Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Frukostseminarium om finansiell brottslighet

363 vues

Publié le

Frukostseminarium om finansiell brottslighet, 29 september 2016, Clarion Hotel Post, Göteborg.
Talare: Marie Lundberg

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Frukostseminarium om finansiell brottslighet

 1. 1. Finansiell brottslighet 29 september 2016, Clarion Hotel Post, Göteborg Marie Lundberg, tjänsteområdesansvarig forensics
 2. 2. Hotet från utsidan ©TranscendentGroup2016
 3. 3. Vad ryms inom begreppet? • ett vidare begrepp än ekonomisk brottslighet • inkluderar bland annat: – tagande och givande av mutor – korruption – cyberbrott – tull och smuggelbrott • non-violent crime – men…. ©TranscendentGroup2016
 4. 4. Organiserad brottslighet Kriminell miljö och nätverk: • självdefinierade grupper • externdefinierade grupper • icke-namngivna grupper • projektbaserade konstellationer. En ny rapport från BRÅ kom 23 aug. ©TranscendentGroup2016
 5. 5. Analys av nätverk ©TranscendentGroup2016
 6. 6. Modus operandi exempel • driver företag: vissa branscher mer lockande än andra • svartjobb • skattebrott: momskaruseller • bidragstagare • försäkringsbedrägeri • tullbrott • spel och svartklubbar • bedrägeri • otillåten påverkan • cyberbrott. ©TranscendentGroup2016
 7. 7. Tänk om alla phising-mail såg ut så här: ©TranscendentGroup2016
 8. 8. Cyberbrott Europol cyber crime center (EC3) rapport från 27 september 2016 ”Internet organised crime threat assessment” talar om följande hot: • crime-as-a-service • ransomware • the criminal use of data • payment fraud • online child sexual abuse • abuse of the Darknet • social engineering • virutal currencies. ©TranscendentGroup2016
 9. 9. Från hederlig medborgare till kriminell • försäkringsbedrägeri • skattefiffel • skatteflykt • bidragsfusk • bokföringsbrott • penningtvätt, självtvätt och näringsliv • finansiering av terrorism, brottslig verksamhet • vänskaplig korruption • mutor: ”ska vi byta grejer med varann?” ©TranscendentGroup2016
 10. 10. När hotet från utsidan landar på ditt skrivbord… ©TranscendentGroup2016
 11. 11. Vilka personer finns i din organisation? • Nina Naiv • Ronny Rövare • Inga Insider • Ulf Under Hot • Anna Arg • Filip Fifflare • Leif Läskig • Sandra Sabotör • Martin Muta • Klara Korrupt • Olle Organiserad ©TranscendentGroup2016
 12. 12. Hur hanterar man hotet? ©TranscendentGroup2016
 13. 13. Triggers • slumpen • incidenter • whistleblowing • resultat från interna manuella kontroller (första och andra linjen) • brister upptäckta vid revision • resultat från systematiska kontroller • omorganisationer • beslut från tillsynsmyndighet • massmedia • förfrågningar från myndighet (exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten) • förundersökning (polis eller åklagare). ©TranscendentGroup2016
 14. 14. Åtgärder • utbildning - i alla led från styrelse till medarbetare • genomför en sårbarhetsanalys och en konsekvensanalys • skapa och lev efter tydliga riktlinjer (governance) • uppföljning chef/medarbetare • bakgrundskontroller i samband med rekrytering: vem tillsätter vilka tjänster och hur? • löpande kontroller av medarbetarna, exempelvis årlig UC eller utdrag ur belastningsregistret • stickprovskontroller • ”logging” • internt övervakningssystem, analys av beteende • kartläggning av socialt nätverk kring vissa individer. ©TranscendentGroup2016
 15. 15. Vad gör jag med det jag hittar? • säkra bevis! • om inga tvivel så polisanmäl omgående och beslagta teknik och behörigheter, kapa allt! • utred och försök ringa in omfattningen, personer som kan vara inblandade • för en logg • övervaka • omplacering • för dialog med personen, men var väldigt försiktig! ©TranscendentGroup2016
 16. 16. Unknown unknowns Unknown knows Known unknowns Known knowns ©TranscendentGroup2016
 17. 17. www.transcendentgroup.com

×