Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Assurance mapping
och audit universe
Rigoletto den 17 juni 2014
Vad ska vi prata om idag?
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Målsättningen med vår presentation
• Målsättningen med vår presentation är att beskriva hur
organisationen kan arbeta med ...
Vad är assurance/audit/risk/
compliance universe?
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Tillförsäkran (assurance)
IIA:s riktlinjer för yrkesmässig
internrevision:
• En objektiv utvärdering av fakta
i syfte att ...
Vilka tillhandahåller tillförsäkran
(assurance providers)?
Tillförsäkringsgivare Rapporterar till Grad av
oberoende
Styrka...
Organisationens tre försvarslinjer
första andra tredje
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Assurance universe
audit
universe
risk
universe
compliance
universe
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Audit universe – i den bästa av världar
audit universe
=
risk universe
+
compliance
universe
©TranscendentGroupSverigeAB20...
Audit universe i praktiken
riskbaserat
audit universe
krav/behov
från RU/RK
/styrelse
krav från
regulatorer
©TranscendentG...
Vad är en assurance map?
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Praktiskt exempel
Provider assessment
Medium assurance Opportunity to remove / refocus effortHigh assuranceMgt assurance M...
Varför samordning?
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Fördelar med att utveckla en
sammanställning av säkringsfunktioner
• effektivare säkringsarbete
• sammanhållen rapporterin...
Vem kan initiera, ansvara och
genomföra?
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Hur gör man?
Internrevisionen har
metodik och verktyg.
©TranscendentGroupSverigeAB2014
Utgångspunkt i IIA standards
Internrevisorn måste ta hänsyn till riktlinjer för
yrkesmässigt utövande av internrevision (s...
Fortsatt läsning
IIA standard 2050 – Coordination
Practice Advisory
• 2050-1: Coordination
– The chief audit executive sho...
Take away
• Fråga styrelsen/RK
/RU.
• Börja från toppen.
©TranscendentGroupSverigeAB2014
www.transcendentgroup.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Frukostseminarium om assurance map och audit universe 2014-06-17

1 417 vues

Publié le

I takt med att organisationer etablerar fler kontrollfunktioner för att ge assurance (så kallade säkringsfunktioner), ökar ledningens och styrelsens utmaning i att ge en sammanhållande bild av verksamhetens hantering av väsentliga risker. Vilka funktioner i organisationen arbetar med att ge försäkran kring organisationens risker? Förekommer dubbelarbete? Finns det risker som faller mellan stolarna?

Styrelsen har ansvar att övervaka kontrollfunktionernas koordinering, och enligt IIA Standards är koordinering av intern och extern granskning internrevisions-chefens ansvar. Ett sätt att ta sig an detta är att göra en assurance map, alltså en kartläggning av vilken försäkran som ges av olika verksamhetsdelar inom organisationen med utgångspunkt i alla de risker som styrelsen behöver försäkran kring, samt av de parter (interna och externa) till vilka försäkran behöver ges.

På samma sätt som styrelse och VD vill försäkra sig om att organisationen lägger resurser på rätt saker, har rätt resurser och inte dubbelarbetar, behöver internrevisionen veta att man fokuserar på rätt saker. Förutom att ta avstamp i en assurance map bör man också utgå från ett så kallat audit universe, det vill säga en förteckning av organisationens alla granskningsbara områden. Men hur gör man detta på bästa sätt? Vad ska man utgå från för att få med allt? Och hur vet man vilka områden som behöver prioriteras?

Denna presentation är från Transcendent Groups frukostseminarium på Rigoletto den 17 juni 2014. Talare var Annika Rörborn, administrativ chef på Trygg-Hansas internrevision i Sverige, samt Hans Löfgren och Johanna Conradsson från Transcendent Group.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Frukostseminarium om assurance map och audit universe 2014-06-17

 1. 1. Assurance mapping och audit universe Rigoletto den 17 juni 2014
 2. 2. Vad ska vi prata om idag? ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 3. 3. Målsättningen med vår presentation • Målsättningen med vår presentation är att beskriva hur organisationen kan arbeta med att koordinera sina säkringsfunktioner och genom att skapa sig en helhetsbild över dessa få ut maximalt nytta av sin säkringsverksamhet. • Vi kommer att reda ut begreppen och försöka beskriva hur dessa hänger ihop, såväl för hela organisationen som i revisionsprocessen. ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 4. 4. Vad är assurance/audit/risk/ compliance universe? ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 5. 5. Tillförsäkran (assurance) IIA:s riktlinjer för yrkesmässig internrevision: • En objektiv utvärdering av fakta i syfte att tillhandahålla en oberoende utvärdering av organisationens lednings- processer, riskhantering samt styr- och kontrollprocesser. ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 6. 6. Vilka tillhandahåller tillförsäkran (assurance providers)? Tillförsäkringsgivare Rapporterar till Grad av oberoende Styrka i tillförsäkran • risk • compliance • intern kontroll • kvalitetsrevisioner • CSR • arbetsmiljö ledningen mindre oberoende låg till medel internrevision styrelse/ revisonskommitté oberoende hög externrevision och annan tillsynsmyndighet externa intressenter mycket oberoende eventuellt förväntansgap ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 7. 7. Organisationens tre försvarslinjer första andra tredje ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 8. 8. Assurance universe audit universe risk universe compliance universe ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 9. 9. Audit universe – i den bästa av världar audit universe = risk universe + compliance universe ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 10. 10. Audit universe i praktiken riskbaserat audit universe krav/behov från RU/RK /styrelse krav från regulatorer ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 11. 11. Vad är en assurance map? ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 12. 12. Praktiskt exempel Provider assessment Medium assurance Opportunity to remove / refocus effortHigh assuranceMgt assurance Maintain current plan Assurance gap Regulatory Oversight 4th Line Finance HumanResources Treasury Operations IT Procurement Legal Commercial Planning Communicatons RiskManagement Processes AirlineManagement Board PerformanceReview Meeting SafetyReviewBoard Environmental ManagementGroup Network DevelopmentForum AirportsForum ITSteeringGroup InternalAudit ExternalAudit QualityAudit/ Compliance Investigations- ProactiveSafety Monitoring CAA AssuranceProvision ObtainIndependent Assurance ReviewOtherAssurance Providers RemoveDuplicate AssuranceActivity Assurance Need Business Continuity                        Crisis Management                        Competetive Environment                        Economic Environment                        Hedging / Liquidity Management                        Financial Reporting                          Finance Processing                        International Operations                           Information Technology                        Labour Relations / Staff                          Legal                          Operations                           Regulator & Stakeholders                        Revenue & Reputation                        Environment                        Suppliers & Key Relationships                         Corrective Action Functional Oversight 2nd Line Independent 3rd Line Results Management 1st Line AssuranceProvider PerformanceProvider Overall provision ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 13. 13. Varför samordning? ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 14. 14. Fördelar med att utveckla en sammanställning av säkringsfunktioner • effektivare säkringsarbete • sammanhållen rapportering • effektivare planering • möjliggör en totalbild • ökat fokus på högriskområden • ökat samarbete ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 15. 15. Vem kan initiera, ansvara och genomföra? ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 16. 16. Hur gör man? Internrevisionen har metodik och verktyg. ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 17. 17. Utgångspunkt i IIA standards Internrevisorn måste ta hänsyn till riktlinjer för yrkesmässigt utövande av internrevision (standards): 2050 samordning: • Practice Advisory 2050-1, Coordination, • Practice Advisory 2050-2, Assurance Maps samt • Practice Advisory 2050-3, Relying on the Work of Other Assurance Providers. ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 18. 18. Fortsatt läsning IIA standard 2050 – Coordination Practice Advisory • 2050-1: Coordination – The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal and external providers of assurance and consulting services to ensure proper coverage and minimize duplication of efforts. • 2050-2: Assurance Map • 2050-3: Relying on the Work of Other Assurance Providers ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 19. 19. Take away • Fråga styrelsen/RK /RU. • Börja från toppen. ©TranscendentGroupSverigeAB2014
 20. 20. www.transcendentgroup.com

×