Ce diaporama a bien été signalé.

Digitalisering og økonomistyring

0

Partager

Prochain SlideShare
Om oss
Om oss
Chargement dans…3
×
1 sur 5
1 sur 5

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Digitalisering og økonomistyring

  1. 1. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Muligheter Digitalisering Dagligvarekjedene og de store dagligvareleverandørene arbeider systematisk med modernisering gjennom digitale virkemidler.. Dette går på innovasjon, mer effektiv drift og forbrukerkommunikasjon. De siste årene har sett styrking av mellomstore aktører blant dagligvareleverandørene. Om disse skal forsvare sin konkurransekraft må de ta grep inn mot mulighetene som digitalisering gir. Mange av disse er godt tilgjengelig også for mellomstore aktører. gir
  2. 2. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Forenkles og digitaliseres også Strategiarbeid Du trenger fortsatt en visjon og gode mål, men tradisjonelt strategisk planleggingsarbeid er avleggs. Teknologi og marked endres vesentlig kjappere enn hva som kan fanges i en 5 års plan. Evne til kontinuerlig å bli litt bedre i alle operative ledd er essensiell. Med basis i målene bygge arenaer for utprøving. Linjen stilles overfor krav knyttet til ideutvikling og gjennomføring av prøver. Gode modeller for kjapp implementering av de ideer som fungerer må bygges. Linjen må levere samtidig på effektiv drift og omstilling. Organisasjonen må dyrke kompetanseutvikling, nysgjerrighet og målbarhet. Måling og analyse må bli virkemidler for utvikling, ikke trussel og kontroll. må
  3. 3. Denmoderne strategiprosess Visjon og mål Bygge og forankre Analysere de STORE muligheter og trusler = mulighetsrom for disrupsjon i 5 årsperspektiv Bygge Idebank Gjennom organisasjonen Kompetanse og målesystemer Må sikre nødvendig(e) 1. 2. 3. 4. 2 Kriterier - Kompleksitet - Lønnsomhet 5. Implementere i 2 faser Utprøving Utrulling
  4. 4. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Idebank sommotoriorganisasjons–ogkompetanseutvikling Eksterne impulser kan gi gode dytt i riktig retning …Men mange av de beste ideene finnes i organisasjonen Gir førsteklasses base for kneppvis utvikling Involvering og tilbakemelding gir kompetansebygging Deltagelse skaper intern motivasjon! Gir bredere mulighetsrom for oppfølging av den kreative dimensjon i organisasjonen
  5. 5. StrategyHouseAS Økonomistyring og Innovasjon www.Strategy-house.no Lysaker Torg 12 Styring av utvikling, prosess og beslutninger Næringsmidlererstabilt–utviklinggjennomevolusjonikkedisrupsjon Mål på avvik – du trenger ikke lese statistikker! Gjentagende avvik = læring! Test kjapt og mye…gå videre med det som møter målsatte krav til bedret lønnsomhet Verdikjede og salg! Offensiv målbarhet gjør det lettere å skape og coache en framoverlent organisasjon

Remarques

  • Hvorfor?
  • ×