Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Session 30 Björn Peters

  1. Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården Den operativa personalens syn på utryckningskörning - ett examensarbete utfört vid VTI under 2009 Jonas Haraldsson presenterat av Björn Peters, VTI
  2. Trafiksäkerhet inom ambulanssjukvården Den operativa personalens syn på utryckningskörning Jonas Haraldsson och Björn Peters

Notes de l'éditeur

  1. Senaste decennierna utvecklats otroligt. Det har skett förhållandevis lite forskning inom domänen. Vi har dålig statistik kunskap kring hur många olyckor som sker, vad de kan bero på och under vilka omständigheter. Vi har en speciell förarsituation där förarens bedömning avgör snarare än lagar o regler Vi har en speciell interaktion där en part kan bryta regler och andra ska anpassa sig Och vi har ingen utbildningsplan för hela landet.
  2. Utifrån ett perspektiv som baseras på forskning kring säkerhetskultur och systemperspektiv/MTO tänkte jag närma mig med att försöka beskriva situationen idag.
  3. Händelseförloppet Bestämmelser Varje landsting har ett ansvar att tillhandahålla transport av sjuka. Detta kan ske i egen regi eller som i Östergötland med entreprenörer via offentliga upphandlingar.
  4. Spänning mellan produktion och säkerhet. Risk att man börjar tumma på säkerhetsmarginaler och att säkerheten urholkas. Detta kan motverkas med en organsiationskultur som har en god syn på säkerhet eller kortare säkerhetskultur. En sådan faktor som sägs påverkar är kommunikationen kring osäkerhetbeteende varför jag även valt att diskutera utifrån en uppdelning av fel gjord av Bosk.
  5. Grundar sig tidigare studier kring säkerhetskultur
  6. Upphandlingar var 5e år leder till en osäker miljö för verksamhetsutveckling, arbetsmiljöfrågor etc.
Publicité