Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Talent attraction management, Laura Lindeman

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (12)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Talent attraction management, Laura Lindeman (20)

Plus par Turku Science Park (20)

Publicité

Talent attraction management, Laura Lindeman

 1. 1. Talent Attraction Management & Retention Louran Lippulaivaseminaari 2.2.2017 Laura Lindeman Työ- ja elinkeinoministeriö
 2. 2. 2 Internationalisation of people Now In 2020 In 2030 Top 3 reasons to move to Finland: Work Family Studies More than half of all immigrants live in the capital region. 330 000 foreign citizens 220 000 foreign citizens Half a million foreign citizens Source: Statistics Finland
 3. 3. Int’l Talents Move to Finland Educated Laborforce Next step? Source: Chamber of Multicultural Employment / Subproject of At Work in Finland (ESF)
 4. 4. Ulkomaalaistaustaisen/vieraskielisen työvoiman vaikutuksia yritykseen 10% 27% 2% 10% 15% 48% 13% 16% 29% 23% 20% 19% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jokin muu, mikä Ei ole ollut vaikutusta Tuontitoimintamme on lisääntynyt Vientitoimintamme on lisääntynyt Viestintä kohdemaahan on parantunut Yrityksemme kielitaitopohja on vahvistunut Olemme kyenneet kehittämään tuotteita/palveluja kotimaan… Olemme kyenneet kehittämään tuotteita/palveluja kansainvälisille… Olemme löytäneet uusia näkökulmia toimintaamme/tuotteisiimme Asiakastyytyväisyys on kasvanut Kohdemarkkinatuntemuksemme on kasvanut Olemme löytäneet uusia potentiaalisia markkina-alueita ja/tai… Olemme löytäneet uusia ja hyödyllisiä kontakteja Lähde: Helsingin seudun kauppakamari/tammikuu 2017
 5. 5. Maahanmuuttajien palkkaaminen kv. kaupan tehtäviin johtaa kasvuun ja kansainvälistymiseen Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että maahanmuutto: − lisää kilpailukykyä − kasvattaa ulkomaankauppaa − vahvistaa yrittäjyyttä − lisää työmarkkinoiden joustavuutta − on tuottanut Ruotsille vuodesta 1950 lähtien 900 miljardia kruunua sekä tuonut kansantuotteeseen 22 prosentin kasvun. − 1 prosenttiyksikön lisäys monimuotoisuuden tasossa johtaa keskimäärin 9 % kasvuun viennissä ja 12% kasvuun tuonnissa − Tietystä maasta kotoisin olevan osaajan palkkaminen on johtanut 2,5% nousuun vientituloissa kyseiseen maahan. Lisätietoja: Reforminstitutet: I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige (pdf) Arena Idèn: 900 miljarder skäl att uppskatta invandring – En analys av invandringens effekter på de offentliga finanserna i Sverige 1950–2014 (pdf) 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 5 Case Kala-apu
 6. 6. Liikkuvuus tuo osaamista, jota nykytyöelämä kaipaa. Maahanmuuttajien piilossa olevat kyvyt käyttöön! 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 6 Kyky luoda verkostoja Kyky työskennellä monimuotoisissa tiimeissä Uteliaisuus Kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin Kyky laajentaa ajatteluaan oman kokemusalueen ulkopuolelle Kiinnostus seurata globaalia mediaa Sitkeys Suvaitsevaisuus Kulttuuritietous ja -ymmärrys Lähde: Piilotettu osaaminen -raportti, CIMO & Demos Helsinki, 2013
 7. 7. Miksi Suomi tarvitsee kansainväliin osaajiin liittyviä toimenpiteitä? - Osaaminen yksi suurimmista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. - Työvoimapula on jo täällä, esim. - Lounaisrannikon suuret investoinnit - Ohjelmistokehittäjät - Kansainväliset osaajat alihyödynnetty potentiaali yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä. - Kansainvälisten osaajien tuominen osaksi innovaatioekosysteemiä kasvattaa ekosysteemin osaamispohjaa, globaaleja verkostoja ja uudenlaisia näkökulmia. - Investoinnit seuraavat osaajia. - Kansainvälisten investointien mukana tulee kv. työvoimaa perheineen.  Kv. osaajille avoimet ja houkuttelevat työmarkkinat vahvistavat Suomen asemaa houkuttelevana investointikohteena - Osaajista käydään yhä kovenevaa globaalia kilpailua. - Hyviä malleja, hankkeita ja pilotteja kv. osaajien ja yritysten törmäyttämiseen olemassa ympäri Suomea.  Nämä saatava kiinni olemassaolevaan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen palvelurakenteeseen 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 7
 8. 8. Talent Attraction Management -kehä 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 8
 9. 9. 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 9
 10. 10. Kasvua kansainvälisistä osaajista – agendan tavoitteet PÄÄMÄÄRÄ: Kansainvälinen osaaminen tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja tuottaa elinvoimaa. TAVOITTEET: Tavoite 1: Elinkeinoelämän toimijat hyödyntävät kansainvälisten osaajien verkostoja ja asiantuntemusta kasvussa ja kansainvälistymisessä sekä investointien houkuttelussa. Tavoite 2: Elinkeinoelämän ekosysteemit ja innovaatioalustat ovat kansainvälisille osaajille avoimia ja yrittäjyyteen kannustavia. Tavoite 3: Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen on rakenteellinen osa kasvu- ja kansainvälistymispalveluita. Tavoite 4: Kansainväliset osaajat pitävät Suomea houkuttelevana. Tavoite 5: Suomessa on avoimet ja monimuotoiset työmarkkinat. 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 10
 11. 11. Talent Management osaksi Team Finlandia Lähellä yrityspalveluita, osana Team Finlandia, toimiva ”Talent Finland”: - Toimisi koordinoivana tahona valtion ja alueellisten yrityspalveluiden ja hankkeiden välillä, ml. kv. osaajien ja yritysten törmäyttäminen - Konseptoisi kv. osaajien verkostojen hyödyntämistä investointien ja kv. osaajien houkuttelussa Suomeen - Kytkisi Team Finlandin alaisiin kansainvälistymistapahtumiin tapahtuman teemaan liittyvät kansainväliset osaajat ja kv. osaamiseen liittyvät palvelut - Loisi olemassa olevista sirpaleisista alueellisista malleista Talent Finland – verkoston - Yhdistäisi kv. osaajien houkuttelun maakuvaviestintään Kansallisen Talent Finland –toiminnon ohessa valmistellaan esitystä alueellisista Talent Hubeista / one-stop-shopeista kv. osaajien ja yritysten yhteensaattamiseksi.  Kv. osaajatoiminnan koordinointi lounaisrannikolla? Talent Hub Turkuun? 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 11
 12. 12. Kasvua kv. osaajista pilotit - Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – rakennerahasto-ohjelman komission lisärahoituksella rahoitettava hankekokonaisuus avataan vuonna 2017 - EAKR/ESR-rahoitus - Kokonaisuus jaoteltu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Kansainvälisellä osaamisella vientiä ja uusia markkinoita 2. Born Global –yrittäjyyden tukeminen 3. Suomi tunnetuksi! Kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelu kansainvälisten osaajien avulla. 4. Maahanmuutosta elinvoimaa maaseudulle 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 12
 13. 13. 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13
 14. 14. Muuta tulossa olevaa: - Selvitykset: • Pikaselvitys Ruotsin ja Tanskan malleista yhdistää kansainväliset osaajat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen palveluihin, valmis tammi-helmikuussa 2017 • Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous -VN-TEAS-hanke: Kartoitetaan muiden maiden hyviä käytäntöjä ja malleja maahanmuuttajien osaamisen kanavoimiseen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi, kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä innovaatio- ja startup-yhteisöjen avoimuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi maahanmuuttajille • Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden uudet työpaikat –selvityksessä kv. osaajanäkökulma mukana. - Open Space –tilaisuudet: 1. International talents boosting growth, 1.2.2017 2. Kv. osaajat innovaatioalustoille, huhti-toukokuu 2017 3. Suomi globaalille osaajakartalle, elo-syyskuu 2017  Osallistujat laajasti teemaan liittyen ministeriöistä, alueilta, yrityksistä. Kv. osaajat mukana. - Kasvua kansainvälisistä osaajista –seminaari marraskuussa (alustava suunnitelma) 6.2.2017Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 14
 15. 15. Talent Attraction Management Finland network − Inspired by European Talent Attraction Management training by Nordic Place Academy & Tendensor during the spring 2016. − Unofficial network aiming for sharing experience and good practices on TAM activities between regions. − Forum for dialogue between the regions and the Ministry. − The next steps: − Focusing and defining the targets for TAM Finland cooperation − Connecting more regions to the cooperation − Wanna join the TAM Finland mailing list? − Next meeting organised by Turku? 6.2.2017 Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland • www.tem.fi 15
 16. 16. Nopean työllistymisen ja koulutuksen yhdistämisen – kokeilu (maahanmuutto-sib) − SIB= social impact bond (tulosperusteinen rahoitussopimus/malli) − Hankkeen tavoite − Kokeilla uusia koulutus- ja työllistymismalleja, joilla nopeutetaan maahanmuuttajien työllistymistä (tavoite viimeistään 4 kk kokeiluun osallistumisen alkamisesta) sekä mahdollistetaan koulutuksen ja työnteon yhdistäminen joustavalla tavalla − Tavoitteena vähintään 2 500 maahanmuuttajan osallistuminen − Hankkeen rahoitus − Vaikuttavuusinvestointi: hankehallinnoija perustaa sijoitusrahaston, josta kokeilutoiminta rahoitetaan (ei siis julkisin varoin) − Kokeilun päätyttyä tuotuotonmaksu sijoittajille, mikäli valtiolle kertynyt säästöä kokeilun johdosta (kertyneet verot ja säästyneet työmarkkinatuet) − Hankketta hallinnoi Epiqus. − Pilotoidaan Uudenkaupungin autotehtaalla. Lisätietoja: Susanna Piepponen susanna.piepponen@tem.fi 6.2.2017 16
 17. 17. Laura Lindeman Erityisasiantuntija Laura.lindeman@tem.fi Puh. 029 504 7205 Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maahanmuuttajien kotouttaminen

Notes de l'éditeur

 • Yhden prosenttiyksikön lisäys yrityksen henkilöstön monimuotoisuuden tasossa, johtaa keskimäärin 9 % kasvuun viennissä ja 12 % kasvuun tuonnissa.
  Tietystä maasta kotoisin olevan maahanmuuttajan palkkaaminen on johtanut 2,5 % nousuun vientituloissa tähän kyseiseen maahan.
 • CIMO:n ja Demos Helsingin v. 2013 julkaistun Piilotettu osaaminen –raportin mukaan juuri näitä taitoja työelämä kaipaa, mutta työnantajat eivät pysty juuri yhdistämään näitä taitoja juuri kansainväliseen osaamiseen. Kv. osaamisena pidetään perinteisesti lähinnä kielitaitoa ja kulttuurituntemusta, eikä nähdä, että elämän aloittaminen uudessa paikassa ja liikkuvuus kehittää ihmisessä niitä ominaisuuksia, joita alati muutossa olevat toimintaympäristöt vaativat.

  TEM:n raportti vuodelta 2012 Työelämässä vuonna 2030 tarvittavista taidoista toi esiin vastaavia tulevaisuuden työelämässä olennaisia taitoja.

×