Publicité
Publicité

Session 18 Gudrun Öberg

 1. Fotgängarskador Betydelse av drift och underhåll Gudrun Öberg
 2. Tätort – skadeplats 33% 6% 11% 46% 4 4 % 33% 6% 11% 46%
 3. Antal skadade fotgängare olika dagar och tidpunkter
 4. Svårighetsgrad för olika åldrar. ISS<9 Slight injury ISS 9-15 Serious injury ISS >15 Critical injury or death I njury S everity S core
 5. Andel svårighetsgrad olika månader
 6. Antal skadade olika månader Skadade fotgängare
 7. Ytans betydelse (andel) för skadade i singelolycka (=84 %).
 8. Betydelsen av drift och underhåll (G) 44,5% Is/snö 10% ojämnt 58% +? ?
 9. okt nov dec jan feb mar apr Län H, M, S, U, Y och Z
 10. Antal skadade fotgängare i trafikmiljö för olika åldrar och kön 0 100 200 300 400 500 600 700 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Age Number Women Men
 11. Väglag under en vinter Cykel-väg Gångbana/-väg Vinterväghållning Uppvärmd Barmarksandel Vinterväghållning 20 - 25% Uppvärmda ytan ca 85%
 12. Gående Snö/ishalka Personrelaterade åtgärder Drift- och underhållsåtgärder Snöröjning och samtidig sandning Sandning/saltning Markvärme Överbyggnader Tak Snömattor Information om halkrisker Vinterskor Kängor Halkskydd på skor Färdtjänst åt äldre
 13. Beställes [email_address] eller www.sklkommentus.se

Notes de l'éditeur

 1. inklusive rullstol, rullator mm
 2. Tätort
 3. Andel av olika allvarlighetsgrad för olika åldrar
 4. Vägytans bidrag till skadan olika månader
Publicité