Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Parisuhteen ulkopuolella
koettu väkivalta
Laura Lipasti, Henna Attila & Kimmo Haapakangas
Väkivaltakokemusten
yleisyys
• Fyysisestä väkivallasta
kokemuksia naisista joka
viidennellä ja miehistä joka
kolmannella.
• Uhkailu tekomuodoista
harvinaisin (naiset 12 %,
miehet 17 %)
• Miehet kokevat enemmän
fyysistä väkivaltaa ja uhkailua,
naiset seksuaaliväkivaltaa.
23.8.2023
2
42
8
3
8
13
17
12
21
18
34
28
40
35
46
34
24
37
43
12
10
12
13
21
16
23
25
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
YHTEENSÄ
Yhteensä
55-74
35-54
16-34
Seksuaaliväkivalta
Yhteensä
55-74
35-54
16-34
Uhkailu
Yhteensä
55-74
35-54
16-34
Fyysinen väkivalta
Naiset Miehet
Parisuhteen ulkopuolisen väkivallan kokemukset väkivallan tyypin
mukaan, %.
Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
%
Parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan ja uhkailun
kokeminen ikäryhmän mukaan, %.
23.8.2023
3
30
27 27 29
25
13
25
20
51
48
39
34
27
38
0
10
20
30
40
50
60
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yhteensä
Naiset Miehet
• Fyysisen väkivallan ja uhkailun
kokemuksia eniten keski-ikää
nuoremmissa ikäryhmissä.
• Naisilla kokemuksia
ikäryhmissä tasaisemmin,
eniten 16–24-vuotiailla.
• Miehillä paljon kokemuksia
ikäryhmässä 25–34, jonka
jälkeen osuudet laskevat.
Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
%
Parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan kokeminen
koulutusasteen mukaan, %.
23.8.2023
4
21
26
19
17
32 32
37 38
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Perusaste Toinen aste Alempi korkea-aste
ja opistoaste
Ylempi korkea-aste
ja tutkija-aste
Naiset Miehet
Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
• Korkeammin koulutetut
miehet raportoivat fyysisestä
väkivallasta matalammin
koulutettuja useammin.
• Naisista perus- ja toisen
asteen koulutuksen
suorittaneet raportoivat
useammin
väkivaltakokemuksista.
%
Väkivallan tekijät
• Kaikista fyysisen väkivallan
tekijöistä miehiä on 83 %.
• Uhrin ollessa mies 85 %
tapauksista myös tekijä on mies
ja uhrin ollessa nainen 81 %
tekijöistä on miehiä.
• Suurin osa väkivallan tekijöistä
uhrille tuntemattomia miehiä (47
%).
• Naistekijöistä suurin osa oli
ystäviä tai muita tuttuja (9 %).
Viimeisimmän parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallanteon tekijän
suhde uhriin sukupuolen mukaan, % fyysisen väkivallan tekijöistä
(edeltävä 5 v).
5
3
4
3
1
4
8
10
15
47
0 10 20 30 40 50
Pomo
Vaikuttavassa asemassa
Muu
Ystävä
Sukulainen
Muu tuttu
Tuntematon
Miestekijä Naistekijä
23.8.2023
5 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
%
Viimeisimmän parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan tai uhkailun tekijän
suhde uhriin suhdetyypin mukaan, % väkivallan tekijöistä (edeltävä 5 v).
23.8.2023
6 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
37
17
2
47
28
9
63
35 34
43
37
6
58
0
10
20
30
40
50
60
70
Ystävä tai
tuttu
Sukulainen Pomo tai
muu
auktoriteetti
Muut Ystävä tai
tuttu
Sukulainen Pomo tai
muu
auktoriteetti
Muut
NAISET MIEHET
Fyysinen väkivalta Uhkailu
%
Väkivallan
seuraukset
• 36 % naisista ja 46 %
miehistä kertoi saaneensa
edellisestä väkivallanteosta
fyysisiä vammoja.
• Lääketieteellistä apua
vammoihin tarvitsi 16 %
naisista ja 7 % miehistä.
• Koetusta väkivallasta kertoi
jollekulle yli 70 %.
• Viranomaisille raportoiminen
väestötasolla harvinaista.
Viimeisimmästä parisuhteen ulkopuolisesta fyysisen väkivallan
kokemuksesta kertominen, % (edeltävä 5 v).
1
2
8
71
74
2
3
4
12
67
69
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ilmoitti kirkolle tai muulle uskonnolliselle
järjestölle
Kertoi uhrien tukipalveluihin
Kertoi sosiaalipalveluihin
Ilmoitti poliisille
Kertoi läheiselle
Kertoi yhdelle tai useammalle taholle
Naiset Miehet
23.8.2023
7 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
%
1 sur 7

Recommandé

Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus par
Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusPasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusTilastokeskus
26 vues18 diapositives
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus par
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusSeksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusTilastokeskus
21 vues5 diapositives
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke... par
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Tilastokeskus
144 vues12 diapositives
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus par
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, TilastokeskusVerkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus
Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, TilastokeskusTilastokeskus
23 vues6 diapositives
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus par
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusSuomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusTilastokeskus
356 vues12 diapositives
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa par
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaaMoni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaa
Moni mies kokee väkivaltaa – puhuminen auttaaTHL
1.1K vues18 diapositives

Contenu connexe

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
30 vues16 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues

Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus

 • 1. Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta Laura Lipasti, Henna Attila & Kimmo Haapakangas
 • 2. Väkivaltakokemusten yleisyys • Fyysisestä väkivallasta kokemuksia naisista joka viidennellä ja miehistä joka kolmannella. • Uhkailu tekomuodoista harvinaisin (naiset 12 %, miehet 17 %) • Miehet kokevat enemmän fyysistä väkivaltaa ja uhkailua, naiset seksuaaliväkivaltaa. 23.8.2023 2 42 8 3 8 13 17 12 21 18 34 28 40 35 46 34 24 37 43 12 10 12 13 21 16 23 25 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 YHTEENSÄ Yhteensä 55-74 35-54 16-34 Seksuaaliväkivalta Yhteensä 55-74 35-54 16-34 Uhkailu Yhteensä 55-74 35-54 16-34 Fyysinen väkivalta Naiset Miehet Parisuhteen ulkopuolisen väkivallan kokemukset väkivallan tyypin mukaan, %. Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus %
 • 3. Parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan ja uhkailun kokeminen ikäryhmän mukaan, %. 23.8.2023 3 30 27 27 29 25 13 25 20 51 48 39 34 27 38 0 10 20 30 40 50 60 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yhteensä Naiset Miehet • Fyysisen väkivallan ja uhkailun kokemuksia eniten keski-ikää nuoremmissa ikäryhmissä. • Naisilla kokemuksia ikäryhmissä tasaisemmin, eniten 16–24-vuotiailla. • Miehillä paljon kokemuksia ikäryhmässä 25–34, jonka jälkeen osuudet laskevat. Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus %
 • 4. Parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan kokeminen koulutusasteen mukaan, %. 23.8.2023 4 21 26 19 17 32 32 37 38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Perusaste Toinen aste Alempi korkea-aste ja opistoaste Ylempi korkea-aste ja tutkija-aste Naiset Miehet Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus • Korkeammin koulutetut miehet raportoivat fyysisestä väkivallasta matalammin koulutettuja useammin. • Naisista perus- ja toisen asteen koulutuksen suorittaneet raportoivat useammin väkivaltakokemuksista. %
 • 5. Väkivallan tekijät • Kaikista fyysisen väkivallan tekijöistä miehiä on 83 %. • Uhrin ollessa mies 85 % tapauksista myös tekijä on mies ja uhrin ollessa nainen 81 % tekijöistä on miehiä. • Suurin osa väkivallan tekijöistä uhrille tuntemattomia miehiä (47 %). • Naistekijöistä suurin osa oli ystäviä tai muita tuttuja (9 %). Viimeisimmän parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallanteon tekijän suhde uhriin sukupuolen mukaan, % fyysisen väkivallan tekijöistä (edeltävä 5 v). 5 3 4 3 1 4 8 10 15 47 0 10 20 30 40 50 Pomo Vaikuttavassa asemassa Muu Ystävä Sukulainen Muu tuttu Tuntematon Miestekijä Naistekijä 23.8.2023 5 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus %
 • 6. Viimeisimmän parisuhteen ulkopuolisen fyysisen väkivallan tai uhkailun tekijän suhde uhriin suhdetyypin mukaan, % väkivallan tekijöistä (edeltävä 5 v). 23.8.2023 6 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 37 17 2 47 28 9 63 35 34 43 37 6 58 0 10 20 30 40 50 60 70 Ystävä tai tuttu Sukulainen Pomo tai muu auktoriteetti Muut Ystävä tai tuttu Sukulainen Pomo tai muu auktoriteetti Muut NAISET MIEHET Fyysinen väkivalta Uhkailu %
 • 7. Väkivallan seuraukset • 36 % naisista ja 46 % miehistä kertoi saaneensa edellisestä väkivallanteosta fyysisiä vammoja. • Lääketieteellistä apua vammoihin tarvitsi 16 % naisista ja 7 % miehistä. • Koetusta väkivallasta kertoi jollekulle yli 70 %. • Viranomaisille raportoiminen väestötasolla harvinaista. Viimeisimmästä parisuhteen ulkopuolisesta fyysisen väkivallan kokemuksesta kertominen, % (edeltävä 5 v). 1 2 8 71 74 2 3 4 12 67 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ilmoitti kirkolle tai muulle uskonnolliselle järjestölle Kertoi uhrien tukipalveluihin Kertoi sosiaalipalveluihin Ilmoitti poliisille Kertoi läheiselle Kertoi yhdelle tai useammalle taholle Naiset Miehet 23.8.2023 7 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus %