Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sensommarmingel på temat finansiell brottslighet

287 vues

Publié le

Seminarium om finansiell brottslighet, 1 september 2016, Arena hotell, Malmö.
Talare: Marie Lundberg

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sensommarmingel på temat finansiell brottslighet

 1. 1. Finansiell brottslighet 2016-09-01, Arena hotell, Malmö Marie Lundberg, tjänsteområdesansvarig forensics
 2. 2. Hotet från utsidan ©TranscendentGroup2016
 3. 3. Vad ryms inom begreppet? • Vidare begrepp än ekonomisk brottslighet • Inkluderar bland annat: – tagande och givande av mutor – korruption – cyberbrott – tull och smuggelbrott • ”Non-violent” men… ©TranscendentGroup2016
 4. 4. Organiserad brottslighet ”Kriminell miljö och nätverk” • självdefinierade grupper • externdefinierade grupper • icke-namngivna grupper • projektbaserade konstellationer. Ny rapport från BRÅ kom 23 augusti. ©TranscendentGroup2016
 5. 5. Analys av nätverk ©TranscendentGroup2016
 6. 6. Modus operandi exempel: • Driver företag: vissa branscher mer lockande än andra • Svart jobb • Skattebrott: momskaruseller • Bidragstagare • Försäkringsbedrägeri • Tullbrott • Spel och svartklubbar • Bedrägeri • Otillåten påverkan • Cyberbrott ©TranscendentGroup2016
 7. 7. Tänk om alla phising-mail såg ut så här: ©TranscendentGroup2016
 8. 8. Från hederlig medborgare till kriminell • försäkringsbedrägeri • skattefiffel • skatteflykt • bidragsfusk • bokföringsbrott • penningtvätt • finansiering av terrorism, brottslig verksamhet • vänskaplig korruption • mutor ©TranscendentGroup2016
 9. 9. När hotet från utsidan landar på ditt skrivbord… ©TranscendentGroup2016
 10. 10. Vilka personer kan finnas i en organisation? • Nina Naiv • Ronny Rövare • Inga Insider • Ulf Under Hot • Anna Arg • Filip Fifflare • Leif Läskig • Sandra Sabotör • Martin Muta • Klara Korrupt • Olle Organiserad ©TranscendentGroup2016
 11. 11. Hur hanterar man hotet? ©TranscendentGroup2016
 12. 12. Triggers • incidenter • whistleblowing • resultat från interna manuella kontroller (första och andra linjen) • resultat från systematiska kontroller • brister upptäckta vid revision • beslut från tillsynsmyndighet • massmedia • förfrågningar från myndighet (exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten) • förundersökning (polis eller åklagare) ©TranscendentGroup2016
 13. 13. Åtgärder • genomför en sårbarhetsanalys och en konsekvensanalys • tydliga riktlinjer (governance) • utbildning • uppföljning chef/medarbetare • bakgrundskontroller i samband med rekrytering: vem tillsätter vilka tjänster och hur? • löpande kontroller av medarbetarna, exempelvis årlig UC eller utdrag ur belastningsregistret • stickprovskontroller • ”logging” • internt övervakningssystem, analys av beteende • kartläggning av socialt nätverk kring vissa individer. ©TranscendentGroup2016
 14. 14. Vad gör jag med det jag hittar? • om inga tvivel – polisanmäl omgående och beslagta teknik och behörigheter – kapa allt! • utred och försök ringa in omfattningen, personer som kan vara inblandade • säkra bevis! • för en logg • övervaka • omplacering • för dialog med personen – men var väldigt försiktig! ©TranscendentGroup2016
 15. 15. Unknown unknowns Unknown knows Known unknowns Known knowns ©TranscendentGroup2016
 16. 16. www.transcendentgroup.com

×