Publicité

Session 29 Maria Grahn

Transportforum (VTI)
17 Oct 2011
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 29 Maria Grahn

  1. Fossila bränslen, biobränslen eller vätgas som framtidens fartygsbränsle? Resultat från en global energisystemmodell Maria Grahn Fysisk Resursteori, institutionen för Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola Göteborg
  2. GET-RC 6.1 Linjärprogrammerad kostnadsminimerande energisystemmodell Generarar den mix av fordonsteknik och drivmedel som uppfyller den uppskattade efterfrågan på transporter (och begränsningar) till lägsta totala energisystemkostnad. Petro: Gasoline Diesel Kerosene Hydrogen Synthetic fuels: BTL, CTL, GTL Electricity Natural gas Heat SUPPLY BIOMASS COAL HYDRO NATURAL GAS NUCLEAR OIL SOLAR WIND Constraining the CO 2 emissions Viktig begränsning: Biomassa-potentialen är begränsad CO 2 emissions CCS: CO 2 storage from fossil fuels and biomass Carbon cycle model Atmospheric CO 2 concentration ENERGY CONVERSIONS DEMAND ELECTRICITY, HEAT, TRANSPORTATION Analyserar effekten av att ändra CO 2 -minskningskravet Analyserar effekten av att CCS i framtiden finns tillgängligt eller ej.
  3. Samtliga 1296 GET-modellkörningar sammanställda i ett analysverktyg Klicka här
Publicité