc cần in ấn nhiều như: - Sản phẩm nhiều, serial, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải... - Thiết kế mạnh mẽ và ổnđịnh cơ chế, đồ bên lâu dài - Tốc độ 203dpi - Sử dụng ribbon300m - Kết hợp giao diệncó sẵn bao gồm: Usb2.0, serial và Ethernet - Máyin mã vạch godex tại Đà Nẵng Công nghệ "Twin-sensor" Đầu đọc mã vạch zebex tại hà nội • Tốc độ đọc: Tốc độ đọc củamodel đơn tia Zebex Z3100 lênđến330scan/s , giúptốc độ đọc mã vạch nhanh nhạy và ổn định hơn. và đặc biệt có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Với kích thước nhỏ gọn giúp bạn có thể cầm tay di chuyển dễ dàng , cùngvới 2 màutrắng sữa và đenxám giúp bạn có thêm sự chọn lựa Thậm chí , chúng tôi còncó thể order thêm chân đế nếu bạn muốn chuyển qua chế độ tự động và không muốn cầm tay di quét mã vạch. • Công nghệ CCD: Bền hơn , khả năng nhạy sáng cao , thu thập dữ liệutốt hơn. , Đặc biệt có thể đọc được mã vạch dưới ánh sáng mặt trời. Đọc được mã vạch 1D và GS1 Databar
  2. 2. Máy inmã vạch godex g500, Đầu đọc mã vạch zebex tại Hà Nội chấtlượnghiệuquảvà hơnthế nữa chúngtôi còn có nhiềusảnphẩmkhác nữa, mọi thôngtin xingọi về số Hotline:0983 21 99 58 để được biếtthêmthôngtinsản phẩmnhé,chúng tôi tinbạn sẽ hài lòngvề sản phẩmcủa chúngtôi. Máy in mã vạch godex G500 G500 lý tưởng cho các côngviệc cần in ấn nhiều như: - Sản phẩm nhiều, serial, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải... - Thiết kế mạnh mẽ và ổnđịnh cơ chế, đồ bên lâu dài - Tốc độ 203dpi - Sử dụng ribbon300m - Kết hợp giao diệncó sẵn bao gồm: Usb2.0, serial và Ethernet - Máyin mã vạch godex tại Đà Nẵng Công nghệ "Twin-sensor" Đầu đọc mã vạch zebex tại hà nội • Tốc độ đọc: Tốc độ đọc củamodel đơn tia Zebex Z3100 lênđến330scan/s , giúptốc độ đọc mã vạch nhanh nhạy và ổn định hơn. và đặc biệt có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Với kích thước nhỏ gọn giúp bạn có thể cầm tay di chuyển dễ dàng , cùngvới 2 màutrắng sữa và đenxám giúp bạn có thêm sự chọn lựa Thậm chí , chúng tôi còncó thể order thêm chân đế nếu bạn muốn chuyển qua chế độ tự động và không muốn cầm tay di quét mã vạch. • Công nghệ CCD: Bền hơn , khả năng nhạy sáng cao , thu thập dữ liệutốt hơn. , Đặc biệt có thể đọc được mã vạch dưới ánh sáng mặt trời. Đọc được mã vạch 1D và GS1 Databar
  3. 3. Máy inmã vạch godex g500, Đầu đọc mã vạch zebex tại Hà Nội chấtlượnghiệuquảvà hơnthế nữa chúngtôi còn có nhiềusảnphẩmkhác nữa, mọi thôngtin xingọi về số Hotline:0983 21 99 58 để được biếtthêmthôngtinsản phẩmnhé,chúng tôi tinbạn sẽ hài lòngvề sản phẩmcủa chúngtôi. Máy in mã vạch godex G500 G500 lý tưởng cho các côngviệc cần in ấn nhiều như: - Sản phẩm nhiều, serial, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải... - Thiết kế mạnh mẽ và ổnđịnh cơ chế, đồ bên lâu dài - Tốc độ 203dpi - Sử dụng ribbon300m - Kết hợp giao diệncó sẵn bao gồm: Usb2.0, serial và Ethernet - Máyin mã vạch godex tại Đà Nẵng Công nghệ "Twin-sensor" Đầu đọc mã vạch zebex tại hà nội • Tốc độ đọc: Tốc độ đọc củamodel đơn tia Zebex Z3100 lênđến330scan/s , giúp tốc độ đọc mã vạch nhanh nhạy và ổn định hơn. và đặc biệt có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Với kích thước nhỏ gọn giúp bạn có thể cầm tay di chuyển dễ dàng , cùngvới 2 màutrắng sữa và đenxám giúp bạn có thêm sự chọn lựa Thậm chí , chúng tôi còncó thể order thêm chân đế nếu bạn muốn chuyển qua chế độ tự động và không muốn cầm tay di quét mã vạch. • Công nghệ CCD: Bền hơn , khả năng nhạy sáng cao , thu thập dữ liệutốt hơn. , Đặc biệt có thể đọc được mã vạch dưới ánh sáng mặt trời. Đọc được mã vạch 1D và GS1 Databar
  4. 4. Máy inmã vạch godex g500, Đầu đọc mã vạch zebex tại Hà Nội chấtlượnghiệuquảvà hơnthế nữa chúngtôi còn có nhiềusảnphẩmkhác nữa, mọi thôngtin xin gọi về số Hotline:0983 21 99 58 để được biếtthêmthôngtinsản phẩmnhé,chúng tôi tinbạn sẽ hài lòngvề sản phẩmcủa chúngtôi. Máy in mã vạch godex G500 G500 lý tưởng cho các côngviệc cần in ấn nhiều như: - Sản phẩm nhiều, serial, theo dõi tài sản, in nhãn hạn sử dụng, túi, đồ trang sức, vải... - Thiết kế mạnh mẽ và ổnđịnh cơ chế, đồ bên lâu dài - Tốc độ 203dpi - Sử dụng ribbon300m - Kết hợp giao diệncó sẵn bao gồm: Usb2.0, serial và Ethernet - Máyin mã vạch godex tại Đà Nẵng Công nghệ "Twin-sensor" Đầu đọc mã vạch zebex tại hà nội • Tốc độ đọc: Tốc độ đọc củamodel đơn tia Zebex Z3100 lênđến330scan/s , giúptốc độ đọc mã vạch nhanh nhạy và ổn định hơn. và đặc biệt có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời. Với kích thước nhỏ gọn giúp bạn có thể cầm tay di chuyển dễ dàng , cùngvới 2 màutrắng sữa và đenxám giúp bạn có thêm sự chọn lựa Thậm chí , chúng tôi còncó thể order thêm chân đế nếu bạn muốn chuyển qua chế độ tự động và không muốn cầm tay di quét mã vạch. • Công nghệ CCD: Bền hơn , khả năng nhạy sáng cao , thu thập dữ liệutốt hơn. , Đặc biệt có thể đọc được mã vạch dưới ánh sáng mặt trời. Đọc được mã vạch 1D và GS1 Databar

×