Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 31 Oskar Fröidh

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Transportforum (VTI) (20)

Publicité

Session 31 Oskar Fröidh

 1. 1. Resenärernas val – en studie av konkurrens på Västkustbanan Transportforum, session 31 Linköping 2011-01-13 Oskar Fröidh, KTH projektledare Lotta Schmidt, WSP Analys & strategi
 2. 2. Tågtrafiken på g k ö n- Alingsås s pin rå Jö Västkustbanan Bo Göteborg Mölndal Kungsbacka Vaggeryd • SJ förlorade ensamrätten till Varberg Värnamo fjärrtrafik efter ett regeringsbeslut Falkenberg • Öresundstågstrafiken handlas upp Alvesta av Öresundståg (länstrafikbolagen) Halmstad sedan januari 2009 Laholm Båstad He • SJ har egen fjärrtrafik i lsi Helsi Ängelholm ng ngö konkurrens med Öresundståg Hässleholm bo r rg Klippan • Från oktober 2010 avreglerad Kristianstad La fjärrtrafik på hela järnvägsnätet Köpenhamn Eslöv nd sk ron Lund a Kastrup Malmö Simrishamn Västkustbanan Trelleborg Ystad Annan järnväg D:o, end. godstrafik Tågfärjeled Grafik: Oskar Fröidh, 2009
 3. 3. Syfte Att utvärdera effekterna av konkurrens på spåren i långväga persontrafik • Analysera resenärernas värderingar av tågreseutbudet vid konkurrens • Möjlighet att utforma tågtrafik för att nå framtida nya intressanta målgrupper • Identifiera behov av fortsatt forskning om avregleringens konsekvenser.
 4. 4. Valfrihet…
 5. 5. När, var och hur undersökningen genomfördes
 6. 6. När • Huvudundersökning 20-26 september 2010 Var • SJ:s X 2000-tåg, SJ:s IC-tåg, Öresundståg • Mellan Halmstad och Göteborg Hur • Ombordundersökning – pappersenkät • Utrop – informera om undersökningen • Samtliga passagerare (ej barn) • Frågor om pågående resa, värderingsfrågor (SP) och attitydfrågor • Analyser enbart för +10 mil  56 svarsprocent - 1900 medverkande som åkt + 10 mil
 7. 7. Vilka är resenärerna på…? …Öresundståg …Intercity …X2000
 8. 8. Det finns en större andel … Öresundståg SJ Intercity SJ X 2000  yngre resenärer  genomsnitt av  medelålders/äldre resenärerna på resenärer  ensamstående Öresundståg och X 2000.  sammanboende/gifta  studerande  Spretigare/större  förvärvsarbetande  ingen bil i hushållet variation  bil i hushållet  ”billigare” biljetter --- Cirka 40 procent män och 60 procent kvinnor oavsett tågtyp ---
 9. 9. Ärende, bokning, biljettköp …
 10. 10. Ärende arbete skola tjänsten fritid/annat privat 55% 62% 64% 14% 15% 27% 29% 16% 5% 3% 5% 4% Öresundståg SJ Intercity SJ X2000
 11. 11. Vem betalade biljetten Mitt eget hushåll Arbetsgivare Annat 7% 6% 4% 15% 28% 32% 78% 66% 64% Öresundståg SJ Intercity SJ X2000
 12. 12. När bokades/köptes biljetten 100% Vet ej 90% 80% Tidigare än 30 dagar 70% innan avresa 60% 7-30 dagar innan avresa 50% 40% 2-7 dagar innan avresa 30% Dagen före avresa 20% 10% Avresedagen 0% Öresundståg SJ Intercity SJ X2000
 13. 13. Attityder
 14. 14. Vilket tågbolag föredrar du vad det gäller…? Åkte med Öresundståg Åkte med SJ-tåg Biljettpris Sittplatskomfort Turtäthet Servering ombord Avgångstider Restider Punktlighet Rent och snyggt Info om biljetter&pris Info om biljetter&pris Personalens bemötande Personalens bemötande Restider Biljettpris Rent och snyggt Avgångstider Sittplatskomfort Punktlighet Servering ombord Turtäthet 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Öresundståg Likvärdiga SJ SJ Likvärdiga Öresundståg Frågor nr 43-45. Urval: ”Långväga plus”. Resterande andelar: ”Vet ej”
 15. 15. Röst i riksdagsvalet 19 september 2010 Långväga resenärer 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% M Mp S Fp V C Kd Annat Sd parti Västkustbanan, långväga resor Riksdagsvalet 2010 Mp: Många arbetspendlare, många unga. S: Få arbetspendlare.
 16. 16. ”Effekterna av ökad konkurrens på järnvägsspåren anser jag är positiv” Röst på partiblock i riksdagsvalet 2010 Rödgröna Alliansen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer Varken eller Tar avstånd Vet ej
 17. 17. ”Kan du tänka dig att åka med den andra operatören?”
 18. 18. Resenärsvärderingar (betalningsvilja)
 19. 19. Betalningsvilja analyserad med SP-frågor
 20. 20. Betalningsvilja för att åka med operatören SJ jämfört med Öresundståg Betalar själv Betalar inte själv SJ X2 24 SJ X2 66 SJ IC 13 SJ IC 38 Ö-tåg -6 Ö-tåg 12 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
 21. 21. Betalningsvilja för att åka med tågtypen X2 jämfört med Öresundståg Betalar själv Betalar inte själv SJ X2 12 SJ X2 21 SJ IC 6 SJ IC 9 Ö-tåg 10 Ö-tåg 22 0 10 20 30 0 10 20 30
 22. 22. Betalningsvilja för att ha tillgång till bistro jämfört med att inte ha det Betalar själv Betalar inte själv SJ X2 23 SJ X2 61 SJ IC 0 SJ IC 28 Ö-tåg 0 Ö-tåg 29 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70
 23. 23. Betalningsvilja för att ha tillgång till varuautomat jämfört med att inte ha det Betalar själv Betalar inte själv SJ X2 3 SJ X2 30 SJ IC 0 SJ IC 23 Ö-tåg 2 Ö-tåg 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
 24. 24. Betalningsvilja för kortare restid Betalar själv Betalar inte själv SJ X2 105 SJ X2 243 SJ IC 78 SJ IC 174 Ö-tåg 85 Ö-tåg 177 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250
 25. 25. Slutsatser och förbättringsförslag
 26. 26. Slutsatser om konkurrens i långväga tågtrafik på Västkustbanan • De flesta resenärerna väljer operatör efter utbud • Viktigaste skäl för de flesta är turer/tider och biljettpris, vilket gynnar Öresundståg • För långväga resor Göteborg–Skåne, eller längre, har restid och komfort större betydelse, vilket gynnar SJ • De flesta resenärerna tycker avregleringen gett positiva effekter (t.ex. flera turer, funnit lägre priser)
 27. 27. Hur öka marknadsandelen? Öresundståg SJ •Högre komfort •Fler billiga biljetter även - Inredning kort tid före avgång (inköpstidpunkt) - Tågtyp •Bättre punktlighet •Servering/bistro för att locka tjänsteresenärer •Högre turtäthet •Kortare restid
 28. 28. Kontakt Ett forskningssamarbete mellan KTH och WSP Oskar Fröidh oskar.froidh@abe.kth.se Camilla Byström camilla.bystrom@wspgroup.se Lotta Schmidt lotta.schmidt@wspgroup.se

×