Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tieteiden yo 3

267 vues

Publié le

Rikastuttava vuorovaikutusvisio

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tieteiden yo 3

 1. 1. Rikastuttava vuorovaikutusvisio Marja-Liisa Viherä, FT Tietotekniikan liitto ry/Tietotaitotalkoot
 2. 2. Ajattelun ansat <ul><li>Kykyämme arvioida tulevaa uskottavasti rajoittavat monet seikat, kuten puutteelliset perustiedot ja kehnot menetelmät tai hyvien menetelmien huono käyttö, mutta myös erityiset ajattelun ansat . Niistä yleisimpiä ovat ”Tässä se nyt on” -ajattelu, paradigmasokeus, trendi-ajattelu, kulttuurinen ylimielisyys, yli-into ja uuden vähättely. (Mannermaa) </li></ul>
 3. 3. Informationaalinen kehitysmuoto Uudelleenrakenteistunut kapitalismi Välineellisen vaihdon globaalit verkostot Pääoma- ja tietovirrat Innovaatiot Uusi teknologia Pääomaintensiivisyys Globalisoituminen Uusi teknis-taloudellinen paradigma Ihmiset ja yhteisöt Arkielämän prosessit Paikalliset olosuhteet PERUS- JÄNNITE Globaalin verkoston ja paikallisen identiteetin välinen jännite Epävarmuus Kontrolloi- mattomuus Ristiriidat Demokratiavaje Syrjäytyminen
 4. 4. Megatrendejä <ul><li>Maailman monimutkaistuminen </li></ul><ul><li>Riskien kasvu </li></ul><ul><li>Luottamuksen puute </li></ul><ul><li>Hallitsemattomuus </li></ul><ul><li>Ilmaston muutos </li></ul><ul><li>Terrorismi </li></ul><ul><li>Pandemia </li></ul>
 5. 5. Heikkoja signaaleja <ul><li>slow life - hidas elämä </li></ul><ul><li>lähiruoka </li></ul><ul><li>degrowth - kohtuullisuus </li></ul><ul><li>yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>ympäristön suojelu </li></ul><ul><li>kestävä kehitys </li></ul><ul><li>pähkinärinki </li></ul>
 6. 6. Muisti kohdistuu menneisyyteen, ymmärrys nykyhetkeen ja huolenpito tulevaisuuteen, totesi filosofian professori Mikael Wexionius vuonna 1640. Emme voi muuttaa menneisyyttä, mutta tulevaisuus on edessämme avoin, täynnä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joista osa toteutuu. Hyvä tulevaisuus rakennetaan tunnistamalla eri skenaarioihin johtavat polut, ja sen jälkeen ymmärtämällä tehdä tänään sellaisia valintoja, jotka johtavat todennäköisimmin hyvään tulevaisuuteen myös tuleville sukupolville.
 7. 7. Vision päämäärä Saavutusten nykytila Nykyiset viestintävalmiudet Vision vaatimat viestintävalmiudet Nykytila Seuraava askel Tavoitteet uusille saavutuksille Kestävä kehitys Ekomodernisaatio, tietoyhteiskunta Kansalais- yhteiskunta
 8. 8. Liittyminen Jäsentyminen Tekeminen Osallis- tuminen ja toiminta Sitoutu- minen Ymmärrys ja tavoitteet Lapsi Työtön Itsekäs selviytyjä Ihmisen olemassaolon perustarpeet
 9. 9. Viestin t ävalmiudet Motivaatio Viestintä- valmius Liittymä Laitteet ja pääsy verkkoihin Osaaminen
 10. 10. Viestin t ävalmiudet Liittymä Osaaminen Motivaatio Liittymä Osaaminen Motivaatio
 11. 11. L L L O O O M M M L O M Ei osaa tulkita viestiä L O M Ei motivaatiota kuulua yhteisöön L= liittymä O = osaaminen M = motivaatio Yhteisöllinen viestintä L O M Ei yhteen-sopivaa liittymää
 12. 12. Ihmiskäsitysluokitus
 13. 13. Tulevaisuuden yhteiskunnat: Aineelliseen kasvuun perustuva Aineellinen ympäristö - Valikoimaton kasvu, joka perustuu rahantuottoon Henkinen ympäristö - palvelee aineel- lista ja sosiaa-lista ympäristöä - viihdetuotantoa - sopeuttaminen yhteiskuntaan Sosiaalinen ympäristö - Palvelee aineellista ympäristöä Tarpeet tietoliikenteelle Ympäristö
 14. 14. Tulevaisuuden yhteiskunnat: Henkiseen kasvuun perustuva Henkinen ympäristö - Tavoitteena on kypsä, itsensä toteuttava vastuuntuntoinen ihminen Sosiaalinen ympäristö - Palvelee henkistä ympäristöä Aineellinen ympäristö - Turvataan aineelliset välttämättömyys hyödykkeet kaikille - Valikoitu kasvu Tarpeet tietoliikenteelle Ympäristö
 15. 17. Rikastuttavan vuorovaikutuksen visio OPPIMINEN oppivelvollisuus säilyy, oppimisen monimuotoisuus lisääntyy HYVINVOINTI verkostoitunut sosiaali- ja terveydenhoito ARJEN HALLINTA kauppa ja asiointi LÄHEISYYS monimuotoisuus LIIKKUMINEN joustavia, ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja TOIMEENTULO monipuolinen elinkeinorakenne YMPÄRISTÖ ekologisuus VIIHTYMINEN mieleistä tekemistä ja olemista PÄÄTÖKSENTEKO osallistuvaa ja edustuksellista demokratiaa SOSIAALINEN PÄÄOMA toimivat verkostot, työyhteisöt, normit, regulaatio Lähikauppoja pien-eko-logistiikka Vuorovaikutus-verkostot Oppimista pienissä verkostuneissa kouluissa Vaihtoehto- ratkaisut Harrastus-mahdollisuuksia Avoin tietotaidon vaihto Kansanäänestyksiä Kansalaisten aloitteellisuus Kädentaitoa Kevyt- liikennettä Yhteisiä työpisteitä Korkean tietotaidon vaativia verkottuneita pienyrityksiä Elinikäinen oppiminen = oppimisen intervalliketju Tutkiva, kokemuksellinen, elämyksellinen oppiminen Lähipalveluja Monipalvelupisteitä Verkkosihteeri Kimppakyytejä Palveluja Läpinäkyvä päätöksen- tekojärjestelmä ” Yhteinen olohuone” Energian hallinta ja kontrollointi Monimuotoisia perheyhteisöjä
 16. 18. Oppimista pienissä verkostuneissa kouluissa Elinikäinen oppiminen = oppimisen intervalliketju Tutkiva, kokemuksellinen, elämyksellinen oppiminen OPPIMINEN oppivelvollisuus säilyy, oppimisen monimuotoisuus lisääntyy
 17. 19. työyhteisöt, normit, regulaatio Vuorovaikutus-verkostot Avoin tietotaidon vaihto SOSIAALINEN PÄÄOMA toimivat verkostot
 18. 20. TOIMEENTULO monipuolinen elinkeinorakenne Kädentaitoa Yhteisiä työpisteitä Korkean tietotaidon vaativia verkottuneita pienyrityksiä Palveluja Yhteistyöver-kostoja
 19. 21. LÄHEISYYS monimuotoisuus ” Yhteinen olohuone” Monimuotoisia perheyhteisöjä
 20. 22. ARJEN HALLINTA kauppa ja asiointi Lähikauppoja pien-eko-logistiikka Monipalvelupisteit ä Verkkosihteeri
 21. 23. ARJEN HALLINTA kauppa ja asiointi Lähikauppoja pien- eko -logistiikka Monipalvelupisteitä Verkkosihteeri
 22. 24. Elämänhallinta vaatii osaamista Tiedonhaku Yhteydenpito Etäasiointi Joukkoviestintä Automaattiset hallinnoliset ja tekniset prosessit Mediakulttuuri (viihde) Oman sisällön tuottaminen
 23. 25. Ml Viherä 25.3.2004 Tietohallinto Itseilmaisu, oman tiedon ulkoistaminen, Oma tuotanto Yhteensopivat, avoimet, saatavilla olevat verkot Jäsentyminen, tekeminen, liittyminen Puhelin, kännykkä, kamerapuhelin, tekstiviesti, ryhmätekstiviesti, sähköposti, multimediaviesti, pikaviestipalvelu, rupattelupuhelu, push talk Yhteydenpito Tiedonhaku <ul><li>Kuvaaminen, kirjoittaminen, videoiminen, editointi, taitto, julkaiseminen sekä sisällöllinen että tekninen osaaminen </li></ul>Oppiminen, työnteko, uteliaisuus, ajantasalla pysyminen Sosiaalinen-, viestintä- ja tekninen osaaminen Helppokäyttöiset geneeriset monikanava palvelut Mikro, kamerakännykkä, nettiyhteys,kamerat Tekstinkäsitteluohjelma, Kuvankäsittelyohjelma, videoeditointi-ohjelma, ääniohjelmat, julkaisuohjelmat Jakelussa yhteensopivat laajakaistayhteydet mobiilisti ja kiinteästi Äänen, kuvan, liikkuvan kuvan geneerinen monikanava palvelut, Tehokkuus, saatavuus, näppäryys Palvelujen saatavuus ja monipuolisuus, pienyritykset mukana, verkostosihteeri, Pc, verkkoyhteys, kortisto, laskenta-ohjelmat, tietoturva-ohjelmat, taloushallinnon ohjelmat Tekninen osaaminen, järjestely- arkistointi- kyky, systeeminsuunnittelu Tehokas ja taloudellinen asioiden hallinta, Eri järjestelmien yhteensopivuus Kattava palvelukokonaisuus myös pienyrityksille ja järjestöille, rekisterien yhteyskäyttö Puhelin, nettiyhteys, hakuohjelmat Tiedon löytäminen, tiedon luotettavuuden arviointi, määrittäminen , kontekstin ymmärtäminen Kirjastoverkko, kirjastopalvelut, televerkko Tietopalvelut, informaatikkopalvelut, puhelimitse, teksti- viestein, sähköpostein Digitv, tv, radio, nettilehdet, nettiradio, nettivideo Digiboxin asentaminen ja käyttö, kanavien asentamien, mediakritiikki Valistuminen, viihtyminen, ajantasalla-olo Digitalisoitu tv- ja radioverkko Sisältötuotanto Tehokkaat päätelaitteet, yhteys nettiin, peli yms. ohjelmat Teknistä osaamista pelata, pelien logiikan osaamista, multimedian lukutaitoa Viihtyminen, oppiminen Tehokkaat laajakaistayhteydet Sisältötuotanto Tekninen osaaminen, tietoturva-asioista tietäminen, pankkiasioiden hoitaminen, palvelun löytäminen, palvelun/tavaran tarjoaminen Mikro ja nettiyhteys, kännykkä,tekstiviesti,gprs,pankkiyhteys, varmenteet Nettipääte, pankkiyhteys lähellä tai kännykkä Asiointi (kaupanteko, hallinnon palvelujen käyttö, pankkiasiat, äänestäminen, reklamaation, mielipiteen lähettäminen) jne Liittymä Osaaminen Käyttötarve Teletoimen tarvekartoitus Motivaatio Infrastuktuuri Joukkoviestintä Mediakulttuuri (pelit, musiikki, elokuvat jne) Palvelut
 24. 26. Tietotekniikan seitsemän aluetta <ul><li>1.Automaattiset prosessit (mm. liikennejärjestelmät, automaattiset testaukset ,robotit, pankkijärjestelmät, hallintojärjestelmät, valvontajärjestelmät,rekisterit jne.) </li></ul><ul><li>2.Asiointi ( ostokset, reklamaatiot, transactioit, etäopiskelut, äänestykset, jne, jne) </li></ul><ul><li>3. Tieto ja tiedon haku/löytäminen, vertaisviestintä (semanttiset hakujärjestelmät, kirjastot, informaatikot, tiede, ...) </li></ul><ul><li>4. Joukkotiedotus ( journalismi, markkinointi, tiedotus, viihde, tosi-Tv, ...) </li></ul><ul><li>5. Mediakulttuuri (musiikki, elokuvat, pelit, opetusohjelmat,...) </li></ul><ul><li>6. Yhteydenpito ja vuorovaikutus </li></ul><ul><li>7. Itseilmaisu, oma tuotanto </li></ul>
 25. 27. Tieto- ja viestintätekniikan katalysoimat skenaariot Käyttöalue Automatisoidut järjestelmät Asiointi Tiedon haku/jakaminen Joukko- viestintä Media- kulttuuri Henkilökoh-tainen yhteydenpito Oma tuotanto -harrastus A B C D E epätoivottu, todennäköinen, toivottu skenaario manipuloiva Itse rakennettu täydentää yleisiä järjestelmiä Kaikki toimii itseohjautuvasti, keskitetysti Itse hallittavia kokonaisuuksia Itse rakennettua villiä tekniikkaa, kaikki Laajat järjes- telmät eivät toimi Itsepalvelu etäältä, kasvottomasti Tuttuuteen perustuvaa asiointia eri tavoin Itsepalvelu tunnistettuna Asiointi puhuen ihmiselle Vuorovai- kutus pelkästään koneiden kanssa Surfaillaan, ” tieto” löytyy sattumalta Älykkäiden agenttien avulla Tieto vapaata, maksutonta, helposti saatavaa ja tunnistettavaa Tieto suljetuissa järjestelmissä maksullisesti Tutuilta ja vertaisilta Viihdepainot- teinen joukko viestintä Aito journalismi, Sepitetty ” totuus” Vain globaalia tiedonvälitystä ” Kansalais-journalismi” Monipuolinen, -kulttuurinen, rikas. leikki ja luovuus lähtökohtana Vain taloudellinen intressi, Massa spektaakkelit -Väkivaltapelejä Kulttuurituotteiden valintatalo - vain verkossa Julkisesti sponsoroitua ei-kaupallista Identiteettiä ja intressiä rakentava mediakulttuuri - ideologiat Anonyymit yhteydenpito kanavat Monipuoliset yhteensopivat kanavat Face to face Ei ole Etäläsnäolo oman sosiaalisen verkoston kanssa Vain harvoille mahdollista Helppokäyttöinen, jokaisen ulottuvilla Muodolliset tukijärjestelmät Epämuodollinen tuki Kaupalliset palvelut toteutuksessa
 26. 28. Kyse on arvoista <ul><li>Kyse on näkemyksestä ja tahdosta toteuttaa se </li></ul><ul><li>Kyse on ihmiskäsityksestä - subjekti vai objekti </li></ul><ul><li>Rakennammeko yhteiskuntaa hyvän arjen vai tehokkuuden ja kilpailukyvyn nimissä? </li></ul>
 27. 29. Visio, käsitys hyvästä elämästä ja halutusta tulevaisuudesta Tavoite Ymmärrys valintavaihtoehdoista Päätöksenteko Keskustelut vuorovaikutus Nykytilan identifiointi Palaute Toteutus , toiminta

×