Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Gioi thieu truong dai hoc tay bac 2015 (pdf)

Giới thiệu đôi nét về trường Đại học Tây Bắc
Tìm hiểu thêm về trường:
Video: http://youtu.be/qd0hRA4Ktg4
Slide: https://www.slideshare.net/Trongedu/gii-thiu-i-hc-ty-bc-slide

Đề án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015:
https://www.facebook.com/groups/tuyensinh2015

Slides made by Gia Long - CV Phòng KHCN và HTQT
Posted by Hoàng Xuân Trọng (Trongedu) - GV Khoa Kinh tế.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Gioi thieu truong dai hoc tay bac 2015 (pdf)

 1. 1. 1  
 2. 2.  Lịch  sử  phát  triển   1962   1981   2001   Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc   Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Tây Bắc   Trường Đại học Tây Bắc   1960   Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Thái Mèo  
 3. 3.  Giới  thiệu  chung   Trường Đại học Tây Bắc là một trường đại học đa ngành, đa cấp trọng điểm, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của khu vực. Nhiệm vụ của Trường là: đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ kinh tế - kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. 3  
 4. 4.  Giới  thiệu  chung   Trường hiện có 516 giảng viên, cán bộ, 11.500 sinh viên. Trường có 2 Cơ sở: Cơ sở chính ở Thành phố Sơn La, với diện tích gần 100 ha; Cơ sở tại thị trấn Thuận Châu, có diện tích gần 9 ha, cách Thành phố Sơn La hơn 30 km.   4  
 5. 5.  Các  phần  thưởng  cao  quý   1980   1999   2005   2010   Huân  chương  lao   động  Hạng  Nhì   Huân  chương  lao   động  Hạng  Nhất   Huân  chương  Độc   lập  Hạng  Ba   Huân  chương  lao     động  Hạng  Ba   5  
 6. 6.  Sơ  đồ  tổ  chức     Các phòng chức năng Các Khoa Các Trung tâm Trường thực hành Ban giám hiệu 6  
 7. 7.  Các  phòng  chức  năng   Phòng  Tổ  chức  Cán  Bộ   Phòng  Hành  chính  Tổng  hợp   Phòng  Khảo  thí  và  Đảm  bảo  chất   lượng    giáo  dục   Phòng  công  tác  Chính  trị-­‐Quản  lý   người  học   Phòng  Khoa  học  công  nghệ  &  Hợp   tác  quốc  tế   Phòng  Đào  tạo  sau  Đại  học    Phòng  Đào  tạo  Đại  học      Phòng  Quản  trị  CSVC      Phòng  Kế  toán-­‐Tài  chính  
 8. 8. •     Khoa  Tiểu  học-­‐Mầm  non   •     Khoa  Sử-­‐Địa   •     Khoa  Sinh-­‐Hóa   •     Khoa  Ngoại  ngữ   •     Khoa  Lý  luận  chính  trị   •     Khoa  Ngữ  văn   •     Khoa  Thể  dục  Thể  thao   •     Khoa  Kinh  tế   •     Khoa  Toán-­‐Lý-­‐Tin   •     Khoa  Nông-­‐Lâm    Các  khoa   8  
 9. 9.  Các  trung  tâm   9   1.  TT  Thông  )n-­‐Thư  viện   2.  TT  Tin  học-­‐Ngoại  ngữ   3.  TT  NCVH  các  dân  tộc  Tây  Bắc   4.  TT  NCTN  Nông-­‐Lâm  nghiệp   5.  TT  Đào  tạo-­‐Dịch  vụ  kinh  tế   6.  TT  GDQP-­‐ANSV  Tây  Bắc  
 10. 10.  Trường  thực  hành   10  
 11. 11.  Đào  tạo  sau  Đại  học   Lý  luận  và   phương  pháp   dạy  học  Tiểu   học.     Ngôn  ngữ  Việt   Nam.     Lý  luận  và   phương  pháp   dạy  học  Toán.     Liên  kết  với  các   trường  Đại  học   có  uy  qn  khác.     1   2   3   4  
 12. 12.  Đào  tạo  Đại  học   12   Quản  trị  kinh  doanh,   Kế  toán.     Lâm  sinh,  QLTN  và  Môi   trường,  Chăn  nuôi,  Nông  học   Toán,  Lý,  Tin,Sinh,  Hóa,  Ngữ   văn,Tiếng  Anh,  Sử,  Địa,  GD   chính  trị,  Tiểu  học,  Mầm  non,   GD  thể  chất   Công  nghệ  thông  in.    
 13. 13.    Cao  đẳng   Ngành   Khác   Ngành   Sư  phạm   Kế  toán   Lâm  sinh   Giáo  dục  thể  chất   Tiếng  Anh   Bảo  vệ  thực  vật   Chăn  nuôi   Toán   Ngữ  văn   Lịch  sử   Hóa  học   Mầm  non   Âm  nhạc   13  
 14. 14. Nhà trường có 02 cơ sở với tổng diện tích khuôn viên 100 ha, diện tích các công trình xây dựng 25000m2 trong đó có 20 phòng thí nghiệm với trang bị hiện đại, thư viện rộng 6000m2 với 520.000 đầu sách giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo và 1000 máy tính nối mạng. Cơ  sở  vật  chất   14  
 15. 15. Đào  tạo  Lưu  học  sinh  nước  CHDCND  Lào   15   117   •  Năm  2014-­‐2015     •  Năm    1984-­‐1987   Trường Đại học Tây Bắc có tổng cộng 117 lưu học sinh nước CHDCND Lào theo học tại 38 lớp 18 ngành học.     Có 15 lưu học sinh nước CHDCND Lào theo học tại Trường Đại học Tây Bắc.    
 16. 16. Cơ  sở  vật  chất   Trường có 8 tòa nhà ký túc xá với diện tích là 23.072 m2 , 494 phòng khép kín, đảm bảo chỗ ở cho 2490 sinh viên. Nhà Trường đã lắp đặt hệ thống mạng Internet tới tất cả các phòng, ban, khoa, riêng nhà điều hành, khối nhà học sư phạm và ký túc xá đã được phủ sóng wifi miễn phí, đường truyền tốc độ cao phục vụ công tác dạy, học, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm khai thác thông tin của cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn trường   16  
 17. 17. Để đảm bảo chỗ ở cho Lưu học sinh Lào (LHS), Nhà trường đã trình lên Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Sơn La và các cấp có thẩm quyền liên quan về kế hoạch xây dựng thêm ký túc xá cho LHS Lào Nhà trường tăng cường các hoạt động cho LHS và dạy thêm tiếng Việt giao tiếp, tiếng Việt chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của LHS. Đào  tạo  lưu  học  sinh  Nước  CHDCND  Lào   17  
 18. 18. Khoa  học  công  nghệ   Nhà trường đã và đang thực hiện 100 chương trình, dự án, đề tài có ngân sách từ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ các tỉnh, 300 đề tài ngân sách từ các chương trình hợp tác quốc tế, công bố 120 bài báo trên tạp chí chuyên ngành Quốc tế trong danh sách ISI, hơn 500 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước, tổ chức và chủ trì nhiều Hội thảo khoa học thành công tốt đẹp. Thành quả trong hoạt động khoa học và công nghệ 18  
 19. 19. - Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy. - Nghiên cứu khoa học cơ bản - Nghiên cứu khoa học công nghệ, khoa học ứng dụng gắn liền với thực tiễn của Tây Bắc như : bảo vệ tài nguyên (chú trọng tài nguyên rừng). - Nghiên cứu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đa dạng của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Khoa  học  công  nghệ   Hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ 19  
 20. 20. Hợp  tác  quốc  tế   Trường đã và đang có quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế như 20   Tổ  chức  HT  và  PT  Hà  lan  SNV   Ngân  hàng  thế  giới   Tổ  chức  DV  và  PT  Đức    DED   Australia:  ĐH  Queesland,   ĐH  Sydney,  ĐH  Tasmania.   Trung  tâm  ACIAR   CQHT  quốc  tế  Nhật  Bản   JICA   ĐH  Kyushu,  ĐH   Nagoya,  ĐH   Myyiazaki   Pháp:  ASODIA   Hoa  Kỳ:  ĐH  George   Washington  
 21. 21. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ. Đổi mới phương thức quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm: vững lý thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu khoa học Sư phạm, bảo vệ tài nguyên, phát triển bền vững cho khu vực Tây Bắc thông qua tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm đặc thù của địa phương và cải thiện sinh kế cho người dân, phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đa dạng của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Định  hướng  phát  triển   21  
 22. 22. 22  

×