Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

INFORMATIVNI DAN_Mizar_2022_23.pptx

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR/MIZARKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE https://www.sc-nm.si/sglvs/
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Šolska oblika: Mizar Osnovnošolsko izobrazbo Nižje poklicno izobraževanje V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: V primeru omejitve vpisa ima prednost vajeniška oblika ! Trajanje izobraževanja: 3 leta
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi in praktičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno ali timsko delo, varno delo na strojih, gospodarno ter kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – ŠOLSKA OBLIKA
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA ZA POKLIC Vajeniška oblika: Mizar Trajanje izobraževanja: 3 leta Podjetja pošljejo zbornicam najavo vajeniških mest. Zbornice objavijo vajeniška mesta. Učenci in starši pošljejo vlogo delodajalcem / osebni obisk. Delodajalec izbere vajenca. Delodajalec in vajenec podpišeta vajeniško pogodbo (pogodbo se registrira pri zbornici). Vajenec se vpiše v šolo na podlagi registrirane pogodbe. Delodajalci in šola se dogovorijo za način izvedbe izobraževanja in usposabljanja vajenca. Kako se pridobi vajeniško pogodbo?!
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA – VAJENIŠKA OBLIKA • zgodnejše zaposlovanje mladih, bolj usklajena ponudba in povpraševanje po kadrih. • lažji prehod izobraževanje – delo: zgodnejša poklicna socializacija. • boljša usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Zakon o vajeništvu je bil sprejet 8. 5. 2017, stopil v veljavo 3. 12. 2017.
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto INFORMACIJE O VERIFIKACIJI VAJENIŠKIH UČNIH MEST GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo Kontaktna oseba: Andreja Sever: 01 58 98 235 andreja.sever@gzs.si Ana Žemva Novak: 01 58 98 531 ana.zemva.novak@gzs.si OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE Spletne strani OZS: WWW.ozs.si/Zaclane/Vajeništvo.aspx Kontaktna oseba: Mitja Korunovski: 01 58 30 818 mitja.korunovski@ozs.si
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POMEMBNO PRI VPISU - VAJENIŠTVO Prijavni obrazec je potrebno oddati na šole do določenega roka in nanj napisati MIZAR - VAJENIŠKA OBLIKA (če se bodo odločili za to obliko izobraževanja). Od 18. 6. do 21. 6. 2023, ko bo vpis (točen datum ni znan, vsi prijavljeni kandidati dobijo vabilo na dom štirinajst dni prej) pa morajo dijaki že prinesti registrirano vajeniško pogodbo. Za informacije glede vpisa se obrnite na svetovalno službo. Mirjam Žnidarčič Tel.: (07) 39 32 165 https://www.sc-nm.si/sglvs/domov
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI MODULI OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA LEPILA IN LESNE PLOŠČE NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST POVRŠINSKA OBDELAVA LESA Odprti kurikul je v vajeniški obliki izobraževanja integriran v praktično usposabljanje z delom.
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolska oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 32 tednov v šoli, 4 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 32 tednov v šoli, 4 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 16 tednov v šoli, 16 tednov pri delodajalcu Vajeniška oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 22 tednov v šoli, 15 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 22 tednov v šoli, 25 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 8 tednov v šoli, 26 tednov pri delodajalcu UL RS: Zakon o vajeništvu; 4. člen, 1. odstavek min. 50% se izvede kot praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu! IZVEDBA PROGRAMA
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Vajeniška nagrada (v neto zneskih) za čas, ko se vajenec usposablja z delom po letnikih:  1. LETNIK: 250€  2. LETNIK: 300€  3. LETNIK: 400€ Izplača se sorazmerni delež mesečne nagrade glede na obseg delodajalcu v mesecu. Ostale opcije izplačil delodajalcev vajencu: • zdravniški pregled, • prehrana, prevoz, terenski dodatek, … • Vajeniška nagrada ne vpliva na družinske prejemke vajenca in njegove družine VAJENIŠKA NAGRADA
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH Vajeniška oblika: • 1. letnik: 4 ur/teden • 2. letnik: 8 ur/teden • 3. letnik: 8 ur/teden Šolska oblika: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Zaključni izpit obsega: 1. Izpitna enota: pisni in ustni izpit iz slovenščine. 2. Izpitna enota: izdelek oz. storitev in zagovor (v šoli). Vajenci opravijo 2. izpitno enoto pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. Ob zaključku drugega letnika se izvede vmesni preizkus usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu izvajanja vajeništva pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. ZAKLJUČNI IZPIT
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV…
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZAKLJUČNI IZDELEK Z ZAGOVOROM
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Dijaki, ki uspešno zaključijo srednje poklicno izobraževanje - mizar, se lahko vpišejo v poklicno tehniško izobraževanje - lesarski tehnik, ki traja 2 leti. MOŽNOSTI NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA
 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE
 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DOBRODOŠLI SEPTEMBRA
 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Več informacij o programu SPI: mizar, dobite na spletu…
Publicité