Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Market commentary of the week feb 2013

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Market commentary of the week feb 2013

  1. 1. ПАЗАРЕН КОМЕНТАР ЗА СЕДМИЦАТА, ПРИКЛЮЧИЛА НА 8 ФЕВРУАРИ 2013 Г. 1. Глобална икономика. Обзор и наблюдения. Основните теми през годината ще бъдат: „тавана” за дълга в САЩ; растежа на глобалната и американската икономики; монетарните стимули на ФЕД, Европейската и другите ЦБ; както и политиката на тези банки по отношение на агресивността за подпомагане на икономиките съответно в САЩ, Еврозоната, Великобритания, Япония, Китай и останалите по-големи страни. Понастоящем и по принцип, банковата система на САЩ е в по-добро състояние, отколкото са европейските финансови институции. От тази гл. т., за да се възвърне доверието в европейските банки е възможна допълнителна помощ за тях. Общо взето, сегашният забележим оптимизъм на инвеститорите не се базира на значителни подобрения в реалната икономика, а е породен от по-добрите финансови условия. Според анализатори на Saxo Bank, през 2013 г. глобалната икономика ще нарасне с 2,1 %, тази на САЩ – с 1,4 %, а ЕЗ ще отбележи спад на БВП с 0,5 %. Не ни остава нищо друго, освен да видим дали тези прогнози ще се сбъднат. Понастоящем пазарите продължават „да се объркват, с всичките особености на мистерия по Хичкок”. Добрите новини напоследък, свързани с месечния доклад за заетостта в САЩ, „създадоха” число за безработицата там от 368 хил. (на макрониво) и отново върнаха (привлякоха) инвеститорите обратно на пазарите за обикновени акции. Ползата от създаването на нови работни места се свързва с продажбите на нови жилища и възникването на „сенчести инвестиции” от използвани домове, повечето от които задържани от пазара чрез банки, „отказващи” да обявят ипотеките на фалирали домакинства за просрочени (т. е. под забрана за продажба)1. В този аспект, всеки купувач на къща е заинтересован от по-високи лихви, които биха му осигурили по-ниски цени, а обявяването на ипотеки за просрочени би било импулс (стимул) за покупки. Усещането ми е, че това би било в интерес на американската икономика, а ситуацията с обявяването на просрочените плащания причинява сегашния краен „ценови колапс” и формира базата за ново „рали” в цените на къщите. В противен случай, сегашната „методология” на банките може да се разглежда (възприема) като форма на „китайско или индианско водно изтезаване”. В контекста на казаното, като че ли и януарското понижаване на долара спрямо еврото не е толкова изненадващо. Ситуацията в България е до голяма степен аналогична, що се касае до мистерията. Доходността по държавните облигации продължава да намалява, което означава, че риска от инвестирането в тях също се понижава, но и същевременно намалява цената на капитала. На този фон, настоящата силно изразена бича тенденция на пазара за акции на БФБ, предлага възможности за постигане на много добра доходност. Според съвместния анализ на Елана Трейдинг и европейската инвестиционна Saxo Bank, през 2013 г. ще продължи бавното и трудно възстановяване от икономическата криза. Основният риск за България през т. г. е политически. Резултатите от предстоящите избори, респ. съставянето на стабилно, най-вероятно коалиционно, правителство, са неизвестни и биха могли да се отразят негативно на икономиката като цяло и на капиталовия пазар – в частност. Подходящи инвестиции за ситуацията биха били в акции на индустриални компании, които са с добри позиции по отношение на износа, представили са се слабо през последните 2–3 г., каквито между впрочем са повечето български публични дружества, но имат стабилен бизнес и професионален мениджмънт. 1 Ипотеки с просрочен падеж все още се водят като „получаеми” в счетоводните баланси на банките, независимо дали те са или не са обслужвани. За да се сложат под възбрана, банките трябва да преместят просрочията от колоната (реда) на актива в колоната за дебита (пасива) и да си увеличат запасите в съответствие с изискванията на ФЕД.
  2. 2. В контекста на казаното по-горе, несъмнен интерес представлява мнението на Джордж Сорос. Според него, „ЕС рискува да повтори съдбата на СССР, където погрешната икономическа политика доведе до неминуем крах, въпреки че в продължение на 70 г. поддържаше съществуването му. Еврото е способно да разруши ЕС”. Съществуващата реална заплаха за това, според Сорос, произлиза от предложеното решение на финансовите затруднения, създаващо дълбок политически проблем. Легендарният инвеститор, между другото, не особено обичан във Великобритания, смята, че сегашните опити на лидерите на ЕЗ да запазят общата валута водят до изостряне на политическите и социалните проблеми в целия ЕС, които в крайна сметка заплашват да го унищожат. „За да не се допусне крах на ЕЗ, Германия трябва да промени провежданата непродуктивна политика на строги икономии”. Общо взето, сега наблюдаваме съвременен вариант на един фундаментален и доста стар сблъсък на икономически школи – Европа, следвайки по-скоро „Австрийската” и Америка – „Кейнсианската” доктрини. Проблемите за Европа идват от съществуващото огромно различие в благосъстоянието (имагинерно, изкуствено създадено или незаслужено) на отделните страни в ЕС. Според мен са излишни допълнителни коментари и/или конкретни примери за това. Според Марк Карни, бъдещ управител на Английската ЦБ и сегашен такъв на канадската, ЦБ трябва да обмислят още по-радикални мерки, като напр. да задържат л. п. на близки до 0 нива за продължителен период от време, докато безработицата не падне до определени равнища2. С други думи, той също не показва каквито и да било признаци за смекчаване на парично – кредитната политика. Поне засега, инфлацията в ЕЗ не представлява съществена заплаха за икономиката. Схемата за купуване на държавни облигации, възприета от Марио Драги, помогна да се намали напрежението в страните от ЕЗ с особено голяма задлъжнялост и значително понижи дълговите рискове в региона. Политическата нестабилност обаче, продължава да бъде фактор за икономическите перспективи пред него. 2. Лихвени проценти. Януарските съкровищни бонове в САЩ останаха под натиск и с известно понижение, като инвеститорите още веднъж и отново „преместваха” средствата си от сигурността на облигациите към обикновените акции. Докладите за производството и работните места дават основания да се мисли относно концепция за планирани и очаквани увеличения на лихвите на американската хазна (съкровище, трезор), свързвано и с допускането за подобрените икономически условия като цяло. Някои анализатори разбира се, не се присъединяват към тази теза и предлагат малко по-различен „прочит на събитията”, препоръчвайки покупката на фючърси на съкровищни облигации. Джим Роджърс, както и Бил Грос (Pacific Invest. Manag. Corp.) смятат, че най-сериозното поевтиняване на американските ДЦК за последните години, регистрирано през януари, вероятно не е приключило. Групата на мечо настроените, спрямо тези дългови ЦК, инвеститори се допълва от Goldman Sachs Group Inc. и Well Capital Manag. Inc. Според Д. Роджърс, последният наблюдаван бичи пазар при облигациите е бил балон. Той самият продава на късо дългосрочни американски облигации и възнамерява да увеличи залозите, че цената им ще падне. Инфлацията в САЩ може да нарасне, но не и преди периода 2014–16 г., според Б. Грос. Именно в този период е възможно и логично ускорената инфлация да повиши отново доходността по дългосрочните правителствени облигации. Общо взето, всичко това налива вода в мелницата на засилващите се спекулации, че ФЕД ще прекрати програмата си за количествени улеснения още през т. г 3. 2 Това всъщност изобщо не се различава от водената от ФЕД политика. 3 Което е и една от причините инвеститорите да загърбват американските облигации и „всички да искат да се върнат към акциите”.
  3. 3. Основните л. п. на почти всички големи банки в света са в интервала 0–0,75 %. Подобна ситуация е наистина безпрецедентна и показва безкрайно евтиното междубанково кредитиране, в съчетание с огромните количествени улеснения. В този ред на мисли, очаква се информация за решение на ФЕД за прекратяването на последните, което и ще сложи началото на (дълго)очакваната инфлация. Наблюдаваната ултра разхлабена монетарна политика на повечето банки показва и допринася за сегашната слабост на основните световни валути. Изключение и трудно обяснимо е неотдавнашното възходящо движение на еврото. Според някои анализатори обаче, този негов тренд е на „пясъчна основа” и просто няма разумно и логично обяснение. 3. Борсови индекси. Биковете продължиха да диктуват настроението на Wall Street. В началото на февруари, Dow Jones Industrial Average премина границата от 14000 и за пръв път от октомври 2007 г. затвори над тази стойност. Въпреки известната волатилност на индекса от началото на годината, преобладаващите очаквания са за възходящ тренд. В последния ден от седмицата и трите основни американски индикатора записаха повишения, като интересът на инвеститорите се съсредоточи върху технологичния сектор. В резултат на това, технологичният Nasdaq Comp. финишира сесията при 3194, увеличавайки се с 0,9 % в петък. Необходимо е да се отбележи, че нарастването на индекса продължава 6 поредни седмици, а петъчното му затваряне е на най-високото ниво от 6 ноември 2007 г. Широкият индикатор S&P 500 затвори седмицата при 1518, с дневен ръст от 0,6 %, също записвайки 6 -та поредна възходяща седмица (със седмично увеличение от 0,3 %)4. Индексът на сините чипове Dow JIA добави 0,35 % в петък, достигайки 13993, като приключи седмицата с понижение от 0,1 %, движейки се малко под 14000 пункта /13946–13993/ 5. Наблюдаваните повишения на американските индекси са признак за икономическо възстановяване и следствие на предприетите от ФЕД и Конгреса мерки. Именно този инвеститорски ентусиазъм в САЩ беше разглеждан, от мнозина задокеански анализатори, и като доказателство за икономическото възстановяване, показано и чрез доклада за заетостта с новосъздадените 157 хил. работни места, и подобряването в производствения сектор. Все пак, перспективата за друга „фискална пропаст”, приближаваща се бързо, в резултат на дебата за тавана на дълга, може да смекчи ентусиазма и да инициира корекция на сегашното „рали” в обикновените акции. Крайният производствен индекс (на купуващите мениджъри) за януари се понижи леко до 55,8 (от предишното му ниво от 56,1), но все пак е доста над 50, индикиращо продължаващ растеж, както и над декемврийската си стойност от 54. Положителното изменение на индекса на Thomson Reuters за потребителското мнение през януари, отчетено в университета на Мичиган, беше 0,9 (73,8, в сравнение с 72,9 предишния месец), като всичко това също допринася за позитивното отношение на инвеститорите. В този аспект, за притежателите на големи портфейли от обикновени акции се препоръчва възприемането на хеджиращи стратегии, като защита срещу вероятна възможност за бъдещо финансово бедствие. Освен това, понастоящем волатилността при акциите (т. нар. индекс VIХ) е в своя 5 г. минимум. Европейски индекси. Последният ден от миналата седмица беше позитивен и за европейските фондови борси. В началото на търговската сесия FTSE 100 се покачи с 0,46 %, до 6257, DAX IDEX добави 0,16 % до 7603, а САС нарасна с 0,64 % до 3625 пункта. Всичко това загатва за увеличаващия се апетит за акции през годината, както и за очаквани изненади от борсите на южноевропейските страни. С оглед на доброто  От началото на годината индексът е с ръст от 6,4 %, а сегашната му стойност е с 3 % под историческия му рекорд от октомври 2007 г.  Заслужава си да се отбележи и увеличаването на пазарната капитализация на LinkedIn (професионалната мрежа) с 90 % за последната година, до USD 150/акция.
  4. 4. представяне на повечето индекси през предишните няколко години, с изключение на българските, е ясно, че добрият инвестиционен портфейл за 2013 г. трябва да включва акции. Щатските индекси са близо до абсолютните си върхове и въпреки очакванията за печеливша година, потенциалът им за растеж е ограничен от фундаментални, все пак, фактори. В този аспект, всяка корекция е принципна възможност за поне краткосрочни покупки. Очакванията са, че S&P 500 ще се движи в интервала между 1350 и 1550, което дава възможност за търговия (с акции) в този диапазон. Все пак, през последните няколко години американските индекси регистрираха почти 20 % годишен ръст. Общо взето, преобладаващите нагласи по отношение на тях са положителни, а през годината се очакват поредните добри резултати, поне за S&P 500. Най-успешната стратегия продължава да бъде (си остава) „продаване на печелившите и купуване на губещите през последните месеци акции”. Ако тази стратегия се запази и през т. г., то губещите понастоящем финансови пазари на южноевропейските страни – Италия, Гърция, Испания, Португалия, може да са най-големите изненади. Сред тях съвсем естествено и без всякакво колебание поставям и българския капиталов пазар. 4. Валути. Януарският доларов индекс на САЩ приключи при 7918, понижение от 4,6 пункта, моментално свързано с намалената активност на най-голямата световна икономика, а ФЕД обяви, че ще поддържа своето „агресивно поведение по отношение на улесненията”6. Рязкото възстановяване на еврото в края на м. и началото на т. г. изглежда е също резултат от оптимизма на финансовите инвеститори относно глобалното възстановяване и повишения им апетит за риск. Поевтиняването на USD спрямо него се дължеше главно на агресивната американска политика за подобряване на икономиката, която за сега дава по-добри резултати от предприеманите в Европа мерки. В този аспект, доларът има фундаментално предимство пред еврото и би трябвало да поскъпва през годината. Не са изключени, за да не пиша, че са очаквани, и резки движения на единната валута, особено през настоящото първо тримесечие, предвид изборите в Италия в края на месеца (февруари) и възможността за подпомагане на банките от страна на ЕЦБ. Прогнозите на валутните експерти са 1,22/,25 EUR/USD (BGN 1,62) в края на това тримесечие, 1,20 – през втората половина на г. и 1,12/,15(BGN 1,77) – в края й. В края на миналата седмица вниманието на инвеститорите беше насочено към срещата на ръководителите на ЕЦБ и перспективите за икономически растеж на ЕЗ. Самата среща премина на фона на оптимизма, че лошото за ЕЗ вероятно е останало на заден план. Все пак, ситуацията е помрачена от умората на обществата от мерките за жестоки икономии и политическата нестабилност в Испания и Италия. Като че ли оптимизма все пак надделя и придвижи EUR до 14 мес. максимум спрямо USD и 3 г. връх спрямо JPY. Аналогична беше и ситуацията по отношение на GBP, спрямо който единната валута достигна 15 мес. максимум. При все това, мнението ми е, че стабилността на EUR е под въпрос и то си остава сред най-рисковите валути. Председателят на ЕЦБ Марио Драги отново повлия значително на курса на единната валута и тя поевтиня рязко спрямо долара след пресконференцията на италианеца, състояла се в четвъртък, след заседанието на ръководителите на ЕЦБ 7. Според прогнозите му, икономическата активност в ЕЗ ще остане слаба през първата половина на годината и ще започне да се възстановява към края й. Това би трябвало да се случи и в резултат на подкрепата от нерестриктивната парична политика;  Неотдавнашна интерпретация на последната среща на ФЕД показва, че продължава основната загриженост за икономиката и статистическите данни за заетостта по отношение на неговата политика за улесненията (продължаване, установяване, повторно въвеждане). Все пак, с по-високи отстъпки, подтикнати от разпродажби в трезорите, бихме могли да видим възобновен интерес към доларово инвестиране.  След изказването на Драги, еврото поевтиня спрямо долара на валутните пазари до 1,343 (преди това двете валути се разменяха за 1,356 EUR/USD).
  5. 5. подобряването на доверието на финансовите пазари, както и на засилващато се търсене в световен мащаб. ЕЦБ ще продължи да наблюдава ефекта на обменните курсове на еврото върху прогнозираната инфлация. Според Драги, през следващите месеци се очаква инфлацията в ЕЗ да падне под 2 %, а инфлационният натиск да отслабне допълнително. Понастоящем, прогнозите за средно- и дългосрочната инфлация са стабилни и в съответствие с целевото ниво от 2 %. Изплатените от финансовите институции до сега почти 30 % от получените средства по първата програма за вливане на ликвидност (от двете тригодишни такива), влияят на капиталовата адеквантост и ликвидността на банките. От началото на февруари USD е във възходящ тренд спрямо останалите световни валути – AUD (1,032/,034), JPY (93,30/,88), GBP (1,564/,577), EUR (1,340/,351). 5. Петрол. Януарският индекс WTI, касаещ суровия петрол, затвори при USD 97,77/барел, с месечно повишение от 6 % и седмична печалба от 2 %. Последните данни за американските производство, работни места и потребителско мнение индикираха икономическо подобряване и забележимо увеличение на търсенето. Без особени рискове бих могъл да прогнозирам по-нататъшни ценови ръстове, свързани и с безпокойството, породено от бомбения атентат в близост до американското посолство в Турция, и съществуващите ислямистки интереси. Всяко геополитическо събитие, което би могло да намали изпращането на нефтопродукти от региона на Гълфстрийм също касае цените. Очакванията за повтаряне на глобалните рецесионни тенденции ми дават известно основание да прогнозирам и евентуална слаба корекция в долната част на ценовия диапазон на суровия петрол, която обаче за сега не е актуална, поради което предвиждам най-много задържане на позициите, но не и пониженията им. Така че, в резюме, очакванията ми са за спокойна, по отношение на петрола, година със стабилни и леко повишаващи се цени. Основните предпоставки за това са очакваните слаби, до умерени, темпове на икономическо възстановяване и „липсата на сериозни” геополитически рискове. Подходяща инвестиция в ситуацията би била покупката на акции на големи петролни компании, търгуващи се понастоящем при ниски съотношения цена/печалба и носещи стабилни дивиденти. Цената на петрола, сорт Брент, достигна най-високото си ниво за последните 8 мес. Този възход се базира предимно на данните за значително увеличения износ на Китай, които върнаха оптимизма за перспективите пред глобалната икономика. Брентът, с доставка през март, приключи седмицата с увеличение от 3 % и петъчен ръст от 1,35 %, до USD 118,8. Очакваният и прогнозиран ценови диапазон за този вид петрол е USD 117–122/барел през първото тримесечие и около USD 125–130 в края на годината. Съответните стойности за барел лек американски петрол са USD 95–100 и 105–110. В петък, той поевтиня на борсата в САЩ с 0,15 %, до USD 95,7/барел, регистрирайки седмично понижение от 2,1 %. Саудитска Арабия е свила дневното си производство през януари до 9,25 млн. барела, в сравнение с 9,45 млн. през последния месец на м. г. Спад има и като цяло, на ниво ОПЕК, чиито членки са намалили предлагането с 200 хил. барела дневно, до 30,45 млн. през януари. За възхода на черното злато през последните седмици допринася и напрежението в Близкия изток и Северна Африка (сериозни размирици в Тунис, Египет и Сирия), както и отказа на Иран от разговори със САЩ за ядрената си програма. 6. Мед: Медта приключи януари при USD 3,7805, и с повишение от 4.85 цента или 1,3 % в петък, свързвано предимно с производствените съобщения от Китай, най- големият световен потребител 8. Въпреки неотдавнашните индикации за растящи  Страната използва около 40 или повече % мед от глобалното търсене и каквато и да било промяна в икономическите очаквания там става причина за незабавен отзив в медта и индустриалните стокови пазари.
  6. 6. предприятия във втората по големина икономика обаче, „прекаленият ентусиазъм” все пак може да е твърде преждевременен. Другите стимули за ценови печалби на медта са разбира се свързани с положителните икономически данни за САЩ. Инвеститорите на Лондонската стокова борса за метали увеличиха количествата с повече от 1 % все пак, до 376 хил. т., най-големите от средата на декември 2011. Съобщенията, че Чили, най-големият световен производител на мед, очаква рекордна продукция и увеличено предлагане, задържат позициите и естествено не добавят към цената за сега. Съществуващата много добра историческа корелация между движенията на цените на медта, която е своеобразен индикатор за индустриалното производство и на икономиката като цяло, и широкият индекс S&P 500, е причината, поради която много анализатори отделят голямо внимание на този метал 9. 7. Благородни метали: Златото приключи януари при USD 1670/oz, с известно повишение, най-често свързвано със слабостта на долара напоследък, но и ограничи печалбите поради положително тълкуваните данни за американското производство и потребителското мнение. То „затвори” предходната седмица при USD 1666/oz, нагоре с 0,23 % от началото на годината. Среброто приключи предходните месец и седмица съответно при USD 31,8 и 31,44/oz, с увеличение от 3,2 % от началото на годината. Както отбелязах в предишни коментари, моето предпочитание е към златото, но според John Caiazzo, от Аcuvest Brokers LLC, по- подходящата инвестиция би била среброто, на базата на по-добрите му последни процентни печалби (спрямо златото). Платината „затвори” януари при USD 1688/oz, нагоре с 13,3 и 0,8 % спрямо паладия, който отбеляза печалба от USD 1,05, до USD 755,75, или 1,4 %. Предположението за „дълъг паладий спрямо къса платина работи” в полза на нашите читатели и/или инвеститори. Единствено спекулативни инвестиции биха причинили повишено търсене на злато през н. г. С други думи, сега съществуват фундаментални причини корекцията му да бъде продължена до поне USD 1500–1600/oz, а именно такива са: спирането на монетарните стимули в САЩ; апетита към риск от страна на инвеститорите и увеличаването на добива. От тази гл. т., акциите на добиващите злато компании, биха били по-подходяща инвестиция при сегашните условия, т. к. риска за тях при спад на цената на златото е по-малък10. 8. Зърнени храни и соя: Царевицата приключи януари при USD 7,355/бушел, с понижение от 5 цента от прибирането на печалби след неотдавнашната сила. След съобщенията за горещо сухо време в Аржентина и по-малки от очакваните глобално натрупани складови наличности, предполагам, че ще бъде възобновено купуването на фючърси за царевица. Пшеницата „затвори” януари при USD 7,66/бушел, надолу с 13,5 цента, но и нагоре от неотдавнашните ниски нива около 7,36. Това представлява и рязко спадане на цените ú от миналогодишния августовски максимум от над USD 9,40. Соята „затвори” януари при USD 14,76, нагоре със 7,5 цента, при скъсявания, но с и по- ниски износни цифри от американското правителство. Очаквам задържане на позициите, но не и добавяния в цената за сега. В заключение, този сектор е под натиск от миналогодишните прекомерни ценови печалби.  Често тази стока дава първите сигнали за бъдещото развитие на пазара на акции. При това, корелацията често достига до около 86–87 %, а средната е над 70–75 %. Очакван връх, следван от поне двумесечен спад, с най-малко 5–6 % понижение от сегашните стойности в цената. 0 Общо взето, благородният метал вече е емоционална инвестиция, на базата на действията на ЦБ, а фактор за бичи настроения са нови стимули от тяхна страна.
  7. 7. 9. Кафе, Какао и Захар: Кафето „затвори” януари при USD 1,4755, нагоре с 60 пункта. Според един анализатор, подобрените бразилски и колумбийски реколти запазват натиска върху цените. Какаото приключи януари при USD 2,199/т, понижение от USD 6, дори с отслабващия долар, в който то е деноминирано. Индонезийските реколти, както и доброто състояние на Малайзия и благоприятното време са предпоставки за повишено предлагане. Евентуално по-слабо търсене от САЩ и Европа би могло да запази (упражни) известен натиск върху цените. Захарта „затвори” януари при 18,7 цента за паунд, понижение с 8 знака, дори против съобщенията за добро китайско купуване от Латинска Америка. За сега тя остава около неотдавнашните ниски нива, така че просто задръжте позициите по call-опциите. 10. Памук: Памукът „затвори” януари при 83,10 цента за паунд, нагоре с 15 пункта, като търговците очакват по-добри износни продажби, заедно с намаления, водещи до късо покриване чрез фондове (средства). Препоръката на повечето брокери е също за задържане на call-позициите, без добавяне за сега. В заключение, надявам се, че предоставената актуална и действителна информация ще подпомогне читателите за вземането на инвестиционни решения. Инвеститори, недоволни от сегашното ниво на възвръщаемост, предложено от банките, би трябвало да обмислят (разгледат) възможността за професионално управлявани инвестиции – акции, фючърси, опции и сметки. Атлас Финанс ЕАД и Популярна каса АД разполагат с мениджъри, които могат, при поискване, да Ви предложат съвет или резултатите си от инвестиционни анализи,. Този материал е изготвен от независим анализатор и е естествено, че представлява само мнение. Той не е изследователски доклад, изготвен от професионален инвеститор. Чрез приемането на този коментар (съобщение), Вие се съгласявате, че сте опитен ползвател на капиталовите и финансови пазари, способни сте да вземате независими инвестиционни и/или търговски решения, и сте съгласен, че не и няма да разчитате изключително на този материал при вземането на горе споменатите типове решения. Разпространението в някой сфери на компетентност може да бъде забранено или ограничено чрез закон. Личностите, притежаващи това съобщение, би трябвало да се информират индиректно относно и да наблюдават всяка такава забрана или ограничение. До степента, до която сте получили индиректно това съобщение, че мненията са забранени във Вашата юрисдикция без регистрация, пазарният коментар не би трябвало да бъде разглеждан като привлекателен. Рискът от загуба при търгуването с акции, облигации, фючърси и/или опции е съществен и всеки инвеститор и/или търговец трябва за обмисли дали това е подходящо инвестиране. Минало действие (проява), независимо дали е актуално или индикирано (показано), както и симулирани исторически тестове (изпитвания) на стратегии не са показателни за бъдещи резултати. Инвестиционните съвети в коментара са базирани на информация, взета от агенции, статистически служби и други източници, за които авторът вярва, че са надеждни. Все пак, той не гарантира, че тази информация е точна или пълна и тя не би трябвало да бъде разглеждана като такава. Инвестиционните съвети отразяват добрата преценка на автора в специфично време и са обект на промяна без уведомление. Няма никаква гаранция, че даден съвет (мнение) ще резултира в печеливша търговска или инвестиционна сделка. д-р инж.-химик Тихомир Цанов

×