Publicité

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä

Tilastokeskus
16 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä(20)

Publicité

Plus de Tilastokeskus(20)

Dernier(20)

Publicité

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä

 1. Kohti kansainvälisiä kiertotalousmittareita Missä mennään, Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä Johanna Pakarinen, 15.12.2022 15.12.2022 Tilastokeskus 1
 2. Mitä tilastomaailmassa on meneillään? –Kiertotalous on ilmiö, jonka haasteet tilastoinnille on tunnistettu jo vuosia sitten –Kehittämistyötä tehdään usealla eri rintamalla, mutta se vie aikaa –Ensin rakennettava yhteiset perustukset – Mikä on kiertotaloutta? Mitä pitäisi mitata? Mitä voidaan mitata? –EU julkaisee kiertotalousindikaattoreita sekä maittain että EU- tasolla https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy –YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) tilastopuoli on nostanut kiertotalouden yhdeksi kärkiteemoista –Kiertotalous on ollut pöydällä myös mm. toimialaluokitusuudistuksessa (NACE) 2 Tilastokeskus 15.12.2022
 3. UNECE/CES selvitti kiertotalouden mittaamista 2020 – YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yhteydessä toimiva Conference of European Statisticians (CES) teettää vuosittain ’syväluotauksia’ uusista, nousevista haasteista – Näitä katsauksia tehdään, että: – Tiedostettaisiin paremmin käyttäjätarpeet – Tunnistetaan aihealueita, jotka vaativat kehittämistyötä – Kartoitetaan jo olemassa olevia käytäntöjä – Suunnataan tilastoinnin kehitystä ja tehdään strategisia linjauksia – Katsauksen perusteella tehdään suositukset miten edetä 3 Tilastokeskus 15.12.2022
 4. UNECE/CES selvitti kiertotalouden mittaamista 2020 –Kiertotalous teemana vuonna 2020 –Tilastokeskus veti kirjoitustyötä, mukana 4 maata (kommentoimassa 16) ja kv-järjestöjä –Linkki dokumenttiin 4 Tilastokeskus 15.12.2022
 5. UNECE/CES indepth review: Suurimmat haasteet 5 Tilastokeskus 15.12.2022 – Mitä lasketaan kiertotaloudeksi? – Käsitteet ja määritelmät – Datan saatavuus ja sopivuus – Koordinaation puute eri toimijoiden välillä – Käyttäjien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen – Viestintä – Myös lukuisia muita, kuten kiertotalouden ja ilmaston linkitys ja sosiaaliset aspektit Suositus: Perustetaan työryhmä (task force, TF) ratkaisemaan ongelmia
 6. UNECE TF on measuring circular economy – N. 25 aktiivista osallistujaa – Vetäjänä Tilastokeskus (Johanna Pakarinen) – Tilastovirastoja mukana: Itävalta, Kanada, Kolumbia, Suomi, Intia, Hollanti, Ruotsi – 10 kv-organisaatiota ja asiantuntijaryhmää: Euroopan ympäristökeskus, Eurostat, IMF, ISO (pääosin Ruotsin tilastoviraston kautta), OECD, PACE, UNECE/FAO, UNEP, United Nations University, UNSD – Työ valmistuu 2023, monia aiheita jää varmasti jatkoselvitykseen https://unece.org/media/Circular-Economy/press/357496 15.12.2022 Tilastokeskus 6
 7. Työryhmän tehtävät 7 Tilastokeskus 15.12.2022 –Päätehtävänä kirjoittaa Guidelines for measuring circular economy – Definition of the measurement scope; – Clarification of key terms and definitions; – Identifying key statistics and indicators needed from the policy point of view; – Identifying data sources for measuring circular economy, with particular attention on SEEA and FDES; – Describing the required institutional collaboration. –Osallistuu kv-yhteistyöhön ja koordinaatioon – erityisesti OECD informal Expert Group on a new generation of information for a Resource Efficient and Circular Economy (RECE-XG)
 8. OECD and UNECE joined forces to draft joint guidelines for measuring circular economy 8 OECD Expert Group on information for a Resource Efficient and Circular Economy Continuation of WPEI and WPRPW work initiated in 2018-19 Harmonised framework for monitoring progress and supporting policy development and evaluation Guidance on how to produce, use and communicate CE information UNECE Task Force on measuring circular economy Draft practical guidelines for measuring circular economy) Coordination and collaboration with other international organisations / expert groups Platforms for exchange of experience and knowledge (e.g. joint OECD/UNECE SEEA Seminar Co-ordination and joint work Envisaged goal: Joint guidelines on measuring circular economy - UNCEEA - Eurostat: EU- Monitoring FW - Bellagio Process - UNEP: EW- MFA - PACE - ISO 15.12.2022 Tilastokeskus
 9. “Headline definition” A circular economy is an economy where: – the value of materials in the economy is maximised and maintained for as long as possible; – the input of materials and their consumption is minimised; and – the generation of waste is prevented and negative environmental impacts reduced throughout the life-cycle of materials. – Miten tämä jalkautetaan mittaamiseen? 9 Tilastokeskus 15.12.2022 Työversio, saattaa muuttua
 10. Mittauskehikon rakennuspalikat 10 Tilastokeskus 15.12.2022 Responses and actions Material life-cycle and value chain Interactions with the environment Socio-economic opportunities Työversio, saattaa muuttua
 11. Mittaroinnin ulottuvuudet 11 Tilastokeskus 15.12.2022 - Mitä otetaan mukaan, mitä jätetään pois? Työversio, saattaa muuttua
 12. 3-tasoinen indikaattorisetti 12 Tilastokeskus 15.12.2022 –Core indicators - ydinindikaattorit – n. 25-30 kaikista oleellisinta mittaria – suositeltu vähimmäistaso kaikille – Esim. kierrätysaste, kiertotalousaste, kotimainen materiaalien kulutus –Complementary indicators – täydentävät indikaattorit – Voivat olla esim. tarkemmalla tasolla tai kuvata jotain tiettyä aspektia, myös kansalliset tarpeet huomioivia mittareita – Esim. jätehuollon päästöt –Contextual indicators – taustoittavat indikaattorit – Voivat olla hyvinkin yleisiä – Esim. BKT Työversio, saattaa muuttua
 13. Kiitos! 13 Tilastokeskus 15.12.2022
Publicité