Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Onko urheiluvammojen ehkäisy
mahdollista?
Mari Leppänen TtT
@LeppanenMari
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Tampereen Urhei...
On se, mutta miten?
Mari Leppänen TtT
@LeppanenMari
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Tampereen Urheilulääkäriasema
t e r v...
Liikunta- ja urheiluvammojen tutkimus Suomessa
Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit vammojen ehkäisystä
Tutkimushan...
URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYN ASKELEET
1. Vammojen
yleisyyden
selvittäminen
2. Vammojen
riskitekijöiden ja
syntymekanismien
kar...
350 000 liikuntavammaa / vuosi
143 000 lääkärikäyntiä / vuosi
LIIKUNTAVAMMAT SUOMESSA
U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
U R H E I L U VAM M O I L L E ALT I S TAV I A T E K I J Ö I T Ä
SISÄISET
RISKITEKIJÄT
ULKOISET
RISKITEKIJÄT
Aikaisempi vam...
U R H E I L U VAM M O I L L E ALT I S TAV I A T E K I J Ö I T Ä
SISÄISET
RISKITEKIJÄT
Aikaisempi vamma
Puutteellinen liike...
Suuri osa vammoista syntyy ilman ulkoista
aiheuttajaa
U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
Tunnista riskit, ehkäise vammat
VAM M O J E N E H K Ä I S Y
Toimivat menetelmät
T U T K I M U S N Ä Y T T Ö VAM M O J E N E H K Ä I S Y S T Ä
Ei vaikutusta tai vähäinen
näyttö
Liikeh...
VAM M O J A E H K Ä I S E V Ä H AR J O I T T E L U
49 % vähemmän
alaraajavammoja
66 % vähemmän
alaraajavammoja
64 % vähemm...
Vammojen ehkäisy toimii… ainakin
tutkimuksissa.
URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYN ASKELEET
1. Vammojen
yleisyyden
selvittäminen
2. Vammojen
riskitekijöiden ja
syntymekanismien
kar...
t e r ve u r h e i l i j a . f i
Tutkittu tieto valmennuksen tueksi
Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma
t e r ve u r h e i l i j a . f i
Terve Urheilija
somessa:
Terve Urheilija eri kanavilla
terveurheilija.fi
Koulutus-
materi...
t e r ve u r h e i l i j a . f i
UUTTA: nuorten urheilijoiden valmentajille
koulutusta vammojen ehkäisystä ilman
veloitust...
t e r ve u r h e i l i j a . f i
Kiitos!
Mari Leppänen TtT
mari.leppanen@uta.fi
@LeppanenMari
t e r ve u r h e i l i j a . f i
Kirjallisuutta:
Hubscher et al. Neuromuscular training for sports injury prevention: a sy...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari Leppänen

Mari Leppäsen esitys jääkiekkovammoja ja niiden ehkäisyä käsittelevästä mini-symposiumista, joka järjestettiin Helsingissä 24.8.2017. Terveystieteiden tohtori Mari Leppäsen aihetta käsittelevä väitöskirjatutkimus tarkastettiin 13.1. 2017 Jyväskylän yliopistossa. Leppänen toimii tutkimus- ja kehittämispäällikkönä UKK-instituutin osana toimivalla Tampereen Urheilulääkäriasemalla. Lue lisää mini-symposiumista: http://www.terveurheilija.fi/koulutukset/kiekkovammat

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista?, Mari Leppänen

 1. 1. Onko urheiluvammojen ehkäisy mahdollista? Mari Leppänen TtT @LeppanenMari tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tampereen Urheilulääkäriasema t e r ve u r h e i l i j a . f i
 2. 2. On se, mutta miten? Mari Leppänen TtT @LeppanenMari tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tampereen Urheilulääkäriasema t e r ve u r h e i l i j a . f i
 3. 3. Liikunta- ja urheiluvammojen tutkimus Suomessa Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit vammojen ehkäisystä Tutkimushankkeet – Salibandyvammat: epidemiologia ja vammojen ehkäisy (Floorball RCT) 2004-2006 – Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät nuorilla urheilijoilla (PROFITS) 2011-2014 – Liikuntavammojen epidemiologia ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla (Soccer RCT) 2013-2015 Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö TaU LA n t ut kimust oimint a
 4. 4. URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYN ASKELEET 1. Vammojen yleisyyden selvittäminen 2. Vammojen riskitekijöiden ja syntymekanismien kartoittaminen 3. Vammoja ehkäisevien toimenpiteiden käyttöönotto 4. Seuranta ja arviointi
 5. 5. 350 000 liikuntavammaa / vuosi 143 000 lääkärikäyntiä / vuosi LIIKUNTAVAMMAT SUOMESSA
 6. 6. U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
 7. 7. U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
 8. 8. U R H E I L U VAM M O I L L E ALT I S TAV I A T E K I J Ö I T Ä SISÄISET RISKITEKIJÄT ULKOISET RISKITEKIJÄT Aikaisempi vamma Puutteellinen liikehallinta Lihasheikkoudet Perimä Ylipaino (tai alipaino) Rakenteelliset tekijät Virheellinen suoritustekniikka Ikä ja sukupuoli Huono liikkuvuus Heikko koordinaatiokyky Alusta Laji Virheet harjoittelun ohjelmoinnissa Muut urheilijat Olosuhteet Ympäristö Varusteet
 9. 9. U R H E I L U VAM M O I L L E ALT I S TAV I A T E K I J Ö I T Ä SISÄISET RISKITEKIJÄT Aikaisempi vamma Puutteellinen liikehallinta Lihasheikkoudet Ylipaino (tai alipaino) Virheellinen suoritustekniikka Huono liikkuvuus Heikko koordinaatiokyky Moniin riskitekijöihin voidaan vaikuttaa!
 10. 10. Suuri osa vammoista syntyy ilman ulkoista aiheuttajaa U R H E I L U VAM M A N S Y N T Y M I N E N
 11. 11. Tunnista riskit, ehkäise vammat VAM M O J E N E H K Ä I S Y
 12. 12. Toimivat menetelmät T U T K I M U S N Ä Y T T Ö VAM M O J E N E H K Ä I S Y S T Ä Ei vaikutusta tai vähäinen näyttö Liikehallintaa, lihaskuntoa ja tasapainoa kehittävä harjoittelu Ulkoiset niveltuet ja iskuavaimentavat pohjalliset Valistusvideot Venyttely SUOSITELTAVAA KAIKILLE URHEILIJOILLE ETENKIN ESTÄMÄÄN VAMMAN UUSIUTUMISTA
 13. 13. VAM M O J A E H K Ä I S E V Ä H AR J O I T T E L U 49 % vähemmän alaraajavammoja 66 % vähemmän alaraajavammoja 64 % vähemmän ACL-vammoja 68 % vähemmän vammoja
 14. 14. Vammojen ehkäisy toimii… ainakin tutkimuksissa.
 15. 15. URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYN ASKELEET 1. Vammojen yleisyyden selvittäminen 2. Vammojen riskitekijöiden ja syntymekanismien kartoittaminen 3. Vammoja ehkäisevien toimenpiteiden käyttöönotto 4. Seuranta ja arviointi Tutkimustiedon vieminen käytäntöön
 16. 16. t e r ve u r h e i l i j a . f i Tutkittu tieto valmennuksen tueksi Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma
 17. 17. t e r ve u r h e i l i j a . f i Terve Urheilija somessa: Terve Urheilija eri kanavilla terveurheilija.fi Koulutus- materiaalit kaikkien saatavilla Tietopaketit Kymppiympyrän sisältöalueista Terve Urheilijan YouTube-kanava Terve Urheilija - mobiilisovellus
 18. 18. t e r ve u r h e i l i j a . f i UUTTA: nuorten urheilijoiden valmentajille koulutusta vammojen ehkäisystä ilman veloitusta Tilaa Sporttimestari ilmaiseksi omaan seuraasi: veli-matti.talonen@uta.fi Yhteistyössä:
 19. 19. t e r ve u r h e i l i j a . f i Kiitos! Mari Leppänen TtT mari.leppanen@uta.fi @LeppanenMari
 20. 20. t e r ve u r h e i l i j a . f i Kirjallisuutta: Hubscher et al. Neuromuscular training for sports injury prevention: a systematic review. Med Sci Sports Exerc 2010:42:413-421. Lauersen et al. The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med 2013 (Accepted, Online-first) Leppänen M, Aaltonen S, Parkkari J, Heinonen A, Kujala UM. Interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Sports Medicine 2014;44(4):473–86. Leppänen M, Pasanen K, Kujala UM, Vasankari T, Kannus P, Äyrämö S, Krosshaug T, Bahr R, Avela J, Perttunen J, Parkkari J. Stiff landings are associated with increased ACL injury risk in young female basketball and floorball players. Am J Sports Med 2016 published online September 16, 2016 DOI: 10.1177/0363546516665810. Leppänen M, Pasanen K, Kulmala J-P, Kujala UM, Krosshaug T, Kannus P, Perttunen J, Vasankari T, Parkkari J. Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players. Int J Sport Med 2016;37: 334–338. Longo, Umile Giuseppe, et al. "The FIFA 11+ program is effective in preventing injuries in elite male basketball players: a cluster randomized controlled trial." The American journal of sports medicine 40.5 (2012): 996-1005. McLeod TCV et al. National Athletic Trainers’ Association position statement: prevention of pediatric overuse injuries. J Athl Train 2011: 46: 206-220. Myer et al. The influence of age on the effectiveness of neuromuscular training to reduce anterior cruciate ligament injury in female athletes: a meta-analysis Am J Sports Med January 2013: 41: 203-215 Sugimoto et al. Compliance with neuromuscular training and anterior cruciate ligament injury risk reduction in female athletes: a meta-analysis. J Athl Train 2012:47:714-723. Pasanen K et al. Floorball injuries. Epidemiology and prevention by neuromuscular training. Academic dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 1448. University of Tampere, Medical school 2009 Parkkari ym. Liikuntavammat–suurin tapaturmaluokka Suomessa. Suom. Lääkärilehti 2004. Olsen ym. 2005. BMJ 2005; 330 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.38330.632801.8F Pasanen ym. 2008. Neuromuscular training and the risk of leg injuries in female floorball players: cluster randomised controlled study BMJ 2008; 337 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.a295. Pasanen K, Ekola T, Vasankari T, et al. High ankle injury rate in adolescent basketball: A 3-year prospective follow-up study. Scand J Med Sci Sports. 2016;00: 1–7. doi: 10.1111/sms.12818. Van Mechelen ym. 1992. Incidence, Severity, Aetiology and Prevention of Sports Injuries. Sports Med 1992; 14:82-99. Waldén ym. 2012. Prevention of acute knee injuries in adolescent female football players: cluster randomised controlled trial. BMJ 2012; 344 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.e3042.

×