Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Oppgave 1 lag en kampanje - slideharepresentasjon

  1. + Sommerkampanje 2018 Et strategidokument for å iverksette en kampanje for å øke salget av reiseforsikring for en bankbedrift
  2. + Hva går kampanjen ut på og formålet 1. Engasjere og skape interaktivitet med kundene og ikke kunder vedrørende reiseforsikring 2. Få flere følgere i sosiale medier gjennom premiering
  3. + Målgruppe  Alle av bedriftens kunder som ikke har en aktiv reiseforsikring per mai 2018  Alle som følger bedriften i sosiale medier  Få flere følgere i sosiale medier enn før kampanjen
  4. + Nødvendig forarbeid  Tiltak 1: Identifiser kunder som ikke har dette reiseforsikring  Tiltak 2: Hvilke kanaler kan disse kunden nås på? Gjør en jobb som identifiseres hvilke kanaler de følger bedriften.  Tiltak 3: Sikre bemanning og riktig kompetanse for å styre kanalene ila sommeren  Tiltak 4: Sett opp målekonto som isolerer ut kampanjen “reiseforsikringskampanje” med øvrig målinger. Sett opp en god tag-struktur
  5. + Gjennomføring Kanal Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Facebook Lansering Lansering Konkurrans e 1 Salgsbuds kap Konkurrans e 2 Del brukerhisto rier Konkurrans e 3 Annonser vinnere Twitter Lansering X* X Gjenta Facebook X Gjenta Facebook X Annonser vinnere Instagram X X Del bilder fra konkurrans e 1 X Del bilder fra konkurrans e 2 X Del bilder fra konkurrans e 2 X LinkedIn Lansering Lansering X x x Del brukerhisto rier X Annonser vinnere X = ingen kampanjeaktivitet i kanal
  6. + Nødvendig for  Sosial samhandling handler om at merkevaren blir pratet om  Sosiale medier er en relasjonell markedsføringsdisiplin, og alle gode forhold krever gode lytteferdigheter.  Vi må forstå hvordan trendsetter, innflytelsesrike personer, kunder og andre nøkkelaktører i industrien oppfatter merket til firmaet. Dette for å holde seg "top of mind", men også tilpasse strategien for å holde på publikum.
  7. + Etterarbeid  Evaluere kampanjen i sin helhet. Hva fungerte og når fungerte det?  Samle alt delt innhold fra brukere for evt. gjenbruk,  Ta kontakt igjen med nye følgere i løpet av høsten.  Oppfordre nye følgere til å også ta del i bedriftens andre sosiale medier kanaler.
  8. + Nødvendige verktøy  Bruk Google Analytics til måling  Sjekk at alle som ressurspersoner har tilganger til kontoer for Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter, Instagram  Lag materiale for å annonsere kampanjen
  9. + Ressurspersoner  Uke 23 og 24 er ressursperson og kampanjeadministator Kari Nordmann  Uke 25 og 26 er ressursperson og kampanjeadministator Ola Nord  Uke 27 og uke 28 er ressursperson og kampanjeadministator Anne Hansen  Uke 29 og uke 30 er ressursperson og kampanjeadministator Ola Nord  Ledelsemessig ansvarlig for aktiviteten er Arne Arnesen
  10. + Ansvarsforhold og etiske forbehold  Innholdet som publiseres skal godkjennes av kampanjeadministrator.  Bedriften skal ikke gjenbruke delt av innhold fra brukere uten samtykke
Publicité