Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 27 Marianne Grauers

 1. Energieffektiv väghållning - Vägverkets satsning Marianne Grauers Vägverket 2009-01-07 Vägverket 1
 2. Innehåll • Strategiska mål • Exempel på projekt • Internationellt samarbete • Framtiden 2009-01-07 Vägverket 2
 3. Strategidokument Vägverkets plan för utveckling 2009-2011 Publikation: VV LED 2008:106 www.vv.se Forskning och innovation 2009-01-07 Vägverket 3
 4. Strategiska mål Vägens linjeföring och utformning ska bidra till energieffektiva transporter därför behövs ökad kunskap, nya hjälpmedel och verktyg som stöd för projekteringen. Nya energieffektiva produktionsmetoder för såväl nybyggnads och förbättringsåtgärder som drift- och underhållsåtgärder. 2009-01-07 Vägverket 4
 5. Kortsiktiga utvecklingsmål • En beläggningsstrategi som pekar ut beläggningsmetoder utifrån energi, emissioner och materialåtgång vid byggande, underhåll och drift. • Nya energieffektiva lösningar för belysning och installationer. • Utvecklade kalkylmodeller kopplade till förbrukning av drivmedel vid byggande och användning av vägen. 2009-01-07 Vägverket 5
 6. Långsiktiga utvecklingsmål • Senast 2012 ska Vägverkets regelverk för vägutformning revideras så att reglerna bidrar till minskade utsläppen av växthusgaser både vid byggandet, driften och vid användningen av infrastrukturen. • Lösningar för en minskad miljöbelastning av transportarbetet vid väghållning tillgängliga. • Ta fram upphandlingsstrategier för att styra mot ett lägre energiutnyttjande vid byggande och underhåll. 2009-01-07 Vägverket 6
 7. Beläggningens inverkan på bränsleförbrukningen 2009-01-07 Vägverket 7
 8. Belysning Projekt 2008 Elförbrukningen i en belysningsanläggning kan sänkas till 30-70% genom armaturbyten och upp till 50% med tidsstyrning. Projektet är tätt kopplat till arbetet med Vägverkets belysningsstrategi. 2009-01-07 Vägverket 8
 9. Energieffektiva installationer i tunnlar 2009-01-07 Vägverket 9
 10. Upplag av returasfalt, E4, Markaryd 2009-01-07 Vägverket 10
 11. Utläggning av halvvarm återvinningsmassa, väg 90 Kramfors 2009-01-07 Vägverket 11
 12. Eldriven färja 2009-01-07 Vägverket 12
 13. Internationellt samarbete • Nord FoU Samarbete mellan nordiska vägmyndigheter • EU-projekt • ERA NET Road Europeiskt samarbete mellan vägmyndigheter www.era-road.net 2009-01-07 Vägverket 13
 14. Minska energiförbrukningen • Vägutformning och trafikstyrning som underlättar för ECO-driving • Energieffektivt vägbyggande • Energieffektiv drift och underhåll • Energiproducerande vägar
 15. Framtiden Förslag som leder till en energieffektivare Väghållning: • Nya produktionsmetoder • Nya material • Innovationer 2009-01-08 Vägverket 15
Publicité