Publicité

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä

Tilastokeskus
16 Dec 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä(20)

Publicité

Plus de Tilastokeskus(20)

Dernier(20)

Publicité

15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä

 1. Kiertotalouden mittaaminen Vantaalla 15.12.2022 Kimmo Nekkula Pjojektikoordinaattori Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus
 2. ▪ Kiertotalous osana resurssiviisautta ▪ CIRCuIT-hankkeen mittarit ▪ Mittaamisen haasteita ja mahdollisuuksia Esityksen sisältö 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 3. #innovaatioidenvantaa 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 4. ▪ Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä rakennukset aiheuttavat kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. ▪ Rakennusten elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä rakennusmateriaalien osuus on merkittävä. Merkittäviä päästöjä aiheuttaa myös esirakentaminen. ▪ Vantaa on kasvava kaupunki, jossa sekä rakennetaan että puretaan paljon. Puretun materiaalin uusiokäytön kehittämisellä voidaan vähentää päästöjä sekä kustannuksia. ▪ Kaupunki voi myös edistää jakamistalouden kehittämistä toimimalla mahdollistajana ja esimerkkinä omassa toiminnassaan. ▪ Jätehuollon kehittämisessä korostetaan aiempaa enemmän kiertotalouden merkitystä jätteen synnyn ehkäisyssä. Materiaalien elinkaari ja kiertotalous 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 5. Indikaattorit: • 10. Kaupungin hankkeet, joissa vähähiilisen rakentamisen kriteerit ovat käytössä, puurakentamisen kehittyminen Vantaalla, tonttivaraukset vähähiiliseen rakentamiseen • 11. Tehdyt purkukartoitukset, purkukohteista uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen menneet materiaalit, purettavaksi ja muunneltavaksi suunnitellut rakennukset • 12. Massojen hallinnan kautta kierrätetyt maamassat, SeutuMassan kautta raportoidut maa- ja kiviainekset, Maankaatopaikalle vietyjen maamassojen määrä • 13. Timmi-järjestelmän piirissä olevien tilojen määrä/kaikki varattavat tilat, Yhteiskäytössä olevien kaupungin virka-autojen määrä, täyssähköautojen määrä, joissa on yhteiskäyttösovellus, kirjaston kautta varattujen laitteiden lainaus- ja käyttökerrat, kalusteiden ja irtaimiston kierrätyskonsepti on käytössä ja kierrätysaste • 14. Yhdyskuntajätteen kierrätys, hankittujen kertakäyttömuovituotteiden määrä, ruokahävikin määrä, biojätteen kierrätys, rakennusjätteen määrä #innovaatioidenvantaa Materiaalien elinkaari ja kiertotalous Tavoitteet: • 10. Edistetään vähähiilistä rakentamista • 11. Edistetään rakentamisen kiertotaloutta • 12. Vähennetään infrarakentamisen ja massojenhallinnan hiilijalanjälkeä • 13. Kehitetään jakamistalouden edellytyksiä • 14. Kehitetään jätehuoltoa kiertotaloutta tukevaksi 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 6. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 821201. CIRCuIT-hankkeen kiertotalousmittarit
 7. ©Circuit 2019 CIRCuIT - Circular Construction in Regenerative Cities • EU:n Horisontti 2020-rahoitus • Hankeaika: 5/2019-11/2023 • 4 kaupunkia/kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri ja Helsingin seutu/ Vantaa • Suomen partnerit: HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Ramboll, Umacon • Kolme ydinteemaa: o Purkaminen: rakennusosien uudelleenkäyttö ja materiaalihyödyntäminen o Rakennusten käyttöiän pidentäminen, ml. muuntelu o Joustava rakentaminen: monikäyttöisyys, muunneltavuus, purkamisen mahdollistava suunnittelu 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 8. ©Circuit 2019 CIRCuITissa kehitetyt indikaattorit • Rakennus- ja purkujätteen määrä asukasta kohden (pk-seutu) • Rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste (pk-seutu) • Korjaus- ja muutostyöt suhteessa uudisrakentamiseen (Vantaa) • Vuosittainen purkuaste (Vantaa) • Purettujen rakennusten keskimääräinen ikä (Vantaa) • TAU:n selvityksen mukaan kaupalliset ja toimistorakennukset, julkiset rakennukset, varastot ja logistiikkarakennukset purettiin keskimäärin 38 vuoden ikäisinä vuosina 2000-2018 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 9. LCA: Tampereen yliopisto LCC: FCG Finnish Consulting Group Oy Kiertotalouden mittaaminen: Case Korson koulu Korjausskenaariot vs. purkava uudisrakentaminen
 10. ©Circuit 2019 Korson koulu Korjausskenaariot KK1 korjaustaso 1: kevyt korjaus (+15v kohdalla KK2) KK2 korjaustaso 2: laaja peruskorjaus KK3 korjaustaso 3: laaja energiakorjaus KU1 uudiskoulu, betoni KU2 uudiskoulu, puu (CLT) Korson koulu, tyypillinen 1950-luvun koulu​ Kuva: Kimmo Nekkula 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 11. ©Circuit 2019 LCA-tulokset Korjausskenaariot vs. uudisrakennukset ©Circuit 2019 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 12. ©Circuit 2019 LCC-tulokset Korjausskenaariot vs. uudisrakennukset 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 13. ▪ Kiertotalouden hyötyjen osoittaminen vaatii usein elinkaaritarkasteluja (LCC, LCA) ▪ Ohjauskeinojen pitäisi perustua todennettuihin vaikutuksiin ▪ Hiilineutraali tai –positiivinen kiertotalous liitettävä laajasti maankäytön ohjauksen keinoihin ja oman rakennuttamisen hankinnan kriteereihin ▪ Tarvitaan tietoa eri toimijoilta ▪ Kiertotalouden muutokset ovat kaupunkitasolla hitaita ja aikasarjojen lisäksi tarvitaan parhaiden käytäntöjen viestimistä eri sidosryhmille (asukkaat, kiinteistökehittäjät, julkishallinto) ▪ Kaupunkien tulee olla suunnannäyttäjiä ▪ Lisätietoja Vantaan resurssiviisaudesta: https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja- ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ilmastotyo-vantaalla ▪ Lisätietoa CIRCuIT-hankkeesta: https://www.circuit-project.eu/ Kiertotalouden kehittämisen ja mittaamisen haasteita kaupunkitasolla 15.12.2022 Kimmo Nekkula, Vantaan kaupunki
 14. ©Circuit 2019 KIITOS! 16.11.2022 Kimmo Nekkula, CIRCuIT-hanke
Publicité