Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 24 Joel Edding

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Session 36 Pia Sundbergh
Session 36 Pia Sundbergh
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Session 24 Joel Edding (15)

Plus par Transportforum (VTI) (20)

Publicité

Session 24 Joel Edding

  1. 1. Huddinge kommun Joel Edding, samhällsplanerare 1 Bakgrund: Klimat- och energiplan • Effektmål (per invånare): – 60% växthusgasreduktion till 2020 jmf med 1990 – 85% växthusgasreduktion till 2050 jmf med 1990 • Nuläge (2008): – Minskning med 39% totalt jmf med 1990 – Minskning med 52% per invånare jmf med 1990 2
  2. 2. Bakgrund: Klimat- och energiplan Växthusgaser i Huddinge kommun per sektor 1990 Avfall och avlopp 2000 Jordbruk 2005 2006 Lösningsmedel 2008 Arbetsmaskiner Transporter Industriprocesser Energiförsörjning 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 Växthusgaser i ton 3 Bakgrund: Klimat- och energiplan Växthusgasutsläpp i procent per sektor år 2008 20% 18% Energiförsörjning Industriprocesser 1% 2% Transporter 1% Arbetsmaskiner 5% Lösningsmedel Jordbruk Avfall och avlopp 53% 4
  3. 3. CERO – utsläppsnivåer • Lägst utsläpp per anställd av undersökta kommuner och landsting. • Totala utsläpp (arbetspendling och tjänsteresor) är 3 500 ton koldioxid. • Utsläpp per anställd och år 630 kg varav 547 kg från arbetspendling och 83 kg från tjänsteresor. • Arbetspendlingen svarar för 90% av reslängden och 87% av utsläppen, resterande 13% från tjänsteresorna. • Bil föranleder 87% av de totala utsläppen. 5 Vilka sektorer utsläppen kommer från Årligt CO2-utsläpp (ton) 3600 3300 3000 A. Arbetspendling bil 2700 A B. Arbetspendling övrigt 2400 C. Tjänsteresor bil 2100 D. Tjänsteresor flyg 1800 E. Tjänsteresor tåg 1500 1200 Totalt 900 600 300 D C B <10 E <5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Reskostnad (milj. kr) 6
  4. 4. Orsak till de relativt låga utsläppsnivåerna • Knappt hälften av medarbetarna (48 %) använder bil till arbetet 1-5 dagar i veckan • Relativt låg andel bilpendlare förklaras bla av: a) Kollektivtrafik upplevs bra eller mycket bra av 50 % av medarbetarna. b) Kollektiva färdmedel står för lika stor andel av trafikarbetet som bil vid pendlingsresor (47 %) vilket är anmärkningsvärt. c) En knapp tredjedel av personalen (32 %) går eller cyklar till arbetet minst en dag i veckan. d) 34 % av medarbetarna har 0-5 km till arbetet. 7 Stöd bland medarbetarna 8
  5. 5. Hur reser du vanligen mellan hemmet och arbetet under en vecka? Beräknat på totala antalet resdagar under en vecka 0 50 100 % Bil (som förare) 40 Bil (som passagerare) 3 Infartsparkerar (bil) och kollektivtrafik 0 Kollektivtrafik 32 Fjärrtåg (+ anslutning) 1 Långfärdsbuss 0 MC/moped hela vägen 0 Cyklar hela vägen 11 Går hela vägen 13 Annat 0 9 Vad skulle kunna få dig att avstå från att använda bilen till arbetet? 0 50 100 % Förbättrad kollektivtrafik (t ex utökad turtäthet, nya förbindelser 26 Bättre förutsättningar för att cykla (t ex bra cykelparkering, bättre cykelbanor) 3 Subventionerat kollektivtrafikkort (förmånsbeskattas) 8 Restid som arbetstid 14 Flexiblare arbetstider 4 Bilar på arbetsplatsen som bokas för tjänsteärenden 3 Cyklar som kan bokas från arbetsplatsen 1 Annat 11 Inget 29 10
  6. 6. Vilket var ditt huvudsakliga färdsätt för din senaste resa i tjänsten? 0 50 100 % Bil (privat/kommunens) 58 Taxi 1 Hyrbil 1 Kollektivtrafik 25 Fjärrtåg 7 Långfärdsbuss 1 Flyg 4 Cykel 1 MC/Moped 0 Går 1 Annat 1 11 Skulle den resa i tjänsten du beskrivit kunnat ha ersatts med ett resfritt möte? % 100 96 50 4 0 Ja, telefonkonferens/videokonferens Nej 12
  7. 7. Upplever du några hinder med möten via webb eller video? (flervalsfråga) % 100 62 50 12 11 11 9 6 0 Ja, tekniken Ja, andra parten Ja, Ja, annat Nej, inga hinder Vet ej, har ingen fungerar har inte tillgång ovana/bristande erfarenhet dåligt/saknas till rätt utrustning kunskap om hur tekniken fungerar 13 Skulle du vilja arbeta hela dagar från hemmet? (=distansarbeta) % 100 57 50 22 21 0 Ja Nej Har ej möjlighet 14
  8. 8. Beslutsunderlag – smörgåsbord av 1% reduktioner 15 Ex på ”åtgärdspaket” för att nå 10% CO2 reduktion och dess kostnadsbesparing Andel av resp. CO2 reduktion Kostnadssänkning Tjänsteresor färdme del som byts Mkr/år Effektivisera tjänsteresor med kommunbilar med ruttoptimering 15 % 1% 1,1 Kommunpersonbilar mot virtuella möten 25 % 1% 1,08 Kommunbilar 47 % av de äldsta bilarna byts mot nya miljöbilar med låga utsläpp 47 % 1% 0 Resor med privata bilar byts mot kollektiva färdmedel 34 % 1% 0,28 Privat bilar mot miljöbilar 16 % 1% 0 Antal anställda som CO2 reduktion Alte rnativ arbetspendling byter Miljöbil 154 bilister (6 %) 2% Tåg/distansarbetsavtal för längst resväg 5 långdistansbilister 1% SL 38 bilister (1%) 1% Korta bilresor < 3km mot cykel och gång 264 bilister (10%) 1% Totalt Ca 10 % 2,5 Milj kr/år 16
  9. 9. Hur vi går vidare • CERO-rapporten är avstämd i kommunens ledningsgrupp • Delar av CERO-rapporten är nedbruten på förvaltningsnivå • I en förvaltningsövergripande grupp kommer, utifrån CERO, specifika åtgärder tas fram för att uppfylla klimat- och kostnadsreduktion • Åtgärdspaketet förankras sedan i kommunens ledningsgrupp och vid behov även politiskt 17

×