Seksuaalinen häirintä työelämässä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Seksuaalinen häirintä
työelämässä
Marjut Pietiläinen & Juhani Saari
Seksuaalisen
häirinnän yleisyys
nykyisessä tai
viimeisimmässä
työssä, %
• Naiset pitävät seksuaalista
häirintää hieman
yleisempänä kuin miehet.
• Miehet kokevat naisia
useammin, ettei
seksuaalinen häirintä ole
ollenkaan yleistä tai ettei
sitä tapahdu.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
1
1
5
24
35
75
59
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Miehet
Naiset
Erittäin yleistä Melko yleistä
Ei kovinkaan yleistä Ei ollenkaan yleistä / ei tapahdu
2
Seksuaalisen häirinnän kokemukset työssä, %
Työelämässä (työuran aikana) häirintää kokeneet
54
69
66
60
56
48
32
14
10
13
17 18
13 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Naiset Miehet
Nykyisessä työssä häirintää kokeneet
21
46
25
23
17
13
6
11
7
9
4 3
0
10
20
30
40
50
60
Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
3
Viimeisimmän työssä
koetun seksuaalisen
häirinnän ajankohta
iän mukaan, %
• Nuorimmissa ikäryhmissä
viimeisin kokemus oli
tapahtunut tyypillisesti
edellisten 5 vuoden aikana
• Vanhimmissa ikäryhmissä
viimeisimmästä
kokemuksesta oli
tyypillisesti kauemmin kuin
5 vuotta.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
12kk 1-5 vuotta yli 5 vuotta
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
4
Naisten nykyisessä
työssä kokema
seksuaalinen häirintä
toimialan mukaan, %
• Eniten häirintäkokemuksia
oli kaupan alalla sekä
majoituksessa ja
ravitsemuksessa.
• Vähiten häirintäkokemuksia
maa- metsätalouden alalla.
• Ammattiryhmistä eniten
kokemuksia oli myyjillä ja
terveydenhuollon
asiantuntijoilla.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
7
14
15
19
19
23
27
28
32
35
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Maa- ja metsätalous
Liike-elämän palvelut
Julk. palv ja koulutus
Teollisuus ja rakentaminen
Informaatio ja viestintä
Terveys- ja sosiaali
Muut palvelut
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ravitsemus
Kauppa ym.
5
Työelämässä koetun
seksuaalisen
häirinnän muodot, %
• Naiset kohdanneet
työelämässä kaikkia
häirinnän muotoja miehiä
enemmän.
• Yleisimmin kohdattiin
asiattomia seksuaalisia
vitsejä tai loukkaavia
huomautuksia ja ei-toivottua
fyysistä kontaktia.
0
1
1
3
4
4
3
3
5
6
2
3
5
8
12
16
20
20
29
33
0 5 10 15 20 25 30 35
Uhkailua epämukavilla seurauksilla, jos torjuuu
seksuaaliset ehdotukset tai lähentelyn
Altistamista seksuaalisille kuville tai videoille
Muu seksuaalinen häirintä
Asiattomia seksuaalissävytteisiä sähköposteja
tai tekstiviestejä
Asiatonta lähestymistä sosiaalisessa mediassa
Asiattomia ehdotuksia seksuaaliseen
kanssakäymiseen
Asiattomia tai loukkaavia treffipyyntöjä
Asiatonta tuijottamista tai katseita, jotka
tekivät olon epämukavaksi
Ei-toivottua fyysistä kontaktia
Asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia
huomautuksia
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
6
Työssä koetusta
seksuaalisesta
häirinnästä edellisten
12 kuukauden aikana
raportoineet, %
• Tavallisinta oli kertoa
kokemuksesta läheiselle,
työkaverille tai muulle
työpaikan työntekijälle.
• Naiset kertoivat useammin
kokemuksistaan kuin
miehet.
• Vain harvat kertoivat
kokemuksistaan
viranomaistaholle.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
12
12
42
57
1
1
3
5
7
15
24
69
72
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Poliisille
Jollekin muulle viralliselle taholle
Auttavan puhelimen tai muun tukipalvelun
työntekijälle
Terveys- tai sosiaalipalvelujen työntekijälle
Jollekin muulle
Työpaikan nimeämälle henkilölle
Työnantajalle tai esihenkilölle
Työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle
Ystävälle, perheenjäsenelle tai sukulaiselle
Naiset Miehet
7
1 sur 7

Recommandé

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Contenu connexe

Plus de Tilastokeskus

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
94 vues24 diapositives
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Tilastokeskus
8 vues7 diapositives
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
11 vues2 diapositives
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
20 vues4 diapositives
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
19 vues6 diapositives
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
68 vues12 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T... par Tilastokeskus
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tilastokeskus15 vues
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, TilastokeskusTietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus
Tilastokeskus13 vues
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille par Tilastokeskus
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
Tilastokeskus7 vues
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... par Tilastokeskus
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus4 vues
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke... par Tilastokeskus
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Tilastokeskus21 vues
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast... par Tilastokeskus
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Tilastokeskus70 vues
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, TilastokeskusKoko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Tilastokeskus31 vues

Seksuaalinen häirintä työelämässä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

 • 2. Seksuaalisen häirinnän yleisyys nykyisessä tai viimeisimmässä työssä, % • Naiset pitävät seksuaalista häirintää hieman yleisempänä kuin miehet. • Miehet kokevat naisia useammin, ettei seksuaalinen häirintä ole ollenkaan yleistä tai ettei sitä tapahdu. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 1 1 5 24 35 75 59 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Miehet Naiset Erittäin yleistä Melko yleistä Ei kovinkaan yleistä Ei ollenkaan yleistä / ei tapahdu 2
 • 3. Seksuaalisen häirinnän kokemukset työssä, % Työelämässä (työuran aikana) häirintää kokeneet 54 69 66 60 56 48 32 14 10 13 17 18 13 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Naiset Miehet Nykyisessä työssä häirintää kokeneet 21 46 25 23 17 13 6 11 7 9 4 3 0 10 20 30 40 50 60 Yhteensä 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 3
 • 4. Viimeisimmän työssä koetun seksuaalisen häirinnän ajankohta iän mukaan, % • Nuorimmissa ikäryhmissä viimeisin kokemus oli tapahtunut tyypillisesti edellisten 5 vuoden aikana • Vanhimmissa ikäryhmissä viimeisimmästä kokemuksesta oli tyypillisesti kauemmin kuin 5 vuotta. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 12kk 1-5 vuotta yli 5 vuotta 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 4
 • 5. Naisten nykyisessä työssä kokema seksuaalinen häirintä toimialan mukaan, % • Eniten häirintäkokemuksia oli kaupan alalla sekä majoituksessa ja ravitsemuksessa. • Vähiten häirintäkokemuksia maa- metsätalouden alalla. • Ammattiryhmistä eniten kokemuksia oli myyjillä ja terveydenhuollon asiantuntijoilla. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 7 14 15 19 19 23 27 28 32 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Maa- ja metsätalous Liike-elämän palvelut Julk. palv ja koulutus Teollisuus ja rakentaminen Informaatio ja viestintä Terveys- ja sosiaali Muut palvelut Kuljetus ja varastointi Majoitus- ravitsemus Kauppa ym. 5
 • 6. Työelämässä koetun seksuaalisen häirinnän muodot, % • Naiset kohdanneet työelämässä kaikkia häirinnän muotoja miehiä enemmän. • Yleisimmin kohdattiin asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia huomautuksia ja ei-toivottua fyysistä kontaktia. 0 1 1 3 4 4 3 3 5 6 2 3 5 8 12 16 20 20 29 33 0 5 10 15 20 25 30 35 Uhkailua epämukavilla seurauksilla, jos torjuuu seksuaaliset ehdotukset tai lähentelyn Altistamista seksuaalisille kuville tai videoille Muu seksuaalinen häirintä Asiattomia seksuaalissävytteisiä sähköposteja tai tekstiviestejä Asiatonta lähestymistä sosiaalisessa mediassa Asiattomia ehdotuksia seksuaaliseen kanssakäymiseen Asiattomia tai loukkaavia treffipyyntöjä Asiatonta tuijottamista tai katseita, jotka tekivät olon epämukavaksi Ei-toivottua fyysistä kontaktia Asiattomia seksuaalisia vitsejä tai loukkaavia huomautuksia Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 6
 • 7. Työssä koetusta seksuaalisesta häirinnästä edellisten 12 kuukauden aikana raportoineet, % • Tavallisinta oli kertoa kokemuksesta läheiselle, työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle. • Naiset kertoivat useammin kokemuksistaan kuin miehet. • Vain harvat kertoivat kokemuksistaan viranomaistaholle. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 12 12 42 57 1 1 3 5 7 15 24 69 72 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Poliisille Jollekin muulle viralliselle taholle Auttavan puhelimen tai muun tukipalvelun työntekijälle Terveys- tai sosiaalipalvelujen työntekijälle Jollekin muulle Työpaikan nimeämälle henkilölle Työnantajalle tai esihenkilölle Työkaverille tai muulle työpaikan työntekijälle Ystävälle, perheenjäsenelle tai sukulaiselle Naiset Miehet 7