Publicité

Session 28 Jörgen Persson

Transportforum (VTI)
25 Oct 2011
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 28 Jörgen Persson

 1. Säkerhet för mc och moped Aktörsgemensam strategi 2010-2020 Jörgen Persson Effektmål Ett trafiksäkert mc- och mopedåkande. Projektmål • Till 1 mars 2010 ta fram en gemensam strategi för ökad mc- och mopedsäkerhet. • Strategin ska visa på hur antalet omkomna ska minskas med 50% och allvarligt skadade med 25% till 2020.
 2. Säkerhet för mc och moped Aktörsgemensam strategi 2010-2020 1.0 Nuvarande avgränsning: Tvåhjuliga mc och mopeder på väg
 3. 3 Olycksutveckling mc och moped Antal omkomna i trafiken under de senaste tolv månaderna 1997- aug 2009 80 Motorcykel 70 Moped 60 50 40 30 20 10 0 jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
 4. 4 Olycksutveckling mc och moped Antal svårt skadade i trafiken under de senaste tolv månaderna 1997- aug 2009 450 Motorcykel 400 Moped 350 300 250 200 150 100 50 0 jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
 5. 5 Antal omkomna och svårt skadade barn (0-17år) per trafikantkategori och år 350 Buss Cykel 300 Gående Moped 250 Motorcykel Personbil 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 6. Organisation Arbetsgrupp: SMC, Sveriges MotorCyklister TS, Transportstyrelsen McRF, Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund RPS, Rikspolisstyrelsen NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande TFF, Trafikförsäkringsföreningen Vägverket (SKL och kommuner är inbjudna) Styrgrupp: SMC, Transportstyrelsen, McRF, RPS ,Vägverket Referensgrupper: GNS (Gruppen för Nationell Samverkan) Arbetsmiljöverket, Folksam, NTF, Näringsdepartementet, RPS, SKL, Toyota Sweden AB Transportstyrelsen , Vägverket Mc- och mopedrådet Folksam , SMC, NTF, CMS , RPS, FMCK , Vägverket, Försäkringsförbundet , VTI , McRF, MHF Transportstyrelsen, SVEMO, SMR, STR
 7. Strategi för att lyckas! • Säker motorcykeltrafik, främst olycksförebyggande • Säker mopedtrafik, främst skadeförebyggande • Mc- och mopedsäkerhet ska vara en naturlig del i trafiksäkerhetsarbetet • Mc- och mopedsäkerhet ska bygga på fakta och vetenskaplig grund • Gemensamma prioriteringar • Ständiga förbättringar
 8. Viktiga indikatorer – motorcyklar Indikatorer Potential Nuläge Målnivå Effekt Låsningsfria bromsar 21 30% 98% 15 Hastighetsanpassning, statliga vägar minst 11 ? 80% minst 6 Hastighetsanpassning, kommunala gator minst 4 ? 80% Minst 3 Rätt använd hjälm 4 - - ? Heltäckande skyddsutrustning 3 - - ? Nykterhet 8 ? ? ? Säkra korsningar, kommunalt vägnätet 4 ? 50% 2 Säkra korsningar, statligt vägnät 8 - ? ? Göra befintliga vägräcken mc-vänliga 5 0% ? ? Synbarhet/uppmärksamhet 6 ? ? ? Övriga indikatorer 5 - - 5 Total (antal sparade liv) 79 31 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6) 47 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv) 27 27
 9. Viktiga indikatorer – moped Indikatorer Potential Nuläge Målnivå Effekt Otrimmade mopeder 3 25%? 80%? 2 Mopeder utan tekniska brister 4 20%? 80%? 3 Rätt använd hjälm 3 ? - ? Nykterhet 4 ? ? ? Säkra korsningar, kommunalt vägnät 3 ? 50% 1,5 Övriga indikatorer 2,5 - - 2,5 Total (antal sparade liv) 19,5 9 Korrigerat för dubbelräkning (faktor 0,6) 12 Mål -50% omkomna motorcyklister år 2020 (ant sparade liv) 7 7
 10. 10 Mätplan etappmålsarbetet: Indikatorer på trafiksäkerhetsutvecklingen 1. Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät (mc och moped) 2. Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät (mc och moped) 3. Nyktra förare (mc och moped) 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning (hjälm mc och moped, ev skyddsutr. mc) 6. Säkra fordon (ABS mc, otrimmade mopeder) 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar (mc och moped) 9. Säkra kommunala gator – GCM-passager (moped II) 10. Säkra kommunala gator – korsningar (mc och moped) 11. Snabb och adekvat räddning (Alla) 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet (Alla)
 11. 11 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet -Rollfördelning och leveranser VEM? VAD? NÄR? Etappmålsgrupp Indikatorer, mätplan Årlig resultatkonferens GNS Inriktning Årlig efter resultatkonferens Mc- och moped- Strategi Årlig revidering arbetsgrupp Aktör Egna mål o mått Årlig uppföljning
 12. 12 Forskning, utveckling och demonstration Prio 1 ? • Vad innebär en bra vidareutbildning på mc? • Hur ska en övervakningsstrategi för mc och moped läggas upp? • Synbarhet mc/moped (fordon,förare och eller väg) • Stödsystem (ISA, TC osv) • Vad är en 5-stjärnig användare, fordon, väg • Sidoområde, Mc-vänligt räcke? Övrigt: • Nollvisionssträckor mc? (Demo) • Kontroll av ABS-systems bestående effekt 2012?? • Medicinska krav • Kollektivkörfält mc/moped, effekt • Utvärdering av ålderskrav mc och moped (AM) • Framtida moped och mc-utveckling - studie
 13. 13 Var är vi? Fram till idag: • Visat att det är ett viktigt att satsa på mc o mopedsäkerhet • Utvecklat en strategi för arbetet • Pekat ut viktiga indikatorer att få effekt på • Visat att det är möjligt att nå målen Idag: • Lista ”möjliga åtgärder” samt ”riktlinjer” för fyra viktiga områden, (Hastighet , ABS för mc och hjälm, trim för moped) I morgon: • Vem bidrar med vad? Enskilt/tillsammans? • Hur visar vi våra bidrag på de viktiga områdena?
 14. 2011-10-25 Vägverket 14 Tack för visat intresse och välkommen till vår monter i foajén i Konsert och Kongress!
Publicité