9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda –
varhaiskasvatuksen tilastoinnin uudet
mahdollisuudet
Mika Tuononen
9.6.2022
1
9.6.2022 Tilastokeskus
Varhaiskasvatuksen tietovaranto
(Varda)
• Varhaiskasvatus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)
hallinnonalalla
• Varhaiskasvatuslaki (540/2018) säätää Varhaiskasvatuksen
tietovaranto Vardasta ja sen sisällöstä – tavoitteena
varhaiskasvatusta koskevan tietopohjan laajentaminen, tieto
yhdessä paikassa kaikkien viranomaisten käytettävissä
• Opetushallitus (OPH) on Vardan ylläpitäjä, tietoja luovutetaan
varhaiskasvatuksen viranomaistoimintaan, tilastointiin ja
tutkimukseen (mm. OKM, Kela, Tilastokeskus)
• Kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä palveluntuottajilla on
velvollisuus tallentaa varhaiskasvatustiedot Vardaan
2
Tilastokeskus
9.6.2022
Varhaiskasvatuksen tietovaranto
(Varda)
• Henkilöpohjainen varhaiskasvatuksen tietovaranto – antaa
kokonaan uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen tilastoinnin
kehittämiseen
• Vardaan tallennetaan päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon
tiedot varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista,
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan,
varhaiskasvatusmaksuista sekä henkilöstöstä
• Varhaiskasvatuksen tietotuotannossa ja tilastoinnissa siirrytään
Vardan käyttöön, erillistiedonkeruista pääsääntöisesti luovutaan
• Vardan käyttöönottovaiheessa OKM, OPH ja Tilastokeskus ovat
tehneet yhteistä laatutyötä tilastodatan laadun varmistamiseksi
sekä tilastotiedon ja tilastokäsitteiden yhtenäistämiseksi
3
Tilastokeskus
9.6.2022
Varhaiskasvatuksen tilastointi
• Varhaiskasvatuksen lapsitilaston tuottamisesta on
aikaisemmin vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL) summapohjaiseen erillistiedonkeruuseen perustuen
• Tilastokeskus toimii jatkossa varhaiskasvatuksen
tilastoviranomaisena ja julkaisee varhaiskasvatuksen SVT-
tilastoa (Suomen virallinen tilasto) – ensimmäinen
lapsitilaston julkaisu on suunniteltu joulukuulle 2022
• Opetushallitus tuottaa varhaiskasvatustietoja
opetushallinnon Vipunen-tilastopalveluun. Ensimmäiset
Varda-tietoihin pohjautuvat tiedot julkaistaan Vipunen-
palvelussa tänä vuonna
4
Tilastokeskus
9.6.2022
Varhaiskasvatus
• Yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti kiinnostava aihe:
• Nykyisen hallitusohjelman ja viimeisimmän koulutuspoliittisen
selonteon tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen
ja osallistumisen tasa-arvoisuuden lisääminen
• Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on ollut
vähäisempää kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin
• Nähdään koulutuspolun ensimmäisenä vaiheena, vaikuttaa
myöhempään koulumenestykseen ja -valintoihin
• Yhteyksiä vanhempien työssäkäyntiin ja työllisyysasteeseen
5
Tilastokeskus
9.6.2022
6
Tilastokeskus
9.6.2022
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ranska
Tanska
Espanja
Islanti
Norja
Saksa
Japani
Etelä-Korea
Viro
OECD-keskiarvo
Suomi
USA
Turkki
%
3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja
perusopetukseen eräissä OECD-maissa 2010 ja 2019
2010 2019
Lähde: OECD Education at a Glance 2021
Varhaiskasvatuksen tilastointi
Tilastokeskuksessa
• Vardaa voidaan hyödyntää Tilastokeskuksessa useissa
tilastoissa ja tilastointijärjestelmissä – Vardan tietoja ollaan
parhaillaan integroimassa Tilastokeskuksen
henkilötietovarantoon
• Yleistilastoviranomaisena Tilastokeskuksella on hyvät
mahdollisuudet monipuolisten varhaiskasvatustilastojen
kehittämiseen ja uusien tietojen tuottamiseen
varhaiskasvatuksesta rekisteritietoja yhdistämällä
• Tilastokeskus tuottaa myös muista koulutussektoreista SVT-
tilastoja – henkilöpohjainen lasten, koululaisten ja opiskelijoiden
tilastollinen seuraaminen on mahdollista varhaiskasvatuksesta
korkeakoulutukseen
7
Tilastokeskus
9.6.2022
Varhaiskasvatuksen tilastoinnin
kehittäminen - mahdollisuuksia
• Taustamuuttujien vaikutus lasten varhaiskasvatukseen
osallistumiseen (vanhempien koulutustaso,
maahanmuuttajataustaisuus, vanhempien tulotaso)
• Osallistuminen työmarkkinoille ja varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatuksen maksutiedot – maksujen vaikutus
varhaiskasvatuksen saatavuuteen
• Henkilöstötiedot – varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitus ja
saatavuus
• Tiedot myös Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden käyttöön –
laajentaa Tilastokeskuksen tietovarantojen tietopohjaa
tutkimuskäyttöön
8
Tilastokeskus
9.6.2022
Kiitos!
9
Tilastokeskus
9.6.2022
1 sur 9

Recommandé

Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kan... par
Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kan...Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kan...
Kansallinen lapsistrategia, pääsihteeri Johanna Laisaari, Valtioneuvoston kan...Tilastokeskus
42 vues18 diapositives
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m... par
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...
Päivi Lindberg: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä on Suomessa m...THL
185 vues13 diapositives
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa par
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaYhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessa
Yhteistyötä mahdollistavat toimintatavat ja rakenteet Kainuun sotessaMatti Heikkinen
421 vues15 diapositives
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? par
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?
9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? Tilastokeskus
61 vues22 diapositives
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto... par
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...
Kansallinen yhteistoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen tieto...THL
197 vues34 diapositives

Contenu connexe

Similaire à 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä par
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässäMonialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä
Monialaisen ryhmän rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan päätöksentekojärjestelmässä´State Administrative Agency Southwestern Finland
488 vues50 diapositives
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä... par
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Games for Health Finland
578 vues39 diapositives
Aikuisväestön osaamista edistämässä par
Aikuisväestön osaamista edistämässäAikuisväestön osaamista edistämässä
Aikuisväestön osaamista edistämässäSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
589 vues31 diapositives
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa? par
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?Tilastokeskus
71 vues3 diapositives
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaa par
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaaOppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaa
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaaTiina Airaksinen
663 vues28 diapositives

Similaire à 9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi? (20)

Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä... par Games for Health Finland
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa? par Tilastokeskus
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?
8.12.2022 Mikä on osaamisen ja koulutuksen tila Suomessa?
Tilastokeskus71 vues
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaa par Tiina Airaksinen
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaaOppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaa
Oppimisen tulevaisuus 2016-2030, Koko koulu ohjaa
Tiina Airaksinen663 vues
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E... par Kai Kortelainen
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Kai Kortelainen844 vues
Perhepaivahoito seminaariesitykset par Verve
Perhepaivahoito seminaariesityksetPerhepaivahoito seminaariesitykset
Perhepaivahoito seminaariesitykset
Verve2.2K vues
Mikin eoppi klusteriraportti 2002 par Kari Mikkelä
Mikin eoppi klusteriraportti 2002Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Mikin eoppi klusteriraportti 2002
Kari Mikkelä367 vues
Kehittämispäivät2010 raportti par Koordinaatti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
Koordinaatti755 vues
Hilla growth 10.9. baby wellness par HILLAPROGRAM
Hilla growth 10.9. baby wellnessHilla growth 10.9. baby wellness
Hilla growth 10.9. baby wellness
HILLAPROGRAM506 vues
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna par THL
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkalunaPalvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
Palvelupaketit ihmiselle sopivan soten työkaluna
THL423 vues

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues

9.6.2022 Miltä näyttää lasten Suomi?

 • 1. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda – varhaiskasvatuksen tilastoinnin uudet mahdollisuudet Mika Tuononen 9.6.2022 1 9.6.2022 Tilastokeskus
 • 2. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) • Varhaiskasvatus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalalla • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) säätää Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta ja sen sisällöstä – tavoitteena varhaiskasvatusta koskevan tietopohjan laajentaminen, tieto yhdessä paikassa kaikkien viranomaisten käytettävissä • Opetushallitus (OPH) on Vardan ylläpitäjä, tietoja luovutetaan varhaiskasvatuksen viranomaistoimintaan, tilastointiin ja tutkimukseen (mm. OKM, Kela, Tilastokeskus) • Kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä palveluntuottajilla on velvollisuus tallentaa varhaiskasvatustiedot Vardaan 2 Tilastokeskus 9.6.2022
 • 3. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) • Henkilöpohjainen varhaiskasvatuksen tietovaranto – antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittämiseen • Vardaan tallennetaan päiväkotitoiminnan ja perhepäivähoidon tiedot varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, varhaiskasvatusmaksuista sekä henkilöstöstä • Varhaiskasvatuksen tietotuotannossa ja tilastoinnissa siirrytään Vardan käyttöön, erillistiedonkeruista pääsääntöisesti luovutaan • Vardan käyttöönottovaiheessa OKM, OPH ja Tilastokeskus ovat tehneet yhteistä laatutyötä tilastodatan laadun varmistamiseksi sekä tilastotiedon ja tilastokäsitteiden yhtenäistämiseksi 3 Tilastokeskus 9.6.2022
 • 4. Varhaiskasvatuksen tilastointi • Varhaiskasvatuksen lapsitilaston tuottamisesta on aikaisemmin vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) summapohjaiseen erillistiedonkeruuseen perustuen • Tilastokeskus toimii jatkossa varhaiskasvatuksen tilastoviranomaisena ja julkaisee varhaiskasvatuksen SVT- tilastoa (Suomen virallinen tilasto) – ensimmäinen lapsitilaston julkaisu on suunniteltu joulukuulle 2022 • Opetushallitus tuottaa varhaiskasvatustietoja opetushallinnon Vipunen-tilastopalveluun. Ensimmäiset Varda-tietoihin pohjautuvat tiedot julkaistaan Vipunen- palvelussa tänä vuonna 4 Tilastokeskus 9.6.2022
 • 5. Varhaiskasvatus • Yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti kiinnostava aihe: • Nykyisen hallitusohjelman ja viimeisimmän koulutuspoliittisen selonteon tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen ja osallistumisen tasa-arvoisuuden lisääminen • Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on ollut vähäisempää kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin • Nähdään koulutuspolun ensimmäisenä vaiheena, vaikuttaa myöhempään koulumenestykseen ja -valintoihin • Yhteyksiä vanhempien työssäkäyntiin ja työllisyysasteeseen 5 Tilastokeskus 9.6.2022
 • 6. 6 Tilastokeskus 9.6.2022 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ranska Tanska Espanja Islanti Norja Saksa Japani Etelä-Korea Viro OECD-keskiarvo Suomi USA Turkki % 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen eräissä OECD-maissa 2010 ja 2019 2010 2019 Lähde: OECD Education at a Glance 2021
 • 7. Varhaiskasvatuksen tilastointi Tilastokeskuksessa • Vardaa voidaan hyödyntää Tilastokeskuksessa useissa tilastoissa ja tilastointijärjestelmissä – Vardan tietoja ollaan parhaillaan integroimassa Tilastokeskuksen henkilötietovarantoon • Yleistilastoviranomaisena Tilastokeskuksella on hyvät mahdollisuudet monipuolisten varhaiskasvatustilastojen kehittämiseen ja uusien tietojen tuottamiseen varhaiskasvatuksesta rekisteritietoja yhdistämällä • Tilastokeskus tuottaa myös muista koulutussektoreista SVT- tilastoja – henkilöpohjainen lasten, koululaisten ja opiskelijoiden tilastollinen seuraaminen on mahdollista varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen 7 Tilastokeskus 9.6.2022
 • 8. Varhaiskasvatuksen tilastoinnin kehittäminen - mahdollisuuksia • Taustamuuttujien vaikutus lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen (vanhempien koulutustaso, maahanmuuttajataustaisuus, vanhempien tulotaso) • Osallistuminen työmarkkinoille ja varhaiskasvatus • Varhaiskasvatuksen maksutiedot – maksujen vaikutus varhaiskasvatuksen saatavuuteen • Henkilöstötiedot – varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoitus ja saatavuus • Tiedot myös Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden käyttöön – laajentaa Tilastokeskuksen tietovarantojen tietopohjaa tutkimuskäyttöön 8 Tilastokeskus 9.6.2022