Publicité

Mediatilaisuus 26.1.2023: Ennakkotietoja kuolleisuudesta ja elinajanodotteesta vuonna 2022, Tilastokeskus

Tilastokeskus
26 Jan 2023
Publicité

Contenu connexe

Plus de Tilastokeskus(20)

Publicité

Dernier(20)

Mediatilaisuus 26.1.2023: Ennakkotietoja kuolleisuudesta ja elinajanodotteesta vuonna 2022, Tilastokeskus

 1. Ennakkotietoja kuolleisuudesta ja elinajanodotteesta vuonna 2022 Tilastokeskus 26.1.2023 Markus Rapo 1 26.1.2023 Tilastokeskus
 2. Syntyvyys 2022 2 Tilastokeskus 26.1.2023 –Ennakkotilaston mukaan syntyneitä joulukuussa 3 368 – Määrä on pienin joulukuussa 1900–2022 välisenä aikana – Toiseksi pienin määrä yhden kuukauden aikana (1900–2022) – (helmikuu 2019: 3 288 syntynyttä) –Ennakkotilaston mukaan syntyneitä koko vuotena: 44 933 –Syntyneiden määrä pienin vuoden 1868 jälkeen –Kokonaishedelmällisyysluku: 1,32 –Syntyvyys matalimmillaan mittaushistorian aikana (1776 alkaen) –Edellinen ennätys vuodelta 2019: 1,35 – Kokonaishedelmällisyysluku: Laskennallinen lasten määrä, jonka naiset elinaikanaan synnyttäisivät, mikäli laskentahetken syntyvyyden taso jäisi vallitsevaksi
 3. 3 Tilastokeskus 26.1.2023 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 2000 2005 2010 2015 2020 Maahanmuuttoja vuosi Maahanmuutot Suomeen lähtömaanosan mukaan 2000–2022* Eurooppa Aasia Afrikka P- ja E-Amerikka Oseania muu Vuonna 2022 suurin muutos maahanmuutot Aasiasta 16 500 (2021: 9 100) Ukrainalaiset eivät mukana!
 4. Kuolleiden määrä ja kuolleisuus 4 Tilastokeskus 26.1.2023
 5. Kuolleiden määrä ja kuolleisuus 5 Tilastokeskus 26.1.2023 –Kuolleiden määrään vaikuttaa kaksi tekijää: – Väestön määrä ja ikärakenne – Kuolleisuus eri ikäryhmissä, joka pitkällä aikavälillä normaalisti – Vuonna 2022 molemmat tekijät – Kuolleisuus ilmaistaan promilleina eli kuinka monta tietyn ikäistä henkilöä kuolee tuhatta vastaavan ikäistä henkilöä kohden – Kokonaiskuolleisuutta mitataan ikävakioidulla tunnusluvulla – elinajanodote – Mahdollistaa eri vuosien vertailukelpoisen vertailun
 6. 6 Tilastokeskus 26.1.2023 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kuolleiden määrä, henkilöä Kuolleisuus, promillea vuosi Kuolleiden 80-84-vuotiaiden naisten määrä ja kuolleisuus (promillea) vuosina 1990-2022 Kuolleiden 80-84-vuotiaiden naisten määrä 80-84-vuotiaiden naisten kuolleisuus, promillea
 7. 7 Tilastokeskus 26.1.2023 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Kuolleiden määrän vuosimuutos edellisvuoteen vuosittain 2002–2022*
 8. Kuolleiden absoluuttinen määrä 8 Tilastokeskus 26.1.2023 2017: 53 700 2018: 54 500 2019: 54 000 2020: 55 500 2021: 57 700 2022*: 62 900 Ei ”normaalia” kausipiikkiä” 3 700 3 950 4 200 4 450 4 700 4 950 5 200 5 450 5 700 5 950 6 200 1/2010 4/ 7/ 10/ 1/2011 4/ 7/ 10/ 1/2012 4/ 7/ 10/ 1/2013 4/ 7/ 10/ 1/2014 4/ 7/ 10/ 1/2015 4/ 7/ 10/ 1/2016 4/ 7/ 10/ 1/2017 4/ 7/ 10/ 1/2018 4/ 7/ 10/ 1/2019 4/ 7/ 10/ 1/2020 4/ 7/ 10/ 1/2021 4/ 7/ 10/ 1/2022 4/ 7/ 10/ Kuolleiden määrä kuukausittain 2010–2022* Kausivaihtelu (influenssat yms.)
 9. Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut, miehet (kuolleiden määrä suhteutettu vastaavan ikäluokan keskiväkilukuun) 9 Tilastokeskus 26.1.2023 –5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna kuolleisuus miehillä, 22 ikäryhmää (0-, 1-4, 5-9,10-14,…,95-99,100-): –13 ikäryhmässä 22:sta kuolleisuus ollut vuonna 2022 korkeampi kuin keskimäärin 2015–2019 periodilla –Yhdessä ikäryhmässä korkein ainakin 20 vuoteen: 100+ –Neljässä ikäryhmässä korkein ainakin 10 vuoteen: 1-4-v., 85-89-v., 90-94-v.,100+
 10. 10 Tilastokeskus 26.1.2023 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100- prosenttia Ikäryhmä Ikäryhmittäinen kuolleisuus 2022 vs 2015-2019, miehet 1–4-vuotiaiden poikien kuolleisuus 44% korkeampi kuin vertailujaksolla 2015–2019. Vuonna 2021 ko. ikäryhmän kuolleisuus oli vastaavasti -40% matalampi kuin vertailujaksolla 2015–2019. Kuolleita 2015–2019 keskimäärin 15 kpl/vuosi ja vuonna 2022: 19 kpl Nuorilla ja keski-ikäisillä kuolleisuus pääsääntöisesti vuonna 2022 ollut matalampaa kuin vertailujaksolla 2015–2019 Ikäryhmässä 65–69 ja tätä Vanhemmissa ikäryhmissä kuolleisuus ollut korkeampaa vuonna 2022 kuin vertailujaksolla 2015–2019. Tämä näkyy kuolleiden määrässä.
 11. Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut, naiset (kuolleiden määrä suhteutettu vastaavan ikäluokan keskiväkilukuun) 11 Tilastokeskus 26.1.2023 –5-vuotisikäryhmittäin tarkasteltuna kuolleisuus naisilla, 22 ikäryhmää: (0-, 1-4, 5-9,10-14,…,95-99,100-): –14 ikäryhmässä 22:sta ollut korkeampi kuin keskimäärin 2015– 2019 periodilla –Yhdessä ikäryhmässä korkein ainakin 20 vuoteen: 100+ –Kuudessa ikäryhmässä korkein ainakin 10 vuoteen: 35-39-v, 65-69-v, 70-74-v., 90-94-v, 95-99-v, 100+
 12. 12 Tilastokeskus 26.1.2023 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100- prosenttia Ikäryhmä Ikäryhmittäinen kuolleisuus 2022 vs 2015-2019, naiset 1–4-vuotiaiden tyttöjen kuolleisuus 38% korkeampi kuin vertailujaksolla 2015–2019. Vuonna 2021 ko. ikäryhmän kuolleisuus oli vastaavasti 4% korkeampi kuin vertailujaksolla 2015–2019. Kuolleita 2015–2019 keskimäärin 11 kpl/vuosi ja vuonna 2022: 13 kpl Ikäryhmässä 65–69 ja tätä vanhemmissa ikäryhmissä kuolleisuus ollut korkeampaa vuonna 2022 kuin vertailujaksolla 2015–2019. Tämä näkyy kuolleiden määrässä.
 13. Elinajanodote 13 Tilastokeskus 26.1.2023
 14. 14 Tilastokeskus 26.1.2023 77,80 78,00 78,20 78,40 78,60 78,80 79,00 79,20 79,40 2/2016 4/2016 6/2016 8/2016 10/2016 12/2016 2/2017 4/2017 6/2017 8/2017 10/2017 12/2017 2/2018 4/2018 6/2018 8/2018 10/2018 12/2018 2/2019 4/2019 6/2019 8/2019 10/2019 12/2019 2/2020 4/2020 6/2020 8/2020 10/2020 12/2020 2/2021 4/2021 6/2021 8/2021 10/2021 12/2021 2/2022 4/2022 6/2022 8/2022 10/2022 12/2022 Elinajanodote, vuosia Kuukausi/vuosi Vastasyntyneiden poikien elinajanodote kuukausittain 2/2016–12/2022*
 15. 15 Tilastokeskus 26.1.2023 83,20 83,40 83,60 83,80 84,00 84,20 84,40 84,60 84,80 2/2016 4/2016 6/2016 8/2016 10/2016 12/2016 2/2017 4/2017 6/2017 8/2017 10/2017 12/2017 2/2018 4/2018 6/2018 8/2018 10/2018 12/2018 2/2019 4/2019 6/2019 8/2019 10/2019 12/2019 2/2020 4/2020 6/2020 8/2020 10/2020 12/2020 2/2021 4/2021 6/2021 8/2021 10/2021 12/2021 2/2022 4/2022 6/2022 8/2022 10/2022 12/2022 Elinajanodote, vuosi Kuukausi/vuosi Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote kuukausittain 2/2016–12/2022*
 16. 16 Tilastokeskus 26.1.2023 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016 2022 vuotta vuosi Vastasyntyneiden poikien elinajanodotteen vuosimuutos 1950–2022* Lähde: Mortality database ja Tilastokeskus 1957: "Aasialainen influenssa" 1985: "Vuosisadan pakkastalvi" 2022: "Covid-19"
 17. 17 Tilastokeskus 26.1.2023 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016 2022 vuotta vuosi Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodotteen vuosimuutos 1950–2022* Lähde: Mortality database ja Tilastokeskus 1957: ”Aasialainen influenssa” 1985: ”Vuosisadan pakkastalvi” 2022*: ”Covid-19”
 18. Elinajanodote 18 Tilastokeskus 26.1.2023 MIEHET / NAISET –2020: 79,03 / 84,62 –2021: 79,15 / 84,46 –2022* 78,6 / 83,8 –Vuonna 2022 elinajanodote laskenut miehillä noin 0,5 ja naisilla noin 0,6 vuotta –Viimeisen 18kk aikana naisten elinajanodote laskenut noin 0,9 vuotta –Viimeisen 15kk aikana miesten elinajanodote laskenut noin 0,6 vuotta
 19. 19 Tilastokeskus 26.1.2023 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022* Elinajanodote, vuosia vuosi Vastasyntyneiden poikien keskimääräinen elinajanodote Pohjoismaissa 2000–2022* Ruotsi Tanska Norja Suomi Lähde: Tilastokeskus ja Pohjoismaiset tilastovirastot
 20. 20 Tilastokeskus 26.1.2023 78 79 80 81 82 83 84 85 86 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022* Elinajanodote, vuosia vuosi Vastasyntyneiden tyttöjen keskimääräinen elinajanodote Pohjoismaissa 2000–2022* Ruotsi Tanska Norja Suomi Lähde: Tilastokeskus ja Pohjoimaiset tilastovirastot
 21. Ylikuolleisuus 21 Tilastokeskus 26.1.2023
 22. Ylikuolleisuus 22 Tilastokeskus 26.1.2023 –Ylikuolleisuus: Kuolleisuus tietyllä hetkellä verrattaessa aiempaan kuolleisuuteen/odotettuun kuolleisuuteen (”normaalikuolleisuus”) –Ylikuolleisuudesta puhuttaessa tärkeää muistaa kaksi asiaa: – tapahtunut muutos – kuolleisuuden taso –Suomessa vuonna 2022 vallinnut kuolleisuuden taso joka vastaa suunnilleen vuoden 2015 tasoa (kuolleisuudentaso, joka vuonna 2015 oli ”normaali”)
 23. 23 Tilastokeskus 26.1.2023 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Kuolleisuus, promillea vuosi 80-84-vuotiaiden naisten kuolleisuus (promillea) vuosina 1990-2022 1993: Paha influenssavuosi Viimeksi 80-84-vuotiaiden naisten kuolleisuus oli nyt havaitulla tasolla vuonna 2014
 24. 24 Tilastokeskus 26.1.2023 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 kuolleisuus, promillea vuosi 90-94-vuotiaiden naisten kuolleisuus 1990-2022*, promillea Kausi-influnessa rokotukset 65+ ikäisille 2002 Viimeksi 90-94-vuotiaiden naisten kuolleisuus oli nyt havaitulla tasolla vuonna 2008
 25. Kuolleiden määrä vuoden 2019 kuolleisuudella? 25 Tilastokeskus 26.1.2023 – Vuonna 2019 Suomessa kuoli 53 949 henkilöä – Jos lasketaan vuoden 2019 ikäryhmittäinen kuolleisuus sukupuolittain ja sovitetaan se vuoden 2022 väestöön (keskiväkilukuun), niin vuonna 2022 olisi kuollut 57 645 henkilöä – Ikärakenteen vaikutus kuolleiden määrään 2019 => 2022 on siten +3 696 kuollutta – Arvio koko vuoden 2022 kuolleista on 63 100, joten vuonna 2022 on kuollut +5 455 henkilöä enemmän kuin olisi kuollut vuoden 2019 kuolleisuudella – Väestöennusteessa vuodelle 2022 ennustettiin kuolleita 56 158. Jos ennuste on ”oikeassa”, niin vuonna 2022 kuoli +6 942 henkilöä enemmän kuin olisi pitänyt kuolla, jos kuolleisuus olisi jatkanut trendinmukaista alenemistaan.
 26. 26 Tilastokeskus 26.1.2023 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Elinajanodote, vuosia vuosi Vastasyntyneiden tyttöjen ja poikien elinajanodote 1950–2022* Lähde: Tilastokeskus ja Mortality.org
 27. Yhteenvetoa 27 Tilastokeskus 26.1.2023 – Kuolleisuus on noussut selvästi vuoden 2022 aikana (viimeisen 15- 18kk aikana) – Naisten elinajanodote alenee vuonna 2022 eniten vuoden 1957 jälkeen. Samalla on ensimmäinen kerta, kun naisten elinajanodote alenee kahtena peräkkäisenä vuotena ainakin vuoden 1950 jälkeen – Miesten elinajanodote alenee vuonna 2022 eniten vuoden 1962 jälkeen – Kuolleisuus on tällä hetkellä miehillä samalla tasolla kuin se oli vuonna 2017 ja naisilla vuonna 2013 – Vuonna 2022 ikävakioitu kuolleisuus nousi 7,2 %, miehillä 6,1 % ja naisilla 8,3 %. Vuoteen 2019 verrattuna ikävakioitu kuolleisuus oli 9 % korkeampi, miehillä 8 % ja naisilla 9,7 % korkeampi
Publicité