HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo

Program Manager in Hanoi & Central Region à Swiss Entrepreneurship Program
16 May 2022
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo
1 sur 11

Contenu connexe

Plus de Tri Dung, Tran

Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamTri Dung, Tran
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoTri Dung, Tran
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠOCHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠOTri Dung, Tran
CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (MENTOR)CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (MENTOR)
CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (MENTOR)Tri Dung, Tran
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại họcChương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại họcTri Dung, Tran
Hoàn thiện mô hình kinh doanhHoàn thiện mô hình kinh doanh
Hoàn thiện mô hình kinh doanhTri Dung, Tran

Plus de Tri Dung, Tran(20)

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP * ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Tại các cơ sở giáo dục đào tạo

Notes de l'éditeur

  1. Tinh thần khởi nghiệp, năng lực ĐMST, người khởi nghiệp và nhà sáng chế luôn hiện diện trong nền kinh tế. Điều cần làm là tạo điều kiện thuận lợi để họ gặp gỡ, ghép cặp, thử nghiệm các ý tưởng, sản phẩm với người tiêu dùng và thị trường, để hoàn thiện sản phẩm, xác định mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng trong thời gian ngắn nhất và với chi phí thấp nhất. Trong quá trình này, họ cũng cần cơ hội tiếp cận nhiều nguồn lực tài chính và phi tài chính. Đây là lý do ra đời cách tiếp cận hệ sinh thái, dần thay thế cách tiếp cận môi trường kinh doanh.
  2. Bắt đầu từ đâu?