Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Hackathon Presentatie Masterclass Circulair ontwerpen en biobased materialenn Buro Kade.pdf

  1. Eros Cesarini BIM modelleur Buro Kade / eros@burokade.nl
  2. Gesloten systeem. Tijdelijk bestaan.
  3. Materialen zijn tijdelijk
  4. Consequenties = Permanent
  5. Doel: Het voorkomen van het gebruik van producten, elementen of materialen. Ontwerpen voor reductie van levenscyclusimpact Doel: Een keuze maken door de consequenties voor de milieu-impact en de milieuprestatie in de gebruiksfase en bij einde levensduur af te wegen. Ontwerpen voor toekomstbestendigheid Doel: Het ontwerpt aanpasbaar maken voor toekomstige wensen en eisen. Een technisch adaptief bouwwerk (of object) door verbindingen losmaakbaar en onderdelen bereikbaar te maken. Ontwerpen met hergebruikte objecten Doel: Bouwproducten of bouwonderdelen/-elementen (al dan niet na bewerking) opnieuw gebruiken. Ontwerpen met secundaire grondstoffen Doel: Ontwerpen met grondstoffen die eerder zijn gebruikt of met reststromen van een ander productsysteem. Ontwerpen met hernieuwbare grondstoffen Doel: Het ontwerpen met zo veel mogelijk of uitsluitend bouwmateriaal uit hernieuwbare bron. Circulair Ontwerpen (platformcb23.nl) Ontwerpen voor preventie
  6. uitgangspunten modulaire Horeca: - Losmaakbaarheid. - Draagkrachtige vloer. - 30 min brandwerend - Geluidwerend - Waarde toevoegen
  7. Strotec (Ecococon) Stropanelen Lignatur Houten kanaalplaten De groot vroomshoop Decke vloer 100% gerecycled acrylaat Hergebruikte baanplaten Biopanel van hennep
  8. Ongelimiteerd Data > Identiteit > Traceerbaar > Vindbaar MATERIAAL ZONDER IDENTITEIT = AFVAL
  9. Co2 productie bouwmaterialen: de materiaalpiramide - PapaGreen
Publicité