Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Omaishoito diat

926 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Omaishoito diat

 1. 1. OMAISHOITO Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 2. 2. Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; jaheitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Rosalynn Carter Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 3. 3. Kuka on omaishoitaja? Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huoltaperheenjäsenestään tai muusta läheisestään,joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 4. 4. Omaishoitaja voi olla• Vammaisen lapsen vanhempi• Puolisoaan hoitava• Ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtiva• Sisarustaan hoitava• Muu sukulainen, ystävä, naapuri Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 5. 5. Omaishoito alkaa muutoksesta• Perheenjäsenen syntymä, sairastuminen tai vammautuminen• Voi tapahtua äkillisesti tai hitaasti huomaamatta missä tahansa elämänvaiheessa Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 6. 6. Lainsäädäntö• 1879 vaivaishuoltoasetus• 1922 köyhäinhoitolaki• 1956 huoltoapulaki• 1970 poistettiin laista lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja isovanhemmistaan• 1977 poistettiin aviopuolisoiden keskinäinen huolehtimisvelvollisuus-> vastuu kunnille• 1993 asetus omaishoidon tuesta• 2006 laki omaishoidon tuesta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 7. 7. Laki omaishoidon tuesta• Hoitopalkkio omaishoitajalle• Palvelut hoidettavalle• Vapaapäivät omaishoitajalle• Omaishoitoa tukevat palvelut Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 8. 8. Tuen myöntämisedellytykset kunta voi myöntää omaishoidontukea jos,• henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa / huolenpitoa sairaudestaan tai vammastaan johtuen• omainen tai muu läheinen on valmis toimimaan omaishoitajana• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia  fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveydentila  toimintakyky ja voimavarat Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 9. 9. Tuen myöntämisedellytykset kunta voi myöntää omaishoidontukea jos,• omaishoito (ja muut palvelut) ovat riittäviä turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin• koti on hoitamiseen soveltuva• tuen myöntäminen on hoidettavan edunmukaista Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 10. 10. Omaishoidontuen hakeminen• Tukea haetaan hoidettavan kotikunnan sosiaalitoimelta hakemuksella• Tukea haettaessa tarvitaan lääkärin B-lausunto, joka ei saa olla puolta vuotta vanhempi• Kotikäynti hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi• Tukea voidaan myöntää hakukuukauden alusta lähtien Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 11. 11. Omaishoitosopimus• Omaishoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus• Voimassa toistaiseksiSisältää1. Hoitopalkkion määrä ja maksutapa2. Omaishoitajan oikeus vapaapäiviin3. Vapaan järjestäminen4. Tiedot määräaikaisen sopimuksen kestosta5. Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 12. 12. Omaishoitosopimus• Hoito- ja palvelusuunnitelma tulee olla liitteenäSisältäen1. Hoidon määrä ja sisältö2. Hoidettavan ja hoitajan tarvitsemat palvelut3. Selvitys hoidettavan hoidon järjestämisestä omaishoitajan vapaan aikana• Omaishoidon tukea saavat omaishoitajat ovat vakuutettuja omaishoitoon liittyvän tapaturman varalta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 13. 13. Hoitopalkkio• Porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella• Palkkion vähimmäismäärä 364,35 €/kk• Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 728,69 €/kk• Verotettavaa tuloa, joka kartuttaa eläkettä alle 68- vuotiaalle Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 14. 14. Omaishoitajan vapaapäivät• Lakisääteinen oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa• Kunta voi myöntää kaikille omaishoidontuen saajille myös enemmän vapaata ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita• Lakisääteisen vapaan aikana järjestettävästä hoidosta voidaan periä enintään 10,60€/vrk hoidettavalta Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 15. 15. Vapaapäivän järjestämistavat• Kunnan on huolehdittava hoidon järjestämisestä vapaan aikana• Laitoshoito• Palveluseteli• Perhehoito• Sijaishoito Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 16. 16. Omaishoitajalle annettava tuki• Yhteyshenkilön nimeäminen kunnasta• Ohjaus ja neuvonta• Kuntoutus• Järjestöjen palvelut: vertaistukitoiminta, virkistys, koulutus, sopeutumisvalmennus ja lomat• Kelan etuudet Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 17. 17. Omaishoidettavalle annettava tuki• Kotihoito• Tukipalvelut esim. ateria-, kylvetys- ja kuljetuspalvelu• Henkilökohtainen avustaja• Apuvälineet• Päivä- ja lyhytaikaishoito• Terveydenhuollon palvelut• Kuntoutus• Kelan etuudet Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 18. 18. Vammaispalvelulain palvelut• Kuljetuspalvelut• Saattajapalvelut• Tulkkipalvelut• Päivätoiminta• Henkilökohtainen apu• Palveluasuminen Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 19. 19. Omaishoidon tuen päätyminen• Kunnan irtisanomisaika on 2 kk• Omaishoitajan irtisanomisaika on 1 kk• Laitoshoitoon siirryttäessä sopimus päättyy heti Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
 20. 20. TilastotOulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

×