Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

l10-150514013555-lva1-app6891.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kim tự tháp Ai Cập
Kim tự tháp Ai Cập
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

l10-150514013555-lva1-app6891.pdf

 1. 1. Th c hi n: Võ Th Minh Th ự ệ ị ư L p 10S ớ
 2. 2. Trong b n ngàn năm, nhân lo i ố ạ tr m tr tr c Đ i Kim T Tháp ầ ồ ướ ạ ự Giza-Kheops và băn khoăn : làm thế nào mà ng i x a có th xây d ng ườ ư ể ự nên công trình vĩ đ i này và m c ạ ụ đích xây d ng là gì? ự
 3. 3. • Các Pharaoh c đ i Ai C p đ phô ổ ạ ậ ể bày l c l ng c a mình v i ng i ự ượ ủ ớ ườ đ i đã ra l nh xây nh ng khu m ờ ệ ữ ộ tráng l , đó chính là kim t tháp. ệ ự Nguyên văn kim t tháp là ự Pyramid, theo ti ng Hy L p c là ế ạ ổ chi c bánh mì hình tam giác. ế
 4. 4. Kim t tháp Maya ự Kim t tháp M t tr i ự ặ ờ Kim t tháp Kheops ự Kim t tháp Zoser ự
 5. 5. Kim t tháp Kheops hay kim t tháp Kê p, kim t tháp ự ự ố ự Khufu ho c Đ i kim t tháp Giza ặ ạ ự là một trong những công trình cổ nhất và duy nhất còn tồn tại trong số Bảy kỳ quan thế giới cổ đại
 6. 6. V trí ị • Kim T Tháp Kheops ự n m cao nguyên thung ằ ở lũng Giza ven th đô ủ Cairo c a Ai C p, cách ủ ậ kho ng 25 km v h ng ả ề ướ Tây Nam. • Cao nguyên thung lũng Giza có 11 Kim T Tháp, ự 4 ngôi đ n và 3 mi u ề ế đ ng. ườ
 7. 7. B n đ và qu c kì c a Ai C p hi n nay ả ồ ố ủ ậ ệ
 8. 8. • Kim t tháp ự Kheops đ c xây d ng ượ ự vào kho ng ả năm 2560TCN là kim t tháp l n nh t trong h ự ớ ấ ệ th ng kim t tháp cao nguyên thung lũng Giza. ố ự ở
 9. 9. Đ i kim t tháp đ c xây d ng làm lăng m ạ ự ượ ự ộ cho pharaon Kheops thu c Tri u đ i th t th i ộ ề ạ ứ ư ờ Ai C p c đ i ậ ổ ạ
 10. 10. • Kim t tháp K ự heops bên c nh là các kim t tháp c a con ạ ự ủ và cháu c a ủ ông v i ớ kim t tháp h i nh h n Khafre và ự ơ ỏ ơ kim t tháp nh nh t Menkaure ự ỏ ấ
 11. 11. Toàn c nh kim t tháp kheops ả ự
 12. 12. T t ng Hemiunu là ng i ể ướ ườ đ c cho là ki n trúc s c a ượ ế ư ủ đ i kim t tháp Kheops ạ ự
 13. 13. • Ng i ta c tính kim t tháp này đ c xây d ng trong vòng 20 ườ ướ ự ượ ự năm v i s nhân công huy đ ng lên đ n 100.000 ng i. ớ ố ộ ế ườ
 14. 14. C U TRÚC Ấ • Kim t tháp cao 146 ự m(nay còn kho ng 137m) ả có hình d ng ạ c a m t hình chóp ủ ộ m i c nh đáy dài 40 ỗ ạ m, đ c xây d ng t ượ ự ừ 2.3 tri u phi n đá l n(trung bình m i phi n n ng 2.5 t n, ệ ế ớ ỗ ế ặ ấ ở đáy n ng 55 t n),các phi n đá đ c mài nh n và x p ch ng ặ ấ ế ượ ẵ ế ồ khít lên nhau. Trong kim t tháp có các phòng,h m và hành ự ầ lang kiên c . ố
 15. 15. • Đi u thú v là n ề ị u ta l y ế ấ hai l n chi u cao ầ ề c a ủ kim t tháp kheops ự chia cho di n tích ệ đáy, ta sẽ đ c s Pi ượ ố
 16. 16. • Kim t tháp ự Kheops là ki n trúc nhân t o cao nh t th gi i ế ạ ấ ế ớ trong vòng 3871 năm, cho đ n khi nhà th Lincoln t i Anh ế ờ ạ đ c xây vào năm 1311 chi m m t v trí này ượ ế ấ ị
 17. 17. Nh ng b c nh mô t quá trình xây d ng kim t tháp ữ ứ ả ả ự ự
 18. 18. S đ gi đ nh bên trong Kim T Tháp (Bách khoa tri th c h c sinh) ơ ồ ả ị ự ứ ọ
 19. 19. Ng i Ai C p c đ i tin r ng: ườ ậ ổ ạ ằ “ Linh h n c a nhà vua băng hà ồ ủ sẽ đi đ n các vì sao ế ”
 20. 20. NH NG TUY T TÁC KI N TRÚC Ữ Ệ Ế HI N Đ I “ Ệ Ạ ĂN THEO” S N I TI NG Ự Ổ Ế C A KIM T THÁP KHEOPS Ủ Ự • Kim t tháp Kheops nói riêng và kim t tháp Ai C p nói chung ngày ự ự ậ nay v n là ngu n c m h ng cho nhi u công trình trên th gi i ẫ ồ ả ứ ề ế ớ
 21. 21. Louvre Pyramid
 22. 22. Mega city Pyramid in Japan
 23. 23. Walter Pyramid
 24. 24. Luxor hotel and casino
 25. 25. Atena Pyramid
 26. 26. Arabian blade
 27. 27. • Kim t tháp Kheops là thành t u sáng giá nh t c a n n văn ự ự ấ ủ ề hóa các qu c gia c đ i ph ng Đông th i c đ i, nó th ố ổ ạ ươ ờ ổ ạ ể hi n s hi u bi t uyên thâm c a ng i Ai C p c đ i trên ệ ự ể ế ủ ườ ậ ổ ạ nhi u lĩnh v c: xây d ng, v t lý, toán h c và c thiên văn ề ự ự ậ ọ ả h c. ọ • Tr i qua h n 4000 năm, kim t tháp v n đ ng v ng nh ả ơ ự ẫ ứ ữ ư kh ng đ nh giá tr tr ng t n c a tài năng và s sáng t o ẳ ị ị ườ ồ ủ ự ạ c a con ng i. ủ ườ T NG K T Ổ Ế
 28. 28. THE END

×