Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

Tilastokeskus
TilastokeskusTilastokeskus
Verkossa koettu väkivalta
ja häirintä
Marjut Pietiläinen & Henna Attila
Verkossa tapahtuva väkivalta ja häirintä
Verkkoväkivallalla ja -häirinnällä tarkoitetaan henkilöön verkossa tai sosiaalisen mediassa kohdistuvaa
asiatonta tai loukkaavaa viestittelyä, uhkailua tai maalittamista. Maalittamisella tarkoitetaan ilmiötä, jossa yksi
tai useampi toimija kehottaa tai yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun eri tavoin,
kuten lähettämällä vihaviestejä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa tai yksityiselämän tietojen esiin
kaivamisena ja niiden vääristelemisenä.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
2
• Kohdejoukko: 16-74-vuotiaat naiset ja 18-74-vuotiaat miehet
Verkkoväkivaltaa
tai -häirintää
kokeneet tai
todistaneet, %
• Naiset ja miehet ovat sekä
kokeneet verkkohäirintää
että todistaneet sitä.
• Kokemuksia on noin joka
neljännellä: hieman
useammalla naisella (25%)
kuin miehellä (23%).
• Verkkohäirintää on
todistanut noin joka toinen
nainen (52%) ja mies (49%).
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
25
50
58
27
52
60
23
49
56
0
10
20
30
40
50
60
70
Kokenut Todistanut Yhteensä
Kaikki Naiset Miehet
3
Missä
verkkoväkivaltaa
tai –häirintää on
koettu? %
• Yleisimmin verkkoväkivaltaa
tai -häirintää koettiin vapaa-
ajalla, perhesuhteen tai
sukulaisuussuhteen
ulkopuolella.
• Naiset kokivat sitä lähes
yhtä usein myös työssä ja
parisuhteessa.
• Alle 35-vuotiaat raportoivat
verkkohäirintää selvästi
useammin kuin vanhemmat.
.
6
3
9
6
10
13
23
7
9
6
12
12
14
27
0 5 10 15 20 25 30
Opiskelussa
Perheen tai sukulaisten kanssa (nykyisen tai
entisen perheenjäsenen tai sukulaisen)
Luottamustehtävässä tai sitä hakiessa
Parisuhteessa (nykyinen tai entinen kumppani)
Työssä
Vapaa-ajalla parisuhteen, perhesuhteen tai
sukulaisuussuhteen ulkopuolella
Yhteensä
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
4
Miten verkko-
häirintä ilmenee?
• Naiset kohtaavat eniten
epäasiallisia kommentteja
yksityisviesteinä, miehet
julkisina kommentteina.
• Naiset kohtaavat miehiä
enemmän fyysistä uhkaa
itseä tai läheisiä kohtaan.
• Miehet kertoivat naisia
useammin kohdanneensa
maalittamista.
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
17
11
26
34
55
10
16
29
48
45
0 20 40 60
Maalittaminen, eli yhteystietojen jakaminen ja
muiden kehottaminen osallistumaan
sopimattomiin kommentteihin tai viesteihin
Fyysistä uhkaa itseä tai läheisiä kohtaan (kuten
tappamisella tai raiskaamisella uhkaaminen)
Muu
Epäasiallisia kommentteja yksityisviestinä
itselle tai tuttavalle liittyen henkilökohtaiisin
ominaisuuksiin mielipiteisiin tai toimintaan
Epäasiallisia julkisia kommentteja
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mielipiteisiin
tai toimintaan liittyen
Naiset Miehet
5
Verkkoväkivallan
tai -häirinnän
seuraukset, %
• Häirintää kokeneilla tai sitä
todistaneilla naisilla oli
enemmän seurauksia kuin
miehillä.
• Tyypillisintä oli keskustelun
välttäminen, vähentäminen
tai rajoittaminen.
• Omien viestien tyylin tai
sävyn muuttaminen oli
myös melko yleistä, samoin
psyykkiset oireet. 2
3
5
5
13
15
15
29
28
5
5
6
6
18
23
23
39
48
0 10 20 30 40 50 60
Avun hakeminen esimerkiksi työpaikalta, ystäviltä,
organisaatioista, sosiaali- ja terveyspalveluista
Vetäytyminen tai kieltäytyminen työ- tai
luottamustehtävästä tai sellaiseen hakemisesta
Raportoiminen esimerkiksi poliisille tai
tietosuojavaltuutetulle
Jotakin muuta
Tietyn alustan käytön lopettaminen
Psyykkiset oireet, kuten unettomuus, stressi,
ahdistus tai pelko
Omien viestien tyylin tai sävyn muuttaminen
Verkossa tai sosiaalisessa mediassa käytäviin
keskusteluihin osallistumisen vähentäminen tai
rajoittaminen
Verkossa tai sosiaalisessa mediassa käytäviin
keskusteluihin osallistumisen välttäminen
Naiset Miehet
23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus
6
1 sur 6

Recommandé

Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus par
Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusPasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
Pasisuhdeväkivalta, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusTilastokeskus
26 vues18 diapositives
Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus par
Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, TilastokeskusParisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, Tilastokeskus
Parisuhteen ulkopuolella koettu väkivalta, Laura Lipasti, TilastokeskusTilastokeskus
29 vues7 diapositives
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus par
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusSeksuaaliväkivalta, Henna Attila, Tilastokeskus
Seksuaaliväkivalta, Henna Attila, TilastokeskusTilastokeskus
21 vues5 diapositives
Parisuhdeväkivallasta kertominen ja avun hakeminen, Laura Lipasti ja Marjut P... par
Parisuhdeväkivallasta kertominen ja avun hakeminen, Laura Lipasti ja Marjut P...Parisuhdeväkivallasta kertominen ja avun hakeminen, Laura Lipasti ja Marjut P...
Parisuhdeväkivallasta kertominen ja avun hakeminen, Laura Lipasti ja Marjut P...Tilastokeskus
65 vues8 diapositives
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus par
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusSuomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
Suomalainen lähisuhdeväkivalta tilastoissa, Miina Keski-Petäjä, TilastokeskusTilastokeskus
356 vues12 diapositives
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke... par
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...
Parisuhdeväkivaltakokemusten yleisyys ja seuraukset, Henna Attila ja Miina Ke...Tilastokeskus
144 vues12 diapositives

Contenu connexe

Plus de Tilastokeskus

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
5 vues21 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
4 vues10 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
6 vues8 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
8 vues14 diapositives
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
10 vues11 diapositives

Plus de Tilastokeskus(20)

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus5 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus4 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus6 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus8 vues
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus10 vues
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom... par Tilastokeskus
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
Tilastokeskus30 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Tilastokeskus45 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus94 vues
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast... par Tilastokeskus
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilast...
Tilastokeskus8 vues
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus par Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Tilastokeskus11 vues
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto... par Tilastokeskus
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Tilastokeskus20 vues
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk... par Tilastokeskus
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastokeskus19 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Tilastokeskus68 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Tilastokeskus4 vues
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R... par Tilastokeskus
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Tilastokeskus67 vues
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu... par Tilastokeskus
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Tilastokeskus43 vues
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su... par Tilastokeskus
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Tilastokeskus22 vues
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär... par Tilastokeskus
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä,  kehittämispäällikkö Anna Pär...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä,  kehittämispäällikkö Anna Pär...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pär...
Tilastokeskus18 vues
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine... par Tilastokeskus
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät?  yliaktuaari Tatu Leskine...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät?  yliaktuaari Tatu Leskine...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskine...
Tilastokeskus4 vues

Verkossa koettu väkivalta ja häirintä, Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus

  • 1. Verkossa koettu väkivalta ja häirintä Marjut Pietiläinen & Henna Attila
  • 2. Verkossa tapahtuva väkivalta ja häirintä Verkkoväkivallalla ja -häirinnällä tarkoitetaan henkilöön verkossa tai sosiaalisen mediassa kohdistuvaa asiatonta tai loukkaavaa viestittelyä, uhkailua tai maalittamista. Maalittamisella tarkoitetaan ilmiötä, jossa yksi tai useampi toimija kehottaa tai yllyttää suurta joukkoa hyökkäämään yhden ihmisen kimppuun eri tavoin, kuten lähettämällä vihaviestejä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa tai yksityiselämän tietojen esiin kaivamisena ja niiden vääristelemisenä. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 2 • Kohdejoukko: 16-74-vuotiaat naiset ja 18-74-vuotiaat miehet
  • 3. Verkkoväkivaltaa tai -häirintää kokeneet tai todistaneet, % • Naiset ja miehet ovat sekä kokeneet verkkohäirintää että todistaneet sitä. • Kokemuksia on noin joka neljännellä: hieman useammalla naisella (25%) kuin miehellä (23%). • Verkkohäirintää on todistanut noin joka toinen nainen (52%) ja mies (49%). 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 25 50 58 27 52 60 23 49 56 0 10 20 30 40 50 60 70 Kokenut Todistanut Yhteensä Kaikki Naiset Miehet 3
  • 4. Missä verkkoväkivaltaa tai –häirintää on koettu? % • Yleisimmin verkkoväkivaltaa tai -häirintää koettiin vapaa- ajalla, perhesuhteen tai sukulaisuussuhteen ulkopuolella. • Naiset kokivat sitä lähes yhtä usein myös työssä ja parisuhteessa. • Alle 35-vuotiaat raportoivat verkkohäirintää selvästi useammin kuin vanhemmat. . 6 3 9 6 10 13 23 7 9 6 12 12 14 27 0 5 10 15 20 25 30 Opiskelussa Perheen tai sukulaisten kanssa (nykyisen tai entisen perheenjäsenen tai sukulaisen) Luottamustehtävässä tai sitä hakiessa Parisuhteessa (nykyinen tai entinen kumppani) Työssä Vapaa-ajalla parisuhteen, perhesuhteen tai sukulaisuussuhteen ulkopuolella Yhteensä Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 4
  • 5. Miten verkko- häirintä ilmenee? • Naiset kohtaavat eniten epäasiallisia kommentteja yksityisviesteinä, miehet julkisina kommentteina. • Naiset kohtaavat miehiä enemmän fyysistä uhkaa itseä tai läheisiä kohtaan. • Miehet kertoivat naisia useammin kohdanneensa maalittamista. 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 17 11 26 34 55 10 16 29 48 45 0 20 40 60 Maalittaminen, eli yhteystietojen jakaminen ja muiden kehottaminen osallistumaan sopimattomiin kommentteihin tai viesteihin Fyysistä uhkaa itseä tai läheisiä kohtaan (kuten tappamisella tai raiskaamisella uhkaaminen) Muu Epäasiallisia kommentteja yksityisviestinä itselle tai tuttavalle liittyen henkilökohtaiisin ominaisuuksiin mielipiteisiin tai toimintaan Epäasiallisia julkisia kommentteja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mielipiteisiin tai toimintaan liittyen Naiset Miehet 5
  • 6. Verkkoväkivallan tai -häirinnän seuraukset, % • Häirintää kokeneilla tai sitä todistaneilla naisilla oli enemmän seurauksia kuin miehillä. • Tyypillisintä oli keskustelun välttäminen, vähentäminen tai rajoittaminen. • Omien viestien tyylin tai sävyn muuttaminen oli myös melko yleistä, samoin psyykkiset oireet. 2 3 5 5 13 15 15 29 28 5 5 6 6 18 23 23 39 48 0 10 20 30 40 50 60 Avun hakeminen esimerkiksi työpaikalta, ystäviltä, organisaatioista, sosiaali- ja terveyspalveluista Vetäytyminen tai kieltäytyminen työ- tai luottamustehtävästä tai sellaiseen hakemisesta Raportoiminen esimerkiksi poliisille tai tietosuojavaltuutetulle Jotakin muuta Tietyn alustan käytön lopettaminen Psyykkiset oireet, kuten unettomuus, stressi, ahdistus tai pelko Omien viestien tyylin tai sävyn muuttaminen Verkossa tai sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin osallistumisen vähentäminen tai rajoittaminen Verkossa tai sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin osallistumisen välttäminen Naiset Miehet 23.8.2023 Lähde: Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 | Tilastokeskus 6