Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Tietotuotannon
tulevaisuus
Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden juhlaseminaari
20.9.2023, Ville Vertanen
Tietopohjaisen päätöksenteon tietotarpeet, mitä
me voimme tehdä?
Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
Miksi
tapahtuu?
Mitä pitäisi
tehdä?
Mitä
tapahtuu?
Tutkimus
Tilastot
Rekisteritieto
Muut tietolähteet
Data-analyysi
Vaikuttavuusarvioinnit Arvovalinnat
• Ilmiö on globaali ja se on
jatkunut koko 2000 -luvun
• Tilastokeskuksen kyselyihin
vastataan tyypillisesti
paremmin kuin muihin
kyselyihin
• Jo tällä hetkellä olemme
tilanteessa, jossa emme
kyselyin tavoita tiettyjä
osajoukkoja väestöstä
• Pystymme hidastamaan
trendiä kattavammilla
yhteystiedoilla
Vastausasteet
laskevat
22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
3
Uusia rekistereitä on tulossa lisää
Viimeisimpiä uusia rekistereitä
✓ Koulutuksen tietovaranto (Koski)
✓ Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)
✓ Tulorekisteri suomalaisten tulotiedoista
✓ Fingridin Datahub (sähkön kulutus)
✓ Huoneistotietojärjestelmä
Kehitteillä mm.
✓ Positiivinen luottotietorekisteri
✓ Yrityksen digitalous –hanke
✓eKuitti, eLasku, tilaukset ja yritysten taloustiedot
22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
4
Koko elinkaaren tiedot
Henkilö syntyy Valmistuu koulusta Perustaa yrityksen Menee naimisiin Ansaitsee rahaa Ostaa auton Rakentaa talon Jää eläkkeelle Sairastuu Kuolee
DVV OPH PRH DVV VERO TRAFICOM Kunta ETK KELA THL
22.9.2023 Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
5
Yhteiskunnan tietotarpeet
Koko elinkaaren tiedot
Henkilö syntyy Valmistuu koulusta Perustaa yrityksen Menee naimisiin Ansaitsee rahaa Ostaa auton Rakentaa talon Jää eläkkeelle Sairastuu Kuolee
DVV OPH PRH DVV VERO TRAFICOM Kunta ETK KELA THL
Tilastokeskus
22.9.2023 Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
6
Yhteiskunnan tietotarpeet
Tutkimusvalmis datakirjasto
22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
7
FOLK Väestö
Henkilö
Tulot
Koulutus
Perhe
Tutkinnot
Asuinliitot
EDUC Koulutus
Henkilö
Oppilasvalinnat
Opiskelijat
Arvosanat
FIRM
Yritystoiminta
Yritys
Liikevaihto
Talouden
tunnusluvut
Konkurssit
Teollisuus-
tuotanto
Tutkimus ja
kehittäminen
Kansainväliset
arvoketjut
FLOWN Omistajuus
Yritys, henkilö
Osakkeenomistaj
ien tiedot
Osinkotiedot
SES
Palkkarakenne
Henkilö
Palkkarakennetie
dot
Harmonisoitu
palkkarakennetiedo
t
TAX Tulorekisteri
Henkilö, yritys
Palkat ja muut
tulot
Eläkkeet ja muut
etuudet
INFRA Sijaintitiedot
Henkilö,
rakennus
Asukkaat
rakennuksittain
Muiden
organisaatioiden
tiedot
Henkilöt,
yritykset
Työnvälityspalvel
utiedot
Ulkomaankauppa
Ajoneuvotiedot
Ylioppilastutkinto
tiedot
Henkilösuhde
Esim. puoliso
Henkilön talous
Esim. palkka, etuus
Terveys
Esim. kuolemansyy
Elinolot
Esim. pienituloisuus
Koulutus
Esim. tutkinto,
arvosana
Oikeudellinen
toiminta
Esim. rikos, tuomio
Henkilön
perustiedot
Esim. ikä, sukupuoli
Asuminen
Esim. asuntokunta
Työelämä
Esim. työsuhde
Rakennettu
ympäristö
Esim. rakennus
Organisaatio
Esim. yritys,
ulkomaankauppa
Sijaintitieto
Esim. kunta,
postinumero
Tietojen yhdistäminen
Tilastokeskuksen
”uusi” rooli
Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
Uusi laki tilastokeskuksesta tuli
voimaan alkuvuodesta
• Selkeyttää Tilastokeskuksen
tietosuojaoikeudellista asemaa Tutkija- ja
aineistopalvelun tarjoajana. Nyt laissa määritelty
tehtävä.
• Uusia oikeuksia ja velvollisuuksia. Uusi laki
mahdollistaa nyt mm.
- Oikeus vastaanottaa tarvittava tieto
Tutkimusvalmiiden aineistojen tuottamiseen
- Mahdollistaa myös pitkien aikasarjojen
muodostumisen niistä datoista joita ei kerätä
tilastointia varten
- Ajantasaisemmat aineistot tutkimuksen käyttöön
• Useat lait säätelevät uutta toimintaa
- Tilastolaki, Laki tilastokeskuksesta, GDPR,
Julkisuuslaki,…
22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi
9
Aineistotutkimuksen infrastruktuurin
kehittämistä jatketaan
Datahuoneen kokemuksia ja aineistoja voidaan hyödyntää
tutkijapalvelun kehittämisessä.
• Aineistoista pystyttäisiin tuottamaan valmisaineistoja
koko tutkijayhteisön käytettäväksi.
• Edellyttää datahuoneen vakinaistamista ja rahoitusta
Datan määrä lisääntyy ja tietosuojavaatimukset hirvittää.
Hankkeiden koot ovat kasvaneet ja kasvavat jatkossakin.
• Datan määrä tulee olemaan myös kustannuskysymys,
edellyttää uusia toimintamalleja
• Miten kehitämme palvelua, joka tukee tieteen vapautta
mutta rajaa tiedon käyttöä lainsäädännön edellyttämällä
tavalla
• Tutkijapalveluissa on jälleen suuri muutos edessä, jotta
pystymme vastaamaan muuttuvaan tarpeeseen.
Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
Päätöksentekijät ansaitsevat
ajantasaista ja laadukasta tietoa
päätöksenteon tueksi
Yhteistyössä!
Ville Vertanen
Ville.vertanen@stat.fi
X: @VilleVertanen
LinkedIn: VilleVertanen
1 sur 12

Recommandé

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Contenu connexe

Plus de Tilastokeskus

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
94 vues24 diapositives
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Tilastokeskus
8 vues7 diapositives
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
11 vues2 diapositives
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
20 vues4 diapositives
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
19 vues6 diapositives
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
68 vues12 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, TilastokeskusValmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Valmisaineistokirjasto, tuoteomistaja Niina Lesonen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T... par Tilastokeskus
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tutkijapalveluiden ajankohtaista ja tulevaa, ryhmäpäällikkö Ville Koskinen, T...
Tilastokeskus15 vues
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille par Tilastokeskus
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
Tilastokeskus7 vues
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes... par Tilastokeskus
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus4 vues
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke... par Tilastokeskus
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Arvonlisäpohjainen ulkomaankauppa, yliaktuaari Kasperi Lavikainen, Tilastoke...
Tilastokeskus21 vues
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast... par Tilastokeskus
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain, yliaktuaari Meri Raijas, Tilast...
Tilastokeskus70 vues
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, TilastokeskusKoko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Koko talouden pikaestimaatti, yliaktuaari Milka Suomalainen, Tilastokeskus
Tilastokeskus31 vues
Avaus ja johdanto aiheeseen, tilastopäällikkö Reetta Moilanen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Avaus ja johdanto aiheeseen, tilastopäällikkö Reetta Moilanen, TilastokeskusAvaus ja johdanto aiheeseen, tilastopäällikkö Reetta Moilanen, Tilastokeskus
Avaus ja johdanto aiheeseen, tilastopäällikkö Reetta Moilanen, Tilastokeskus
Tilastokeskus25 vues

Tietotuotannon tulevaisuus, ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus

 • 2. Tietopohjaisen päätöksenteon tietotarpeet, mitä me voimme tehdä? Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi Miksi tapahtuu? Mitä pitäisi tehdä? Mitä tapahtuu? Tutkimus Tilastot Rekisteritieto Muut tietolähteet Data-analyysi Vaikuttavuusarvioinnit Arvovalinnat
 • 3. • Ilmiö on globaali ja se on jatkunut koko 2000 -luvun • Tilastokeskuksen kyselyihin vastataan tyypillisesti paremmin kuin muihin kyselyihin • Jo tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa emme kyselyin tavoita tiettyjä osajoukkoja väestöstä • Pystymme hidastamaan trendiä kattavammilla yhteystiedoilla Vastausasteet laskevat 22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 3
 • 4. Uusia rekistereitä on tulossa lisää Viimeisimpiä uusia rekistereitä ✓ Koulutuksen tietovaranto (Koski) ✓ Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ✓ Tulorekisteri suomalaisten tulotiedoista ✓ Fingridin Datahub (sähkön kulutus) ✓ Huoneistotietojärjestelmä Kehitteillä mm. ✓ Positiivinen luottotietorekisteri ✓ Yrityksen digitalous –hanke ✓eKuitti, eLasku, tilaukset ja yritysten taloustiedot 22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 4
 • 5. Koko elinkaaren tiedot Henkilö syntyy Valmistuu koulusta Perustaa yrityksen Menee naimisiin Ansaitsee rahaa Ostaa auton Rakentaa talon Jää eläkkeelle Sairastuu Kuolee DVV OPH PRH DVV VERO TRAFICOM Kunta ETK KELA THL 22.9.2023 Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi 5 Yhteiskunnan tietotarpeet
 • 6. Koko elinkaaren tiedot Henkilö syntyy Valmistuu koulusta Perustaa yrityksen Menee naimisiin Ansaitsee rahaa Ostaa auton Rakentaa talon Jää eläkkeelle Sairastuu Kuolee DVV OPH PRH DVV VERO TRAFICOM Kunta ETK KELA THL Tilastokeskus 22.9.2023 Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi 6 Yhteiskunnan tietotarpeet
 • 7. Tutkimusvalmis datakirjasto 22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 7 FOLK Väestö Henkilö Tulot Koulutus Perhe Tutkinnot Asuinliitot EDUC Koulutus Henkilö Oppilasvalinnat Opiskelijat Arvosanat FIRM Yritystoiminta Yritys Liikevaihto Talouden tunnusluvut Konkurssit Teollisuus- tuotanto Tutkimus ja kehittäminen Kansainväliset arvoketjut FLOWN Omistajuus Yritys, henkilö Osakkeenomistaj ien tiedot Osinkotiedot SES Palkkarakenne Henkilö Palkkarakennetie dot Harmonisoitu palkkarakennetiedo t TAX Tulorekisteri Henkilö, yritys Palkat ja muut tulot Eläkkeet ja muut etuudet INFRA Sijaintitiedot Henkilö, rakennus Asukkaat rakennuksittain Muiden organisaatioiden tiedot Henkilöt, yritykset Työnvälityspalvel utiedot Ulkomaankauppa Ajoneuvotiedot Ylioppilastutkinto tiedot Henkilösuhde Esim. puoliso Henkilön talous Esim. palkka, etuus Terveys Esim. kuolemansyy Elinolot Esim. pienituloisuus Koulutus Esim. tutkinto, arvosana Oikeudellinen toiminta Esim. rikos, tuomio Henkilön perustiedot Esim. ikä, sukupuoli Asuminen Esim. asuntokunta Työelämä Esim. työsuhde Rakennettu ympäristö Esim. rakennus Organisaatio Esim. yritys, ulkomaankauppa Sijaintitieto Esim. kunta, postinumero Tietojen yhdistäminen
 • 9. Uusi laki tilastokeskuksesta tuli voimaan alkuvuodesta • Selkeyttää Tilastokeskuksen tietosuojaoikeudellista asemaa Tutkija- ja aineistopalvelun tarjoajana. Nyt laissa määritelty tehtävä. • Uusia oikeuksia ja velvollisuuksia. Uusi laki mahdollistaa nyt mm. - Oikeus vastaanottaa tarvittava tieto Tutkimusvalmiiden aineistojen tuottamiseen - Mahdollistaa myös pitkien aikasarjojen muodostumisen niistä datoista joita ei kerätä tilastointia varten - Ajantasaisemmat aineistot tutkimuksen käyttöön • Useat lait säätelevät uutta toimintaa - Tilastolaki, Laki tilastokeskuksesta, GDPR, Julkisuuslaki,… 22.9.2023 Tilastokeskus | etunimi.sukunimi@stat.fi 9
 • 10. Aineistotutkimuksen infrastruktuurin kehittämistä jatketaan Datahuoneen kokemuksia ja aineistoja voidaan hyödyntää tutkijapalvelun kehittämisessä. • Aineistoista pystyttäisiin tuottamaan valmisaineistoja koko tutkijayhteisön käytettäväksi. • Edellyttää datahuoneen vakinaistamista ja rahoitusta Datan määrä lisääntyy ja tietosuojavaatimukset hirvittää. Hankkeiden koot ovat kasvaneet ja kasvavat jatkossakin. • Datan määrä tulee olemaan myös kustannuskysymys, edellyttää uusia toimintamalleja • Miten kehitämme palvelua, joka tukee tieteen vapautta mutta rajaa tiedon käyttöä lainsäädännön edellyttämällä tavalla • Tutkijapalveluissa on jälleen suuri muutos edessä, jotta pystymme vastaamaan muuttuvaan tarpeeseen. Tilastokeskus | ville.vertanen@stat.fi
 • 11. Päätöksentekijät ansaitsevat ajantasaista ja laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi