Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä(20)

Plus de Tilastokeskus(20)

Publicité

Dernier(20)

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä

 1. Indikaattorituloksia Circwaste-hankkeesta Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista Euroopan komissio ei ole vastuussa. Kuva: Riku Lumiaro. 2006. SYKEkuvat Tiina Karppinen & Kati Pitkänen Suomen ympäristökeskus SYKE Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä 15.12.2022
 2. 15.12.2022 2 Tiina Karppinen & Kati Pitkänen, SYKE Sisältö 1. Circwaste ja kiertotalouden seurannan kehittäminen 2. Kotitalousjäteindikaattori 3. Kiertotalouden sosiaaliset indikaattorit
 3. 15.12.2022 3 Tiina Karppinen, SYKE 2016–2023 20 partneria 4 aluetta 19 M€ CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta Kiertotalouden edistäminen Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteuttaminen Kuva: Riku Lumiaro. 2006. SYKEKuvat
 4. Tavoitteena kehittää ja pilotoida uudenlaisia paikallisia mittareita kiertotalouden etenemisen ja vaikutusten seurantaan. Paikallisia ratkaisuja – paikallista seurantaa! Circwaste ja kiertotalouden seuranta 15.12.2022 4 Tiina Karppinen, SYKE
 5. 15.12.2022 Tiina Karppinen, SYKE 5 Kuva: Riku Lumiaro. 2006. SYKEkuvat Kotitalousjätteen määrä ja kierrätysaste edelläkävijäkuntien seuduilla
 6. Alueellisia arvioita kokonaismäärästä ja kierrätysasteesta. Kotitalousjätteiden tietopohja on selkeämpi kuin kaiken yhdyskuntajätteen → Alueelliset tarkastelut mahdollisia. Kotitalousjätteen seuranta 15.12.2022 6 Tiina Karppinen, SYKE Kotitalousjäte = kodeissa tuotettua yhdyskuntajätettä
 7. Circwaste- edelläkävijä- ja Fisu-kunnat 15.12.2022 7 Tiina Karppinen, SYKE
 8. Tietoja yhdistellään monista lähteistä, myös arvioita tarvitaan Laskentamenetelmä 15.12.2022 8 Tiina Karppinen, SYKE TÄYDENTÄVÄT TIEDOT KOTITALOUSJÄTTEISTÄ JÄTELAITOKSEN ALUEELLA RINKI- EKO- PISTEET PANTILLISTEN PAKKAUSTEN KERÄYS (Palpa) KERÄYSPAPERI (tuottajavastuun tilastot, arvio) KEITTIÖJÄTTEEN KOTI- KOMPOSTOINTI (selvitys + tilastot) SER, AKUT, PARISTOT (tuottajavastuun tilastot) Aluekohtainen tieto Valtakunnallinen tieto Haastattelut, selvitykset ja julkaistut tiedot JÄTELAITOKSEN ALUEELTAAN VASTAANOTTAMAT YHDYSKUNTAJÄTTEET KOTITALOUS- JÄTTEET (arvio osuudesta) Kysely Muut yhdyskunta- jätteet Lisätietoja: Materiaalitkiertoon.fi → Seuranta Tarkastellaan kunnallisen jätelaitoksen toiminta-alueita
 9. 15.12.2022 Tiina Karppinen, SYKE 9 Kuva: Riku Lumiaro. 2006. SYKEkuvat Kuinka kotitalousjätteen kokonaismäärät ja kierrätysasteet muuttuivat vuosina 2016–2021?
 10. 15.12.2022 10 Tiina Karppinen, SYKE Seurantajakson alusta loppuun kierrätysaste nousi lähes jokaisella seudulla, mutta jätemäärä nousi toisilla seuduilla ja laski toisilla
 11. Kohentui lähes kaikilla seuduilla. Kierrätysasteen pitäisi nousta noin 1 %-yks. vuodessa jatkossakin. Kotitalousjätteen kierrätysaste 15.12.2022 11 Tiina Karppinen, SYKE 0 20 40 60 Hyvinkään ja Riihimäen seutu 0 20 40 60 Joensuun seutu 0 20 40 60 Jyväskylän seutu 0 20 40 60 Kuopion seutu 0 20 40 60 Lappeenrannan seutu 0 20 40 60 Porvoon seutu 0 20 40 60 2018 2019 2020 2021 Forssan seutu 0 20 40 60 2018 2019 2020 2021 Lahden seutu 0 20 40 60 2018 2019 2020 2021 Turun seutu 0 20 40 60 Vantaan seutu
 12. Nousi osalla seuduista ja laski toisilla. Koronavuosi 2020 näkyi useilla seuduilla suurempina jätemäärinä. Kotitalousjätteen määrä 15.12.2022 12 Tiina Karppinen, SYKE 0 200 400 Hyvinkään ja Riihimäen seutu 0 100 200 300 400 Joensuun seutu 0 100 200 300 400 Jyväskylän seutu 0 100 200 300 400 Kuopion seutu 0 200 400 Lappeenrannan seutu 0 100 200 300 400 Porvoon seutu 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 Forssan seutu 0 100 200 300 400 Vantaan seutu 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 Lahden seutu 0 100 200 300 400 2018 2019 2020 2021 Turun seutu
 13. Kotitalousjäteseurannassa positiivisen kehityksen taustalla on monia tekijöitä Mikä on muuttunut? • Biojätteen sekä piha- ja puutarhajätteen erilliskeräyksen lisääminen nostivat kierrätysastetta • Sekajätteen määrän vaihtelut vaikuttavat tuloksiin eniten • Pakkausjätteen keräys on lisääntynyt • Erityisesti muovipakkausjätteen määrät moninkertaistuneet, mutta vain pieni vaikutus kokonaisuuteen. • Pandemia-aika näkyi jätemäärien kasvuna osalla seuduista varsinkin vuonna 2020 15.12.2022 13 Tiina Karppinen, SYKE
 14. Jätteen määrää täytyy vähentää ja kierrätysastetta nostaa selvästi. Yhdyskuntajätteet: valtakunnallinen haaste 15.12.2022 14 Tiina Karppinen, SYKE 0 10 20 30 40 50 60 70 Yhdyskuntajätteen kierrätysaste (%) Yhdyskuntajätteen kierrätysaste Toteutunut Tavoite Lähde: Yhdyskuntajätetilasto, Tilastokeskus 0 100 200 300 400 500 600 700 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yhdyskuntajätteen määrä /kg/hlö) Yhdyskuntajätteen määrä Kaatopaikkasijoitus Materiaalihyödyntäminen Hävityspoltto Energiahyödyntäminen
 15. Tulevaisuudessa jätedata tarkentuu Jätehuollon kehittäminen kaipaa tarkempaa tietoa • Alueellista ja kuntakohtaista jätehuollon seurantaa • Kotitalouksien sekä hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteiden määrät ja koostumukset selville 15.12.2022 15 Tiina Karppinen, SYKE
 16. Seurantaa tehdään yhteistyöllä 15.12.2022 16 Suurkiitokset kaikille yhteistyö- kumppaneille ja kehitystyöhön osallistuneille! Tiina Karppinen, SYKE tiina.karppinen@syke.fi @Karppi_nen
 17. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa. Kiertotalouden sosiaaliset indikaattorit 15.12.2022 Kati Pitkänen, SYKE
 18. Sosiaaliset indikaattorit seuraavat kiertotalouden sosiaalisia vaikutuksia ja murroksen edellyttämiä sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia
 19. Sosiaalisten indikaattoreiden lähtökohdat • Sekä sosiaalisten vaikutusten että sosiokulttuuristen edellytysten seuraaminen • Kiertotalouden eri ”kehien” huomioiminen (reduce-reuse-recycle) • Mahdollisuus alueellisiin tarkasteluihin • Seurannan toistettavuus: datan saatavuus ja luotettavuus 14.12.2022 19
 20. 14.12.2022 20 Millaista on kiertotalouden työllisyys? Keitä kiertotalous työllistää? Millaista on kiertotalouden koulutustarjonta? Miten saavutettavissa kiertotalouden infrastruktuuri ja resurssit ovat? Miten saatavilla jakamistalouden ja yhteiskäytön mahdollisuudet ovat? Terveys Turvallisuus Osallisuus Tietoisuus…
 21. Indikaattorituloksia viime vuosilta Alueelliset tiedot → www.materiaalitkiertoon.fi > seuranta 14.12.2022 21
 22. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen merkitys sosiaalisessa työllistämisessä kasvaa Tietolähde: TEM, työnvälitystilasto • Kierrätystyöntekijä yksi yleisimmistä tukityöllistämisen kohdeammateista (n. 3000 hlöä vuositttain) • Erityisesti pitkäaikaistyöttömät, yli 50-vuotiaat, maahanmuuttajat • Kierrätystyöntekijöiden ohella käytössä myös muita ammattinimikkeitä 14.12.2022 22
 23. Kiertotalousopetustarjonnan määrä kasvussa •AMKien kiertotalouteen liittyvä kurssitarjonta kasvussa, mutta erot koulujen välillä suuria •Koulutusta kiertotalouteen –portaali avattiin 2021 • Ensimmäisenä vuonna 384 op © Turun ammattikorkeakoulu, www.koulutustakiertotalouteen.fi 14.12.2022 23
 24. Muovipakkausten, SER:n ja uudelleenkäytettävien tekstiilien keräyspisteiden saavutettavuudessa ei suuria muutoksia Tietolähde: kierratys.info 14.12.2022 24 Muovipakkaukset SER Tekstiilit
 25. Jakamistalouden indikaattorit • Sosio-kulttuurinen muutos • Miten jakamistalous etenee? • Miten saatavilla jakamistalouden mahdollisuudet ovat? • Tarkastelussa erityisesti kuntien jaetut resurssit Joensuu Nurmes Lappeenranta Imatra Jyväskylä Muurame Pori Kankaanpää Turku Kaarina 14.12.2022 25
 26. Kirjastojen esinelainat kasvussa kohdekunnissa Tietolähde: kohdekuntien kirjastot •Sekä lainat että lainattavien esineiden määrä kasvussa •Lainatuimpia esineitä: erilaiset pelit, musiikkisoittimiet, tietokonetarvikkeet, kausikortit, liikuntavälineet 14.12.2022 26
 27. Kaupunkipyörien määrä laskussa kohdekunnissa Tietolähde: internet-lähteet 14.12.2022 27 •Koronan vaikutus •Monessa kohdekunnassa sähköpotkulautojen voimakas yleistyminen
 28. Johtopäätökset • Sosiaaliset indikaattorit tarpeellisia, mutta vaativat lisää kehitystyötä • Terveys, turvallisuus, osallisuus, tietoisuus, globaalit vaikutukset jne. • Askelia kohden sosiaalisesti kestävää kiertotaloutta • Kiertotalouden merkitys heikommassa asemassa olevien työllistämisessä • Koulutustarjonnan kasvu • Kirjastot porttina jakamistalouteen • Kierto- ja jakamistalouden alueellisesti eritahtinen ja erilainen kehitys? • Maaseudulla palvelut usein saavutettavissa vain autolla • Jakamistalouden kaupalliset palvelut ja alustat keskittyvät kaupunkeihin, maaseudulla enemmän ei-kaupallista ja kansalaisyhteiskuntaan perustuvaa jakamistaloutta? • Miten alueelliset erot huomioidaan kehittämisessä? 14.12.2022 28
 29. Kiitos! kati.pitkanen@syke.fi @kati_pitkanen tiina.karppinen@syke.fi @Karppi_nen www.materiaalitkiertoon.fi > seuranta 14.12.2022 29
Publicité