Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016

HAKUKONEMARKKINOINTI
KTM, Tommi Salenius
tommi@elamyslahjat.fi
Turun Kesäyliopisto,
Syksy 2016
Kiitos alkuperäisistä kalvoista Joni Salmiselle (muokattu)
Hakukoneiden merkitys liikenteen
ajamisessa (Elämyslahjat.fi)
Kaikki kävijät 2015:
Googlen osuus n. 75%
kävijöistä
Hakukonemarkkinointi on verkkokauppojen
yleisin markkinointikeino
Miten paljon rahaa yritykset käyttävät
Google-mainontaan?
Mobiili-mainonnan kasvu kiihtyy
Google yhdenmukaistaa hakutuloksia:
mobiili vs. desktop
Maksetut
mainokset
Orgaaniset
hakutulokset
(hakukoneoptimo
inti
Hakukoneet kontrolloivat tiedonhakua…
… ja tiedonhaku on ostoprosessin ensimmäinen
vaihe.
Attention
Interest
Desire
Action
Hakukoneiden suhde ostoprosessiin
a. kohdennus pohjaa intentioon
– tiedetään mitä henkilö haluaa, ei kuka hän on
– voidaan valita avainsanoja, jotka indikoivat
ostomotivaatiota
b. mainokset vastaavat hakukyselyyn
– ne tuovat lisäarvoa, eivät häiritse
– markkinoinnin tarkoitus täyttyy: kysynnän ja tarjonnan
kohtaamisen helpottaminen
”Luonnonlaki”: Google-mainontaan reagoidaan
vähintään 10-kertaa enemmän kuin display-
mainontaan.
Mitä hakukonemarkkinointi on?
a. Hakukonemarkkinointi (ts. Google-markkinointi) on Internetin
hakukoneiden hyödyntämistä kävijöiden ja asiakkaiden
saamiseksi tietylle verkkosivulle.
b. Markkinoijan tavoite on löytää liiketaloudellisesti kannattavat
hakusanat ja sijoittua niillä mahdollisimman korkealle
hakutuloksissa.
c. Tämän saavuttamiseksi hakukonemarkkinoijan on tunnettava
hakukoneiden toiminta. Koska hakukoneiden toiminta nojaa
ainakin osittain käyttäjien toimintaan, hakukonemarkkinointi
vaatii hakukoneiden ja käyttäjien ymmärtämistä.
Hakukonemarkkinoinnin osa-alueet
• Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen osa-alueeseen:
a. Hakusanamainonta = tekstimainonta
hakukonetulossivulla eli sponsoroitujen hakutulosten
yhteydessä
b. Hakukoneoptimointi = vaikuttaminen sivun orgaaniseen
sijoitukseen valituilla avainsanoilla ei-maksettujen
hakutulosten yhteydessä.
• Hakukoneoptimoinnilla pyritään saamaan orgaanista liikennettä
(=ilmaisia kävijöitä), hakusanamainon-nalla maksettua
liikennettä (=maksetaan klikeistä).
Hakukoneiden markkinatilanne (2014)
• Google on läntisen maailman ykkönen (70-90%)
• muualla Yandex (Venäjä) ja Baidu (Kiina)
• kun optimoit Googlelle, toimii se yleisesti ottaen myös muissa
hakukoneissa.
Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016
Miten hakukone toimii?
15
indeksi
SERP
(tulossivu)
mainokset
$
$
$
$
Haku…
1.
2.
3.
botti seuraa
linkkejä ja
indeksoi
orgaanisen haun
algoritmi järjestää
hakua vastaavat sivut
parhaus-järjestykseen
mainosalgoritmi ajaa
huutokaupan ja
yhdistää voittavat
mainokset
hakutulossivulle
tulokset esitetään hakijalle
Kuinka hakukone näkee www-sivun?
• www.elamyslahjat.fi
• www.browseo.net/?url=http%3A%2F%2
Fwww.elamyslahjat.fi
16
Taiteilijan harhaoppi
--> "hieno leiska", ei koodia koska kuva
--> "ruma sivu", hyvä koska sisältää tekstiä
johtopäätös: design ja hakukoneoptimointi voivat olla
ristiriidassa (tai eivät korreloi)
Toisaalta: hyvä käytettävyys ja visuaaliset elementit
saavat kävijän viihtymään sivulla pidempään.
– laatu mittarit (kuten sivustolla vietetty aika) paranevat,
joka vaikuttaa positiivisesti hakusijoituksiin
– Helposti käytettävä sivusto kasvattaa myyntien
todennäköisyyttä
Hakukoneoptimointi
19
hakukoneoptimointi = nostetaan
yrityksen luonnollista google-
sijoitusta valituilla avainsanoilla
20
Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen
osa-alueeseen…
1) Tekninen optimointi
– Title tag, meta description
– Sivuston nopeus (Google PageSpeed)
– Sivuston rakenne (valikko)
– Indeksoitavuus (xml sitemap, robot.txt)
2) Sivulla tapahtuva optimointi (on-page)
– sisältö (esim. tuotekuvaukset, blogi)
– Otsikot, page titles
– Kuvien nimet ja ALT-tagi
3) Sivun ulkopuolella tapahtuva optimointi (off-page)
– linkkien rakennus (yhteistyökumppanit)
– laadukkaat hakemistot (esim. Yahoo)
– sisältöyhteistyö (bloggaajat, portaalit)
– sisällön jakaminen somessa
20
21
Hakukoneoptimoinnin 4 pilaria
(muk. DeMers, 2013)
SISÄLTÖ
LINKIT
SOSIAALINEN
TEKNINEN
22
Miten tehdä hakukoneoptimointia?
1. Avainsanatutkimus – määritä millä avainsanoilla yritys haluaa näkyä.
Työkalut:
– Google Search Console (kytke Analyticsiin)
– Google AdWords (avainsanojen tuotto)
– Google Keyword Planner (kilpailu ja volyymit)
– Google Trends (sesonkivaihtelut)
– Google Suggest (suositut haut)
– Übersuggest (avainsanavariaatiot)
2. Kilpailija-analyysi (työkalu: Rank Checker, Open Site Explorer)
3. Tekninen hakukoneoptimointi
4. Sisällöntuotanto (keino: freelancer-kirjoittajat)
5. Linkkien rakennus
23
Hakukoneoptimointi on Googlen
järjestelmän manipuloimista?
Se voi olla myös vaarallista…
23
White hat vai black hat?
• Hakukoneoptimointi ei ole manipulointia
• Algoritmin manipulointiyritykset (black hat -
strategiat) voivat johtaa rankaisuun (=sivun
poistaminen Googlesta)
• Näitä ovat mm. linkkifarmit, avainsanojen
piilottaminen (cloaking), tekaistu sisältö, jopa
vieraspostaukset
Jos Google poistaa indeksistä,
kävijämäärä romahtaa…
26
Avainsanat ovat tärkeitä
Google toiminta perustuu avainsanoihin.
Muista aina perusteet. Maalaisjärjellä ja päättelyllä
pääsee pitkälle.
Optimioi käyttäjille ja hakukoneille
Google: pidä käyttäjät tyytyväisenä, niin
näyt tuloksissa
Tommi: muista kiinnittää huomiota
myös hakukoneoptimointiin
Googlen algoritmi päivittyy jatkuvasti…
Lähde: https://moz.com/google-algorithm-change
Google ei kuitenkaan ole ainut
tärkeä hakukone…
• Amazon – myynti
(e-kirjat (Kindle), tuotteet)
• LinkedIn – työ- ja yhteistyötarjoukset
• Twitter – seuraajien kasvattaminen,
ajankohtaisaiheet
• Huuto.net; Tori.fi; eBay – myynti
• Google Play Store, App Store – app store
optimization (ASO)
• Youtube – videot
29
Checklist kaikissa hakukoneissa
1. otsikko
2. avainsanat
3. kuvausteksti
4. laadukkaat kuvat/videot.
30
Hakusanamainonta
hakusanamainonta = ostetaan
google-kävijöitä, jotka hakevat
tietyllä avainsanoilla
32
33
Google-mainonta on huutokauppa,
jossa tarjotaan avainsanoista.
33
Lopullisen tarjoukseen vaikuttaa
rahan lisäksi laatu.
Klikkihinta eli CPC, cost-per-
click: asetetaan maksimihinta,
jonka on valmis maksamaan
Quality score eli laatupisteet:
mm. mainoksen laatu ja
laskeutumissivu vaikuttavat
34
Google-mainonta on tehokasta
myynnin väline
intentioon pohjaava kohdennus
– tiedetään mitä henkilö haluaa, ei kuka hän on
– voidaan valita avainsanoja, jotka indikoivat ostomotivaatiota
Kaikki kävijät 2015:
Googlen osuus n. 75%
kävijöistä
35
Rakenna kampanja peilaamaan sekä
markkinoimaasi sivua että
hakusanoja, joita ihmiset käyttävät!
intentio → hakusana → mainos → laskeutumissivu
Peiliperiaate (mirroring)
36
AdWords-tilin oikeaoppinen rakenne
36
Kampanja: Kosmetiikkatuotteet
Mainosryhmä:
Kosmetiikkatuotteet
Lumene
Mainosryhmä:
Kosmetiikka-tuotteet
L’Oreal
Mainos: Lumene
kosmetiikka. Katso 5
syytä miksi ostaa!
URL: www.kauppa.
com/Lumene-
kosmetiikka
Avainsanat:
kosmetiikka lumene
Kampanja: Meikit
Tili
Mainos: L’Oreal
kosmetiikka. Katso 5
syytä miksi ostaa!
URL: www.kauppa.
com/Loreal-
kosmetiikka
Avainsanat:
kosmetiikka loreal
Mainosryhmä: Meikit
Lumene
Mainosryhmä: Meikit
L’Oreal
Mainos: Lumene
meikit. Katso 5 syytä
miksi ostaa!
URL: www.kauppa.
com/Lumene-meikit
Avainsanat: meikit
lumene
Mainos: L’Oreal
meikit. Katso 5 syytä
miksi ostaa!
URL: www.kauppa.
com/Loreal-meikit
Avainsanat: meikit
loreal
37
Hakusanojen tarkkuus
37
[lahja koiralle]
EXACT
”lahja”: lahja koiralle, lahja vauvalle
lahja: lahjavero, lahjavinkit,
lahjoja vauvalle…
• mitä yleisempi tarkennus, sitä enemmän klikkejä
• mutta klikit voivat olla huonoja…
• mitä tarkempi haku, sitä pienempi kilpailu ja kustannus
hakuvolyymi
PHRASE
BROAD
Hakusanastrategiat
a) Geneerinen hakusanastrategia = kohdennetaan
yleisiin hakusanoihin; ongelmana hakusanojen
suosittuus (kalleus)
b) Long-tail strategia = kohdennetaan tarkkoihin
hakutermeihin; ongelmana volyymi (mahdollista
kiertää ottamalla mukaan paljon matalan volyymin
termejä).
38
”Aloita geneerisellä strategialla ja siirry kohti long-tail strategiaa.”
Hintatarjousstrategiat
a) Minimihinta: halvin mahdollinen liikenne
b) Maksiminäkyvyys: mahdollisimman
korkea positio ja impression share
39
Miten päästä alkuun?
1. Avaa tili (www.google.com/adwords)
2. Luo kampanja
3. Määritä kampanjan avainsanat
4. Kirjoita kampanjan mainokset
5. Määritä kampanjan budjetti
6. Laita kampanja käyntiin.
7. (Optimoi tulosten perusteella.)
40
Yhteenveto
Hakukoneoptimointi vs.
hakusanamainonta
MOLEMMAT voi saada, mutta koska elämme
niukkuudessa, tarkastelemme asiaa valinnan
kannalta…
42
Optimointi Mainonta
Edut Haasteet Edut Haasteet
”ilmaista” (jos
tekee itse eikä
laske arvoa työlle)
vaatii manuaalista
työtä ja resursseja
kävijöitä HETI jokainen kävijä maksaa
sisällön elinkaari /
pitkäikäiset
tulokset
tulokset eivät näy heti
(1-6 kk)
kohdennettavuus lyhytkestoinen teho
(heti kun lakkaat
maksamasta…)
sisällön rikkaus
(hakujen longtail
-yhteensopivuus)
kilpailu
suosituimmista
hakusanoista
tuoton selkeä
havainnointi
mainosviha / blokkerit
viestinnän
autenttisuus
algoritmin pelko,
teknisen osaamisen
puute
helpompi
ymmärtää ja
aloittaa
kilpailu suosituimmista
hakusanoista
Google-markkinoinnin kriittiset
menestystekijät
• Hakukoneoptimointi:
– Algoritmin ja kävijöiden ymmärtäminen (mittari:
hakuliikenteen määrä, sijoitusten paraneminen)
– tuottavien avainsanojen valitseminen (mittari: ROI)
• Hakusanamainonta:
– tuottavien avainsanojen valitseminen (mittari: CPA)
– kannattavien hintatarjousten tekeminen (mittari: CPC,
CPA)
– hyvien mainosten kirjoittaminen (mittari: CTR)
– relevanssi: avainsana → mainos → laskeutumissivu
(mittari: QS)
43
Opi lisää Google-markkinoinnista
blogien kautta
• Hakukoneoptimointi:
– Tommin gradu:
http://www.doria.fi/handle/10024/123401
– MOZ: http://www.moz.com/blog
– Googlen opas: http://bit.ly/2cDwfzz
• Hakusanamainonta:
– PPC Hero: http://www.ppchero.com/
– SearchEngineLand:
http://www.searchengineland.com
44
Hakukoneoptimoinnin perusteet -koulutus
alkaa 23.11
Jos aihe kiinnostaa, kurssilla käydään laajemmin läpi
hakukoneoptimoinnin perusteita:
- Hakukoneoptimoinnin keinoja: sisältö ja sen
kirjoittaminen, linkkien hankinta
- Avainsanojen hyödyntäminen
- Käytännön vinkkejä hakutuloksien parantamiseen
(esimerkkejä)
Kiitos huomiosta!
• Kalvot saatavilla: http://www.slideshare.net/TommiSalenius
• Seuraa Tommi Twitterissä: https://twitter.com/TommiSalenius
• Lisää Tommi LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/saleniustommi
46
1 sur 46

Recommandé

Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016 par
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016
Digitaalisen markkinoinnin perusteet - syksy 2016Tommi Salenius
371 vues45 diapositives
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2) par
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)
Hakukonemarkkinointi (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 2)Joni Salminen
617 vues41 diapositives
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1) par
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)Joni Salminen
1.7K vues36 diapositives
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1) par
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)Joni Salminen
1.7K vues47 diapositives
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin par
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinDigitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinJoni Salminen
851 vues50 diapositives
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi) par
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)
Digitaalinen analytiikka (MA23 Digitaalinen markkinointi)Joni Salminen
1.3K vues65 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi par
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiDagmar
1.7K vues10 diapositives
Digitaalisen markkinoinnin perusteet par
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetJoni Salminen
3.3K vues34 diapositives
Hakukonemarkkinointi Internetissä par
Hakukonemarkkinointi InternetissäHakukonemarkkinointi Internetissä
Hakukonemarkkinointi InternetissäJoni Salminen
487 vues39 diapositives
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Joni Salminen
353 vues11 diapositives
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1 par
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1Joni Salminen
1.4K vues33 diapositives
Markkinointi sosiaalisessa mediassa par
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
864 vues31 diapositives

Tendances(20)

Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi par Dagmar
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Dagmar1.7K vues
Digitaalisen markkinoinnin perusteet par Joni Salminen
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Joni Salminen3.3K vues
Hakukonemarkkinointi Internetissä par Joni Salminen
Hakukonemarkkinointi InternetissäHakukonemarkkinointi Internetissä
Hakukonemarkkinointi Internetissä
Joni Salminen487 vues
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? par Joni Salminen
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi? Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Kuinka rakentaa hakusanamainonnan tiimi?
Joni Salminen353 vues
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1 par Joni Salminen
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
Joni Salminen1.4K vues
Markkinointi sosiaalisessa mediassa par Joni Salminen
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Joni Salminen864 vues
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3) par Joni Salminen
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Joni Salminen746 vues
Facebook-mainonnan koulutus (2016) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (2016)Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Facebook-mainonnan koulutus (2016)
Joni Salminen1.2K vues
HubSpot ja inbound markkinointi 30 minuutissa par Jani Aaltonen
HubSpot ja inbound markkinointi 30 minuutissaHubSpot ja inbound markkinointi 30 minuutissa
HubSpot ja inbound markkinointi 30 minuutissa
Jani Aaltonen1.1K vues
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä par Jani Aaltonen
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtäKuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä
Kuinka tuen markkinoinnilla myynnin työtä
Jani Aaltonen1.7K vues
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa par Annalect Finland
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus PuntarissaVastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Vastinetta Rahoille - Markkinoinnin Vaikuttavuus Puntarissa
Annalect Finland723 vues
Facebook-mainonnan koulutus (Turun kesäyliopisto, 7.5.2015) par Joni Salminen
Facebook-mainonnan koulutus (Turun kesäyliopisto, 7.5.2015)Facebook-mainonnan koulutus (Turun kesäyliopisto, 7.5.2015)
Facebook-mainonnan koulutus (Turun kesäyliopisto, 7.5.2015)
Joni Salminen736 vues
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia par Joni Salminen
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuuliaDigitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Joni Salminen899 vues
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin... par Annalect Finland
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Kurkistus älykkään markkinoinnin maailmaan - Kuinka tiedolla johdettu markkin...
Annalect Finland287 vues
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen par Jani Aaltonen
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonenHub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen
Hub13: Marketing Technologist-koulutus | 22012016 @janiaaltonen
Jani Aaltonen1.5K vues
Asiantuntijana profiloituminen verkossa par Joni Salminen
Asiantuntijana profiloituminen verkossaAsiantuntijana profiloituminen verkossa
Asiantuntijana profiloituminen verkossa
Joni Salminen1.4K vues

Similaire à Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016

Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2) par
Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)
Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)Joni Salminen
700 vues34 diapositives
Digitaalinen.markkinointi par
Digitaalinen.markkinointiDigitaalinen.markkinointi
Digitaalinen.markkinointiVerkkoasema Oy
657 vues29 diapositives
Digimarkkinointi 091111 jto par
Digimarkkinointi 091111 jtoDigimarkkinointi 091111 jto
Digimarkkinointi 091111 jtoVerkkoasemaTiina
405 vues50 diapositives
Hakukoneoptimointia verkkokauppialle par
Hakukoneoptimointia verkkokauppialleHakukoneoptimointia verkkokauppialle
Hakukoneoptimointia verkkokauppialleVerkkobisnes Finland Oy
522 vues12 diapositives
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016 par
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016Tommi Salenius
225 vues41 diapositives
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatio par
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatioDigitaalinen markkinointi ja sen automaatio
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatioJarno Malaprade
1.2K vues64 diapositives

Similaire à Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016(20)

Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2) par Joni Salminen
Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)
Hakukonemarkkinointi (TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 2)
Joni Salminen700 vues
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016 par Tommi Salenius
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016
Hakukoneoptimoinnin perusteet (1/3) - Johdatus hakukoneoptimointiin - syksy 2016
Tommi Salenius225 vues
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatio par Jarno Malaprade
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatioDigitaalinen markkinointi ja sen automaatio
Digitaalinen markkinointi ja sen automaatio
Jarno Malaprade1.2K vues
HubSpot cos verkkosivualustana par Jani Aaltonen
HubSpot cos verkkosivualustanaHubSpot cos verkkosivualustana
HubSpot cos verkkosivualustana
Jani Aaltonen828 vues
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvot par Gelo
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvotLisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvot
Lisää myyntiä verkkokauppalla -esityksen kalvot
Gelo461 vues
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiin par Jani Wahlman
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiinSosiaalisella medialla tehoa markkinointiin
Sosiaalisella medialla tehoa markkinointiin
Jani Wahlman234 vues
Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016 par Jani Aaltonen
Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016
Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016
Jani Aaltonen2.2K vues
Hakukonemarkkinoinnin perusteet par Aava & Bang
Hakukonemarkkinoinnin perusteetHakukonemarkkinoinnin perusteet
Hakukonemarkkinoinnin perusteet
Aava & Bang425 vues
Mainostaminen sosiaalisessa mediassa par Maikku Sarvas
Mainostaminen sosiaalisessa mediassaMainostaminen sosiaalisessa mediassa
Mainostaminen sosiaalisessa mediassa
Maikku Sarvas313 vues
Googlen lisäpalvelut bloggerissa par Maikku Sarvas
Googlen lisäpalvelut bloggerissaGooglen lisäpalvelut bloggerissa
Googlen lisäpalvelut bloggerissa
Maikku Sarvas191 vues

Digitaalisen markkinoinnin perusteet (2/4) - Hakukonemarkkinointi - syksy 2016

 • 1. HAKUKONEMARKKINOINTI KTM, Tommi Salenius tommi@elamyslahjat.fi Turun Kesäyliopisto, Syksy 2016 Kiitos alkuperäisistä kalvoista Joni Salmiselle (muokattu)
 • 2. Hakukoneiden merkitys liikenteen ajamisessa (Elämyslahjat.fi) Kaikki kävijät 2015: Googlen osuus n. 75% kävijöistä
 • 4. Miten paljon rahaa yritykset käyttävät Google-mainontaan?
 • 6. Google yhdenmukaistaa hakutuloksia: mobiili vs. desktop Maksetut mainokset Orgaaniset hakutulokset (hakukoneoptimo inti
 • 8. … ja tiedonhaku on ostoprosessin ensimmäinen vaihe.
 • 10. Hakukoneiden suhde ostoprosessiin a. kohdennus pohjaa intentioon – tiedetään mitä henkilö haluaa, ei kuka hän on – voidaan valita avainsanoja, jotka indikoivat ostomotivaatiota b. mainokset vastaavat hakukyselyyn – ne tuovat lisäarvoa, eivät häiritse – markkinoinnin tarkoitus täyttyy: kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen helpottaminen ”Luonnonlaki”: Google-mainontaan reagoidaan vähintään 10-kertaa enemmän kuin display- mainontaan.
 • 11. Mitä hakukonemarkkinointi on? a. Hakukonemarkkinointi (ts. Google-markkinointi) on Internetin hakukoneiden hyödyntämistä kävijöiden ja asiakkaiden saamiseksi tietylle verkkosivulle. b. Markkinoijan tavoite on löytää liiketaloudellisesti kannattavat hakusanat ja sijoittua niillä mahdollisimman korkealle hakutuloksissa. c. Tämän saavuttamiseksi hakukonemarkkinoijan on tunnettava hakukoneiden toiminta. Koska hakukoneiden toiminta nojaa ainakin osittain käyttäjien toimintaan, hakukonemarkkinointi vaatii hakukoneiden ja käyttäjien ymmärtämistä.
 • 12. Hakukonemarkkinoinnin osa-alueet • Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen osa-alueeseen: a. Hakusanamainonta = tekstimainonta hakukonetulossivulla eli sponsoroitujen hakutulosten yhteydessä b. Hakukoneoptimointi = vaikuttaminen sivun orgaaniseen sijoitukseen valituilla avainsanoilla ei-maksettujen hakutulosten yhteydessä. • Hakukoneoptimoinnilla pyritään saamaan orgaanista liikennettä (=ilmaisia kävijöitä), hakusanamainon-nalla maksettua liikennettä (=maksetaan klikeistä).
 • 13. Hakukoneiden markkinatilanne (2014) • Google on läntisen maailman ykkönen (70-90%) • muualla Yandex (Venäjä) ja Baidu (Kiina) • kun optimoit Googlelle, toimii se yleisesti ottaen myös muissa hakukoneissa.
 • 15. Miten hakukone toimii? 15 indeksi SERP (tulossivu) mainokset $ $ $ $ Haku… 1. 2. 3. botti seuraa linkkejä ja indeksoi orgaanisen haun algoritmi järjestää hakua vastaavat sivut parhaus-järjestykseen mainosalgoritmi ajaa huutokaupan ja yhdistää voittavat mainokset hakutulossivulle tulokset esitetään hakijalle
 • 16. Kuinka hakukone näkee www-sivun? • www.elamyslahjat.fi • www.browseo.net/?url=http%3A%2F%2 Fwww.elamyslahjat.fi 16 Taiteilijan harhaoppi --> "hieno leiska", ei koodia koska kuva --> "ruma sivu", hyvä koska sisältää tekstiä johtopäätös: design ja hakukoneoptimointi voivat olla ristiriidassa (tai eivät korreloi)
 • 17. Toisaalta: hyvä käytettävyys ja visuaaliset elementit saavat kävijän viihtymään sivulla pidempään. – laatu mittarit (kuten sivustolla vietetty aika) paranevat, joka vaikuttaa positiivisesti hakusijoituksiin – Helposti käytettävä sivusto kasvattaa myyntien todennäköisyyttä
 • 19. 19 hakukoneoptimointi = nostetaan yrityksen luonnollista google- sijoitusta valituilla avainsanoilla
 • 20. 20 Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen… 1) Tekninen optimointi – Title tag, meta description – Sivuston nopeus (Google PageSpeed) – Sivuston rakenne (valikko) – Indeksoitavuus (xml sitemap, robot.txt) 2) Sivulla tapahtuva optimointi (on-page) – sisältö (esim. tuotekuvaukset, blogi) – Otsikot, page titles – Kuvien nimet ja ALT-tagi 3) Sivun ulkopuolella tapahtuva optimointi (off-page) – linkkien rakennus (yhteistyökumppanit) – laadukkaat hakemistot (esim. Yahoo) – sisältöyhteistyö (bloggaajat, portaalit) – sisällön jakaminen somessa 20
 • 21. 21 Hakukoneoptimoinnin 4 pilaria (muk. DeMers, 2013) SISÄLTÖ LINKIT SOSIAALINEN TEKNINEN
 • 22. 22 Miten tehdä hakukoneoptimointia? 1. Avainsanatutkimus – määritä millä avainsanoilla yritys haluaa näkyä. Työkalut: – Google Search Console (kytke Analyticsiin) – Google AdWords (avainsanojen tuotto) – Google Keyword Planner (kilpailu ja volyymit) – Google Trends (sesonkivaihtelut) – Google Suggest (suositut haut) – Übersuggest (avainsanavariaatiot) 2. Kilpailija-analyysi (työkalu: Rank Checker, Open Site Explorer) 3. Tekninen hakukoneoptimointi 4. Sisällöntuotanto (keino: freelancer-kirjoittajat) 5. Linkkien rakennus
 • 23. 23 Hakukoneoptimointi on Googlen järjestelmän manipuloimista? Se voi olla myös vaarallista… 23
 • 24. White hat vai black hat? • Hakukoneoptimointi ei ole manipulointia • Algoritmin manipulointiyritykset (black hat - strategiat) voivat johtaa rankaisuun (=sivun poistaminen Googlesta) • Näitä ovat mm. linkkifarmit, avainsanojen piilottaminen (cloaking), tekaistu sisältö, jopa vieraspostaukset
 • 25. Jos Google poistaa indeksistä, kävijämäärä romahtaa…
 • 26. 26 Avainsanat ovat tärkeitä Google toiminta perustuu avainsanoihin. Muista aina perusteet. Maalaisjärjellä ja päättelyllä pääsee pitkälle.
 • 27. Optimioi käyttäjille ja hakukoneille Google: pidä käyttäjät tyytyväisenä, niin näyt tuloksissa Tommi: muista kiinnittää huomiota myös hakukoneoptimointiin
 • 28. Googlen algoritmi päivittyy jatkuvasti… Lähde: https://moz.com/google-algorithm-change
 • 29. Google ei kuitenkaan ole ainut tärkeä hakukone… • Amazon – myynti (e-kirjat (Kindle), tuotteet) • LinkedIn – työ- ja yhteistyötarjoukset • Twitter – seuraajien kasvattaminen, ajankohtaisaiheet • Huuto.net; Tori.fi; eBay – myynti • Google Play Store, App Store – app store optimization (ASO) • Youtube – videot 29
 • 30. Checklist kaikissa hakukoneissa 1. otsikko 2. avainsanat 3. kuvausteksti 4. laadukkaat kuvat/videot. 30
 • 32. hakusanamainonta = ostetaan google-kävijöitä, jotka hakevat tietyllä avainsanoilla 32
 • 33. 33 Google-mainonta on huutokauppa, jossa tarjotaan avainsanoista. 33 Lopullisen tarjoukseen vaikuttaa rahan lisäksi laatu. Klikkihinta eli CPC, cost-per- click: asetetaan maksimihinta, jonka on valmis maksamaan Quality score eli laatupisteet: mm. mainoksen laatu ja laskeutumissivu vaikuttavat
 • 34. 34 Google-mainonta on tehokasta myynnin väline intentioon pohjaava kohdennus – tiedetään mitä henkilö haluaa, ei kuka hän on – voidaan valita avainsanoja, jotka indikoivat ostomotivaatiota Kaikki kävijät 2015: Googlen osuus n. 75% kävijöistä
 • 35. 35 Rakenna kampanja peilaamaan sekä markkinoimaasi sivua että hakusanoja, joita ihmiset käyttävät! intentio → hakusana → mainos → laskeutumissivu Peiliperiaate (mirroring)
 • 36. 36 AdWords-tilin oikeaoppinen rakenne 36 Kampanja: Kosmetiikkatuotteet Mainosryhmä: Kosmetiikkatuotteet Lumene Mainosryhmä: Kosmetiikka-tuotteet L’Oreal Mainos: Lumene kosmetiikka. Katso 5 syytä miksi ostaa! URL: www.kauppa. com/Lumene- kosmetiikka Avainsanat: kosmetiikka lumene Kampanja: Meikit Tili Mainos: L’Oreal kosmetiikka. Katso 5 syytä miksi ostaa! URL: www.kauppa. com/Loreal- kosmetiikka Avainsanat: kosmetiikka loreal Mainosryhmä: Meikit Lumene Mainosryhmä: Meikit L’Oreal Mainos: Lumene meikit. Katso 5 syytä miksi ostaa! URL: www.kauppa. com/Lumene-meikit Avainsanat: meikit lumene Mainos: L’Oreal meikit. Katso 5 syytä miksi ostaa! URL: www.kauppa. com/Loreal-meikit Avainsanat: meikit loreal
 • 37. 37 Hakusanojen tarkkuus 37 [lahja koiralle] EXACT ”lahja”: lahja koiralle, lahja vauvalle lahja: lahjavero, lahjavinkit, lahjoja vauvalle… • mitä yleisempi tarkennus, sitä enemmän klikkejä • mutta klikit voivat olla huonoja… • mitä tarkempi haku, sitä pienempi kilpailu ja kustannus hakuvolyymi PHRASE BROAD
 • 38. Hakusanastrategiat a) Geneerinen hakusanastrategia = kohdennetaan yleisiin hakusanoihin; ongelmana hakusanojen suosittuus (kalleus) b) Long-tail strategia = kohdennetaan tarkkoihin hakutermeihin; ongelmana volyymi (mahdollista kiertää ottamalla mukaan paljon matalan volyymin termejä). 38 ”Aloita geneerisellä strategialla ja siirry kohti long-tail strategiaa.”
 • 39. Hintatarjousstrategiat a) Minimihinta: halvin mahdollinen liikenne b) Maksiminäkyvyys: mahdollisimman korkea positio ja impression share 39
 • 40. Miten päästä alkuun? 1. Avaa tili (www.google.com/adwords) 2. Luo kampanja 3. Määritä kampanjan avainsanat 4. Kirjoita kampanjan mainokset 5. Määritä kampanjan budjetti 6. Laita kampanja käyntiin. 7. (Optimoi tulosten perusteella.) 40
 • 42. Hakukoneoptimointi vs. hakusanamainonta MOLEMMAT voi saada, mutta koska elämme niukkuudessa, tarkastelemme asiaa valinnan kannalta… 42 Optimointi Mainonta Edut Haasteet Edut Haasteet ”ilmaista” (jos tekee itse eikä laske arvoa työlle) vaatii manuaalista työtä ja resursseja kävijöitä HETI jokainen kävijä maksaa sisällön elinkaari / pitkäikäiset tulokset tulokset eivät näy heti (1-6 kk) kohdennettavuus lyhytkestoinen teho (heti kun lakkaat maksamasta…) sisällön rikkaus (hakujen longtail -yhteensopivuus) kilpailu suosituimmista hakusanoista tuoton selkeä havainnointi mainosviha / blokkerit viestinnän autenttisuus algoritmin pelko, teknisen osaamisen puute helpompi ymmärtää ja aloittaa kilpailu suosituimmista hakusanoista
 • 43. Google-markkinoinnin kriittiset menestystekijät • Hakukoneoptimointi: – Algoritmin ja kävijöiden ymmärtäminen (mittari: hakuliikenteen määrä, sijoitusten paraneminen) – tuottavien avainsanojen valitseminen (mittari: ROI) • Hakusanamainonta: – tuottavien avainsanojen valitseminen (mittari: CPA) – kannattavien hintatarjousten tekeminen (mittari: CPC, CPA) – hyvien mainosten kirjoittaminen (mittari: CTR) – relevanssi: avainsana → mainos → laskeutumissivu (mittari: QS) 43
 • 44. Opi lisää Google-markkinoinnista blogien kautta • Hakukoneoptimointi: – Tommin gradu: http://www.doria.fi/handle/10024/123401 – MOZ: http://www.moz.com/blog – Googlen opas: http://bit.ly/2cDwfzz • Hakusanamainonta: – PPC Hero: http://www.ppchero.com/ – SearchEngineLand: http://www.searchengineland.com 44
 • 45. Hakukoneoptimoinnin perusteet -koulutus alkaa 23.11 Jos aihe kiinnostaa, kurssilla käydään laajemmin läpi hakukoneoptimoinnin perusteita: - Hakukoneoptimoinnin keinoja: sisältö ja sen kirjoittaminen, linkkien hankinta - Avainsanojen hyödyntäminen - Käytännön vinkkejä hakutuloksien parantamiseen (esimerkkejä)
 • 46. Kiitos huomiosta! • Kalvot saatavilla: http://www.slideshare.net/TommiSalenius • Seuraa Tommi Twitterissä: https://twitter.com/TommiSalenius • Lisää Tommi LinkedInissä: https://www.linkedin.com/in/saleniustommi 46

Notes de l'éditeur

 1. Salminen: Google-bisnekset, myös sesongit tärkeitä
 2. Google vs. facebook
 3. Google vs. facebook
 4. Google vs. facebook
 5. Syy miksi hakukoneet dominoivat
 6. Syy miksi hakukoneet dominoivat, varsinkin google (suomessa 95%
 7. Aida -> iada
 8. C: algoritmit vs. kuluttajien käyttäytyminen ja psykologia
 9. C: algoritmit vs. kuluttajien käyttäytyminen ja psykologia
 10. C: algoritmit vs. kuluttajien käyttäytyminen ja psykologia
 11. C: algoritmit vs. kuluttajien käyttäytyminen ja psykologia
 12. Piirrä talo
 13. Sosiaalinen: google plus, sosial sharing, twitter results,
 14. 3) Esim. Wordpress on oletuksena hakukoneystävällinen, mobile friendly
 15. Google dance
 16. http://www.davidnaylor.co.uk/brands-lose-brand-rankings-google-takes-action-music-magpie-just-one-casualty.html
 17. 3) Esim. Wordpress on oletuksena hakukoneystävällinen, mobile friendly
 18. Esim. titlet
 19. Esim. titlet
 20. Esim. titlet
 21. Esim. titlet
 22. Laatu: miten avainsanat liittyvät nettisivuun, laskeutumissivu, qs= ctr, landing page, historical
 23. Kampanja: budjetti Mainosryhmät: mainoksen ja mainosryhmän välillä tulee olla tarkka yhteys
 24. Modified broad (+): ei synonyymeja Negative keywords Strategia broad -> exact