Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 29 Време на промени(20)

Publicité

29 Време на промени

  1. Време на промени. Будителите Урок 29
  2. Хилендарски манастир, Атон Този камък бележи мястото, където е бил родният дом на Паисий Хилендарски Възстановка на Паисиевата килия, Духовно-исторически център, Банско Банско
  3. От целия славянски род най-славни били българите; първо те са се нарекли царе; първи те са имали патриарх; първи те са се кръстили; най-много земя те са завладели; Така от целия славянски род те били най-силни и почитани. Из “История славянобългарска”
  4. Софроний Врачански ( 1739 – 1813 ) Рожденото му име е Стойко Владиславов. В началото е учител и свещеник, а по-нъсно е ръкоположен за Врачански епископ. Последовател на Паисий, пръв преписал “История славянобългарска”. Котленски препис на Историята. Съхранява се в Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" в София
  5. „ Неделник” на Софроний Врачански –  Първата печатна книга на новобългарски език . “ Житие и страдание грешнаго Софрония”
  6. „ Когато видях по другите страни, че децата започват да четат книги, писани на техния език, разбрах колко е трудно на учителите у нас и колко мъки теглят горките деца. Защото като преминат младостта си в школата с толкоз страх и треперене, излизат и не знаят дори името си да напишат, нито да пресметнат какво взимат и дават, ами се научават по малко да смятат по дюкяните. Почудих се как толкоз векове не се намери нито един да види това окаяно състояние и да покаже прав път към учението. Това дело започнах аз: съчиних този бук вар…“
  7. “ Рибният” буквар Къщата му в Котел Петър Берон
  8. Васил Априлов ( 1789 – 1847 ) Родолюбец и книжовник. Роден в Габрово, учил в Русия, замогнал се от търговия в Одеса. Отначало се гърчеел, но след като опознал българската история, започнал да подпомага откриването на български училища, проучвал родната история и литературния език. Един от инициаторите за създаването на Габровското взаимно училище – първото новобългарско светско училище (1835) и за учредяване на фонд за обучение на българи в Русия.
  9. Априловската гимназия в Габрово В едното крило на училището през 1973г. е открит музей на образованието.
Publicité