Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Phuong phap hoc_KTTP.pptx

 1. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1,2,3 (Food Engineering 1,2,3) GV: TS.Bùi Tấn Nghĩa email: btnghia109@gmail.com Facebook: Tan Nghia Bui Group: Chemical Engineering_Nghia Tan Bui 12/29/2022 1
 2. Nội dung thảo luận 1. Chuẩn bị tài liệu 2. Phương pháp học 3. Phương pháp giải bài tập 12/29/2022 2
 3. 1. Chuẩn bị tài liệu Sách tiếng Việt: [1] Nguyễn Bin, Các quá trình, thiết bị trong công nghệ Hóa chất và thực phẩm, tập 1÷5, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004. [2] Vũ Bá Minh và Võ Văn Bang, Truyền khối, NXB ĐHQG-HCM, 2017. [3] Nguyễn Bin và cộng sự, Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1&2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004. … và các tài liệu khác có trong link: https://www.mediafire.com/folder/cj8hmvdzp26ik/V ietnamese_books 12/29/2022 3
 4. 1. Chuẩn bị tài liệu Sách tiếng Anh: [1] Zeki Berk, Food Process Engineering and Technology (3rd edition), Academic Press, Elsevier, 2018. ISBN: 978-0-12-812018-7 … và các tài liệu khác có trong 3 link: https://www.mediafire.com/folder/4ch24cnwb2gzs/ English_books https://www.mediafire.com/folder/ssatenfz2fnmc/F ood_Science_and_Technology_ebooks https://www.mediafire.com/folder/k7y36rwnogwcl/ Chemical_Engineering_ebooks 12/29/2022 4
 5. 1. Chuẩn bị tài liệu Sổ tay và bảng tra tiếng Việt: https://www.mediafire.com/folder/364k38kbix0n9/S O_TAY_QT%26TB Sổ tay và bảng tra tiếng Anh: https://www.mediafire.com/folder/gfpolz0nqz17s/S o_tay_Nguyen_lieu_Thuc_pham Ví dụ, bài tập và bảng tra: https://www.mediafire.com/folder/q2p9gom8r54fq/ Bai_tap_Truyen_nhiet_KTTP Tham khảo bài giảng (của thầy Nghĩa): https://www.mediafire.com/folder/5aukuizci2ayw/B ai_giang_KTTP2_HUFI 12/29/2022 5
 6. 1. Chuẩn bị tài liệu Các website: [1].Bách Khoa toàn thư: Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com [2].Bách Khoa toàn thư mở: Wikipedia, https://en.wikipedia.org https://vi.wikipedia.org [3] https://www.youtube.com 12/29/2022 6 [4]. Các video/clip minh họa: https://www.mediafire.com/file/7zt vbsacxzg0y74/Link_video_KTTP2 .docx/file
 7. 12/29/2022 7 2. Phương pháp học
 8. 12/29/2022 8 2. Phương pháp học
 9. 12/29/2022 9 2. Phương pháp học National Training Laboratories Bethel, Maine, USA
 10. Lợi ích của việc giảng bài cho bạn (Teach others) ? 10
 11. Thảo luận nhóm_Group Discussion 11
 12. Thảo luận nhóm_Group Discussion 12
 13. Thảo luận nhóm_Group Discussion 13 Các kỹ năng cần có để thảo luận nhóm:  Kỹ năng lãnh đạo (leadership skills),  Kỹ năng giao tiếp (communication skills),  Kỹ năng xã hội và ứng xử (social skills and behavior),  Lịch sự (politeness),  Làm việc nhóm (teamwork),  Khả năng lắng nghe (listening ability),  Nhận thức chung (general awareness),  Sự tự tin (confidence),  Kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving skills), v.v.
 14. 2. Phương pháp học Lớp học đảo ngược (Flipped classroom) 12/29/2022 14
 15. 15  Bài tập lý thuyết:  Phải hiểu rõ nguyên lý các quá trình: xem bài giảng lý thuyết, tham khảo sách, xem các video/clip/animation minh họa các quá trình (youtube), hỏi bạn, hỏi “giáo sư” google, hỏi giảng viên (cuối cùng).  Phải hiểu rõ nguyên lý vận hành và ứng dụng của các thiết bị: xem bài giảng lý thuyết, tham khảo sách, các bản vẽ sơ đồ khối, bản vẽ chi tiết, xem các video/clip/animation minh họa (youtube), hỏi bạn, hỏi “giáo sư” google, hỏi giảng viên (cuối cùng). 3. Phương pháp giải bài tập
 16. 3. Phương pháp giải bài tập 16 Đọc kỹ và xác định đơn vị (thứ nguyên) của các đại lượng trong các công thức tính toán Chứng minh lại các công thức tính toán trong bài giảng Tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong công thức. Ví dụ: C, , , , i, r,… phụ thuộc nhiệt độ.  Bài tập tính toán:
 17. 3. Phương pháp giải bài tập 17 Đọc kỹ đề bài tập Ghi ký hiệu và giá trị của các đại lượng (có đơn vị, theo hệ SI) Ghi công thức tính đại lượng đề bài yêu cầu Xác định đại lượng còn thiếu trong công thức Xác định đại lượng cần tra sổ tay Xác định đại lượng trung gian cần tính
 18. 12/29/2022 18
 19. 12/29/2022 19
Publicité