Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Koko talouden
pikaestimaatti -
tuoreinta tietoa
suhdannekäänteistä
Milka Suomalainen
31.8.2023
Näkökulmia tilastotuotantoon
Miksi pikaestimaatti?
• Talouden kehitystä kuvaavat tilastot julkaistaan huomattavalla viiveellä
- Tuotannon suhdannekuvaaja (t+45)
- Neljännesvuosittainen BKT (t+45 ja t+60)
• Tavoite tuottaa käyttäjille nopeampaa tietoa talouden tilasta laatu huomioon ottaen
- Pikaestimaatti pyrkii ennakoimaan tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukua
• Menetelmän kehittäneet Paolo Fornaro ja Henri Luomaranta-Helmivuo:
- Fornaro, Paolo and Luomaranta, Henri. ”Nowcasting Finnish real economic activity: a machine learning approach.”
Empirical Economics 58.1 (2020): 55-71.
• Pikaestimaatti oli yksi ensimmäisiä Tilastokeskuksen kokeellisia julkaisuja.
• Ensimmäinen julkaisu tehtiin tammikuussa 2019.
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
2
Pikaestimaatin avulla tietoa BKT:n käänteistä
jopa 25-42 päivää nopeammin
Kuukauden
/neljänneksen
loppu
Lähdeaineisto
saatavilla
T+16-18
Koko talouden
pikaestimaatin
julkistus
T+18-20
Tuotannon
suhdannekuvaajan
julkistus
T+45
Neljänneksen BKT
virallinen julkistus
T+60
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
3
Aineisto ja ohjelmistot
• Lähdeaineistona 2000 suurimman yrityksen liikevaihtotiedot perustuen kuukausittaiseen myyntitiedusteluun
- Yritykset edustavat noin 70 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta
• Liikevaihtoaineisto saadaan noin 16-18 päivää kuukauden loppumisen jälkeen
• Mukaan valikoituu yritykset, joilla havaintoja ajalta 2006-t, ja jotka ovat raportoineet tietojansa ajoissa
- Kuukausittain noin 700 yritystä
• Mallien testaus ja estimaatin tuotanto R:llä (Caret etc..)
• Kausitasoitus JD+ (Tramo-Seats)
• Taulukointi SAS:lla
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
4
Tuotannon mallit
Tällä hetkellä tuotannossa 9 mallia, jotka perustuvat 3-20 faktoriin, jotka estimoitu suurten
yritysten liikevaihtotiedoista. Eli merkittävien yritysten otokseen pohjautuva liikevaihto selittää suhdannetilannetta.
Mallit:
- ARIMAX
- Linear Gaussian process
- Kernel partial least squares
- 2*Penalized linear regression
- 2*Ridge regression
- 2*Splines
- Bagged MARS using gCV pruning
- Generalized additive model
→ dimension pienentämistä ja regularisointia
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
5
Mallien testaus ja valinta
• Estimoidaan tuotannon suhdannekuvaajan kausitasoittamattoman sarjan vuosimuutos kuukausittain
• Käytössä yhteensä noin 130 estimointimallia
- Osa estimoidaan raakadatalla, osassa käytetään faktoreita
• Tuotantoon valitaan noin 10-20 historiallisesti parasta mallia
- Testausjakso maaliskuu 2012->
- Arviointiperusteet keskimääräinen virhe (ME), keskimääräinen absoluuttinen virhe (MAE)
• Mallit validoidaan ja päivitetään säännöllisesti sekä tarpeen mukaan
- Viimeisin päivitys kesäkuussa 2020
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
6
Tuotanto
• Uuden kuukauden estimaatti parhaaksi todettujen mallien perusteella
- Tuloksena noin 10-20 mallin estimaatit tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokselle
- Estimaattien keskiarvo on julkaistava arvo
• Indeksisarjan kausitasoitus
- Pyritään pysymään mahdollisimman lähellä tuotannon suhdannekuvaajaa
• Julkaisussa alkuperäinen-, työpäiväkorjattu-, kausitasoitettu- ja trendisarja sekä työpäiväkorjatun sarjan
vuosimuutos ja kausitasoitetun sarjan kuukausimuutos prosentteina
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
7
Neljännesvuosittainen BKT
• Estimoitavan neljänneksen vuosimuutos perustuu Tuotannon suhdannekuvaajan havaintoihin ja uusimpaan
estimaattiin:
- Neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden ”estimaatteina” käytetään Tuotannon suhdannekuvaajan julkaistuja
lukuja
- Kolmannella kuulla käytetään pikaestimaatin lukua
- Vuosimuutosten keskiarvo on neljänneksen estimaatti
• Neljänneksen muutoksella viedään BKT-sarjaa eteenpäin
• Kausitasoitus tilinpidon ohjeiden mukaisesti
• Neljänneksen viimeisen kuun estimaattia käytetään myös EU:lle t+30 lähetettävän neljännesvuosittaisen
BKT-flashin tuotannossa.
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
8
Pikaestimaatin osuvuus 1/2
Pikaestimaatin ja tuotannon suhdannekuvaajan ensimmäisen julkaisun
vuosimuutoksen keskimääräinen absoluuttinen ero on koko
julkaisusarjan osalta 0,9 prosenttiyksikköä
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
9
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5
2019 2020 2021 2022 2023
Koko talouden pikaestimaatin ja tuotannon suhdannekuvaajan
ensimmäinen (t+45) vuosimuutos
Pikaestimaatti Tuotannon suhdannekuvaaja t+45
Pikaestimaatin osuvuus 2/2
• Kiinnostuksen kohteena talouden suhdanne –
mihin suuntaan talous kehittyy?
- Ennakkotietoa taantumasta sekä muista käänteistä
• Muutoksen suunta ja suuruus pääosin melko lähellä
lopullisia lukuja
• Joinain kuukausina pikaestimaatti jopa lähempänä
todellisuutta kuin tuotannon suhdannekuvaajan
ensimmäiset luvut (t+45)
• Systemaattisesti samansuuntaista eroa vain
muutamien kuukausien jaksoja
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
10
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Koko talouden pikaestimaatin ja tuotannon
suhdannekuvaajan vuosimuutos eri ajanhetkillä
Pikaestimaatti Tuotannon suhdannekuvaaja t+45 Lopullinen tuotannon suhdannekuvaaja
Kehittämisideoita
• Uudet aineistot
- Rekkadata, tulorekisteri, inflaatio?
• Uusia malleja?
• Ohjelmat rakennettu niin, että uusien mallien tai aineistojen lisääminen yksinkertaista
- Rajoittavana tekijänä se, että ohjelmat pyörivät lokaalisti
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
11
Tuorein ennuste
• Elokuussa julkaistun koko talouden pikaestimaatin
mukaan heinäkuussa Suomen tuotannon volyymi
kääntyi edelliseen kuukauteen verrattuna pieneen
1,1 % laskuun (kausitasoitettu)
• Edelliseen vuoteen verrattuna työpäiväkorjattu
tuotanto kuitenkin kasvoi 0,3 % pikaestimaatin
mukaan
• Muutokset ovat sen verran lähellä nollaa, että
niiden etumerkit saattavat vielä muuttua uusien
aineistojen aiheuttamien revisioiden myötä
Julkistus:
https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-
tilastot/suhdannetilastot/koko-talouden-
pikaestimaatti/2023-08-18/index.html
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
12
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
Tuotannon volyymi 2022-2023, tuorein ennuste
Alkuperäinen Työpäiväkorjattu Kausitasoitettu Trendi
Kysymyksiä?
31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
13
Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoja:
Milka Suomalainen milka.suomalainen@stat.fi
Miia Koivisto miia.koivisto@stat.fi
1 sur 14

Recommandé

Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa par
Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussaSuhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa
Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussaTilastokeskus
359 vues10 diapositives
Työeläkejärjestelmän kestävyys par
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkejärjestelmän kestävyys
Työeläkejärjestelmän kestävyysTyöeläkevakuuttajat Tela
386 vues10 diapositives
VAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseen par
VAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseenVAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseen
VAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseenPalkansaajien tutkimuslaitos
336 vues85 diapositives
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh... par
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...
Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan, Juh...Tilastokeskus
297 vues12 diapositives
Manpower työmarkkinabarometri q2 2015 par
Manpower työmarkkinabarometri q2 2015Manpower työmarkkinabarometri q2 2015
Manpower työmarkkinabarometri q2 2015Mika Wilén
248 vues20 diapositives
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus par
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusSote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 Tilastokeskus
Sote-uudistus tilastoissa 16.5.2023 TilastokeskusTilastokeskus
64 vues11 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus

Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020 par
Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020
Tyomarkkinat koronakriisissa-sak-tyomarkkinakatsaus-kevat-2020Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
340 vues20 diapositives
VATT esittelydiat 2014 par
VATT esittelydiat 2014VATT esittelydiat 2014
VATT esittelydiat 2014VATT Institute for Economic Research
375 vues25 diapositives
Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo Pehkonen par
Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo PehkonenHuomioita palkkarakennetilastosta, Sampo Pehkonen
Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo PehkonenTilastokeskus
593 vues23 diapositives
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen par
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanenTilastokeskus
116 vues13 diapositives
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessä par
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessäVero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessä
Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän rooli tulonjaon kehityksessäKelan tutkimus / Research at Kela
482 vues21 diapositives
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen par
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku MertanenSuomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku MertanenTilastokeskus
382 vues13 diapositives

Similaire à Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus(20)

Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo Pehkonen par Tilastokeskus
Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo PehkonenHuomioita palkkarakennetilastosta, Sampo Pehkonen
Huomioita palkkarakennetilastosta, Sampo Pehkonen
Tilastokeskus593 vues
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen par Tilastokeskus
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
5 FRIBS tilastotuotanto kehittyy 8_2019_reetta moilanen
Tilastokeskus116 vues
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen par Tilastokeskus
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku MertanenSuomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen
Tilastokeskus382 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus47 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus248 vues
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... par Leila Kaunisharju
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, TilastokeskusDigitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Digitalisaation haasteet hintaindekseille, Satu Montonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus380 vues
MItä tutkija odottaa aineistoita - miten tilastoja tulisi kehittää, Mika Mali... par Tilastokeskus
MItä tutkija odottaa aineistoita - miten tilastoja tulisi kehittää, Mika Mali...MItä tutkija odottaa aineistoita - miten tilastoja tulisi kehittää, Mika Mali...
MItä tutkija odottaa aineistoita - miten tilastoja tulisi kehittää, Mika Mali...
Tilastokeskus649 vues
Harmonisoitu palkkarakenneaineisto, Pekka Laine par Tilastokeskus
Harmonisoitu palkkarakenneaineisto, Pekka LaineHarmonisoitu palkkarakenneaineisto, Pekka Laine
Harmonisoitu palkkarakenneaineisto, Pekka Laine
Tilastokeskus542 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues

Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus

 • 1. Koko talouden pikaestimaatti - tuoreinta tietoa suhdannekäänteistä Milka Suomalainen 31.8.2023 Näkökulmia tilastotuotantoon
 • 2. Miksi pikaestimaatti? • Talouden kehitystä kuvaavat tilastot julkaistaan huomattavalla viiveellä - Tuotannon suhdannekuvaaja (t+45) - Neljännesvuosittainen BKT (t+45 ja t+60) • Tavoite tuottaa käyttäjille nopeampaa tietoa talouden tilasta laatu huomioon ottaen - Pikaestimaatti pyrkii ennakoimaan tuotannon suhdannekuvaajan seuraavaa julkaistavaa lukua • Menetelmän kehittäneet Paolo Fornaro ja Henri Luomaranta-Helmivuo: - Fornaro, Paolo and Luomaranta, Henri. ”Nowcasting Finnish real economic activity: a machine learning approach.” Empirical Economics 58.1 (2020): 55-71. • Pikaestimaatti oli yksi ensimmäisiä Tilastokeskuksen kokeellisia julkaisuja. • Ensimmäinen julkaisu tehtiin tammikuussa 2019. 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 2
 • 3. Pikaestimaatin avulla tietoa BKT:n käänteistä jopa 25-42 päivää nopeammin Kuukauden /neljänneksen loppu Lähdeaineisto saatavilla T+16-18 Koko talouden pikaestimaatin julkistus T+18-20 Tuotannon suhdannekuvaajan julkistus T+45 Neljänneksen BKT virallinen julkistus T+60 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 3
 • 4. Aineisto ja ohjelmistot • Lähdeaineistona 2000 suurimman yrityksen liikevaihtotiedot perustuen kuukausittaiseen myyntitiedusteluun - Yritykset edustavat noin 70 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta • Liikevaihtoaineisto saadaan noin 16-18 päivää kuukauden loppumisen jälkeen • Mukaan valikoituu yritykset, joilla havaintoja ajalta 2006-t, ja jotka ovat raportoineet tietojansa ajoissa - Kuukausittain noin 700 yritystä • Mallien testaus ja estimaatin tuotanto R:llä (Caret etc..) • Kausitasoitus JD+ (Tramo-Seats) • Taulukointi SAS:lla 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 4
 • 5. Tuotannon mallit Tällä hetkellä tuotannossa 9 mallia, jotka perustuvat 3-20 faktoriin, jotka estimoitu suurten yritysten liikevaihtotiedoista. Eli merkittävien yritysten otokseen pohjautuva liikevaihto selittää suhdannetilannetta. Mallit: - ARIMAX - Linear Gaussian process - Kernel partial least squares - 2*Penalized linear regression - 2*Ridge regression - 2*Splines - Bagged MARS using gCV pruning - Generalized additive model → dimension pienentämistä ja regularisointia 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 5
 • 6. Mallien testaus ja valinta • Estimoidaan tuotannon suhdannekuvaajan kausitasoittamattoman sarjan vuosimuutos kuukausittain • Käytössä yhteensä noin 130 estimointimallia - Osa estimoidaan raakadatalla, osassa käytetään faktoreita • Tuotantoon valitaan noin 10-20 historiallisesti parasta mallia - Testausjakso maaliskuu 2012-> - Arviointiperusteet keskimääräinen virhe (ME), keskimääräinen absoluuttinen virhe (MAE) • Mallit validoidaan ja päivitetään säännöllisesti sekä tarpeen mukaan - Viimeisin päivitys kesäkuussa 2020 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 6
 • 7. Tuotanto • Uuden kuukauden estimaatti parhaaksi todettujen mallien perusteella - Tuloksena noin 10-20 mallin estimaatit tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutokselle - Estimaattien keskiarvo on julkaistava arvo • Indeksisarjan kausitasoitus - Pyritään pysymään mahdollisimman lähellä tuotannon suhdannekuvaajaa • Julkaisussa alkuperäinen-, työpäiväkorjattu-, kausitasoitettu- ja trendisarja sekä työpäiväkorjatun sarjan vuosimuutos ja kausitasoitetun sarjan kuukausimuutos prosentteina 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 7
 • 8. Neljännesvuosittainen BKT • Estimoitavan neljänneksen vuosimuutos perustuu Tuotannon suhdannekuvaajan havaintoihin ja uusimpaan estimaattiin: - Neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden ”estimaatteina” käytetään Tuotannon suhdannekuvaajan julkaistuja lukuja - Kolmannella kuulla käytetään pikaestimaatin lukua - Vuosimuutosten keskiarvo on neljänneksen estimaatti • Neljänneksen muutoksella viedään BKT-sarjaa eteenpäin • Kausitasoitus tilinpidon ohjeiden mukaisesti • Neljänneksen viimeisen kuun estimaattia käytetään myös EU:lle t+30 lähetettävän neljännesvuosittaisen BKT-flashin tuotannossa. 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 8
 • 9. Pikaestimaatin osuvuus 1/2 Pikaestimaatin ja tuotannon suhdannekuvaajan ensimmäisen julkaisun vuosimuutoksen keskimääräinen absoluuttinen ero on koko julkaisusarjan osalta 0,9 prosenttiyksikköä 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 9 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 2019 2020 2021 2022 2023 Koko talouden pikaestimaatin ja tuotannon suhdannekuvaajan ensimmäinen (t+45) vuosimuutos Pikaestimaatti Tuotannon suhdannekuvaaja t+45
 • 10. Pikaestimaatin osuvuus 2/2 • Kiinnostuksen kohteena talouden suhdanne – mihin suuntaan talous kehittyy? - Ennakkotietoa taantumasta sekä muista käänteistä • Muutoksen suunta ja suuruus pääosin melko lähellä lopullisia lukuja • Joinain kuukausina pikaestimaatti jopa lähempänä todellisuutta kuin tuotannon suhdannekuvaajan ensimmäiset luvut (t+45) • Systemaattisesti samansuuntaista eroa vain muutamien kuukausien jaksoja 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 10 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Koko talouden pikaestimaatin ja tuotannon suhdannekuvaajan vuosimuutos eri ajanhetkillä Pikaestimaatti Tuotannon suhdannekuvaaja t+45 Lopullinen tuotannon suhdannekuvaaja
 • 11. Kehittämisideoita • Uudet aineistot - Rekkadata, tulorekisteri, inflaatio? • Uusia malleja? • Ohjelmat rakennettu niin, että uusien mallien tai aineistojen lisääminen yksinkertaista - Rajoittavana tekijänä se, että ohjelmat pyörivät lokaalisti 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 11
 • 12. Tuorein ennuste • Elokuussa julkaistun koko talouden pikaestimaatin mukaan heinäkuussa Suomen tuotannon volyymi kääntyi edelliseen kuukauteen verrattuna pieneen 1,1 % laskuun (kausitasoitettu) • Edelliseen vuoteen verrattuna työpäiväkorjattu tuotanto kuitenkin kasvoi 0,3 % pikaestimaatin mukaan • Muutokset ovat sen verran lähellä nollaa, että niiden etumerkit saattavat vielä muuttua uusien aineistojen aiheuttamien revisioiden myötä Julkistus: https://www.stat.fi/tup/kokeelliset- tilastot/suhdannetilastot/koko-talouden- pikaestimaatti/2023-08-18/index.html 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 12 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 Tuotannon volyymi 2022-2023, tuorein ennuste Alkuperäinen Työpäiväkorjattu Kausitasoitettu Trendi
 • 13. Kysymyksiä? 31.8.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 13
 • 14. Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: Milka Suomalainen milka.suomalainen@stat.fi Miia Koivisto miia.koivisto@stat.fi