Kỹ năng động viên nhân viên

Tạ Minh Tân
Tạ Minh TânCEO, Founder at ITrust English Academy à ITrust English Academy
1
KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
Tel number: 01649596754
Gmail: taminhtan.hanu@gmail.com
Facebook: Tạ Minh Tân http://www.facebook.com/taminhtan91
Youtube: Tạ Minh Tân Speaker
Lecturer : Tạ Minh Tân
3
I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
4
1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ?
• Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức
mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó
hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân
viên có động cơ làm việc cao là một người năng động,
chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc
của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra
• Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm
việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà
quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ
thống động viên có hiệu quả.
5
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN :
• Giao trách nhiệm, ủy quyền
• Mở rộng công việc.
NHU CẦU ĐƯỢC TÔN TRỌNG :
• Biểu dương / khen thưởng.
• Kêu gọi tham gia.
NHU CẦU XÃ HỘI :
• Tạo không khí thoải mái.
• Xây dựng tinh thần đồng đội
• Cung cấp thông tin.
NHU CẦU AN TOÀN :
• Cải tiến điều kiện làm việc.
• Tiền thưởng / thù lao
NHU CẦU SINH LÝ :
• Tiền lương.
• Điều kiện làm việc
Tự thể hiện
Được tôn trọng
Xã hội
An toàn
Sinh lý
6
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp này là : cho đến khi nào
những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó
mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn.
Áp dụng trong lãnh vực động cơ làm việc :
• Những nhu cầu sinh lý : Đó là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu
để tồn tại. Bao gồm những nhu cầu như ăn mặc, trú ngụ dưới một
mái nhà... Nhu cầu sinh lý thường không kích thích nhân viên đạt
hiệu quả tốt hơn trong công việc của mình.
• Những nhu cầu về an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đến việc bảo đảm
cho tương lai thì có nghĩa là họ đang có những nhu cầu về an toàn
trong công ăn việc làm, trong tiết kiệm, trong việc đóng bảo hiểm, ...
7
2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
• Những nhu cầu về xã hội : Nhu cầu giao tiếp với người khác và gặt
hái những lợi ích từ các mối quan hệ với bên ngoài xã hội, muốn có
cảm giác được là thành viên của một tập thể, một hội đoàn, một
nhóm bạn bè.
• Nhu cầu được tôn trọng : Bây giờ con người lại mong muốn cảm
thấy mình là người có ích trong một lãnh vực nào đó, được người
khác công nhận và đánh giá cao và xứng đáng được như vậy. Đấy
là những nhu cầu nhận được sự tôn trọng từ những người khác.
Đây có thể là nguồn động viên rất lớn trong công việc.
• Nhu cầu tự thể hiện : Nhu cầu này thúc đẩy con người phải thực
hiện được điều gì họ mong ước, đạt được những mục tiêu mà họ
đã đề ra, phát triển tiềm năng cá nhân trong lãnh vực mà họ đã
chọn.
8
3. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg
Herzberg phân biệt hai loại yếu tố :
• Những yếu tố về môi trường có khả năng làm giảm động
cơ làm việc nếu như không được thỏa mãn, nhưng
ngược lại, trong trường hợp được thỏa mãn thì động cơ
làm việc cũng không tăng lên mấy.
• Những yếu tố động viên có khả năng động viên khi
chúng được thỏa mãn. Nhưng khi không được thỏa mãn
thì động cơ làm việc cũng không giảm.
9
Những yếu tố về môi trường có khả năng gây
ra sự không thỏa mãn
• Chính sách và phương thức quản lý của doanh nghiệp.
• Phương pháp kiểm tra.
• Tiền lương (tương ứng với chức vụ).
• Mối quan hệ với cấp trên.
• Điều kiện làm việc.
• Các mối quan hệ khác và không khí việc.
• Cuộc sống riêng.
10
Những yếu tố động viên có khả năng tạo nên
sự thỏa mãn
• Tính thử thách của công việc.
• Các cơ hội thăng tiến.
• Cảm giác hoàn thành tốt một công việc.
• Sự công nhận kết quả công việc.
• Sự tôn trọng của người khác.
• Trách nhiệm.
• Tiền lương (tương ứng với thành tích).
11
Có thể rút ra được những nhận xét sau đây
• Tiền lương là một yết tố cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Không hẳn
cứ phải tăng lương mới thúc đẩy người ta làm công việc tốt hơn mức cần
thiết.
• Những yếu tố về môi trường là rất nhiều nhưng khó thay đổi (một cá nhân
hầu như không làm được gì để thay đổi chính sách của doanh nghiệp,
điều kiện làm việc, tiền lương, ...). Khi tác động đến những yếu tố về môi
trường, trước hết là nhằm mục đích giảm thiểu các bất bình, gia tăng sự
thỏa thuận, chuẩn bị cho việc xuất hiện các yếu tố động viên.
• Những yếu tố động viên thì có thể thay đổi : cá nhân có thể điều chỉnh
sáng kiến của bản thân mình, tự mình xác định những mục tiêu cao và
khó. Kết quả của việc thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào chính người thực
hiện và anh ta có thể đo lường được kết quả của việc mình làm.
• Ước muốn của nhân viên là trưởng thành và phát triển về mặt nghề
nghiệp. Vì vậy, một người có động cơ làm việc là một người quan tâm đến
công việc mình làm. Sự quan tâm rày bao giờ cũng tăng lên khi cá nhân
được tự mình tổ chức công việc của mình.
12
Từ đó có một số điểm cần lưu ý :
• Con người được động viên khi anh ta có khả năng thực hiện được
những ý định của mình.
• Con người được kích thích mỗi khi ứng xử của mình được đánh
giá đúng thông qua những lời khen ngợi (khi có kết quả tốt) hoặc
xử phạt (khi không đạt yêu cầu).
• Để một người được động viên lâu dài, anh ta cần phải được động
viên thường xuyên.
• Con người thường hay bị chán nản khi nhận những lời chê bai về
bản thân hoặc về cách cư xử mà anh ta không thay đổi được
(hoặc không biết nên thay đổi như thế nào).
• Không có nguồn động viên nào lớn hơn là vượt qua khó khăn để
đạt được một mục tiêu tự định ra cho mình.
13
4. Động cơ thúc đẩy con người làm việc
→ Tại sao con người lại có động cơ làm việc ?
• Điều gì động viên con người ? người ta làm việc vì mục
đích gì ? nội dung của động cơ làm việc là gì ?
→ Người ta được động viên như thế nào ?
• Việc động viên được tiến hành như thế nào ? dựa theo
quá trình nào ?
14
5. Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ
1.Nhu cầu (chưa thỏa mãn)
2. Tìm cách thức để thỏa mãn nhu cầu.
3. Hành động nhắm tới một mục đích nào đó
4. Kết quả thể hiện của hành động
5. Được khen thưởng / bị phạt
6. Đánh giá lại mức độ thỏa mãn của bản thân…
15
6. Mong đợi của nhân viên
Theo mức độ ưu tiên : (kết quả điều tra ở 300 người tại VN)
• Thăng tiến và phát triển
• Tiền lương xứng đáng
• An toàn về công ăn việc làm
• Công việc hấp dẫn và tương xứng với khả năng
• Được người khác đánh giá cao, được tôn trọng
• Có quyền lực
16
7. Cảm nhận của nhân viên
So sánh phần đóng góp và phần đãi ngộ của bản thân và
của người khác → Căng thẳng và bất mãn nếu cảm thấy
bất công.
Tìm kiếm sự công bằng → Điều chỉnh phần đóng góp của
bản thân so với phần đãi ngộ bản thân được hưởng.
Chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc
17
II/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỘNG VIÊN
• Làm phong phú công việc / mở rộng công việc → tránh nhàm chán trong
công việc.
• Tham gia của nhân viên (trong quá trình xác định mục tiêu, thực hiện công
việc)
• Thăng chức / Thăng tiến
• Giao trách nhiệm
• Thành tích (từ những thử thách)
• Biểu dương / Khen thưởng
• Hổ trợ / Cải thiện môi trường làm việc
• Tiền thù lao
18
1. Động viên một tập thể
• đơn giản, rõ ràng, chính xác
• thực tế, hợp lý so với tình hình tại thời điểm đó
• tương ứng với một khoảng thời gian nhất định (thời gian
tiến hành và thời hạn kết thúc)
• với các chỉ số cho phép đo lường mức độ kết quả đạt
được.
19
1. Động viên một tập thể
Bản chất của quá trình động viên là:
• Bạn phải nhận thức rằng nhiệm vụ của mình là làm cho
nhân viên cam kết gắn bó với công việc chớ không phải
là kiểm tra họ.
• Bạn phải chấp nhận rằng động viên là một cam kết lâu
dài về phía bạn và về phía công ty.
20
2. Các nội dung động viên
Kotter (1990) đã đưa ra một ví dụ nêu rõ động viên liên quan đến
những vấn đề gì ở cấp cơ quan, doanh nghiệp như sau :
• Truyền đạt những định hướng chiến lược một cách đều đặn.
• Việc truyền đạt phải đi xa hơn là chỉ thông báo đơn giản; nó phải tạo được
sự hưng phấn đối với nhân viên khi gắn liền với những giá trị của họ.
• Lôi kéo nhân viên tham gia vào việc quyết định thực hiện các định hướng
chiến lược như thế nào - quá trình tham gia phải thật sự chứ không phải là
chỉ làm một cách giả tạo.
• Hổ trợ để nhân viên có thể thành công trong quá trình vươn tới để đạt được
mục tiêu chiến lược.
• Bảo đảm rằng những khen thưởng và biểu dương là đúng đắn.
21
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
Bản chất: Làm phong phú công việc nhằm gia tăng sự
thách thức và thành tựu cũng lớn hơn trong công việc.
Mở rộng công việc cho rằng công việc cần phải được thay
đổi và làm cho thú vị hơn bằng cách loại trừ những sự
nhàm chán chường hay xuất hiện khi phải thực hiện những
công việc lập đi lập lại.
Lý do căn bản là công nhân càng làm những công việc
thay đổi và thú vị thì họ càng được động viên.
22
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
• Để cho nhân viên có nhiều tự do hơn trong việc lựa
chọn phương pháp làm việc, trình tự thực hiện công
việc và nhịp độ tiến hành công việc (làm việc theo giờ
giấc linh hoạt là một ví dụ).
• Khuyến khích nhân viên tham gia (vào các quyết định).
• Giao trách nhiệm cá nhân đối với những công việc.
• Khuyến khích nhân viên giao lưu, tiếp xúc qua lại với
nhau.
23
3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc
• Cho nhân viên thấy rằng vai trò của họ là quan trọng.
• Cho nhân viên thấy rằng công việc của họ phù hợp, hài
hòa với mục tiêu của toàn công ty.
• Kịp thời cung cấp các thông tin phản hồi về hiệu quả
công tác.
• Cho nhân viên phát biểu về điều kiện vật chất tại nơi
làm việc.
24
5. Tham gia của nhân viên
• Nhân viên của bạn sẽ cam kết gắn bó nhiều hơn với công việc nếu
như họ được quyền phát biểu về chúng. Họ có khuynh hướng tin
tưởng và ủng hộ những quyết định mà trong đó có phần của họ
tham gia vào.
• Một trong những phương pháp tuyệt hảo để mở rộng việc tham gia
của nhân viên là lôi kéo họ vào trong việc xác định các mục tiêu
công việc.
• Nhiều nhân viên muốn tham gia vào các quyết định : nhất là khi các
quyết định này tác động lên công việc của họ. Nếu họ có thể đóng
góp điều gì đó họ sẽ cảm thấy rất hãnh diện về những đóng góp
của mình và quyết tâm nhiều hơn để thực hiện quyết định đó
25
6.Khuyến khích NV tham gia bằng cách:
• Bạn có thể hỏi ý kiến nhân viên trong các cuộc họp chính thức hoặc
trong các cuộc tiếp chuyện ngắn thân mật. Những câu hỏi tương tự
như :
“Theo ý kiến Anh / Chị, chúng ta nên cải tiến hệ thống thư thế
nào ?” rất có ích để đẩy mạnh việc tham gia khi bạn hỏi trục tiếp các
nhân viên của mình.
• Bạn cũng không cần phải nổ lực gì nhiều khi phải hỏi một nhân viên
một ý kiến hoặc lời khuyên về cách thức giải quyết một vấn đề.
Nhưng điều đó ngược lại có rất nhiều ý nghĩa đối với nhân viên
được bạn tham khảo ý kiến đó.
• Nếu bạn yêu cầu nhân viên nêu các đề nghị, bạn phải nghiên cứu
các đề nghị đó một cách nghiêm túc. Nếu bạn chỉ luôn luôn hỏi mà
không có hành động gì thì trong tương lai bạn sẽ nhận được rất ít
các câu trả lời của nhân viên.
26
7. Những thành tích.
• Nhân viên cảm thấy được động viên khi hoàn thành xuất sắc một
công việc cụ thể nào đó ví dụ thư hoàn tất một công việc, giải quyết
xong một vấn đề, bán một đơn hàng thành công hoặc hoàn thành
đúng hạn
• Thật không may là những cảm giác hoàn thành một công việc cụ
thể nào đó không kéo dài lâu. Ngay khi chúng ta bắt đầu một công
tác mới, cảm giác về thành tích đó nhanh chóng tan biến. Về
phương diện này, chính nhiệm vụ của bạn là tạo cơ hội để cho
nhân viên có được những thành tích một cách đều đặn.
• Đơn giản như bạn vừa thành công trong trận bóng đá vô địch các
CLB Châu Âu, không thể nào lại không khui Sambanh để ăn mừng.
27
8. Biểu dương / Khen thưởng
• biểu dương là xác nhận và đánh giá cao công sức đóng
góp của một cá nhân hoặc một tập thể cho cơ quan
• Bạn có thể ngạc nhiên là nhiều nhà quản lý thậm chí rất
ít khi nghĩ đến việc công nhận các thành tích của nhân
viên
• Nếu một nhân-viên hoàn thành một công việc đặc biệt
và không được biểu dương, thì bạn cũng đừng ngạc
thiên nếu như lần sau họ không còn nổ lực nữa
28
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Là một nhà quản lý biết động viên, bạn hãy công nhận
những thành tích của nhân viên. Một số nhà quản lý lại
có ý định giành hết công trạng của các nhân viên
• Vai trò lãnh đạo của bạn là sử dụng khen thưởng hoặc
biểu dương để động viên nhân viên. Điều này thật khó
khăn bởi vì bạn phải chia sẽ công trạng khi hoàn thành
tốt công việc trong khi bạn biết rằng chính bạn là người
phải chịu sự khiển trách nếu có điều gì sai trái - đây
chính là một trong những khó khăn của một nhà quản lý
hiệu quả
29
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Bạn hãy nhớ rằng, bạn chỉ biểu dương khi nó xứng
đáng. Thỉnh thoảng bạn có thể dùng nó để khuyến khích
nhân viên, nhưng nếu bạn sử dụng không thích đáng
hoặc cho một việc nhếch nhác, bạn đã gửi đi một thông
điệp sai lầm
• Nếu như bạn có thể làm cho nhân viên công nhận
những đóng góp của họ lẫn nhau, họ sẽ cảm thấy được
động viên nhiều hơn nữa
30
8. Biểu dương / Khen thưởng
• Làm thế lào bạn có thể khen thưởng và công nhận
những đóng góp của nhân viên trong cơ quan của
mình ? Trong quân đội, người ta dùng các huân chương
cho các công trạng đặc biệt; nhiều cửa hàng có tấm
bảng “nhân viên xuất sắc trong tháng”; và một số công ty
tặng tiền thưởng như là hình thức để công nhận một
việc làm tốt. Một số công ty khác có thể có những hình
thức khen thướng khác như để tên trên bàn làm việc,
danh thiếp, hoặc diện thoại cá nhân. Hoặc ngay cả
những điều nhỏ nhặt như một cái vỗ vai hoặc “Hôm nay
Anh (Chị) có thể về sớm” cũng có thể là những biện
pháp động viên rất lớn.
31
9. Trách nhiệm
• Phần lớn nhân viên thích có được trách nhiệm và họ
nhận thức rằng điều này là quan trọng.
• Chìa khóa để phát triển tinh thần trách nhiệm nơi nhân
viên là bạn dám chấp nhận rủi ro và tin tưởng nơi nhân
viên của mình. Ủy quyền cho một nhân viên thực hiện
một việc là một hình thức biểu hiện sự tin tưởng và là
phương tiện để hình thành tinh thần trách nhiệm.
• Tất nhiên bạn cũng nên giao cho nhân viên những trách
nhiệm mới và quan trọng. Khi làm điều này bạn có thể
đã mạo hiểm nhưng cũng là một cách thức để tỏ ra là
bạn công nhận tài năng của nhân viên
32
10. Thăng chức / Thăng tiến
• Thăng chức và tạo điều kiện thăng tiến là những phần
thưởng và sự công nhận rằng ta có thể hoàn thành trách
nhiệm được giao.
• Thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc ủy quyền thêm
một nhiệm vụ là một hình thức khen thưởng và động
viên mạnh mẽ.
• Ảnh hưởng của bạn trong việc đề bạt hoặc thăng chức
cho phép bạn động viên nhân viên, đặc biệt nếu họ là
những người có hoài bảo và có năng lực. Không nghi
ngờ gì, triển vọng thăng tiến là một nhân tố động viên có
nhiều tiềm năng
33
10. Thăng chức / Thăng tiến
• Chúng ta phải suy nghĩ trước để đảm bảo rằng việc
thăng tiến được dựa trên công trạng và kết quả hơn là
những yếu tố khác, ví dụ như do thân quen hoặc do nịnh
bợ.
• Việc thăng chức bao gồm gia tăng địa vị và quyền lợi
phải được dành cho nhân viên nào có đóng góp nhiều
nhất cho đơn vị.
• Bạn không thể động viên nhân viên bằng việc hứa cho
thăng chức vào một chức vụ không có thật, hậu quả là
cả đơn vị sẽ bất mãn với bạn.
34
11. Hổ trợ / Môi trường làm việc
• Nhân viên cần được hổ trợ để có họ thể hoàn thành tốt
công việc. Nếu bạn không cung cấp các nguồn lực cần
thiết cho họ, dù đó là thời gian, vật tư, tiền bạc hoặc
nhân lực, họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú trong công
việc
• Nhân viên cũng có thể được động viên hoặc cảm thấy
chán nản do môi trường làm việc hàng ngày. Chúng ta
dùng từ môi trường để bao quát những thứ như giờ giấc
làm việc, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ
35
11. Hổ trợ / Môi trường làm việc
• Nếu nhân viên của bạn than phiền về môi trường làm
việc và bạn biết rằng chí ít thì điều đó cũng có lý, bạn
hãy tìm hiểu những lý do khác có thể gây ra sự không
hài lòng. Thông thường nhân viên sẽ không than phiền
môi trường làm việc nếu như họ gắn bó và yêu thích
công việc. Tuy nhiên, bạn phải xem môi trường là yếu tố
quan trọng. Ít người nào có thể làm việc với hiệu quả tối
ưu trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh
36
12. Tiền thù lao
• Chúng ta không thể kết thúc phần này mà không nói về
tiền bạc như là một yếu tố động viên. Thật là ngờ
nghệch cho rằng tiền bạc không phải là yếu tố động
viên. Hầu hết chúng ta đều muốn có tiền, và thông
thường muốn có nhiều hơn số tiền mà chúng ta hiện có.
Nhưng có nhiều tiền hơn không phải là yết tố động viên
lâu dài. Về phương diện thuần tuý động viên, những
chiến lược khác mà chúng tôi đã đề cập đến tỏ ra có
hiệu quả hơn. Bạn hãy nhớ câu khẳng định mà chúng tôi
nói ở phần đầu của các biện pháp động viên. Chắc chắn
tiền bạc là yếu tố khiến người ta đến làm việc nhưng
không nhất thiết là yếu tố khiến cho người ta phải làm
việc một cách hăng say.
1 sur 36

Recommandé

14. kỹ năng động viên nhân viên par
14. kỹ năng động viên nhân viên14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viênMai Xuan Tu
15.3K vues35 diapositives
Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả par
Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quảLập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả
Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quảTổ chức Đào tạo PTC
2.5K vues2 diapositives
Bảng Nội Quy Công Ty Dành Cho Công Ty Sản Xuất - Nội Thất Mạnh Hệ par
Bảng Nội Quy Công Ty Dành Cho Công Ty Sản Xuất - Nội Thất Mạnh HệBảng Nội Quy Công Ty Dành Cho Công Ty Sản Xuất - Nội Thất Mạnh Hệ
Bảng Nội Quy Công Ty Dành Cho Công Ty Sản Xuất - Nội Thất Mạnh HệMạnh Hệ Funiture
4.8K vues13 diapositives
Tài liệu tham khảo kỹ năng tuyển dụng par
Tài liệu tham khảo kỹ năng tuyển dụngTài liệu tham khảo kỹ năng tuyển dụng
Tài liệu tham khảo kỹ năng tuyển dụngĐào tạo theo yêu cầu
7.3K vues41 diapositives
Lý thuyết quản trị hiện đại nlt par
Lý thuyết quản trị hiện đại nltLý thuyết quản trị hiện đại nlt
Lý thuyết quản trị hiện đại nltNgô Thủy
23.5K vues19 diapositives
Bài giảng tổng hợp quản trị nguồn nhân lực par
Bài giảng tổng hợp quản trị nguồn nhân lực Bài giảng tổng hợp quản trị nguồn nhân lực
Bài giảng tổng hợp quản trị nguồn nhân lực Doanh Nhân Việt
9K vues305 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Bài giảng kỹ năng lãnh đạo par
Bài giảng kỹ năng lãnh đạoBài giảng kỹ năng lãnh đạo
Bài giảng kỹ năng lãnh đạohocthuenet
11.7K vues66 diapositives
17. kỹ năng giao việc ủy quyền par
17. kỹ năng giao việc  ủy quyền17. kỹ năng giao việc  ủy quyền
17. kỹ năng giao việc ủy quyềnMai Xuan Tu
12.1K vues35 diapositives
Quan Trị Nguon Nhan Luc par
Quan Trị Nguon Nhan LucQuan Trị Nguon Nhan Luc
Quan Trị Nguon Nhan Luctrang_hoatuyet
20.8K vues263 diapositives
Quy Trinh Tuyen Dung Hoang Long par
Quy Trinh Tuyen Dung Hoang LongQuy Trinh Tuyen Dung Hoang Long
Quy Trinh Tuyen Dung Hoang LongPhoenix media & event
5K vues23 diapositives
Quy trình chi tiết par
Quy trình chi tiếtQuy trình chi tiết
Quy trình chi tiếtthuyhr
10.3K vues20 diapositives
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. TS. BÙI QUANG XUÂN par
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.  TS. BÙI QUANG XUÂNI. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.  TS. BÙI QUANG XUÂN
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. TS. BÙI QUANG XUÂNMinh Chanh
17.1K vues75 diapositives

Tendances(20)

Bài giảng kỹ năng lãnh đạo par hocthuenet
Bài giảng kỹ năng lãnh đạoBài giảng kỹ năng lãnh đạo
Bài giảng kỹ năng lãnh đạo
hocthuenet11.7K vues
17. kỹ năng giao việc ủy quyền par Mai Xuan Tu
17. kỹ năng giao việc  ủy quyền17. kỹ năng giao việc  ủy quyền
17. kỹ năng giao việc ủy quyền
Mai Xuan Tu12.1K vues
Quy trình chi tiết par thuyhr
Quy trình chi tiếtQuy trình chi tiết
Quy trình chi tiết
thuyhr10.3K vues
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. TS. BÙI QUANG XUÂN par Minh Chanh
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.  TS. BÙI QUANG XUÂNI. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC.  TS. BÙI QUANG XUÂN
I. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. TS. BÙI QUANG XUÂN
Minh Chanh17.1K vues
Chuyên đề 4 Nghệ thuật lãnh đạo par Trong Hoang
Chuyên đề 4 Nghệ thuật lãnh đạoChuyên đề 4 Nghệ thuật lãnh đạo
Chuyên đề 4 Nghệ thuật lãnh đạo
Trong Hoang5K vues
Bai tap tinh huong par MrCoc
Bai tap tinh huongBai tap tinh huong
Bai tap tinh huong
MrCoc105.6K vues
Bản mô tả công việc par Trinh Van
Bản mô tả công việcBản mô tả công việc
Bản mô tả công việc
Trinh Van8.5K vues
10. kỹ năng tuyển dụng par Mai Xuan Tu
10. kỹ năng tuyển dụng10. kỹ năng tuyển dụng
10. kỹ năng tuyển dụng
Mai Xuan Tu12K vues
Hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực par Quang Ngoc
Hệ thống Quản trị Nguồn Nhân LựcHệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực
Hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực
Quang Ngoc12.4K vues
Hướng dẫn Lập kế hoạch cho Người mới par Viet Duong Nguyen
Hướng dẫn Lập kế hoạch cho Người mới Hướng dẫn Lập kế hoạch cho Người mới
Hướng dẫn Lập kế hoạch cho Người mới
Viet Duong Nguyen43.8K vues
Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian par Tâm Việt Group
Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gianBài giảng Kỹ năng quản lý thời gian
Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian
Tâm Việt Group66.6K vues
Quản trị sự thay đổi par Ta Ngoc Hoang
Quản trị sự thay đổiQuản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổi
Ta Ngoc Hoang18K vues

Similaire à Kỹ năng động viên nhân viên

Kỹ năng động viên nhân viên par
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viênParva Lucerna
597 vues36 diapositives
14. ky nang dong vien nhan vien par
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vienTang Tan Dung
198 vues35 diapositives
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3 par
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-314 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3Bính Trần
291 vues35 diapositives
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien par
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vienhuuphuoc
34 vues35 diapositives
14. ky nang dong vien nhan vien par
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vienNguyen Trung Ngoc
35 vues35 diapositives
14. ky nang dong vien nhan vien par
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vienNguyen Trung Ngoc
38 vues35 diapositives

Similaire à Kỹ năng động viên nhân viên(20)

Kỹ năng động viên nhân viên par Parva Lucerna
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viên
Parva Lucerna597 vues
14. ky nang dong vien nhan vien par Tang Tan Dung
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vien
Tang Tan Dung198 vues
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3 par Bính Trần
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-314 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
Bính Trần291 vues
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien par huuphuoc
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
huuphuoc34 vues
Dong vien-nv par Xuan Le
Dong vien-nvDong vien-nv
Dong vien-nv
Xuan Le498 vues
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên par Việt Long Plaza
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênDong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien par gaconnhome1988
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien
14. Ky Nang Dong Vien Nhan Vien
gaconnhome19882.7K vues
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2 par CMT SOLUTION
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
CMT SOLUTION704 vues

Plus de Tạ Minh Tân

Kỹ năng thuyết phục par
Kỹ năng thuyết phụcKỹ năng thuyết phục
Kỹ năng thuyết phụcTạ Minh Tân
1.3K vues33 diapositives
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống par
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngTạ Minh Tân
10.7K vues37 diapositives
Kỹ năng quản lý xung đột par
Kỹ năng quản lý xung độtKỹ năng quản lý xung đột
Kỹ năng quản lý xung độtTạ Minh Tân
3.6K vues28 diapositives
Kỹ năng điểu hành cuộc họp par
Kỹ năng điểu hành cuộc họpKỹ năng điểu hành cuộc họp
Kỹ năng điểu hành cuộc họpTạ Minh Tân
491 vues33 diapositives
Kỹ năng đánh giá công việc par
Kỹ năng đánh giá công việcKỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việcTạ Minh Tân
2.4K vues43 diapositives
Kỹ năng ra quyết định par
Kỹ năng ra quyết địnhKỹ năng ra quyết định
Kỹ năng ra quyết địnhTạ Minh Tân
3.8K vues61 diapositives

Plus de Tạ Minh Tân(20)

Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống par Tạ Minh Tân
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Tạ Minh Tân10.7K vues
Kỹ năng quản lý xung đột par Tạ Minh Tân
Kỹ năng quản lý xung độtKỹ năng quản lý xung đột
Kỹ năng quản lý xung đột
Tạ Minh Tân3.6K vues
Kỹ năng điểu hành cuộc họp par Tạ Minh Tân
Kỹ năng điểu hành cuộc họpKỹ năng điểu hành cuộc họp
Kỹ năng điểu hành cuộc họp
Tạ Minh Tân491 vues
Kỹ năng đánh giá công việc par Tạ Minh Tân
Kỹ năng đánh giá công việcKỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việc
Tạ Minh Tân2.4K vues
Kỹ năng quản lý hồ sơ par Tạ Minh Tân
Kỹ năng quản lý hồ sơKỹ năng quản lý hồ sơ
Kỹ năng quản lý hồ sơ
Tạ Minh Tân2.3K vues
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu par Tạ Minh Tân
Kỹ năng quản lý theo mục tiêuKỹ năng quản lý theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu
Tạ Minh Tân629 vues
Kỹ năng kiểm soát quá trình par Tạ Minh Tân
Kỹ năng kiểm soát quá trìnhKỹ năng kiểm soát quá trình
Kỹ năng kiểm soát quá trình
Tạ Minh Tân4.1K vues
Kỹ năng kiểm tra [ Tạ Minh Tân ] par Tạ Minh Tân
Kỹ năng kiểm tra [ Tạ Minh Tân ]Kỹ năng kiểm tra [ Tạ Minh Tân ]
Kỹ năng kiểm tra [ Tạ Minh Tân ]
Tạ Minh Tân813 vues
Kỹ năng quản lý sự thay đổi par Tạ Minh Tân
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Tạ Minh Tân3.5K vues
6 Cách Bắt Đầu Bài Thuyết Trình Đỉnh Cao par Tạ Minh Tân
6 Cách Bắt Đầu Bài Thuyết Trình Đỉnh Cao6 Cách Bắt Đầu Bài Thuyết Trình Đỉnh Cao
6 Cách Bắt Đầu Bài Thuyết Trình Đỉnh Cao
Tạ Minh Tân935 vues
Nghệ thuật giao tiếp bằng tâm lý đỉnh cao [Tạ Minh Tân] par Tạ Minh Tân
Nghệ thuật giao tiếp bằng tâm lý đỉnh cao [Tạ Minh Tân]Nghệ thuật giao tiếp bằng tâm lý đỉnh cao [Tạ Minh Tân]
Nghệ thuật giao tiếp bằng tâm lý đỉnh cao [Tạ Minh Tân]
Tạ Minh Tân4.4K vues
Nuốt âm và nuốt từ trong phát âm tiếng Anh par Tạ Minh Tân
Nuốt âm và nuốt từ trong phát âm tiếng AnhNuốt âm và nuốt từ trong phát âm tiếng Anh
Nuốt âm và nuốt từ trong phát âm tiếng Anh
Tạ Minh Tân4.4K vues
Ngữ âm tiếng Anh - Nguyên âm par Tạ Minh Tân
Ngữ âm tiếng Anh - Nguyên âmNgữ âm tiếng Anh - Nguyên âm
Ngữ âm tiếng Anh - Nguyên âm
Tạ Minh Tân2.4K vues
Ngữ âm tiếng Anh - Phụ âm (Phần 3) par Tạ Minh Tân
Ngữ âm tiếng Anh - Phụ âm (Phần 3)Ngữ âm tiếng Anh - Phụ âm (Phần 3)
Ngữ âm tiếng Anh - Phụ âm (Phần 3)
Tạ Minh Tân411 vues

Dernier

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
15 vues83 diapositives
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
32 vues92 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vues91 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues127 diapositives
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...tcoco3199
5 vues156 diapositives
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues147 diapositives

Dernier(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... par tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31995 vues
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... par sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... par tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 vues
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... par tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 vues
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vues

Kỹ năng động viên nhân viên

 • 1. 1 KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
 • 2. Tel number: 01649596754 Gmail: taminhtan.hanu@gmail.com Facebook: Tạ Minh Tân http://www.facebook.com/taminhtan91 Youtube: Tạ Minh Tân Speaker Lecturer : Tạ Minh Tân
 • 3. 3 I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN
 • 4. 4 1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ? • Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra • Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ thống động viên có hiệu quả.
 • 5. 5 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN : • Giao trách nhiệm, ủy quyền • Mở rộng công việc. NHU CẦU ĐƯỢC TÔN TRỌNG : • Biểu dương / khen thưởng. • Kêu gọi tham gia. NHU CẦU XÃ HỘI : • Tạo không khí thoải mái. • Xây dựng tinh thần đồng đội • Cung cấp thông tin. NHU CẦU AN TOÀN : • Cải tiến điều kiện làm việc. • Tiền thưởng / thù lao NHU CẦU SINH LÝ : • Tiền lương. • Điều kiện làm việc Tự thể hiện Được tôn trọng Xã hội An toàn Sinh lý
 • 6. 6 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp này là : cho đến khi nào những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn. Áp dụng trong lãnh vực động cơ làm việc : • Những nhu cầu sinh lý : Đó là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu để tồn tại. Bao gồm những nhu cầu như ăn mặc, trú ngụ dưới một mái nhà... Nhu cầu sinh lý thường không kích thích nhân viên đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc của mình. • Những nhu cầu về an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đến việc bảo đảm cho tương lai thì có nghĩa là họ đang có những nhu cầu về an toàn trong công ăn việc làm, trong tiết kiệm, trong việc đóng bảo hiểm, ...
 • 7. 7 2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow • Những nhu cầu về xã hội : Nhu cầu giao tiếp với người khác và gặt hái những lợi ích từ các mối quan hệ với bên ngoài xã hội, muốn có cảm giác được là thành viên của một tập thể, một hội đoàn, một nhóm bạn bè. • Nhu cầu được tôn trọng : Bây giờ con người lại mong muốn cảm thấy mình là người có ích trong một lãnh vực nào đó, được người khác công nhận và đánh giá cao và xứng đáng được như vậy. Đấy là những nhu cầu nhận được sự tôn trọng từ những người khác. Đây có thể là nguồn động viên rất lớn trong công việc. • Nhu cầu tự thể hiện : Nhu cầu này thúc đẩy con người phải thực hiện được điều gì họ mong ước, đạt được những mục tiêu mà họ đã đề ra, phát triển tiềm năng cá nhân trong lãnh vực mà họ đã chọn.
 • 8. 8 3. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg Herzberg phân biệt hai loại yếu tố : • Những yếu tố về môi trường có khả năng làm giảm động cơ làm việc nếu như không được thỏa mãn, nhưng ngược lại, trong trường hợp được thỏa mãn thì động cơ làm việc cũng không tăng lên mấy. • Những yếu tố động viên có khả năng động viên khi chúng được thỏa mãn. Nhưng khi không được thỏa mãn thì động cơ làm việc cũng không giảm.
 • 9. 9 Những yếu tố về môi trường có khả năng gây ra sự không thỏa mãn • Chính sách và phương thức quản lý của doanh nghiệp. • Phương pháp kiểm tra. • Tiền lương (tương ứng với chức vụ). • Mối quan hệ với cấp trên. • Điều kiện làm việc. • Các mối quan hệ khác và không khí việc. • Cuộc sống riêng.
 • 10. 10 Những yếu tố động viên có khả năng tạo nên sự thỏa mãn • Tính thử thách của công việc. • Các cơ hội thăng tiến. • Cảm giác hoàn thành tốt một công việc. • Sự công nhận kết quả công việc. • Sự tôn trọng của người khác. • Trách nhiệm. • Tiền lương (tương ứng với thành tích).
 • 11. 11 Có thể rút ra được những nhận xét sau đây • Tiền lương là một yết tố cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Không hẳn cứ phải tăng lương mới thúc đẩy người ta làm công việc tốt hơn mức cần thiết. • Những yếu tố về môi trường là rất nhiều nhưng khó thay đổi (một cá nhân hầu như không làm được gì để thay đổi chính sách của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, tiền lương, ...). Khi tác động đến những yếu tố về môi trường, trước hết là nhằm mục đích giảm thiểu các bất bình, gia tăng sự thỏa thuận, chuẩn bị cho việc xuất hiện các yếu tố động viên. • Những yếu tố động viên thì có thể thay đổi : cá nhân có thể điều chỉnh sáng kiến của bản thân mình, tự mình xác định những mục tiêu cao và khó. Kết quả của việc thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào chính người thực hiện và anh ta có thể đo lường được kết quả của việc mình làm. • Ước muốn của nhân viên là trưởng thành và phát triển về mặt nghề nghiệp. Vì vậy, một người có động cơ làm việc là một người quan tâm đến công việc mình làm. Sự quan tâm rày bao giờ cũng tăng lên khi cá nhân được tự mình tổ chức công việc của mình.
 • 12. 12 Từ đó có một số điểm cần lưu ý : • Con người được động viên khi anh ta có khả năng thực hiện được những ý định của mình. • Con người được kích thích mỗi khi ứng xử của mình được đánh giá đúng thông qua những lời khen ngợi (khi có kết quả tốt) hoặc xử phạt (khi không đạt yêu cầu). • Để một người được động viên lâu dài, anh ta cần phải được động viên thường xuyên. • Con người thường hay bị chán nản khi nhận những lời chê bai về bản thân hoặc về cách cư xử mà anh ta không thay đổi được (hoặc không biết nên thay đổi như thế nào). • Không có nguồn động viên nào lớn hơn là vượt qua khó khăn để đạt được một mục tiêu tự định ra cho mình.
 • 13. 13 4. Động cơ thúc đẩy con người làm việc → Tại sao con người lại có động cơ làm việc ? • Điều gì động viên con người ? người ta làm việc vì mục đích gì ? nội dung của động cơ làm việc là gì ? → Người ta được động viên như thế nào ? • Việc động viên được tiến hành như thế nào ? dựa theo quá trình nào ?
 • 14. 14 5. Quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ 1.Nhu cầu (chưa thỏa mãn) 2. Tìm cách thức để thỏa mãn nhu cầu. 3. Hành động nhắm tới một mục đích nào đó 4. Kết quả thể hiện của hành động 5. Được khen thưởng / bị phạt 6. Đánh giá lại mức độ thỏa mãn của bản thân…
 • 15. 15 6. Mong đợi của nhân viên Theo mức độ ưu tiên : (kết quả điều tra ở 300 người tại VN) • Thăng tiến và phát triển • Tiền lương xứng đáng • An toàn về công ăn việc làm • Công việc hấp dẫn và tương xứng với khả năng • Được người khác đánh giá cao, được tôn trọng • Có quyền lực
 • 16. 16 7. Cảm nhận của nhân viên So sánh phần đóng góp và phần đãi ngộ của bản thân và của người khác → Căng thẳng và bất mãn nếu cảm thấy bất công. Tìm kiếm sự công bằng → Điều chỉnh phần đóng góp của bản thân so với phần đãi ngộ bản thân được hưởng. Chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc
 • 17. 17 II/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỘNG VIÊN • Làm phong phú công việc / mở rộng công việc → tránh nhàm chán trong công việc. • Tham gia của nhân viên (trong quá trình xác định mục tiêu, thực hiện công việc) • Thăng chức / Thăng tiến • Giao trách nhiệm • Thành tích (từ những thử thách) • Biểu dương / Khen thưởng • Hổ trợ / Cải thiện môi trường làm việc • Tiền thù lao
 • 18. 18 1. Động viên một tập thể • đơn giản, rõ ràng, chính xác • thực tế, hợp lý so với tình hình tại thời điểm đó • tương ứng với một khoảng thời gian nhất định (thời gian tiến hành và thời hạn kết thúc) • với các chỉ số cho phép đo lường mức độ kết quả đạt được.
 • 19. 19 1. Động viên một tập thể Bản chất của quá trình động viên là: • Bạn phải nhận thức rằng nhiệm vụ của mình là làm cho nhân viên cam kết gắn bó với công việc chớ không phải là kiểm tra họ. • Bạn phải chấp nhận rằng động viên là một cam kết lâu dài về phía bạn và về phía công ty.
 • 20. 20 2. Các nội dung động viên Kotter (1990) đã đưa ra một ví dụ nêu rõ động viên liên quan đến những vấn đề gì ở cấp cơ quan, doanh nghiệp như sau : • Truyền đạt những định hướng chiến lược một cách đều đặn. • Việc truyền đạt phải đi xa hơn là chỉ thông báo đơn giản; nó phải tạo được sự hưng phấn đối với nhân viên khi gắn liền với những giá trị của họ. • Lôi kéo nhân viên tham gia vào việc quyết định thực hiện các định hướng chiến lược như thế nào - quá trình tham gia phải thật sự chứ không phải là chỉ làm một cách giả tạo. • Hổ trợ để nhân viên có thể thành công trong quá trình vươn tới để đạt được mục tiêu chiến lược. • Bảo đảm rằng những khen thưởng và biểu dương là đúng đắn.
 • 21. 21 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc Bản chất: Làm phong phú công việc nhằm gia tăng sự thách thức và thành tựu cũng lớn hơn trong công việc. Mở rộng công việc cho rằng công việc cần phải được thay đổi và làm cho thú vị hơn bằng cách loại trừ những sự nhàm chán chường hay xuất hiện khi phải thực hiện những công việc lập đi lập lại. Lý do căn bản là công nhân càng làm những công việc thay đổi và thú vị thì họ càng được động viên.
 • 22. 22 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc • Để cho nhân viên có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn phương pháp làm việc, trình tự thực hiện công việc và nhịp độ tiến hành công việc (làm việc theo giờ giấc linh hoạt là một ví dụ). • Khuyến khích nhân viên tham gia (vào các quyết định). • Giao trách nhiệm cá nhân đối với những công việc. • Khuyến khích nhân viên giao lưu, tiếp xúc qua lại với nhau.
 • 23. 23 3.Làm phong phú công việc/Mở rộng công việc • Cho nhân viên thấy rằng vai trò của họ là quan trọng. • Cho nhân viên thấy rằng công việc của họ phù hợp, hài hòa với mục tiêu của toàn công ty. • Kịp thời cung cấp các thông tin phản hồi về hiệu quả công tác. • Cho nhân viên phát biểu về điều kiện vật chất tại nơi làm việc.
 • 24. 24 5. Tham gia của nhân viên • Nhân viên của bạn sẽ cam kết gắn bó nhiều hơn với công việc nếu như họ được quyền phát biểu về chúng. Họ có khuynh hướng tin tưởng và ủng hộ những quyết định mà trong đó có phần của họ tham gia vào. • Một trong những phương pháp tuyệt hảo để mở rộng việc tham gia của nhân viên là lôi kéo họ vào trong việc xác định các mục tiêu công việc. • Nhiều nhân viên muốn tham gia vào các quyết định : nhất là khi các quyết định này tác động lên công việc của họ. Nếu họ có thể đóng góp điều gì đó họ sẽ cảm thấy rất hãnh diện về những đóng góp của mình và quyết tâm nhiều hơn để thực hiện quyết định đó
 • 25. 25 6.Khuyến khích NV tham gia bằng cách: • Bạn có thể hỏi ý kiến nhân viên trong các cuộc họp chính thức hoặc trong các cuộc tiếp chuyện ngắn thân mật. Những câu hỏi tương tự như : “Theo ý kiến Anh / Chị, chúng ta nên cải tiến hệ thống thư thế nào ?” rất có ích để đẩy mạnh việc tham gia khi bạn hỏi trục tiếp các nhân viên của mình. • Bạn cũng không cần phải nổ lực gì nhiều khi phải hỏi một nhân viên một ý kiến hoặc lời khuyên về cách thức giải quyết một vấn đề. Nhưng điều đó ngược lại có rất nhiều ý nghĩa đối với nhân viên được bạn tham khảo ý kiến đó. • Nếu bạn yêu cầu nhân viên nêu các đề nghị, bạn phải nghiên cứu các đề nghị đó một cách nghiêm túc. Nếu bạn chỉ luôn luôn hỏi mà không có hành động gì thì trong tương lai bạn sẽ nhận được rất ít các câu trả lời của nhân viên.
 • 26. 26 7. Những thành tích. • Nhân viên cảm thấy được động viên khi hoàn thành xuất sắc một công việc cụ thể nào đó ví dụ thư hoàn tất một công việc, giải quyết xong một vấn đề, bán một đơn hàng thành công hoặc hoàn thành đúng hạn • Thật không may là những cảm giác hoàn thành một công việc cụ thể nào đó không kéo dài lâu. Ngay khi chúng ta bắt đầu một công tác mới, cảm giác về thành tích đó nhanh chóng tan biến. Về phương diện này, chính nhiệm vụ của bạn là tạo cơ hội để cho nhân viên có được những thành tích một cách đều đặn. • Đơn giản như bạn vừa thành công trong trận bóng đá vô địch các CLB Châu Âu, không thể nào lại không khui Sambanh để ăn mừng.
 • 27. 27 8. Biểu dương / Khen thưởng • biểu dương là xác nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của một cá nhân hoặc một tập thể cho cơ quan • Bạn có thể ngạc nhiên là nhiều nhà quản lý thậm chí rất ít khi nghĩ đến việc công nhận các thành tích của nhân viên • Nếu một nhân-viên hoàn thành một công việc đặc biệt và không được biểu dương, thì bạn cũng đừng ngạc thiên nếu như lần sau họ không còn nổ lực nữa
 • 28. 28 8. Biểu dương / Khen thưởng • Là một nhà quản lý biết động viên, bạn hãy công nhận những thành tích của nhân viên. Một số nhà quản lý lại có ý định giành hết công trạng của các nhân viên • Vai trò lãnh đạo của bạn là sử dụng khen thưởng hoặc biểu dương để động viên nhân viên. Điều này thật khó khăn bởi vì bạn phải chia sẽ công trạng khi hoàn thành tốt công việc trong khi bạn biết rằng chính bạn là người phải chịu sự khiển trách nếu có điều gì sai trái - đây chính là một trong những khó khăn của một nhà quản lý hiệu quả
 • 29. 29 8. Biểu dương / Khen thưởng • Bạn hãy nhớ rằng, bạn chỉ biểu dương khi nó xứng đáng. Thỉnh thoảng bạn có thể dùng nó để khuyến khích nhân viên, nhưng nếu bạn sử dụng không thích đáng hoặc cho một việc nhếch nhác, bạn đã gửi đi một thông điệp sai lầm • Nếu như bạn có thể làm cho nhân viên công nhận những đóng góp của họ lẫn nhau, họ sẽ cảm thấy được động viên nhiều hơn nữa
 • 30. 30 8. Biểu dương / Khen thưởng • Làm thế lào bạn có thể khen thưởng và công nhận những đóng góp của nhân viên trong cơ quan của mình ? Trong quân đội, người ta dùng các huân chương cho các công trạng đặc biệt; nhiều cửa hàng có tấm bảng “nhân viên xuất sắc trong tháng”; và một số công ty tặng tiền thưởng như là hình thức để công nhận một việc làm tốt. Một số công ty khác có thể có những hình thức khen thướng khác như để tên trên bàn làm việc, danh thiếp, hoặc diện thoại cá nhân. Hoặc ngay cả những điều nhỏ nhặt như một cái vỗ vai hoặc “Hôm nay Anh (Chị) có thể về sớm” cũng có thể là những biện pháp động viên rất lớn.
 • 31. 31 9. Trách nhiệm • Phần lớn nhân viên thích có được trách nhiệm và họ nhận thức rằng điều này là quan trọng. • Chìa khóa để phát triển tinh thần trách nhiệm nơi nhân viên là bạn dám chấp nhận rủi ro và tin tưởng nơi nhân viên của mình. Ủy quyền cho một nhân viên thực hiện một việc là một hình thức biểu hiện sự tin tưởng và là phương tiện để hình thành tinh thần trách nhiệm. • Tất nhiên bạn cũng nên giao cho nhân viên những trách nhiệm mới và quan trọng. Khi làm điều này bạn có thể đã mạo hiểm nhưng cũng là một cách thức để tỏ ra là bạn công nhận tài năng của nhân viên
 • 32. 32 10. Thăng chức / Thăng tiến • Thăng chức và tạo điều kiện thăng tiến là những phần thưởng và sự công nhận rằng ta có thể hoàn thành trách nhiệm được giao. • Thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc ủy quyền thêm một nhiệm vụ là một hình thức khen thưởng và động viên mạnh mẽ. • Ảnh hưởng của bạn trong việc đề bạt hoặc thăng chức cho phép bạn động viên nhân viên, đặc biệt nếu họ là những người có hoài bảo và có năng lực. Không nghi ngờ gì, triển vọng thăng tiến là một nhân tố động viên có nhiều tiềm năng
 • 33. 33 10. Thăng chức / Thăng tiến • Chúng ta phải suy nghĩ trước để đảm bảo rằng việc thăng tiến được dựa trên công trạng và kết quả hơn là những yếu tố khác, ví dụ như do thân quen hoặc do nịnh bợ. • Việc thăng chức bao gồm gia tăng địa vị và quyền lợi phải được dành cho nhân viên nào có đóng góp nhiều nhất cho đơn vị. • Bạn không thể động viên nhân viên bằng việc hứa cho thăng chức vào một chức vụ không có thật, hậu quả là cả đơn vị sẽ bất mãn với bạn.
 • 34. 34 11. Hổ trợ / Môi trường làm việc • Nhân viên cần được hổ trợ để có họ thể hoàn thành tốt công việc. Nếu bạn không cung cấp các nguồn lực cần thiết cho họ, dù đó là thời gian, vật tư, tiền bạc hoặc nhân lực, họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú trong công việc • Nhân viên cũng có thể được động viên hoặc cảm thấy chán nản do môi trường làm việc hàng ngày. Chúng ta dùng từ môi trường để bao quát những thứ như giờ giấc làm việc, điều kiện vệ sinh và nhiệt độ
 • 35. 35 11. Hổ trợ / Môi trường làm việc • Nếu nhân viên của bạn than phiền về môi trường làm việc và bạn biết rằng chí ít thì điều đó cũng có lý, bạn hãy tìm hiểu những lý do khác có thể gây ra sự không hài lòng. Thông thường nhân viên sẽ không than phiền môi trường làm việc nếu như họ gắn bó và yêu thích công việc. Tuy nhiên, bạn phải xem môi trường là yếu tố quan trọng. Ít người nào có thể làm việc với hiệu quả tối ưu trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh
 • 36. 36 12. Tiền thù lao • Chúng ta không thể kết thúc phần này mà không nói về tiền bạc như là một yếu tố động viên. Thật là ngờ nghệch cho rằng tiền bạc không phải là yếu tố động viên. Hầu hết chúng ta đều muốn có tiền, và thông thường muốn có nhiều hơn số tiền mà chúng ta hiện có. Nhưng có nhiều tiền hơn không phải là yết tố động viên lâu dài. Về phương diện thuần tuý động viên, những chiến lược khác mà chúng tôi đã đề cập đến tỏ ra có hiệu quả hơn. Bạn hãy nhớ câu khẳng định mà chúng tôi nói ở phần đầu của các biện pháp động viên. Chắc chắn tiền bạc là yếu tố khiến người ta đến làm việc nhưng không nhất thiết là yếu tố khiến cho người ta phải làm việc một cách hăng say.