Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
„m" ~- m

.  .. „

, nzunzunnlzmw . 
hm. „.„. ..„„r„mm„mm. w„„„
*amman auummlwgwąn Nunàwvàmsuęšxwmmàwäi

„„„„. .„. „„„. „„...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015 - 1

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Włocławski Informator Kulturalny styczeń 2015 - 1

  1. 1. „m" ~- m . .. „ , nzunzunnlzmw . hm. „.„. ..„„r„mm„mm. w„„„ *amman auummlwgwąn Nunàwvàmsuęšxwmmàwäi „„„„. .„. „„„. „„„„„„-„„. .„„„. ..„„. .„ „mmęmn msvmtasnomqwmnx mmmm„„. „ uwa. .. yum. ürvuurwnxuwnmwh! wtvmxmdhmmxmxx-Hlvuh : xńuxanmrvmwęmšłvx : mum „mmm kswšlvnuxnwnzx# 'ünvvwašęvmhaätxn m. .„„. m„w„ ; wstaw „szum Kudahmnmwmwętsvm a‹›; =s›~„. ›„«m. ;nkmhnnemumzœnm Jmnnmurrxhuwmhpmœsa( r@ äęämàr ~. . nunwnmwrnnmnnmummn „ #wxmnrwwmwxunnzn „mwmnm s: . 'vsse›. „u. re. „.. .s›m- mi gg' ; unuzmmmxęnsąmw ' na: m. 'w 'imh- . , „ . . anem zrmmioxvnnbm ; mnę : mm mmmmœnsnenm, :human "mm łtANrMwMunnnvnwmnn-Nmn wunMumMMxnv" mmmvsmnwmmuntvmunuxvzwzęxmwvawsztynugmxwuvk . klynruanwücannne›uvmrvwvvmwnárrmrnivkä . gwnakpvawdvmmvasunmwhwxmnaręuwahwwärüéümj, m „m, mwmw. ; q-nää Dubhxxmšzx ma „mnw '- rvxmanwnvhasunmvsąannix muezvluxwxzwbvünunmm . .W . .kąw„xsxx„. uąmummg„um „mmhmm ; unewdwąnxvwœumrvxlkx-z-Łuwnxumxvmnxmxąna - „. ... „.„. .„. .. mmusmmmhm. „.„. wm' mmęmwkwxmœw hmaewmsmnœm. . r. „.. „„„„„. ..„. „_. „.„„. „.. .„. .„„„„. „„. ... „ mwm. m.„c„„„„. -.„ . .amm- ; n.. ..„„. „.. „„w„. „.. . . „.. „„. .. Nánümmhéüv-"üblvk 'i' In, . „ ; msnvuahwvrm- ›snumnnmp›mxmerzœnwatünwwámätnáiänœrütfn mmwmnwvam`mu. .m. „_„. ‹m. „„ma. = 'ą BROWAR-B . 0 ŹŻKÄLŻJŚJŚŁ"“" wmu/ Awiw WŁOCŁAWSK! HVTOPMÄTCP styczeń Z015 › „ 7,. 4k : m ; mw „mw wzr: „w m; „m 1mm. mum , hmmn „„g‹. ą„„e. „. kmmvanaws/ armahvslwn „W Knnznsk rązmslwn hmswawLxevwwnshrvnlcxwaha „›„„ą. „„. „„„„. wnęmmm xwoowsocsun „w Mmm hmmm Kulumlrœnvn : m nmam: . x 1401200 v7 ›a : numa (manuh ~ . :1 W; z„„„`. .„„ hmm „p „mm „mmm dasmavms `. „„„; „a„ www. ›W , ą. .. «„, .m. .„„. eą„wwm wmtwüw mmm w n . m w yaœçnmęm ; m uw w ›mm : .„„„„„„xn. „.. „.. „m. ..mem , ws mm inusia? uży; Lw. „ł„„„‹J. wwum, Z m . .mm ; amr „. .„a„„„ DUW, „m „-„„„„ 7„„„„„„„`„„ww »mem : cam „„. „„„„. g„„ WVZVWI' „. »,. „„= „m`. .,„ M„›. ąv„u. „p„. . . „ Mateu: mw. „„m„. „ y ‹. „k„xz„„„. „›. „.„„„ ›mmm kun/ ynx. “unum „znmsmkm Tama: m w. ‹=›nx„„m„. „„„›. Wuwm „„„„„„w „wm W, w. *Mysl-wzw: :Mwüanskxeçunwslv „ma „. k„„„„, .« „ „ „m „m„ymmmx„„„„. „.. `.ą` wmn „w , w Izm-Hm m, ..z. ą.„. k'w(zxwm5runvxu„uIViwnaA Eáfsüm . .„. u.. .:n„ „ , ššnknumvmnlm Hmmm annual: nuxuhńnvmväłvüąteuaukumęnmuzwhväuümżftá . . .umwm„. „„mxą. .m. „.„„ąą„. w „ `m„„. „.xauyu` . ..W „ma sumarum . .k „m : wmu: ą „W &ma; zaśmnwvvtzv m; „a nanmanmrąuœnmná Yämwuurwane. mtœnklxleuhnvnhmešnüxxnvm. r : mmm wuamnnnœhęnnelovutnzxxetwennumnsnmadp, gw „mwmw m. .sx. .s. „.. uxmvm. „ą. u„nma„. mn. . œmmmuąm : :usuwałam-asx : w męzu@ ` mwmw: : nm„n. mmm. snpmmmmwm‹ ymuuumm ü-vrülgn . .. ,. A ~› w . m lutu-wum . ..akum komunu-Kń Pln: : Wa( nmmilnv> 7 „w nx Wru-Xinran 'hvaxgvmunvaxni „mzumxmwmmmum @annamaniaZrmuualnnuxnapanwąndwumundxwnęšhnztiuvm amhnay_wmw. m.naym„. œmmmnym umnmnwmwauxyunq ~„„„. ... m mełvnnkunrenxawüxvwuru! Femap sann-wvur-nzun uuwmąaw; -m, ..= -mm. w „w„. „.„„we„. .„„. „ suAąxśvvłfñhmłntüvńifšläVWfg wmmwmm x. „~m~„s, x„„„. „.. „ w. . ~„. „.„„ „›. „q„„s. „m„„. „„. „w„„. „„zm„. .„ dnumńn nani unlmxapąylęwxwpvänäinw : nœsxgi ›uuu

×