Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Session 7 Karin Brundell Freij

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Transportforum (VTI) (20)

Publicité

Session 7 Karin Brundell Freij

 1. 1. Två år med permanent trängselskatt i Stockholm Karin Brundell-Freij WSP Analys & Strategi 27 november 2009, 1
 2. 2. Disposition Trängselskattens historia Påminnelse: Vad såg vi 2006? Vad har hänt sen dess… i förutsättningarna? med biltrafikmängderna? med framkomligheten? med attityderna? Vad nytt har vi upptäckt 2009… om genomfarterna? om fördelningsaspekterna? om attityderna? Slutsatser
 3. 3. De viktigaste poängerna redan nu: Det var egentligen nästan hopplöst att identifiera trängselskattens ”effekter” redan under försöket Det har blivit ännu svårare… och successivt allt mer meningslöst Om vi ändå försöker: Trafikanterna visar (minst) samma priskänslighet som 2006 Lägre avgifter + större efterfrågan -> i genomsnitt något större trafikmängder än under försöket (betydligt lägre än utan skatt) -> i genomsnitt fortfarande lika bra framkomlighet som under försöket (betydligt bättre än utan skatt) Systemet behöver följas upp och anpassas kontinuerligt!!
 4. 4. Trängselskattehistoria 2005 juni Lagen om trängselskatt augusti Utökad kollektivtrafik hösten Utökad kapacitet i infartsparkeringar 2006 Januari-juli Trängselskatteförsöket juli flera nya busslinjer kvar 17 september Folkomröstningen 31 december Vissa extra busslinjer upphör, flera permanentas 2007 20 juni Ny lag om permanent trängselskatt 1 augusti Trängselskatten återinförs permanent
 5. 5. Stockholms trängselavgifter – Då som nu 10-20 kr per passage över snittet, beroende på tidpunkt Ingen avgift helger/kvällar Bussar, miljöbilar gratis Max 60 kr/dag
 6. 6. Dock: Några förändringar  Annonserad intäktsanvändning: Transportinfrastruktur, huvudsakligen VÄG  Taxibilar inte längre undantagna  MÅNGA fler miljöbilar undantagna  I flottan: 5% (2006) -> 14% (2008)  Trafikarbetet: 4% (2006) -> 10% (2008)  Miljöbilsundantaget fasas ut successivt  inga nyregistreringar sedan 2009  Inga undantagna efter 2012  Trängselskatten numera avdragsgill: Yrkestrafik och arbetsresor  DÅ: 5 dagars betalning utan påminnelse  NU: Månadsfaktura 2- 3 månaders fördröjning  Länets befolkning och BRP ökar Sammantaget: Fler undantagna, lägre avgifter
 7. 7. Undantagen inte FLER – men ANNORLUNDA Från prisokänsliga taxibilar till priskänsliga privata miljöbilar (?) UNDANTAG totalt: Försöket: 28% UNDANTAG totalt: Aug 2007: 24% Andelen 2009 stabil: December 2008: 28% av passager med olika typer av undantagsfordon Utveckling 28% 30% 20% 10% 0% MILJÖBILAR: försöket 07-sep 07-nov 08-jan 08-mar 08-maj Andelen 2009 en aning 08-aug 08-okt 2006 miljöbilar Lidingö-passager minskning: MILJÖBILAR: buss p-tillstånd rörelsehindrade 15->14% Övrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.) Taxi Försöket: 3% Aug 2007: 8% December 2008: 14%
 8. 8. Försöket: Extremt Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholm Näringslivseffekter Resvaneundersökning Mälardalen Handel och besöksintensiv verksamhet Biltrafik Taxi/bud/färdtjänst Snitträkningar Hantverksföretag och trafikskolor GPS – restider Distributionstrafik och renhållningstransporter Kömätningar Jmf mellan två större arbetsplatser Kollektivtrafik Parkeringsbeläggning Barn- och ungdomars idrottande Cykel- och gångtrafik Trafiksäkerhet Samhällsekonomisk analys Stadsmiljö Regionalekonomisk analys Stadsliv Loggning av händelser Luftkvalitet Emissioner Buller
 9. 9. Ny uppföljning – nytt syfte Försökets utvärdering officiellt: Uppföljning 2009: Underlag för ställningstagande i Tillgodose trafikanternas intresse och behov folkomröstningen av att få veta vad trängselskatten ger för Ssk komplettera individuella erfarenheter effekt på framkomlighet; Ge underlag för modifiering av systemet (vid Leverera underlag för framtida beslut om eventuell permanentning) förändringar i avgiftsstrukturen, kompletterande åtgärder i trafiksystemet m.fl. Bidra till svensk och internationell forskning Tillfredsställa informationsbehovet för framtidens intelligenta trafik-lösningar. Dessutom: Demonstrera transparens och ”procedural fairness”
 10. 10. Vad vi minns: Effekterna stabiliserade sig snabbt på 22% Passager över avgiftssnittet kl 6-19 Fordonspassager över avgiftssnittet kl. 6-19 600000 500000 400000 300000 200000 -28% -24%-23%-22%-22% -22% 2005 (beräknat) -30% 2006 100000 höstvardag 2005 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec
 11. 11. Vad vi minns: Störst minskning på eftermiddagen - minst i slutet av morgonrusningen 9000 höstvardag 2005 jan 06 8000 feb 06 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 00:00 01:15 02:30 03:45 05:00 06:15 07:30 08:45 10:00 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15 22:30 23:45
 12. 12. Vad vi minns: 30-50% mindre tid i kö Kötid, morgonrusning 300% fm 2005 fm 2006 250% 200% 150% 100% 50% 0% Inre inreinfartIN inreinfartUT Inre innerstadsgata Innerstad Innerstad innerstadsledN innerstadsledS Innerstad infarter infarter s-gator s-leder s-leder (inåt) (utåt) (norrut) (söderut)
 13. 13. Vad vi kanske glömt: Vad hände under mellanperioden? När trängselskatten försvann kvarstod nästan 1/3 av ”effekten”!
 14. 14. Hur kunde ”effekten” finnas kvar? Två förklaringar: 1. ”Kvarstående” effekt En del hade hittat nya alternativ, som visade sig vara bra ”Transaction costs”: det kostar på att ändra sig…igen… 2. Ny ”Vägarbeteseffekt”
 15. 15. Vad vi sett efter permanentningen: Något ökad trafik (?) 380000 370000 380000 Fordonspassager genom trängselskattesnittet, 2005passager till 2008 passager 500000 365000 passager Maj 2009 Mars 2009 passager Maj 2008 450000 Mars 2008 400000 350000 Uppskattad 300000 effekt höst 2007: -18% 250000 380000 200000 340000 passager jan passager feb mar apr maj maj 2006 aug jun jul sep okt nov dec 2005 mars 2006 2006 med trängselskatt 2006 utan trängselskatt 2007 utan trängselskatt 2007 med trängselskatt 2008
 16. 16. Undantagen inte FLER – men ANNORLUNDA Från prisokänsliga taxibilar till priskänsliga privata miljöbilar (?) Andelen förblev stabilt 28% också hela 2009 Utveckling av passager med olika typer av undantagsfordon 30% 20% 10% 0% försöket 07-sep 07-nov 08-jan 08-mar 08-maj 08-aug 08-okt 2006 miljöbilar Lidingö-passager buss p-tillstånd rörelsehindrade Övrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.) Taxi
 17. 17. Vad hände med framkomligheten?: Betydligt mindre trängsel på infarterna höst 07 /08 (med skatt) än 05/06 (utan) Oktober Oktober UTAN MED trängselskatt trängselskatt
 18. 18. Minst lika stora ”effekter” som under försöket Lika god framkomlighet som under försöket Trängsel, morgonrusning September-Oktober 450% 400% 350% Kötid, morgonrusning 300% 300% fm 2005 fm 2006 250% 250% 2005 200% 200% 2006 150% 150% 2007 2008 100% 100% 50% 50% 0% 0% inreinfartIN inreinfartUT innerstadsgata innerstadsledN innerstadsledS
 19. 19. Ny kunskap: Mycket är genomfart eller korta ärenden: Nästan 1/3 (31%) av passagerna ut igen inom 30 minuter Undantagna fordon gör fler passager per bil: Betalande fordon: 7 passager Undantagna fordon: 12 passager Undantagen representerar stora ”subventioner”: ”Full taxa” för alla pb -> Intäkterna ökar med 50% Undantagna fordon: 2/3 Lidingöundantag och takbelopp: 1/3
 20. 20. Fler passager – men inte fler ”berörda” Under 14 dagar Försöket Höst 2008 av länets fordon: Passerar 43% 38% Betalar > 200 4% 4% kronor
 21. 21. Attityderna: Stockholmarna fortsatte att gilla trängselskatten Andelen Mycket negativa minskade Andelen Mycket positiva nästan konstant
 22. 22. Om attitydernas förändring JA, erfarenheten övertygade om effekter JA, detta bidrog till ökad acceptans JA, ”icke-förlorare” (billösa) är mer positiva NEJ, det var inte den personliga erfarenheten som övertygade kollektiv konstruktion av kunskap, sociala processer NEJ, den ökade tron på effekter räcker inte som förklaring NEJ, kvinnor är inte mer positiva än män (om vi tar hänsyn till deras lägre bilinnehav) NEJ, innerstadsbor inte (generellt) mer positiva än ytterstadens invånare
 23. 23. De viktigaste poängerna igen: Det var egentligen nästan hopplöst att identifiera trängselskattens ”effekter” redan under försöket Det har blivit ännu svårare… och successivt allt mer meningslöst Om vi ändå försöker: Trafikanterna visar (minst) samma priskänslighet som 2006 Många fler undantagna -> Något större trafikmängder än försökets (fortfarande betydligt lägre än 2005) Lika bra framkomlighet som under försöket (i genomsnitt) Systemet behöver följas upp och anpassas kontinuerligt!!

×